2. díl: <small>Jak připravit stavbu před betonáží základové desky?</small>

2. díl: Jak připravit stavbu před betonáží základové desky?

Komerční sdělení | Středa, 21. duben 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Díky vlastnostem betonu v čerstvém stavu je možná realizace takřka jakéhokoliv tvaru konstrukce. Základy patří zdánlivě k nejjednodušším. Stačí beton nalít do výkopu, nebo nestačí? Tomu, jak se na betonáž připravit, jsou věnovány následující řádky.


Příprava stavby před betonáží základové desky

Pokud je únosnost základové zeminy nedostatečná, volí se založení domu celoplošné na tzv. základové desce. Tento způsob je o něco nákladnější, než založení na tzv. pasech, umožní však rovnoměrné sedání objektu a eliminuje trhliny ve zdivu, vznikající nerovnoměrným sedáním objektu na základových pasech.

Základová deska přenáší zatížení všech pater domu do základové zeminy. Při zakládání na pasech se mezi pasy betonuje podkladní beton, který slouží k položení hydroizolace a který přenáší zatížení od příček, nábytku a provozu v přízemí do podkladní zeminy.

Samotný postup realizace základů začíná skrývkou ornice v ploše budovaného objektu. Radíme, uložte ji stranou, později se vám bude hodit na finální úpravu pozemku. V souladu s projektovou dokumentací se poté provádí vytyčení stavby. Podle vyznačeného obrysu základů se realizují výkopy základových pasů. Nakonec se výkop ručně dočišťuje.

V této fázi doporučujeme přizvat technický dozor, který zkontroluje stav tzv. základové spáry. Separaci betonu od zeminy zajistí podsyp těženým kamenivem (štěrk), ideálně frakce (tj. hrubosti) 16/32. Jeho zhutněním připravíme základovou půdu na zatížení konstrukcí domu.

Stavba STEELCRETE před betonáží  plachta

obr.: Přípravná fáze stavby před betonáží základové desky.


Na co si dát před betonáží základové desky POZOR!

Při špatné návaznosti jednotlivých kroků přípravy a betonáže vzniká časová prodleva, kdy hrozí, že se do výkopu začnou sunout stěny, což má za následek špatné navázání nebo nenavázání jednotlivých částí pasu.

Základové pasy nebývají vyztužené, a tak je mohou přerušit trhliny. Konečným důsledkem bývá nehomogenní konstrukce základů, která vede k nerovnoměrnému sedání objektu, což s sebou nese riziko následného praskání nosného i nenosného zdiva.

Po ošetření základové spáry proběhne na úrovni základové spáry montáž zemnící pásoviny, jejíž vývody nad úroveň základů navážou na budoucí napojení hromosvodu. Prostupy pro následnou montáž kanalizace, napojení vody, elektřiny a další instalace umístěte dle projektu a před betonáží důkladně utěsněte.

Požadovanou únosnost podkladní betonové desky betonované mezi pasy zajistíme před betonáží vložením armovací sítě (ocelové sítě menšího profilu drátu), která ji zpevní. Pokud volíme jako způsob založení betonovou desku, musíme jí vyztužit vždy.

Stavba STEELCRETE před betonáží na stavbě

obr.: Čerpání betonu STEELCRETE na plochu základové desky.


TIP PRO VÁS: Alternativou kari sítí je drátkobeton STEELCRETE

Při realizaci základové desky se nejčastěji uplatňují betony s pevností C 25/30, tedy s krychelnou pevností v tlaku 30 MPa, které je třeba vyztužit armováním, např. kari sítěmi. Moderní alternativou betonu s klasickou betonářskou výztuží je značkový transportbeton z nabídky skupiny Českomoravský beton s obsahem rovnoměrně rozptýlených ocelových vláken.

Tento drátkobeton vyvinuli přímo technologové skupiny a v prodeji je pod obchodní značkou STEELCRETE®. Volbou betonu s rozptýlenými ocelovými vlákny se snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuží při hutnění betonu.

V drátkobetonu obsažená vlákna navíc zlepšují soudržnost betonu v detailech konstrukce, především na hranách, a zabraňují opadávání betonu v okrajových částech. Pro základy domu je zpravidla využíván STEELCRETE s pevností C 25/30. Pro jednotlivé objekty se však navrhuje typ betonu a množství drátků individuálně. Dodávkou betonu s rozptýlenou výztuží přímo z autodomíchávače se navíc výrazně zrychluje postup výstavby.

V případě podsklepených prostorů v rodinném domě je STEELCRETE využíván také pro realizaci tzv. „bílých van", tedy vodotěsné konstrukce umístěné pod povrchem země. Využití betonu s obsahem ocelových vláken zde umožňuje lepší přenos sil při namáhání konstrukce. V tomto případě se používá drátkobeton s vyšší pevností, zpravidla C 30/37.

Základní nabídka skupiny Českomoravský beton obsahuje všechny běžné druhy betonů pro stavbu rodinného domu. Pokud ale máte specifické požadavky na beton pro vaši stavbu, s výběrem optimální receptury vám zdarma pomůžou naši technologové.

Stavba STEELCRETE před betonáží nános betonu

obr.: Vibrování betonu STEELCRETE latěmi.


Ukázka betonáže základové desky drátkobetonem STEELCRETE


Četli jste první díl o výběru betonu?

Jak správně vybrat beton?
 

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop