Nízkoenergetický, pasivní a nulový dům? Pojďme se v tom zorientovat

Nízkoenergetický, pasivní a nulový dům? Pojďme se v tom zorientovat

a.janousek | Středa, 28. červen 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Možná, že tak jako mnoho dalších lidí uvažujete o stavbě nového domu, a rádi byste bydleli v energeticky nenáročném, případně k přírodě šetrnějším domě. Určitě jste již zaznamenali pojmy jako: "nízkoenergetický dům", "pasivní, či nulový dům". Co to však obnáší a jaký zvolit?

Z nabídek a reklam dodavatelů můžeme nabýt dojmu, že dnes se nestaví jinak, než nízkoenergeticky. Není tomu tak. Než se však podíváme na jednotlivé typů domů, nabízí se otázka: Proč se tím vlastně zabývat?

  • Ekonomické hledisko nízkoenergetických domů: Stavět nízkoenergeticky (rozuměj úsporně bydlet) je trend, kdy úspory přichází primárně z plateb za energie.
  • Budoucnost nízkoenergetických domů: Budoucnost patří stavbám s nízkou energetickou náročností. Dle Evropské směrnice o energetické náročnosti budov bude možné stavět od roku 2020 pouze budovy s nízkou energetickou náročností.
  • Ekologický aspekt nízkoenergetických domů: Ekologickou nezávadnost, minimalizaci neobnovitelné energie a použití obnovitelných zdrojů, by měl mít na srdci každý, komu alespoň trochu jde o přírodu a vliv člověka na ni.
  • Zdrav= bydlení: Díky použitým procesům a technologiím, jako jsou například filtrace a proudění vzduchu v domě, či využití slunečního svitu a jeho pozitivního vlivu na zdraví, můžeme eliminovat nežádoucí vlhkost i tvorbu plísní a dýchat čistý čerstvý vzduch bez alergenů.

Základním dělícím kritériem pro posouzení, do které kategorie daný dům patří, je jeho energetická náročnost, tedy jeho spotřeba energií. Podle toho dělíme domy do kategorií jako: nízkoenergetické, pasivní, nulové a plusové (či aktivní).

Minimalizace potřeby neobnovitelné primární energie je u těchto domů dosaženo kombinací energeticky úsporného stavebního řešení, účinných technických systémů a využitím obnovitelných zdrojů.

Nízkoenergetický dům

DrevoaStavby.cz | Nízkoenergetický důmNízkoenergetický dům je stavba, která využívá moderní izolační materiály, efektivní systémy větrání a tepelné čerpadlo nebo solární energii k minimalizaci energetických ztrát. Takový dům je navržen tak, aby spotřebovával méně energie na vytápění, chlazení a provoz domácnosti ve srovnání se standardními stavbami. Přesné požadavky na to, aby se dům mohl nazvat nízkoenergetickým, se liší v různých zemích.

Nízkoenergetické domy jsou reakcí na neúnosné tepelné ztráty běžně stavěných domů a jsou to domy, jejichž roční spotřeba tepla na vytápění je do 50 kWh/m2. Pro porovnání, u domu z 70. - 80. let je to nad 200 kWh/m2 a u současné standardní zděné novostavby s plynovým kotlem 80 - 140 kWh/m2. Dalším velkým rozdílem je také způsob větrání. Zatímco u energeticky úsporného domu s moderní difúzně otevřenou skladbou stěn se větrat nemusí, nebo jen minimálně, u běžně stavěných domů můžeme větrat jen okny, z čehož vznikají velké tepelné ztráty.

Pasivní dům

DrevoaStavby.cz | Pasivní důmPasivní dům využívá pasivní solární zisky (sluneční energii), tepelnou izolaci, kontrolovanou ventilaci a další prvky, které pomáhají udržet konstantní teplotu v interiéru bez nutnosti tradičního topení nebo chlazení.

Pasivní domy vycházejí z podobných principů jako domy nízkoenergetické, platí pro ně však přísnější normy. U pasivního domu nepřesahuje roční spotřeba tepla 15 kWh/m2 a velkou roli zde již hraje samotný koncept pasivních domů, tj. usazení stavby na pozemku, tvar domu, dispozice, orientace prosklených ploch vůči slunci, konstrukční systém a volba materiálů.

Pasivní dům je důkladně zabezpečen proti tepelným ztrátám, a to dostatečnou izolací obvodového pláště a kvalitními okny, což se projeví na množství dodávaného tepla, pro dosažení komfortní teploty.
Klíčovým prvkem pasivního domu je nucené větrání s rekuperací (zpětný zisk tepla), které zajistí neustálý přísun čerstvého vzduchu bez ztráty tepla.

Nulový dům

DrevoaStavby.cz | Nulový důmNulový dům je ještě ambicióznější koncept, který znamená, že budova produkuje stejně mnoho energie, jakou spotřebuje během určitého časového období (například rok). To znamená, že nulový dům je schopen generovat veškerou potřebnou energii ze zdrojů obnovitelné energie, jako jsou solární panely, větrné turbíny nebo geotermální systémy. V případě nadměrné produkce energie může být nulový dům připojen k energetické síti, aby přebytečnou energii dodal do sítě, a ve chvíli nedostatku energie může čerpat z ní.
Nulový dům má roční spotřebu tepla pro vytápění menší než 5 kWh/m2 a stejně jako u pasivních domů, i zde značnou roli hraje samotný koncept - usazení stavby na pozemku, tvar domu, dispozice, orientace vzhledem ke slunci, konstrukční systém a volba materiálů. I nulový dům je důkladně zabezpečen proti tepelným ztrátám a využívá nucené větrání s rekuperací.

Aktivní (plusový) dům

DrevoaStavby.cz | Aktivní (plusový dům)Jak už asi z názvu a předchozího textu správně tušíte, aktivní dům je vlastně nulový dům, který vyrobí více energie, než spotřebuje ke svému provozu. Přebytky lze navíc prodávat do sítě. Pro aktivní domy platí roční spotřeba tepla pro vytápění 0 kWh/m2.
Aktivní dům využívá obnovitelné zdroje energie jako jsou geotermální vrt, solární kolektory, fotovoltaické panely a větrné nebo vodní elektrárny. Je schopen dlouhodobého provozu bez vnějších vstupů energií a nezanechává uhlíkovou stopu. Emise CO2 by měly být během celého životního cyklu domu nulové.

 

Obecně platí, že dřevo je pro nízkoenergetické stavby ideální. Je ekologicky nezávadné, má vyšší povrchovou teplotu než jiné materiály a v neposlední řadě má i výborné izolační vlastnosti. Důležitou součástí jsou samozřejmě také perfektně těsnící okna i dveře a izolace obvodového pláště včetně střechy.

Při výběru svého domu zohledněte své preference a možnosti. Nyní byste měli mít přehled, co od jakého typu domu očekávat a i volba dřevostavby z katalogu nebo při stavbě na míru by pro vás měla být snazší. V každém případě si vyberte spolehlivého dodavatele a proberte s ním možnosti úspory energií vašeho nového domu.

Vaše komentáře (5)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Pasivní domy”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop