Časopis DŘEVO&stavby 2/2017
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 2/2017
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 65 Kč
Objednat časopis
Tisk
Lesy v lese

Lesy v lese

Dana Jakoubková | Čtvrtek, 30. březen 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Progresivní a integrovaná do přírody v mimořádně citlivé kompozici – taková by měla být největší administrativní dřevostavba u nás. Její návrh z dílny mladých brněnských architektů získal ve veřejné soutěži nejvyšší ocenění za funkční, konstrukční i architektonickou kvalitu, která nejlépe poslouží jak svému majiteli – státnímu podniku Lesy ČR, tak i zájmům veřejnosti. Na podrobnosti projektu jsme se zeptali Igora Kalixe, správního ředitele LČR.

Co vedlo podnik k záměru postavit novou administrativní budovu?

Naše stávající budovy ze 70. let 20. století mají velké problémy s tepelnou regulací – v létě je v nich nesnesitelné horko a v zimě nepříjemně chladno, nemají vzduchotechniku a některé jsou i staticky nestabilní. Zjednodušeně lze říci, že nevyhovují dnešním standardům a s požadavkem novelizovaného zákona o hospodaření energií, kdy i při rekonstrukcích větší než čtvrtinové plochy obálek státních budov musíte dodržet požadavek na téměř nulovou spotřebu energie, jsou za přijatelných nákladů nerekonstruovatelné. Jde tedy také o dodržení zákonné povinnosti.

projekt lesy črVe veřejné mezinárodní soutěži zvítězil ze 42 přihlášených návrh českých architektů. Jste s porotou zajedno?

Mezinárodní porota, v níž zasedli přední evropští i čeští architekti, ale také například primátor Hradce Králové Zdeněk Fink nebo generální ředitel Lesů České republiky Daniel Szórád, viděla v tomto návrhu hned po prvním kole velký potenciál. Vítězný návrh ateliéru CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS pak všechny přesvědčil svým řešením, originalitou i zamýšleným lesoparkem v okolí budovy, a my s rozhodnutím souhlasíme. Celý projekt je pozoruhodný svým architektonickým zpracováním i umístěním objektu v lokalitě Nového Hradce. Podstatné je také plánované parkoviště, které, jak předpokládáme, bude využívat veřejnost, zejména pak návštěvníci oblíbených městských lesů.

Co se vám na vítězném návrhu zamlouvá nejvíce?

Jde o návrh stavby, která je příkladnou ukázkou využití dřeva ve stavebnictví. To odpovídá jednomu ze základních bodů soutěžního zadání. Autorům se podařilo vhodně integrovat objekt do okolní přírody a navíc vytvořit i zázemí pro veřejnost. Dále je třeba ocenit schopnost vítězného týmu vyrovnat se s výtkami a doporučeními, které dala porota po prvním kole každému finalistovi k dopracování pro kolo druhé. Žádný z finalistů neudělal mezi oběma koly takový pokrok ve vypracování návrhu jako vítěz. I to nás přesvědčilo, že jde o dobrého partnera při budoucím projektování stavby.

projekt lesy čr 2017Nová budova tedy bude postavena podle vítězného návrhu?

Budovu by měl projektovat vítězný tým podle svého návrhu. Vůle k uzavření smlouvy je oboustranná. Do konce března chceme ukončit jednací řízení a smlouvu podepsat.

Kdy proběhne výběr stavitelské firmy?

Pokud se povolování stavby obejde bez větších zdržení a problémů, mohli bychom zahájit řízení na výběr zhotovitele stavby na sklonku roku 2018.

Existuje odhad, kolik dřeva bude na stavbu třeba?

Na to je ještě brzy. Jsme na začátku celého procesu, teprve skončila soutěž o návrh.

Jak velký je pozemek, na kterém bude budova stát, a kolik z něj na stavbu připadne?

Celková rozloha řešeného území, kterým se architekti v soutěži zabývali, je přes 16 000 metrů čtverečních. Z toho je současná zastavěná plocha přes 5 000 čtverečních metrů. Novostavba pravděpodobně nepřesáhne zastavěnou plochou rozlohu 4 700 metrů. Areál po přestavbě nabídne mnohem větší prostory zeleně a veřejnosti přístupné plochy než doposud.

Máte představu, kolik energie budova spotřebuje, jaká opatření budou pro snížení aplikována?

Podle novelizovaného zákona o hospodaření energií musí všechny nové státní budovy s užitnou plochou nad 1 500 m2 splnit požadavek téměř nulové spotřeby energie. Návrh se splněním této podmínky samozřejmě počítá. Objekt je navržen jako energeticky velmi úsporný. Tím bude zajištěna minimální potřeba energie na chlazení a vytápění. V návrhu se počítá s využitím systémů nočního předvětrávání, stínicích rolet, chladicích panelů, fotovoltaických panelů a podlahového vytápění.

Budova je navržena tak, že do všech místností je dostatečný přístup přirozeného denního osvětlení. Přístup denního světla do subcenter je zajištěn střešními světlíky. Vertikální komunikace jsou díky nízké budově omezeny, ale i přesto se počítá s regenerativním pohonem výtahů.

Pro kolik zaměstnanců bude budova koncipovaná?

V budově bude přibližně 230 pracovních míst v kancelářích. Budova však musí plnit také mnoho dalších provozních funkcí. Bude moderním zázemím řídicího centra podniku s 3 400 zaměstnanci. V budově budou školicí a konferenční místnosti, výstrojní sklad pro všechny zaměstnance, rozsáhlý archiv, spisovny a depozitáře, datové centrum určené pro resort Ministerstva zemědělství, sklady provozního materiálu, stravovací zařízení, výrobna map, dílny údržby, garáž, malá ubytovna a sportoviště.

Je uvažováno o nějakém novátorském přístupu v řešení kanceláří?

Pracovní prostory v administrativní části jsou novátorsky navrženy tak, aby byly flexibilně upravitelné. Každá z pěti částí vybíhajících z jednoho centra má tak zvané subcentrum, což je komunikační prostor, který však lze používat i jako neformální prostor pracovní. Plochu jednotlivých kancelářských buněk lze jednoduše měnit nebo je spojit do různě velkých open-space kanceláří a případně je i propojit se subcentrem.

Jedná se o pátou administrativní budovu podniku s celodřevěnou konstrukcí. Nabírá státní podnik nový směr?

Každá nově postavená administrativní budova Lesů ČR se nyní staví ze dřeva. Náš záměr využívat ke stavění dřevo coby obnovitelnou surovinu od počátku podporuje i pan ministr Jurečka. Navržený objekt je mimo jiné zajímavý tím, že se nepodobá rigidním stavbám minulosti, ale spíše univerzitním kampusům či knihovnám.

Můžete to nějak specifikovat?

Budova je výjimečná už velikostí, půjde o největší administrativní dřevostavbu u nás, navíc má být multifunkční. Chceme ukázat, že právě ze dřeva lze stavět nejen velké, ale i zajímavé objekty. Koncepce stavby počítá s vegetační střechou, sběrem dešťové vody, recyklací dřeva na terasy kolem budovy, systémem třídění a recyklace odpadů, možností nabíjení elektromobilů, využitím LED umělého osvětlení a tepelných čerpadel. Objekt se má zčásti otevřít veřejnosti a být přirozeně včleněn do lesoparku, který založíme tam, kde dnes stojí administrativní budovy ze železobetonu a v jejich okolí.

Kam se tedy bude moci běžný občan podívat, aniž by šel na nějaké úřední jednání?

Veřejně přístupný bude centrální prostor za hlavním vchodem, přednáškový sál, jídelna i kantýna. Veřejnost se dostane také k expozicím a na zelenou vegetační střechu, kde bude pokračovat naučná stezka, zřízená v blízkosti budovy.

Jaké expozice máte na mysli? Bude věnovaná nějaká část například osvětě stavění ze dřeva?

Plánujeme různé expozice, které se budou týkat lesnicko-dřevařského sektoru. Jednou z nich samozřejmě může být i osvěta v oblasti dřevostaveb. Jednou z možností může být například publikace výzkumné činnosti Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, se kterým spolupracujeme. V únoru nám byly předány výsledky projektu grantové služby Lesů ČR s názvem Možnosti většího uplatnění dřevěných vícepodlažních budov v porovnání se zděnými vícepodlažními budovami, na němž řešitelský tým UCEEB pod vedením docenta Petra Kuklíka pracoval celý rok.

Měla jsem na mysli spíše budoucí stavebníky rodinných domů, kteří zvažují výstavbu ze dřeva.

To nemohu vyloučit ani potvrdit, známe jen podobu návrhu nové budovy, ostatní je před námi.

Plánujete pořádat v budově akce pro veřejnost i většího charakteru?

Ano. K tomu jsou v návrhu přizpůsobeny nejen různé části komunikačních prostor, ale také vstupní hala a snadno přístupný velký přednáškový sál.

Tedy je patrně počítáno i s edukační funkcí areálu?

Lesy České republiky se prostřednictvím lesních pedagogů už několik let často obracejí k dětem. Návrh jim chce vtipně nabídnout nové možnosti. Na již zmíněné střeše budovy by mohly být pro potřeby lesních pedagogů umístěny včelí úly, hmyzí hotely, ptačí budky a čmeláčí hnízda. Nic není ale definitivní, zatím jsou to jen dobré nápady.

Děkuji za rozhovor.

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
gotop