Tisk
Odpadní teplo získává na ceně

Odpadní teplo získává na ceně

DAS | Pondělí, 24. srpen 2015 |

Přidat na Seznam.cz

V běžně fungujícím a tradičně pojatém rodinném domě připadají zhruba tři čtvrtiny spotřeby energie na vytápění. Přičemž se zároveň až padesát procent celkové spotřeby tepla následně ztrácí klasickým větráním okny.

Správně tedy počítá ten, kdo došel k závěru, že více než třetina energie mající zajišťovat jistý obytný komfort vlastně pouze proletí oknem! Docela luxus... Už jenom proto by ke každé energeticky úsporné stavbě měla patřit technologie řízeného větrání s rekuperací tepla. Což však je dodnes pojem často nepochopený a ještě před nějakými patnácti, dvaceti lety byl dokonce mezi českými stavebníky skoro neznámý.

Před vzpomínanými dvěma desítkami let však už dávno existovala německá firma PAUL. Ta proslula jako evropská jednička právě efektivním nakládáním se vzácným teplem během větracích procesů. V roce 2002 dokonce získala jako vůbec první dodavatel rekuperačních zařízení právo označovat svoje produkty prestižním osvědčením Výrobek vhodný pro pasivní domy. A to od institutu dr. Wolfganga Feista, v evropském měřítku jednoznačně respektované veličiny. Česká společnost BEAM ČR je jedním z obchodních partnerů firmy PAUL a produkty této značky užívá v rámci svého cíleného programu vytváření zdravého životního prostředí v domácnostech. Ale to už docela předbíháme. Úplně nejdřív je asi třeba říci, co přesně si máme vlastně představit pod slovním spojením řízené větrání s rekuperací odpadního tepla.

Princip vedoucí k úsporám

Tyto systémy nucené ventilace se v posledních letech opravdu stávají standardním zařízením energeticky úsporných rodinných domů. Jaký je princip jejich práce? Odváděný odpadní vzduch z objektu prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, kde předehřívá z venkovního prostředí přiváděný vzduch čerstvý. Přiváděný i odváděný vzduch jsou od sebe dokonale odděleny, to aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností, špičkově až kolem devadesáti procent.

PAUL - image do článku (3)Odpadní vzduch zahřátý například na 22 °C tak předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty řekněme -5 °C až na 20 °C! Praxe jednoznačně ukazuje, že v porovnání s běžným větráním okny je tedy možné prostřednictvím rekuperace snížit provozní náklady průměrného rodinného domu řádově o tisíce korun za rok. Lhostejno, zda topíme plynem či elektřinou. Ano, odpadní teplo má ohromný energetický potenciál a získává na ceně!

Celý systém je navíc vybaven speciálními filtry, které dokážou zachytit z venku útočící prach a pyly. Tyto nečistoty by při standardním větrání okny do interiéru mohly vniknout. Také proto je řízené větrání s rekuperací tepla vhodné zejména pro alergiky.

Kdykoli se mluví o systémech řízeného větrání s rekuperací tepla pro mimořádně energeticky úsporné budovy, bývá uznáván pojem PAUL asi tak, jako třeba značka Pilsner Urquell mezi pivy, nebo Mercedes v prostředí automobilů. Společnost PAUL Warmerückgewinnung GmbH má dnes v nabídce mimo jiné nejširší sortiment jednotek řízeného větrání s rekuperací tepla pro pasivní domy. Disponuje ohromným výrobním a skladovým areálem, jehož administrativní budova byla už vlastně samozřejmě postavena v pasivním energetickém standardu. Firma mimochodem za dvě desetiletí znásobila počet svých zaměstnanců osmkrát. Už tento fakt ukazuje, jak prudkým rozvojem tyto technologie procházejí.

Klíčový prvek!

V širších souvislostech až asi nikoho nepřekvapí, že jednotky řízeného větrání s rekuperací tepla dnes musíme chápat jako naprosto klíčový prvek moderního rodinného domu. Přičemž jejich přínos je sledován ve dvou rovinách. Vedle kvalit žádaných z hlediska úspory energií, je dnes stejně žádoucí také efekt dokonale čistého ovzduší v interiéru domu. Jak známo, není úplně bezkonfliktní obstarávat dostatek vzduchu potřebně teplého, při zachování vzduchu potřebně zdravého. To je dnes skutečně místy až dramatická komplikace.

PAUL EXCHAAktuálně stavěné rodinné domy bývají až úzkostlivě zateplované. Nic proti tomu. U dobře tepelně izolované stavby pak ale způsobuje výrazné ztráty tepla například již ventilační otvor do spíže, nebo například takzvaný výdech digestoře. Navíc se uživatelé dostávají do problémů, když hodlají energeticky úsporným způsobem zajistit potřebnou výměnu vzduchu a tím i příjemné vnitřní klima. U energeticky úsporných objektů se už zkrátka nevystačí s mechanickým větráním okny, dokonce ne ani formou mikroventilace, nebo pomocí čtyřpolohového kování. Navíc je takový postup vysloveně neekonomický.

Nebo jiný úhel pohledu na stejný problém: Uvažme například, že denní produkce vody ve formě vodní páry činí v běžném rodinném domku kolem deseti litrů! Dochází k tomu vlivem vaření, při mytí nádobí, zaléváním květin i zásluhou existence běžného lidského metabolizmu. Toto množství vody se buď vyvětrá, nebo nevyvětrá a pak někde kondenzuje. Výsledkem se stávají plísně, přítomnost roztočů a dalších nepříjemných průvodců bydlení. Přičemž z řady měření vyplývá, že při optimálně řízeném větrání s rekuperací tepla lze snadno dodržet hodnoty relativní vlhkosti v rodinném domě v rozsahu 35-40 procent, tak jak to požadují nejpřísnější hygienické normy.

Výrobek roku a mnohé další

PAUL NOVUS 2014Kompletní sortiment jednotek PAUL pro řízené větrání s rekuperací tepla je prostřednictvím společnosti BEAM ČR k mání také v České republice. Týká se to rovněž nejzajímavějšího nového výrobku řady nejvýkonnějších rekuperačních zařízení PAUL – jednotky CLIMOS F 200. Přichází na zdejší trh ověnčena titulem z prestižní přehlídky PLUS X AWARD 2014. Jde o nejrespektovanější světovou soutěž v oblasti inovací a životního prostředí. A jednotka PAUL CLIMOS F 200 byla mezi adepty na ocenění úspěšná ve více kategoriích. Dostala hlavní ceny za inovaci, funkčnost i ekologii. Navíc porota vyhodnotila tento produkt v konkurenci jiných dodavatelů rekuperačních jednotek jako Nejlepší výrobek roku.

Koncepční řešení jednotky PAUL CLIMOS F 200 zahrnuje vedle kvalit očekávaných víceméně samozřejmě také například funkční prvek zamezující zamrznutí kondenzátu, či standardně používaný vlhkostní výměník. Servis je bezproblémový, jednotka má moderní tvar a originální design. Zásluhou speciálního řešení není nutné odvádět kondenzát. Díky tomu je možné zařízení CLIMOS F 200 instalovat rovněž v místech, kde to pro jiné výrobky tohoto druhu nepřipadá v úvahu. Navíc možnost instalace v jakékoli pozici dovoluje montáž i ve velmi komplikovaných prostorech. A konečně – ve srovnání s konkurencí má tato jednotka jen zhruba poloviční hmotnost.

 

gotop