Stěnové vytápění v dřevostavbě - vysoká efektivita a úspora

Stěnové vytápění v dřevostavbě - vysoká efektivita a úspora

Dana D. Daňková | Úterý, 02. říjen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Stěnové vytápění není tak časté jako podlahové či stropní topení, funguje však na velmi podobném principu. Předností stěnového topení je oteplení stěn, tedy velkých ploch, ze kterých sálá teplo do interiéru, to absorbují předměty a z nich teplo přejímá okolní vzduch. V horkých letních dnech se stěnové topení může snadno změnit na chlazení a nahradit klimatizaci. Výhod je však ještě daleko více...

Princip stěnového vytápění

Při běžném způsobu vytápění je topnými tělesy nejprve ohříván vzduch, který předává teplo prouděním po povrchu ohřívaných předmětů.

V případě sálání je však vyzářená energie po dopadu na předměty z velké části pohlcena, menší část se odrazí. Absorbované záření se transformuje na teplo, předměty se tak ohřívají a od nich přejímá teplo okolní vzduch.

Stejně jako předměty či plochy v místnosti přijímá sálavé teplo i člověk - vjem tepelného komfortu se objevuje dříve a při nižší teplotě (a tedy s vynaložením menšího množství energie), než při běžném způsobu vytápění. Pobytová teplota v místnosti tak může být o několik stupňů nižší, než při topení radiátory.

stenove-vytapeni-vizualizace-topenistenove-vytapeni-vizualizace-chlazeni

 

Teplonosné médium

Teplonosným médiem stěnového topení bývá voda, elektrický proud či teplý vzduch. Nejčastěji je využívána teplá voda. Otopné trubky jsou uloženy na vnitřních plochách stěn obvodového pláště domu, méně často v příčkách.

Vytápěná stěna se stává velkoplošným zdrojem sálavého tepla, které tvoří při tomto způsobu vytápění podstatnou část tepelného toku. Menší množství tepla přechází do vytápěného prostoru prouděním vzduchu.

Instalace stěnového topení

U teplovodního stěnového vytápění je otopné potrubí instalováno ve stěně buď ve formě do meandru navinutých trubiček, nebo s využitím sádrokartonových či sádrovláknitých desek (obvykle o tloušťce 18 mm).

1. Deskové systémy

Deskové systémy nabízí efektivní variantu instalace stěnového topení i chlazení místností suchou cestou. Trubičky jsou instalovány v drážkách sádrovláknitých nebo sádrokartonových desek.

Jednoduchá montáž tento způsob realizace předurčuje pro použití v dřevěných i panelových domech, v obytných půdních prostorech či kancelářích.

stenove-topeni-deskova-montazstenove-topeni-deskova-montaz-v-drevostavbe

 

Specialista v oboru stěnového vytápění Ing. Jiří Bartů vysvětluje:

„V deskách jsou vedeny trubky, kterými prochází teplá voda o nízké teplotě. Je pouze potřeba čidlem sledovat rosný bod, aby ve stěně nekondenzovala kapalina a nevznikaly plísně. Rozteč mezi trubičkami může být 10 až 30 centimetrů podle potřeby a parametrů místnosti, přesné rozmístění určí konkrétní výpočty.
Teplou vodu v systému je možné ohřívat jakýmkoli způsobem – kotel, elektřina, tepelné čerpadlo. Jde o nízkoteplotní systém, při němž je nahřívána stěnová plocha, z níž pak teplo sálá do prostoru. Může být také naakumulováno do hmoty stěny jako takové."

stenove-topeni-deskova-montaz-2stenove-topeni-deskova-montaz-3

 

2. Instalace pod omítku

Při instalaci topení pod omítku jsou trubky uchyceny v lištách. Aby překrývací vrstva omítky nebyla příliš silná a systém neměl velkou setrvačnost, jsou využívány trubičky o průměru šest až osm milimetrů.

V rámci realizace stěnového vytápění je velmi důležitá dilatace jednotlivých ploch a instalace účinné tepelné izolace mezi venkovní zdí a vedením stěnového topení. Nedostatečně zaizolovaná stěna by měla za následek velké úniky tepla konstrukcí budovy.

stenove-topeni-deskova-instalace-pod-omitku-kamnastenove-topeni-deskova-instalace-pod-omitku-kamna-final

 

Stěnové topení jako jediný zdroj vytápění?

Stěnové topení je možné navrhnout jako jediný způsob vytápění daného prostoru, nebo jej v případě potřeby doplnit podlahovým topením. Kvalita tepla je stejná.

Stěnové topení je však právě z důvodu provozní úspornosti ideální k vytápění nízkoenergetických a pasivních domů, které vykazují velmi malou potřebu tepla.

Stěnové vytápění je vhodné do jakéhokoli objektu

Stěnové vytápění lze instalovat do novostaveb i starších domů, dřevostaveb i zděných budov, stavební materiál nehraje roli.

Realizace však vždy vyžaduje kvalitní návrh, dodržení odpovídajících konstrukčních postupů a velmi pečlivou montáž.

Pozdější opravy mohou být nákladné nebo dokonce nemožné. Proto návrh a realizaci stěnového vytápění svěřme specializované a zkušené firmě.

stenove-topeni-deskova-montaz-v-drevostavbe-2stenove-topeni-deskova-montaz-v-drevostavbe-3

 

Výhody stěnového topení

 • Sálavé teplo zajišťuje optimální tepelnou pohodu i zdravější vzduch v místnosti.
 • Není vidět, takže neovlivňuje vzhled interiéru, případně je možné realizovat ho záměrně jako dekorativní prvek.
 • Vytápěné plochy se nešpiní.
 • Nízkoteplotní systém stěnového vytápění velmi dobře vyhovuje použití tepelných čerpadel a solárních článků.
 • I přes nízkou teplotu vratné větve dosahuje tento systém vytápění vysoký stupeň účinnosti – je proto velmi vhodné pro kondenzační techniku.
 • Stěnové vytápění má velmi krátkou dobu nátopu, neboť tloušťka omítky je maximálně 25 mm.
 • Vjem tepelného komfortu se objevuje dříve a při nižší teplotě (a tedy s vynaložením menšího množství energie), než při běžném způsobu vytápění. Pobytová teplota v místnosti tak může být o několik stupňů nižší, než při topení radiátory.
 • Z důvodu provozní úspornosti ideální k vytápění nízkoenergetických a pasivních domů, které vykazují velmi malou potřebu tepla.
 • Lze jej instalovat do novostaveb i starších domů, dřevostaveb i zděných budov, stavební materiál nehraje roli.
 • Oteplení stěn může pomoci všude tam, kde existuje problém s plísněmi a vlhkostí.
 • Je použitelní jak pro vytápění, tak pro chlazení interiéru. Oproti klimatizací nepotřebuje filtr, není problém s alergeny, pracuje zcela bezhlučně a nevysušuje vzduch.

Nevýhody stěnového vytápění

 • Před stěnovým vytápěním nemůže stát nábytek, který by výrazně snížil jeho výkon.
 • Při instalaci a dodatečné montáži různých nástěnných prvků, obrazů a podobně je nutno postupovat opatrně a nejprve pomocí termofólie přesně určit umístění trubky, aby nedošlo k poškození topení.
 • Další úpravy a požadavky na omítku pokrývající topný systém. Sklotextilní výztuž, absence tepelně izolačních látek.
 • Možné komplikované nebo nákladné pozdější opravy.
Ing. Dana D. Daňková

Ráda přicházím věcem na kloub, z čehož mé okolí někdy ztrácí nervy :-), a ráda se učím, v životě i v práci potřebuji tvořivost. Zajímá mne architektura, stavební technologie a funkční design

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
gotop