Tisk
Vnitřní mikroklima a řízené větrání v dřevostavbách

Vnitřní mikroklima a řízené větrání v dřevostavbách

Komerční sdělení | Středa, 09. květen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Díky současným technickým požadavkům na stavby, provázených dodržováním platné evropské legislativy o energetické náročnosti budov, dosahují moderní a rekonstruované stavby takových parametrů, že přirozené větrání infiltrací spárami oken je naprosto neúčinné. Těsné pláště budov neumožňují přirozený odvod škodlivin a vlhkosti z vnitřního prostoru staveb a jsou v současné době nejvážnějším problémem moderní výstavby. Řešením se ukázalo být řízené větrání.

Řízené větrání jako řešení

Prostory, ve kterých se zdržují lidé, musí být pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí dostatečně větrány. Jelikož dostatečné větrání dnes nelze zajistit přirozenou cestou, je řešením tzv. řízené větrání, proces, který odvede škodlivinami znehodnocený vzduch a zajistí přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu.

Za řízené větrání však nelze považovat pouhé pravidelné otevírání oken, jež jsou převážně otevírána v závislosti na venkovních klimatických podmínkách a pouze, je-li cítit zápach, tedy v případě silného subjektivního pocitu vydýchaného vzduchu. Za řízené větrání považujeme systém, pravidelný proces, nezávislý na lidském pocitu, ale řízen objektivními příčinami, nejčastěji sensory kvality vzduchu vnitřního prostředí.

Kdy vyvětrat? Jak se pozná přítomnost škodlivých látek?

Přítomnost škodlivých látek v interiéru většinou poznáme až po vzniku zdravotních obtíží (únava, pálení očí, nesoustředěnost, nekvalitní spánek). Látky způsobující alergie se projevují v krátké době a jsou tedy lehce rozeznatelné, na rozdíl od většiny škodlivin, kdy se zdravotní obtíže projeví až po velmi dlouhé expoziční době, a to v průběhu 10 až 15 let.

okno drevostavbyZdroje těchto zdraví škodlivých látek se nachází uvnitř interiéru a produkují je v menších koncentracích stavební konstrukce, předměty běžného vybavení bytů a přípravky používané v domácnosti. Mezi nejnebezpečnější látky, které přímo ohrožují zdraví i život, patří oxid uhličitý jako produkt lidského dýchání, toxický oxid uhelnatý, který vzniká při nedokonalém spalování, karcinogeny, cigaretový kouř, formaldehyd, ftaláty (změkčovadla umělých hmot) a ve velké míře i radon.

Vlhkost, vznikající při běžném provozu domácnosti, také škodí. Relativní vlhkost nad 60 % vytváří podmínky pro nadměrné množení nežádoucích organizmů, převážně plísní, které způsobují vážné zdravotní problémy a mohou způsobit i trvalé poškození stavebních konstrukcí. Nízká vlhkost způsobuje pocit nepohody. U dřevostaveb je nutné zabezpečit, aby relativní vlhkost neklesla pod 20 %, kdy nastává nevratný fyzikální jev "tzv. trvalého sesychání dřeva".

Systémy nuceného větrání a jejich volba

Účinně snížit koncentrace škodlivých látek a vlhkosti lze snížit dostatečným větráním. Chceme-li však snížit energetickou náročnost větrání, je nutné použít tzv. nucené větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Existuje celá řada systémů nuceného větrání. Jejich volba je ovlivněna typem stavby, místní platnou legislativou, normovými požadavky a klimatickými podmínkami. Nejčastěji se jedná o zařízení obsahující ventilátory pro dopravu vzduchu a rekuperační , nebo regenerační či entalpický výměník pro přenos tepla, resp. tepla a vlhkosti.


Jak zajistit kvalitu vnitřního vzduchu bez nadměrné spotřeby energie? Pomocí řízeného větrání s větrací jednotkou se zpětným ziskem tepla případně i vlhkosti.


Vzduch znečištěný oxidem uhličitým, chemickými výpary, vlhkostí a pachy je odsáván z kuchyně, koupelen a toalet přes výměník, kde odevzdá teplo a je odveden do venkovního prostředí. Čerstvý venkovní vzduch odebírá teplo odpadnímu vzduchu, je tedy ohříván v rekuperačním nebo regeneračním výměníku s vysokou účinností a přiváděn do obytných prostorů.

Produkty společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o.

Zařízení společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory, s. r. o., jsou v tomto směru komfortním a úsporným řešením, která splňují požadavky o energetické náročnosti. Zároveň se starají o příjemné a zdravé vnitřní prostředí a stabilitu stavebních materiálů.

Rovento-220-320 NZU_800

Větrací jednotka s regenerací tepla, ROVENTO 220, 320, 520 Registrovaná v programu Nová zelená úsporám.

 

 

 

K dispozici jsou jak větrací jednotky s vysoce účinnými deskovými protiproudými rekuperátory, tak jednotky s regeneračními výměníky pro přenos tepla a vlhosti; vhodných právě pro konstrukce dřevostaveb. Samozřejmostí je možnost regulace prostřednictvím senzorů kvality vnitřního prostředí.


Rozvody systémem flexibilního potrubí ED Flex®

potrubi slouceno- velmi rychlý návrh a snadná montáž díky paprskovitému pokládání potrubí přímo z role s úsporou 2/3 času potřebného na klasickou montáž z pevného potrubí.
- díky flexibilnímu řešení o 50 % méně komponentů na montáž ve srovnání s jinými systémy.
- minimalizace materiálových ztrát, zbylé kusy je možno využít vložením spojky.
- vysoká tuhost potrubí kruhového tvaru (bezproblémové uložení v betonu, vysoká odolnost proti mechanickému poškození).
- rychlé uvedení do provozu z důvodu minimálních nároků na zaregulování systému.
- rovnoměrná distribuce vzduchu.
- radiální (paprskovitý) systém bez tvarovek umožňuje snadné čištění a díky rozdělovacím boxům eliminuje přeslechy.


Autor: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Otakar Pump

www.elektrodesign.cz

gotop