Co je lepší: <small>teplo zdola, nebo shora? Vytápění očima odborníků a majitelů dřevostaveb</small>

Co je lepší: teplo zdola, nebo shora? Vytápění očima odborníků a majitelů dřevostaveb

Dana Jakoubková | Středa, 09. říjen 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Podlahový systém topení patří spolu se stěnovým a stropním do skupiny zvané velkoplošné vytápění. Pomineme-li praktickou stránku věci, totiž že topení není vidět a nikterak nepřekáží, nebo příznivý vliv na komfort (podlaha není studená), vykazují velkoplošné systémy výrazně rovnoměrnější rozložení teplot v místnosti, což má pozitivní vliv i na provozní náklady. Že nejde o žádné překvapivé zjištění, dokazuje trvale rostoucí počet uživatelů, kteří volí pro vytápění svého domu či bytu právě velkoplošný systém vytápění.

Myšlenka ohřívat podlahu a využít ji k prohřátí celé místnosti byla jedním z důsledků technologického vývoje, postupem času však byla konfrontována s rostoucími nároky uživatelů.

V první řadě šlo o zvyšování vnitřní teploty, kterému ale neodpovídaly technické vlastnosti stavby – se zvyšujícím se požadavkem na teplo se musela zvýšit i povrchová teplota podlahy na 30–35 °C, aby topný systém poskytoval potřebný výkon.

Pozdější výzkumy však označily takovou teplotu jako příliš vysokou, vyznačující se při dlouhodobém působení nežádoucími zdravotními riziky. Maximální teplota podlahy s podlahovým vytápěním pak byla u místností s dlouhodobým pobytem osob omezena předpisy na 27 °C – takzvané hygienické teplotní maximum.


Zkušenost odborníka s vytápěním dřevostavby

V patrových domech se mi osvědčila kombinace podlahového teplovodního vytápění a nástěnných radiátorů (konvektorů). Teplo z podlahového topení v přízemí je částečně přenášeno do patra a tam pak není třeba temperovat podlahu. Systém je do budoucna i dobře napojitelný na tepelné čerpadlo vzduch-voda.

jitka-novotna-atrium

Jitka Novotná
odborná poradkyně ATRIUM, s.r.o.

 

Podlahové versus stropní vytápění

Že je velkoplošné vytápění jeden z nejkomfortnějších způsobů vytápění, je poměrně zřejmé. Je však lepší podlahové nebo stropní vytápění? Z praktického hlediska je u podlahového vytápění pozitivní o něco vyšší teplota podlahy, která tak může navozovat pocit vyššího komfortu. Nevýhodou jsou však určitá omezení při volbě podlahové krytiny a nutnost předem rozhodnout o rozmístění nábytku a zařízení, aby se vyhřívaná podlaha zbytečně nezakrývala.

U stropního vytápění má uživatel z pohledu rozmístění nábytku prakticky úplnou volnost. Nevýhodou stropního vytápění je naopak nutnost kombinovat jej se sádrokartonovými podhledy, které nemusejí být automaticky součástí stavby.

Sálavé teplo

Nejznámější přenos tepla sáláním známe ve formě slunečního záření, které ohřívá povrch Země. Obdobně ohřívá velkoplošný podlahový, stropní ale i prozatím málo používaný stěnový otopný systém „tělesa" v našem interiéru. U sálavého typu vytápění se tedy neohřívá primárně vzduch, nýbrž předměty – podlaha, stěny, nábytek, ale i osoby v místnosti. U konvekčního vytápění (konvektory, radiátory) je tomu obráceně – topným tělesem je ohříván vzduch, který proudí směrem vzhůru ke stropu a částečně ochlazený se vrací zpět k podlaze. V komfortní zóně pro člověka se tedy drží spíše vzduch chladný. Z hlediska poměru předávaného tepla je u tohoto systému sálavá složka minimální.

Velkoplošné systémy topení mají výrazně rovnoměrnější rozložení teplot v místnosti, což má pozitivní vliv na provozní náklady i uživatelský komfort.

Provedení otopné plochy je nejčastěji teplovodní nebo elektrické. Oba typy jsou z hlediska tepelného komfortu identické, avšak z hlediska rychlosti reakce na změny venkovní teploty a tepelné zisky produkované slunečním zářením, osobami, spotřebiči a podobně (což je u úsporných domů velmi zřetelné), je elektrické vytápění rychlejší než teplovodní.

elektricka-topna-rohoz-fenix

Obr.: Elektrické topné rohože se pokládají přímo pod podlahovou krytinu do lepidla na podlahové prvky. Topné folie je možno instalovat jak pod, tak i nad podlahové systémy. Foto: Fenix Group

Porovnání jednotlivých druhů vytápění

Druh vytápění Výhody Nevýhody
Teplovodní vytápění

Prostor v místnosti není nijak omezován pro další využití

Proudění vzduchu je omezené, nedochází k víření prachu ani choroboplodných zárodků

Připojení je možné na nízkoteplotní zdroje

Teplota ve vytápěných místnostech je prakticky rovnoměrná

Možnost využít systému k chlazení

Náklady na koordinaci práce při realizaci i na použité technologie jsou zvýšené

Otopná soustava má vyšší setrvačnost, hůře se teplotně vyrovnávají prudké změny v počasí

Po dokončení realizace tepelné soustavy zůstávají omezené možnosti změn tepelného výkonu

Elektrické vytápění

Investiční náklady nízké

Pokládka i montáž je snadná

Jednotlivé okruhy mají možnost samostatně spínat

V ohřívané místnosti je téměř rovnoměrná teplota

Žádná omezení využití prostoru v interiéru

Proudění vzduchu je omezené, nedochází k víření prachu ani choroboplodných zárodků

Primární palivo – tedy elektrická energie má vyšší jednotkovou cenu

Nutnost doplňkového zdroje topení na obnovitelnou energii


Zkušenost majitele konkrétní dřevostavby s vytápěním

drevostavba-pro-bydleni-i-podnikani-wolf-system-tinified

Vytápění dřevostavby: teplovodní radiátory + elektrické podlahové rohože, doplňkově krbová kamna
Přečtěte si: Jak probíhala realizace dřevostavby?

"Máme plynovou přípojku, respektive kotel, proto jsme zvolili teplovodní rozvod, ale jen pro podokenní radiátory. Doplňkově pak elektrické podlahové rohože. Obytná část domu je totiž v patře a podlahu nám tak vyhřívá podniková provozovna v přízemí. Nicméně kdyby šlo jen o přízemní obytný dům, volili bychom podlahovku vodní. Tepelný komfort je pocitově příjemnější a vycházelo by to na provoz levněji."

tomas-majitel-drevostavby

Tomáš
majitel nízkoenergetické patrové dřevostavby

 

elektricke-topne-rohoze-ecofilm-fenix

Obr.: Elektrické topné rohože se pokládají přímo pod podlahovou krytinu do lepidla na podlahové prvky. Topné folie je možno instalovat jak pod, tak i nad podlahové systémy. Foto: Fenix Group

Vytápění od roku 2020

Velkoplošné sálavé systémy vytápění, a to jak podlahové a stropní, tak i stěnové vykazují nejrovnoměrnější rozložení teplot v dané místnosti. Při volbě otopného systému je však třeba vzít v potaz fakt, že rodinné domy s koncepcí elektřiny jako hlavního zdroje pro vytápění a přípravu teplé vody nebudou splňovat požadavek na energetickou náročnost, jak bude právně vyžadovat výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie (Nearly zero-energy buildings = NZEB) od roku 2020 na základě směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Takové domy se totiž neobejdou bez doplňkového zdroje tepla, využívajícího alespoň částečně obnovitelnou primární energii, případně budou sami energii produkovat (elektřina, teplo).

podlahove-systemy-vytapeni-sadrovlaknite-prvky- fermacell

Obr.: Podlahové systémy suché výstavby je možno kombinovat jak s teplovodními tak s elektrickými vytápěcími systémy. U sádrovláknitých podlahových prvků nesmí náběhová teplota do systému překročit 55 °C, u cementovláknitých podlahových prvků není – vzhledem k vlastnostem materiálu – nutné jakkoli omezovat náběhovou teplotu média. Foto: Fermacell GmbH


Zkušenost odborníka s vytápěním

Pokud chci instalovat plošné teplovodní vytápění do prostoru, který má malou výšku nebo jej chci instalovat na stávající podlahu, jaký systém je vhodné použít?

Plošné teplovodní vytápění v prostorách, kde z jakýchkoliv důvodů nelze použít běžnou skladbu podlahy nebo kde se s tímto řešením původně nepočítalo, je dnes samozřejmě možné realizovat. V současnosti tento typ vytápění či chlazení není již doménou pouze u novostaveb. Pro tuto situaci mohu doporučit univerzální suchý systém instalace podlahového vytápění. Například u systému Kermi x-net C13 je benefitem nízká stavební výška základní desky (25 milimetrů) i malá hmotnost. Celá řada profesionálních řešení a detailů pro vedení potrubí nebo připojení rozdělovače celkově usnadňuje náročnost a urychluje montáž. Vysoký výkon předání tepla zajišťují teplosměnné lamely, ve kterých je potrubí uloženo. Při použití hliníkových lamel, je oproti ocelové variantě dosaženo až o 30 % vyššího topného výkonu.

podlahove-vytapeni-c-13-alu-stahl-kermi

podlahove-vytapeni-c-13-alu-stahl-kermi-detail

Stěnové vytápění pracuje podobným způsobem. U něj je výhodou o zhruba 10–15 % vyšší sálání tepelného toku do prostoru, na druhou stranu musíte více přemýšlet, kam osadíte obývací stěnu nebo kuchyňskou sestavu, abyste si otopnou plochu stěny nezakryli. Každá aplikace, ať se jedná o novostavbu, či rekonstrukci, má své řešení. Je nutné se ale poradit s odborníkem, který ve finále ušetří spoustu času, námahy i starostí spojených s možnou nesprávnou funkcí systému.

ing-jaroslav-kopecek-kermi

Ing. Jaroslav Kopeček
obchodně technický manažer Kermi s.r.o.

 

Zkušenost majitele konkrétní dřevostavby s vytápěním

navsteva-drevostavby-obavy-jsou-zbytecne-exterier-a-zahrada

Topení: přízemí – podlahové teplovodní topení, patro – nástěnné teplovodní radiátory, doplňkově krbová kamna
Přečtěte si: Jak probíhala realizace dřevostavby?

"Systém topení máme sofistikovaný. Můžeme ovládat nezávisle horní i spodní patro i každou místnost zvlášť. Jako doplňkový zdroj tepla jsme zvolili krbová kamna. Když je ale chceme použít, musíme topení dlouho předem stáhnout. Teplovodní systém má značnou setrvačnost, nereaguje pružně na změnu."

ladislav-majitel-drevostavby

Ladislav
majitel nízkoenergetické patrové dřevostavby

 

podlahove-teplovodni-vytapeni-xnet-c-16-clip-kermi-instalace

Obr.: Díky malé hmotnosti je manipulace se čtvercovými panely x-net velmi snadná, rychlá a zpravidla téměř bez ořezávání. Slepením panelů páskou vznikne naprosto nepropustná plocha, která je ideální pro použití s tekutým potěrem. Clipy systému x-net C16 jsou odolné proti korozi a umožňují mimořádně vysokou přídržnou sílu trubky i při jejím tvarově těsném obepnutí. Konce clipů pronikají do komorové struktury panelu, panel však neprorazí. Díky tomu zůstane systém neustále utěsněný a poškození krycí fólie je vyloučeno. Foto: Kermi GmbH


Zkušenost odborníka s vytápěním v dřevostavbě

Většina lidí se podivuje, jak může stropní vytápění vůbec fungovat, když teplo přece stoupá nahoru. Ve skutečnosti teplo nestoupá nahoru, ale šíří se (vede) do chladnějšího prostředí (materiálu) a to do všech stran. Nahoru stoupá pouze teplý vzduch, protože je lehčí. Při stropním vytápění se pod stropem vytvoří vrstva teplého vzduchu, silná cca 20 cm. Tato lehčí vrstva neklesá a ke stropu se proto nedostává chladnější vzduch zespodu. Strop není ochlazován, jeho teplota roste a začne se zvyšovat sálavá složka.

Spotřeba energie na vytápění při použití elektrického sálavého systému, ať už stropního nebo podlahového, flexibilně reaguje na změnu venkovní teploty a zejména na nahodilé tepelné zisky (sluneční záření, lidé, technika), které mají zásadní vliv na spotřebu energie. Klasické teplovodní systémy (s jakýmkoliv zdrojem) s dlouhou setrvačností tuto schopnost na rozdíl od elektrického sálavého systému nemají a dochází tak ke značným energetickým ztrátám.

Miroslav Petr
vedoucí tuzemského obchodu FENIX Trading


podlahove-vytapeni-ecofilm-fenix-interier-obyvaci-pokoj

Obr.: V současných novostavbách pro bydlení nejenže není překračováno hygienické teplotní maximum 27 °C, ale i při venkovních teplotách okolo -15 °C se u správně provedeného topného systému pohybuje teplota podlahy jen mezi 23–25 °C. Foto: Fenix Group


Zkušenost majitele konkrétní dřevostavby s vytápěním

moderni-pasivni-drevostavba-goopan-exterier

Topení: sálavé stropní a podlahové – elektrické topné folie HEATFLOW, doplňkově krbová kamna
Přečtěte si: Jak probíhala realizace dřevostavby?

"Elektrické sálavé vytápění máme již ve druhém domě. Považuji ho nízkonákladové jak v pořizovací ceně, tak v provozu. Při užitné ploše 220 m2 máme roční náklady na vytápění pouhých osm tisíc korun. Elektrické sálavé (infračervené) folie HEATFLOW máme zabudované ve stropě a pod laminátovou podlahou. Obojí funguje perfektně."

radek-s-rodinou-majitel-drevostavby

Radek s rodinou
majitel pasivní přízemní dřevostavby

 

stropni-vytapeni-elektricke-stropni-folie-ecofilm-fenix-interier-obyvaci-pokoj-parkety(1)

Obr.: Nástup elektrických topných fólií, které velmi zjednodušují konstrukční řešení stropního vytápění, učinil z tohoto systému naprosto rovnocennou alternativu k podlahovému vytápění a zcela jistě si zaslouží vyšší pozornost, než jaká mu je prozatím věnována. Foto: Fenix Group


Zkušenosti výzkumníků s vytápěním

Společnost Fenix Group a.s. jako výrobce a dodavatel přímotopných konvekčních a sálavých elektrických těles a také velkoplošných systémů založených na použití elektrických topných kabelů a fólií si za účelem ověření parametrů velkoplošného vytápění zadala u Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Praha (UCEEB) provedení laboratorních testů s cílem ukázat, jaké jsou skutečné tepelné toky a jejich podíly jak pro podlahové, tak pro stropní vytápění. Naměřený vysoký podíl sálavé složky u podlahového i stropního vytápění, zejména s ohledem na relativně nízké povrchové teploty, byl do jisté míry překvapením. Analýza tak jednoznačně potvrdila, že podlahové i stropní vytápění jsou nejen oprávněně klasifikovány jako sálavé topení, ale mezi těmito systémy se vyznačují i jedním z nejvyšších podílů sálavé složky.

Celou výzkumnou zprávu, včetně zjištěných výsledků, najdete pod titulkem Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění na webu: www.tzb-info.cz v sekci Vytápění.

Ing. Daniel Adamovský a Ph.D., Ing. Martin Kny
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)
ČVUT Praha


podlahove-teplovodni-vytapeni-rauboard-rehau

Obr.: V reakci na rostoucí požadavky na výkon teplovodního podlahového a stěnového sálavého vytápění obohatila společnost REHAU trh o novou konstrukci – panelový systém Rauboard. Jde o nízkoprofilové překližkové desky s vyfrézovaným drážkami pro umístění trubek a s hliníkovým plechem pro přenos tepla, instalované mezi finální podlahou a podkladem nebo na stěnu pod sádrokartonovou desku. Systém nabízí rychlejší dobu odezvy na zvýšení či snížení teploty v místnosti, vyšší tepelný výkon a větší flexibilitu při instalaci. Foto: REHAU


Zkušenost majitele konkrétní dřevostavby s vytápěním

moderni-drevostavba-bungalov-nema-exterier-terasa-bazen-zahrada-tinified

Topení: elektrokotel, podlahové vodní topení, doplňkově krbová kamna
Přečtěte si: Jak probíhala realizace dřevostavby?

"O topení se stará elektrokotel s rozvody vodního podlahového systému. Na jeho termoregulační systém jsem nechal subdodavatelsky (nezajišťoval dodavatel stavby) napojit 7kilowatový krb. Když se prostor vyhřeje krbem na určenou teplotu, vypne se podlahové topení a naopak. Výkon krbu by po zkušenostech stačil i třetinový, ale jinak jsme s touto kombinací moc spokojeni. Teplo od podlahy je určitě příjemnější varianta než konvektory."

josef-s-rodinou-majitel-drevostavby

Josef
majitel nízkoenergetické dřevostavby – bungalovu

 

Redakčně upraveno pro web

Přečtěte si další články věnované vytápění dřevostaveb

DaS 2-2019
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

gotop