Když z domova uniká teplo, aneb tepelná technika v dřevostavbách

Když z domova uniká teplo, aneb tepelná technika v dřevostavbách

Komerční sdělení | Středa, 16. červen 2021 |

Přidat na Seznam.cz

V České republice sice dominuje silná tradice zděných domů, ale na trhu se pevně usadily také dřevostavby, které se stávají stále oblíbenějšími díky svým energetickým i ekologickým výhodám. Pro nízkou spotřebu energií jsou sice přímo stvořené, ale stejně jako u ostatních staveb v nich použitím nesprávné či nedostatečné izolace může docházet ke značným tepelným ztrátám. Proto při jejich výstavbě nesmíme zapomenout na správnou tepelnou techniku. Ta zamezí únikům tepla, finančním nákladům a vytvoří pro koncové uživatele stavby prvotřídní komfort.


Kvalitní minerální izolace

Jedním z podstatných stavebních prvků u dřevostaveb v otázce tepelné techniky je minerální tepelná izolace. „Správné zateplení dřevostavby je skutečným klíčem k úspěchu. S použitím kvalitní minerální izolace, jako je například URSA PUREONE, majitelé uspoří nemalou částku za vytápění," uvádí Tereza Vojancová, architektka společnosti URSA.

URSA PUREONE disponuje skvělými tepelněizolačními, akustickými i protipožárními vlastnostmi. Navíc se jedná o čistě přírodní materiál bez formaldehydu a jiných škodlivých látek. Spojení dřevostaveb s minerální izolací URSA PUREONE je ideálním řešením.

izolace-URSA


Nejlevnější energie je ta, která se nespotřebuje

Před samotným řešením otázky úniku tepla a tepelných ztrát je třeba se zaměřit na jeho samotné získávání. Například výběr vhodného otopného systému z hlediska návratnosti investice je důležitým faktorem, na který je třeba brát ohled.

Nemusí se totiž vždy vyplatit pořizování nákladné otopné soustavy, která vyrobí teplo nejlevněji. Před výběrem je tak dobré myslet na finanční návratnost, která by neměla být delší než životnost samotného zařízení.

„Například pasivní rodinné domy, kterými mohou být i dřevostavby, spotřebují na vytápění pouze 1/3 z celkové spotřeby. Zbylé 2/3 jsou využity na běžný provoz domácnosti, například osvětlení, elektroniku a spotřebiče", doplňuje Tereza Vojancová.


Obálka dřevostavby je „gró"

Tepelná ztráta domu představuje množství tepelné energie, která v daném okamžiku uniká do exteriéru obálkou budovy. Jedná se tak o energii, která uniká nejen stěnami, ale i střechou, podlahami, a dalšími prvky stavby.

Jsou do ní započítávány i tepelné ztráty spojené s větráním, tedy energie unikající zejména dveřmi a okny.

Tepelnými mosty může docházet k velkým tepelným ztrátám. „Tepelný most je místo, kde dochází k vyššímu tepelnému toku vlivem snížení tloušťky izolační vrstvy či její absenci. Tímto místem snáz prochází tepelná energie a dochází k energetickým ztrátám, což má negativní vliv na energetickou bilanci domu. V místě tepelného mostu také dochází ke kondenzacím, vzniku plísní a v extrémním případě až degradaci konstrukce," upřesňuje Tereza Vojancová.

Ve většině případů mají toto na svědomí špatně provedené izolace. „Využitím menší tloušťky izolace při výstavbě stavby se ušetří řádově několik desítek tisíc korun. Z dlouhodobého hlediska však majitel za vytápění a chlazení domu zaplatí několikanásobně více a tepelné ztráty se mohou vyšplhat až ke statisícům korun," uvádí Tereza Vojancová a doplňuje:

„Případné náklady na pouhé navýšení tloušťky izolace jsou navíc zanedbatelné v porovnání s náklady na celou konstrukci. Spořit proto budou po celou dobu životnosti objektu."

soucinitel-prstupu-tepla-stenou-drevostavby

Požadavky na energetickou náročnost budov, včetně dřevostaveb, stanovuje tepelně technická norma. V souvislosti s konstrukcemi nejčastěji slýcháme o parametru „U", tedy součiniteli prostupu tepla. Jeho hodnota určuje celkový prostup, tedy výměnu i ztrátu, tepla mezi prostory, které jsou mezi sebou odděleny stavební konstrukcí. Čím je tato hodnota U menší, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti konstrukce.

K zjednodušenému výpočtu součinitele prostupu tepla slouží vzorec U=1/R. Výsledná hodnota se uvádí v jednotkách [W/m2K]. „Při tloušťce obvodové stěny u dřevostavby 290,5 mm je součinitel prostupu tepla jen 0,2 W/m2K, zatímco u zděné stavby s tloušťkou stěny 400 mm je tento součinitel 0,32 W/m2K", objasňuje architektka společnosti URSA Tereza Vojancová. Můžete si tak všimnout toho, že i při menší tloušťce stěny u dřevostavby oproti zděné stavbě za vytápění výrazně ušetříte.


Vyberte ten správný izolační materiál

Ideálním izolačním materiálem, který se hodí pro zateplení dřevostavby, je minerální izolace, která je především skvělý tepelný izolant. To, jak dobře izoluje, je možné poznat pomocí hodnoty parametru lambda. Hodnota lambdy charakterizuje schopnost vést teplo a u izolantů se pohybuje mezi 0,025 až 0,045 W/mK.

„Vůbec nejlepší hodnoty součinitele tepelné vodivosti lambda dosahuje rolovaná minerální izolace URSA PUREONE SF 31, která je vyráběna v Německu a její hodnoty jsou pouhých 0,031 W/mK. Na českém trhu nemá tento produkt mezi rolovanými izolacemi konkurenci, protože nenajdete jinou minerální izolaci, která by dosahovala takto vynikajících tepelněizolačních a zároveň i hygienických vlastností," uzavírá Vojancová.

Příklady izolací dřevostavby


Dbejte na kvalitní izolaci

Nad kvalitním zateplením dřevostavby je potřeba přemýšlet, a to nejen z pohledu koncového uživatele, ale i projektanta a  stavaře. Ti totiž mohou zařídit, aby byl dům více energeticky nenáročný a nevyžadoval tak vysoké investice ani nároky na opravy.

„Každému bych doporučila nezanedbat kvalitní zateplení celého objektu. Předejdete tak možnému budoucímu vzniku problémů v konstrukci, dosáhnete požadovaných tepelněizolačních nároků na stavbu a zamezíte nepříjemným tepelným ztrátám," uzavírá architekta Tereza Vojancová ze společnosti URSA.

Více informací o kompletním systému zateplení URSA→

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop