Časopis DŘEVO&stavby 3/2015
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 3/2015
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
Jak nejlépe izolovat základy dřevostavby

Jak nejlépe izolovat základy dřevostavby

Dagmar Šimonová | Pondělí, 25. červenec 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Dobrá izolace základů a spodní stavby je alfou a omegou každého domu. Jaké jsou aktuálně nejčastější způsoby založení velmi úsporných domů? Můžete zvolit i léty prověřené klasické postupy, nebo třeba dům usadit na dvoumetrové zemní vruty.

 

Určitě už jste to také někdy viděli: na pozemku se připraví základové rýhy, pak přijede mix a vylije do nich beton. Základový pás je hotov. Jenže přesně takhle by to v praxi být nemělo. Nemáme-li podsklepený dům, izolují se obvykle boky základových pasů vnějšího obvodu domu, a to od úrovně základové desky až po ložnou spáru základů v nezámrzné hloubce. V tomto případě postačuje pro 50-100 mm extrudovaného polystyrenu, pro pasivní domy je vrstva tlustší.

Ztracené bednění a „plovoucí“ základová deska

Možnou alternativou jsou základy vyzděné z betonových (skořepinových) tvárnic, které vytvářejí ztracené bednění, vyplní se betonem a podle potřeby provážou výztuží. Je třeba mít na paměti, že takové základy mají oproti technologii litého betonu obvykle menší prostorovou tuhost, což se může negativně projevit prasklinami ve vrchní stavbě po dotvarování podloží v průběhu životnosti stavby.

 Zakládání stavby na pěnoskle

 

Založení nepodsklepených pasivních rodinných domů na zámrznou hloubku pouze na betonové desce izolované od podloží 200-300 mm extrudovaného polystyrenu a hutněným štěrkopískovým polštářem s drenáží neodpovídá tuzemské tradici a není bohužel dosud významněji užíváno. Extrudovaný polystyren lze v tomto případě v závislosti na parametrech podloží (propustné/nepropustné) rovněž nahradit násypem z hutněného, tepelněizolačního kameniva – například z granulovaného pěnového skla.

Základová spára je v těchto případech chráněna po obvodě domu metrovou, šikmo skloněnou clonou z nenasákavých tepelněizolačních desek, přesahem podsypu z pěnoskla nebo izolačními svislými péry. Technologie je zranitelná při provádění nebo rekonstrukcích přípojek inženýrských sítí, které tvoří drenáž, přivádějící vodu do podloží stavby, protože nesmí dojít k zaplavení vrstvy izolace. I když se jedná obecně o nenasákavé a nevzlínavé materiály, kterým nevadí krátkodobé působení vody, nejsou určeny pro trvalý styk s vodou.

Založení dřevostavby nad terénem

Zajímavou alternativou těžké a kontaktní silikátové spodní stavby je založení dřevostavby na bodových opěrách, vrtaných pilířích nebo patkách. Spodní líc vrchní stavby je při tomto způsobu založení od úrovně upraveného terénu oddělen provětrávanou (průleznou, tedy kontrolovatelnou) vzduchovou mezerou vysokou minimálně 500 mm, tak zvaný crawl space. Podlahu nad terénem tvoří tepelněizolovaný nosný dřevěný rošt. Tímto konceptem je vyloučena rovněž potřeba speciální izolace proti vlhkosti i proti radonu.

založení dřevostavby na patkách

Nesmíme zapomenout na dokonalou tepelnou izolaci přípojek v partiích vedených přes vzduchovou mezeru a vzduchotěsné ošetření prostupů rovinou konstrukce podlahy nad terénem. Při tomto způsobu založení je nesmírně důležité dbát na zajištění dokonalého provětrání průlezného prostoru, jinak může dojít ke zvýšení vlhkosti a následné tvorbě plísní, výskytu škůdců nebo narušení spodní konstrukce stavby.

                     Tři základní způsoby založení dřevostavby

Nejpoužívanější: na železobetonové desce s obvodovými pasy

+ léty osvědčené řešení, zvládne každý
+ vysoká tepelná stabilita a pevné spojení se zemí
+ klasická výška podlahy nad terénem
- vysoká cena (hodně betonu)
- velká ekologická stopa
- nutná dodatečná izolace proti radonu

Pro pasivní domy: na železobetonové desce „plovoucí“ na štěrku z pěnového skla

+ vysoká tepelná stabilita a pevné spojení se zemí
+ velmi nízká tepelná ztráta podlahou
+ výška podlahy v jedné rovině s terénem a malá ekologická stopa
- u nás zatím poměrně neobvyklé řešení
- technologicky náročné provedení (vysoká míra hutnění)
- nejvyšší cena

Rychlé a efektivní: na patkách a pilířích s crawl space

+ nejrychlejší způsob založení s malou ekologickou stopou
+ nejlepší opatření proti radonu
+ ideální pro založení ve svahu
- chybí pevné spojení se zemí (feng-šuej, ale i fyzika)
- nižší tepelná stabilita – dům rychleji vychládá
- velká výška podlahy nad terénem

Důsledné napojení izolací

V místě soklu potom musí tepelná izolace základů nebo suterénu důsledně, bez přerušení, navazovat na tepelnou izolaci obvodových stěn vrchní stavby. Oddělení je pouze v podobě systémové dilatační spáry, často se na ni zapomíná. Samostatnou otázkou je potom návrh a provedení účinného drenážního systému, který pomáhá chránit spodní stavbu v závislosti na geologické skladbě podloží u nepodsklepeného i podsklepeného domu.


Líbil se Vám článek?

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop