Jak na údržbu a opravy podlahového vytápění? Zeptali jsme se odborníků

Jak na údržbu a opravy podlahového vytápění? Zeptali jsme se odborníků

Dana Jakoubková | Pondělí, 26. duben 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Asi víte, jak je to v dnešní době s životností výrobků. Dvouletá záruka garantuje často fakt, že se daná věc pokazí 731. den od pořízení, a s reklamací často nepochodíte ani tehdy, když se vám výrobek rozbije „včas". Nepřečetli jste si totiž malým písmem absurdní klauzuli, že nízká, pokojová nebo vysoká teplota může výrobek poškodit. Ovšem rčení, že co se může pokazit, se také pokazí, prý u podlahového topení neplatí. Alespoň co se týká součástí uložených pod podlahou. A co na to říkají odborníci?

Ptáme se odborníka...

Michael-Blazek-REHAU
Michael Blažek
technik topení a sanity REHAU, s.r.o.

Jsou na vodu jako topné médium kladeny zvláštní nároky?

Pro podlahové vytápění je vždy důležitá kvalita vody, především jestli je měkká nebo tvrdá. Voda, kterou napouštíme do uzavřeného okruhu podlahového vytápění, by měla být čistá, pitná. I voda z vodovodního řadu nebo ze studně může chemicky reagovat například s mosazí nebo s mědí, a to nejen v potrubí, ale i v kotli. Proto doporučujeme před každou montáží nechat provést rozbor vody, abychom mohli říci, zda je k podobnému negativnímu jevu určitý předpoklad. Ale protože je to investice navíc, málokdo to dělá.

Jakým způsobem se systém podlahového topení čistí a jak často je třeba jej provádět?

Kontrola kvality by se měla obecně provádět jednou ročně. Pokud systém dobře topí, pravděpodobně k žádnému problému nedochází. V opačném případě je třeba vodu vyměnit a potrubí propláchnout.

Může to udělat majitel sám, nebo je třeba služba specializované firmy?

Je-li majitel odborníkem znalým oboru a má k dispozici specializované nářadí, pak určitě ano. Protože se ale při výměně vody v systému musí udělat tlaková zkouška, doporučuji obrátit se na specializovanou servisní firmu, nejlépe na tu, která prováděla první montáž systému.

Jak se dá zjistit únik vody ze systému?

Zjistit únik vody v systému uloženém v podlaze je velmi složité, pokud nedošlo přímo ke katastrofě a únik je viditelný, protože prasklo potrubí. V běžném případě je detekce úniku vody problematická. Do jisté míry lze použít termokameru, která pomůže odhalit, zda teplá voda někde neuniká.

Nicméně prvním signálem bývá pravděpodobně pokles tlaku a majitel musí následně častěji doplňovat do systému vodu. Ale pozor, pokles tlaku může způsobovat i vzduchová bublina, takže ani to nemusí vždy znamenat větší a složitě řešitelný problém.

Mohu si ověřit, jakou životnost či odolnost mají trubky?

Zásadní radou je, aby majitel domu při volbě systému podlahového vytápění investoval do kvalitního materiálu včetně potrubí. Například REHAU RAUTHERM je potrubí vyrobené ze sítěného polyethylenu řady PE-Xa, které vyniká nejen vysokou pevností, rázovou houževnatostí, ale především odolností proti vzniku trhlin i při vyšších teplotách (až 100 °C). Proto odolá spolehlivě i hrubšímu zacházení na stavbě.

Pro bezproblémový provoz je důležité, že je navíc i odolné vůči zarůstání. Spojování potrubí se provádí nerozebiratelnou technologií násuvné objímky REHAU, která je založena na principu paměťového efektu roztažené a opět smrštěné trubky. Je tedy stoprocentně bezpečný. Minimální živostnost takového potrubí je padesát let, ale REHAU k tomu dodává, že životnost potrubí RAUTHERM se rovná živostnosti nemovitosti, samozřejmě při dodržení správné teploty i tlaku vody.

Poskytujete servis a opravy systému po nějakou dobu od instalace zdarma?

Servis a případné opravy systému vždy provádí dodavatelská firma. REHAU jako výrobce potrubí a dalších komponentů systému poskytuje záruku na materiál koncovému zákazníkovi po dobu deseti let, a to až do výše dvanácti milionů korun, to znamená, že pokud by přece jen prasklo potrubí, zaplatí REHAU veškeré vynaložené náklady na opravu do této výše. V případě potřeby podle místa a lokace nemovitosti doporučí REHAU zákazníkovi pro servis odbornou firmu, která je stoprocentně odborně proškolena.

pokladka-betonu-na-podlahove-vytapeni

Foto: REHAU s.r.o.


Podlahové topení je známé svou spolehlivostí a padesátiletá funkčnost není výjimkou.


Ptáme se odborníka...

Ing. Miroslav Petr-FENIX-Trading
Ing. Miroslav Petr
vedoucí tuzemského obchodu Fenix Trading s.r.o.

Elektrické podlahové topení patrně nevyžaduje údržbu?

Elektrické topné fólie Ecofilm a topné kabely a rohože Ecofloor jsou po celou dobu životnosti bezúdržbové. Jejich životnost závisí na provozních hodinách, způsobu uložení a regulaci. V případě, že jsou topný systém i regulace správně navrženy, je životnost minimálně třicet až padesát let. Horní hranice životnosti závisí na provozních hodinách topného systému.

V případě špatně provedené instalace nebo návrhu se doba životnosti zkracuje. Obecně platí, že výše uvedené výrobky mají takovou životnost, jakou má stavební část.

Jaké druhy poruch mohou u elektrického topení vzniknout?

Samotný topný kabel nemůže být vadný z výroby. Prochází několika stupni kontroly, takže expedice přerušeného kabelu není možná. Jediné místo, u kterého by se teoreticky mohla dodatečně projevit výrobní vada, jsou spojky topných kabelů – to znamená ukončení a přechody na studený konec.

Proto je důležité, aby do záručního listu bylo zakresleno schéma pokládky a umístění spojek. Praxe ale ukazuje, že téměř sto procent poruch je způsobeno nedodržením instalačních předpisů nebo mechanickým porušením kabelu.

Máte na mysli mechanické porušení při instalaci...? Nebo si to mohu způsobit i jako uživatel?

Ano, při instalaci je častou příčinou poruchy přerušení kabelu o ocelovou armovací síť nebo přerušení při čištění spár dlažby před spárováním. Tyto vady se mohou projevit i se zpožděním. Například pokud je topný kabel přerušen pouze částečně, je zpočátku zdánlivě normálně funkční, v místě narušení je ale zvýšen takzvaný přechodový odpor a kabel se zde přehřívá. Než dojde k úplnému přerušení spoje, topný kabel může i rok normálně hřát.

Lze kotvit nábytkové prvky (pokud to to vyžadují) do podlahy s elektrickým topením?

Dodatečné zásahy do podlahy s jakýmkoliv podlahovým vytápěním jsou vždy rizikové. Jak moc, to záleží na umístění topného prvku. Topný kabel zalitý 7cm vrstvou betonu je chráněn určitě lépe, než když bude ve tmelu přímo pod dlažbou.

A pokud budete vrtat do plovoucí podlahy s topnými foliemi Ecofilm, pak šance, že ji poškodíte, hraničí téměř s jistotou. Obecně proto platí, že do dodatečných zásahů do podlahy by se uživatel neměl pouštět, pokud si není naprosto jist, že podlahové vytápění nepoškodí.

podlahove-vytapeni-v-interieru

Foto: FENIX Trading s.r.o.

A pokud k tomu přesto dojde?

U správně provedené instalace zareagují ochranné prvky, buď jistič nebo proudový chránič, takže žádné nebezpečí nehrozí. Topné kabely lze následně poměrně snadno opravit, a to i v případě, že uživatel neví, kde přesně k přerušení kabelu došlo.

Místo poruchy umíme najít s přesností na centimetry a pro samotnou opravu nám stačí odkrýt prostor zhruba 15 × 30 centimetrů. Takže žádné bourání celé podlahy. U topných fólií pod plovoucí podlahou se přesné místo poruchy hledá hůře, plovoucí podlaha jde ale naštěstí obvykle poměrně snadno rozebrat. O to jednodušší je pak oprava, místo porušení topné folie doslova přelepíme vinylovou vulkanizační páskou.

Poskytuje firma FENIX servis a opravy systému po nějakou dobu od instalace zdarma?

Na topné folie Ecofilm i topné kabely a rohože Ecofloor poskytujeme zcela standardně záruku deset let. U rezidenčních objektů jsme dokonce záruku u podlahového vytápění Ecofloor rozšířili už v roce 2013 na doživotní, přičemž je míněna životnost vrstvy, ve které je topný prvek umístěn.

Na rozdíl od topných fólií, které jsou pod plovoucí podlahou poměrně snadno přístupné, jsme totiž u klientů zaznamenávali určité obavy, jestli záruka deset let současně nevymezuje životnost topných kabelů.

A co potom, když jsou celoplošně zality v betonu či anhydridu?

Rozptýlit tyto obavy jsme se rozhodli právě formou mimořádných záruk.

Víte, že...


... nový Občanský zákoník zrušil původní ustanovení o automatické šestiměsíční záruční lhůtě a nárok zákazníka na opravu ve lhůtě tří měsíců? Zákonná záruka tedy neexistuje (ani na instalaci topení) a na záruce se se zhotovitelem díla – instalační topenářskou firmou – tedy musíte domluvit a uvést tento bod ve smlouvě o dílo. Pokud stavíte dům takzvaně „na klíč" a součástí smlouvy je rovněž instalace podlahového topení, pak i kdyby si stavitelská firma najala na tuto práci firmu jinou, veškerá odpovědnost jde za stavitelem, tedy za tím, s kým máte smlouvu o dílo na stavbu domu a i zde je třeba sjednat smluvní záruku.

Ptáme se odborníka...

ing-jaroslav-kopecek-kermi
Ing. Jaroslav Kopeček
obchodně technický manažer Kermi s.r.o.

Napouští se systém topným médiem ještě dříve, než dojde k dokončení podlahy, aby se zkontrolovala funkčnost?

Před dokončením skladby podlahy se provádí tlaková zkouška, při které se potrubí napouští filtrovanou vodou. Potom v systému zůstává jako topné medium.

Může dojít k defektu plastových trubek?

Tlaková zkouška prováděná zkušebním tlakem 4–6 barů by případné poškození potrubí odhalila. Tlak vody při provozu topení je obvykle 1,6 až 2 bary. U renomovaných výrobců je díky kvalitní výstupní kontrole a profesionální montáži toto riziko víceméně eliminováno.

odborna-instalace-podlahoveho-vytapeni

Foto: KERMI s.r.o.

Pokud dojte k nějakému defektu trubek (například výrobní vadou), musím kvůli tomu rozbít celou podlahu?

Při dodržení pravidel pro montáže plošného vytápění či chlazení k defektu potrubí způsobenému výrobní vadou nedojde. Mnohem pravděpodobnější je nechtěné mechanické poškození. Tomu se snažíme předcházet tím, že například systém plošného vytápění a chlazení Kermi x-net obsahuje označovací body míst pro vrtání pro případ měření zbytkové vlhkosti mazaniny, takže by nemělo dojít k nechtěnému provrtání potrubí.

Je zmíněný dvoufunkční systém (topí / chladí) nějak specifický z hlediska údržby?

Případné použití systému pro vytápění i chlazení nevyžaduje žádný specifický přístup k údržbě ani čištění potrubního systému. Rozdíl je však při návrhu dvoufunkčního systému, proto doporučujeme konzultaci s projektantem či odbornou instalační firmou.

Poskytuje firma Kermi na topný systém záruku nad rámec zákona?

Zákazník má možnost využít prodloužené záruky výrobce v délce pěti let. Samozřejmostí je zákaznický přístup technických poradců Kermi, kteří vás ochotně provedou možnostmi řešení případného problému. Ale v případě reklamace a dalšího servisu jedná zákazník vždy s odbornou instalační firmou.

Co je dobré si před instalací podlahového vytápení ohlídat...


  • Od vybrané topenářské firmy, která bude instalovat topný systém, požadujte osvědčení o proškolení výrobcem systému podlahového topení.
  • Ať stavíte na klíč, nebo subdodavatelsky, ohlídejte si (ideálně za přítomnosti technického dozoru), aby se litá podlaha, respektive další vrstva podlahy aplikovala co nejdříve (ne-li ihned) po instalaci a odzkoušení topení. Do té doby bude vaše topení jako nahý v trní.
  • Ideální je, pokud výše zmíněné úkony realizuje jedna firma; oceníte to při řešení reklamace.
  • Vyžadujte předávací protokol a certifikáty pro kolaudaci.
  • Termokamera dokáže odhalit poruchy a poškozená místa podlahového vytápění, ale i jeho špatnou funkci či nastavení.

roztirani-beotnu

Foto: Brizmaker, Zdroj: Dreamstime


drevoastavby-casopis-titulka-2-2021-200x238

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 2/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

DaS 2-2021
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop