Tisk
Než vyroste dřevostavba: <small>nemáte radon pod domem? </small>

Než vyroste dřevostavba: nemáte radon pod domem?

Redakce | Čtvrtek, 23. červen 2011 |

Přidat na Seznam.cz

Pod základy jakékoliv stavby se může vyskytovat ve zvýšené míře nebezpečný radon, takže i při stavbě základů dřevostavby se setkáváme s průzkumem jeho obsahu v podloží. Změření radonu na stavebním pozemku a odborný posudek je zapotřebí ke stavebnímu řízení.

Radon v základových půdách

1.detail.096_099_RadonZměření obsahu radonu v podloží na stavebním pozemku je nutnou součástí podkladů ke stavebnímu řízení. Také se stává vodítkem k případným protiradonovým opatřením, pokud by měření prokázalo nadlimitní výskyt radonu. Měření provádí odborná firma s odpovídající licencí. Proměří na místě geologické podloží stavby a koncentraci radonu v plynech podloží, aktivitu radonu v půdě i propustnost půd pod základy. Následně vypracuje protokol se stanovením stupně radonového rizika (radonový index pozemku). V protokolu je navržen optimální způsob ochrany stavby proti vnikání radonu z podloží.

Nebezpečný radon

kanad.zakladyRadon sám neškodí, ale o produktech jeho radioaktivní proměny se to říci nedá - působí velká zdravotní rizika. Při vdechování se rozpadají v plicích a nezvratně ničí jejich sliznici. Závazným dokumentem je vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 1991 stanovící opatření k omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů. Důležitá je prevence protiradonové ochrany v nových rodinných domech a jiných novostavbách - samozřejmě tedy včetně dřevostaveb.

Jak protiradonové opatření vypadá?

RadonPři zjištění nízkého zatížení postačí hydroizolace na základové desce. Stejně tak v podsklepených domech, kde se musí suterén větrat. Střední riziko vyžaduje silnější, tzv. protiradonovou izolaci. Na pozemku s vysokým radonovým rizikem je nutný navíc systém odvětrávání, což jsou drenáže a případně i vzduchová mezera.

A pak už může na základovou desku dosednout dřevostavba. Její dveře později otevřete odborníkům na radon ještě jednou; to když přijdou změřit obsah radonu v hotovém interiéru a zjistit tak, zda protiradonová opatření byla udělána správně a jsou dostačující – to je zapotřebí pro finálovou část stavebního řízení.


Líbil se Vám článek?

Přidat komentář


Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop