Tisk
Postupy a porovnání nákladů při založení stavby na pěnovém skle a-glass

Postupy a porovnání nákladů při založení stavby na pěnovém skle a-glass

Redakce | Pátek, 18. březen 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Založení stavby nebo také základ stavby. Přestože již jméno tohoto oddílu mluví samo za sebe o jeho důležitosti, tepelné vlastnosti dlouho žádná norma neřešila. Teprve v posledních desetiletích, kdy je kladen důraz na úspory energie narůstá na důležitosti řešit úniky tepla stykem stěn a podlah s okolní zeminou. Jedna z možných cest je řešit tuto izolaci pomocí štěrku z pěnového skla A-GLASS.

 

Pěnové sklo umožňuje:

  • Použití jako svislá tepelně izolační vrstva zdiva pod povrchem, funguje jako tepelná izolace a drenážní vrstva.
  • Použití jako vodorovná tepelně izolační vrstva pod základovou deskou, kde funguje jako tepelná izolace a drenážní vrstva i jako vrstva umožňující odvětrání v případě radonového rizika.
  • Použití jako vodorovná tepelně izolační vrstva pod drenážní chodníček a zabezpečit tak dodatečné do-izolování základových pasů.

Při použití štěrku z pěnového skla musí jak investor, tak projektant změnit také uvažovaní v rovině nákladů v objemu stavby. Nemůžeme provádět klasické porovnávání ceny v rovině základová deska a hrubá stavba. Využitím postupů s použitím pěnového skla se náklady přesouvají z hrubé stavby do základové desky. V praxi to znamená, že kompletní deska s využitím izolace z pěnového skla vychází finančně o cca. 20% dráž než při klasickém založení na základových pasech do nezámrzné hloubky.

Porovnáme li ale rozdíl mezi technologiemi v celém objemu stavby, je rozdíl ceny mezi deskou klasickou a využívající izolaci ze štěrku z pěnového skla pouze 10 %. 10% úspora vznikla využitím povrchu desky jako konečné vrstvy před finálními podlahami. Oproti klasickému založení můžeme tak vypustit celé souvrství podlahy mezi základovou deskou a finální podlahou a zároveň získat úplně jiný standard.

Dva možné způsoby, jak desku na pěnovém skle A-GLASS realizovat:

1. Na základových pasech do nezámrzné hloubky s řešením tepelných mostů mezi konstrukcemi.

Výhodou tohoto řešení je, že není příliš vzdálené od klasického založení a proto by nemělo být problémem pro realizační firmy. Většinou na pasy klademe dvě vrstvy ztraceného bednění a vrchní řada bývá řešena z polovičních bloků. Pak stačí jenom vložit mezi bloky ztraceného bednění a budoucí desku izolaci z XPS a místo podsypu štěrkem provést podsyp pod deskou z pěnového skla. Zaizolování vnější strany základů pak již pokračujeme standardně. Pro ještě lepší izolaci základů můžeme provést do vzdálenosti 800 mm kolem domu násyp ze štěrkového pěnového skla o tloušťce 200.mm.

zakladovy-pas obr. 1

 

2. Založení na polštáři vytvořeném 300mm tlustou vrstvou štěrku z pěnového skla A-GLASS

Základová vrstva je pak tvořena vrstvou betonu s armováním o tloušťce 250 mm. Nevýhodou této metody založení je obecná neznalost a nedůvěra realizačních firem v postup, přestože samotná realizace je jednoduchá. Jednoduše se rozprostře geotextílie, na tu se ve vrstvách po 200 mm postupně rozprostře štěrk z pěnového skla který se následně hutní až vznikne výsledná vrstva. Ta se znovu překryje geotextílií a je hodový základ pod desku. Desku touto technologií je pak možno dokončit v mnohem rychlejším čase, neboť nám, v porovnání s klasickou deskou na pasech, odpadají technologické mezery nutné k vytvrdnutí pasů a ztraceného bednění.

zakladová deska pěnosklo

 

Založení desky s pomocí štěrku z pěnového skla A-GLASS je novou technologií a přestože posouvá standard zakládání staveb, jeho využití při dobré projekční a realizační prací stojí pouze o 10% více než při založení klasickým způsobem s izolačním souvrstvím nad deskou. Je snadné provést dodatečnou izolaci vnější obálky domu a zvýšit tak standard svého bydlení. Provedení dodatečné izolace především vodorovných konstrukcí v kontaktu se zeminou je vždy komplikované. Je proto dobré řešit tento problém již v projektu, především nabízí li se řešení které v ceně celé stavby, znamená navýšení rozpočtu domu o cca. 1 %.

DSC 4104

Ohledně realizace základové desky se můžete obrátit přímo na výrobce pěnového skla A-GLASS, který zajišťuje přes svoji stavební divizi CONDA s. r. o. realizaci základové desky na pěnoskle včetně výpočtu potřebných m3 této tepelné izolace. Velkou výhodou je nákup tepelné izolace přímo od výrobce a její realizace. Více informací na www.zakladova-deska.net či www.a-glass.cz.

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop