Stropní vytápění je vhodné i do dřevostavby. Instalaci zvládnete svépomocí

Stropní vytápění je vhodné i do dřevostavby. Instalaci zvládnete svépomocí

Komerční sdělení | Pátek, 26. únor 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Stropní vytápění je u nás v porovnání s podlahovým topením stále nedoceněným systémem vytápění. S pomocí elektrických topných fólií, které představují jednoduché konstrukční řešení stropního vytápění, dochází přitom k tomu, že se tento systém stává naprosto rovnocennou alternativou k podlahovému vytápění. Na rozdíl od podlahového topení ale stropní instalace nepředstavuje žádná omezení, co se týče volby podlahové krytiny nebo rozmístění nábytku. Stropní topné folie jsou tak stále oblíbenější jak v dřevostavbách, tak i v nových bytových výstavbách.


Stropní vytápění umožňuje vyšší podíl sálavé složky

Pro většinu populace v našich geografických podmínkách je stropní vytápění nepřirozené a působí nedůvěryhodně. Důvodem je převládající mýtus, že teplo stoupá nahoru a drží se u stropu, tudíž stropní vytápění nemůže být efektivní.

Z hlediska efektivity je přitom dokonce účinnější než podlahové, protože podíl sálavé složky je v případě stropní instalace vyšší. To potvrzují i praktická měření, provedená univerzitním Centrem Energeticky Efektivních Budov (UCEEB) při ČVUT Praha.


Jak funguje sálavé stropní vytápění?

Na jakém principu tedy funguje sálavé stropní vytápění? Je potřeba si uvědomit, že ve skutečnosti teplo nestoupá nahoru, ale šíří se do všech stran směrem do chladnějšího prostředí. Směrem vzhůru ale stoupá teplý vzduch, který je lehčí než vzduch studený.

Stropní vytápění funguje na principu sálání tepla, u kterého nedochází primárně k ohřevu vzduchu, ale předmětů, na které dopadá. V případě stropního vytápění se po zapnutí zvyšuje povrchová teplota stropu. Ve chvíli, kdy je povrchová teplota vyšší než teplota okolí, začne docházet k sálání tepla.

Sálání je nejintenzivnější směrem kolmo ke zdroji, a tak se v největší míře začne oteplovat podlaha, ale i další předměty, na které teplo dopadá. Od ohřátých ploch se následně ohřívá i okolní vzduch.

stropní vytápění toplné folie

obr.: Stropní topné folie pomocí sálání ohřívají podlahu a další předměty, na které dopadá teplo v podobě infračerveného záření. Foto: Fenix Group


Stropní vytápění svépomocí – modulový systém topných fólií je trendem západních zemí

Topné folie pro stropní vytápění jsou ideálním řešením pro současné novostavby pro bydlení včetně dřevostaveb. Výrobce elektrických topných prvků FENIX proto vyvinul nový modulový systém topných folií, díky kterému zvládnete instalaci elektrického vytápění sami bez nutnosti elektromontéra.

V západních zemích, jako je například Francie, se již většina elektrospotřebičů montuje výhradně "plugin systémem" – tedy pomocí konektorů, zásuvek a zástrček. Stavebnicové systémy jsou stále hledanějším řešením, protože cena lidské práce výrazně roste, nemluvě o nedostačující kvalifikaci pracovníků.

Topný modul ECOFILM tvoří izolace z minerální vlny o tloušťce 5 cm. Na tepelné izolaci je připevněna speciálním lepidlem topná folie ECOFILM o plošném příkonu 140 W/m2. Topná folie je z výroby vybavena vodičem se zástrčkou pro připojení.

Formát modulu je 50 x 120 cm, šířka modulů tedy odpovídá osové rozteči nosných CD profilů u sádrokartonových (SDK) a sádrovláknitých (SDV) podhledů, které jsou díky svým izolačním vlastnostem typické pro využití v dřevostavbách.

Topné moduly lze proto velmi jednoduše položit přímo na CD profily a zapojit je do páteřního vodiče opatřeného zásuvkami. K vyplnění nevytápěních částí kolem světel či podél stěn pak uvítáte netopné moduly, které jsou součástí nabídky a na rozdíl od topných modulů je můžete zkracovat a ořezávat podle potřeby. Do budoucna výrobce počítá i s rozšířením nabídky stavebnicových systémů o další rozměry modulů.

modulový systém stropních topných folií

obr.: Modulový systém stropních topných folií pro stropní vytápění. Foto: Fenix Group


Instalace topných modulů je nenáročná

Při montáži se stačí držet návodu výrobce. Níže si můžete prohlédnout názornou 3D animaci pokládky modulového systému v instruktážním videu. Cena modulových topných prvků je v porovnání se stávajícími topnými foliemi pro stropní vytápění FECOFILM C od výrobce FENIX přibližně dvojnásobná.

Moduly jsou však již opatřeny tepelnou izolací. Pokládku navíc mohou provést i sádrokartonáři, což představuje významnou úsporu lidské práce. Vzhledem k těmto okolnostem tak stavebnicový systém představuje srovnatelnou a zajímavou alternativu k běžným stropním foliím.

gotop