Žádost o finanční podporu se při stavbě domu Pavlovi s Martinou rozhodně vyplatila

Žádost o finanční podporu se při stavbě domu Pavlovi s Martinou rozhodně vyplatila

Michal Babor | Úterý, 14. duben 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Pavel s Martinou šli při hledání svého nového bydlení na jistotu: dřevostavba, kterou si nechala postavit jejich kamarádka od horažďovického dodavatele jen pár metrů od jejich právě zakoupeného stavebního pozemku, je nadchla natolik, že se rozhodli postavit si nejen téměř stejný rodinný dům, ale využít k jeho financování i podporu z programu Nová zelená úsporám – stejně, jako jejich kamarádka.

Dnes, s odstupem tří let od začátku stavby a rok od nastěhování, stavebníci hodnotí, že právě výborná reference z jejich bezprostředního okolí byla asi největší motivací. Mohli si nejen prohlédnout hotový dům, ale důkladně se také na všechno vyptat – nejen na zkušenosti se stavební firmou či vyřízením dotace, ale také na průběh výstavby, následné bydlení a financování.

Dodavatelskou firmu chválil i kamarádčin otec, profesí stavař, kterého zaujala zejména technologie výstavby. Když se pak Pavel s Martinou dozvěděli, že dům už v základním provedení splňuje požadavky na přiznání podpory na výstavbu nového rodinného domu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), bylo rozhodnuto.

Nová Zelená úsporám - peníze pro váš dům

Nová zelená úsporám je nejefektivnějším programem zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. Je určen majitelům či stavebníkům rodinných a bytových domů. Podporuje částečné nebo celkové zateplení budov, výměnu oken a dveří či stavbu domů s nízkou energetickou náročností.

Dotaci poskytuje také na výměnu zdrojů energie, solární termické a fotovoltaické systémy nebo úsporné technologie jako jsou zelené (vegetační střechy), systém řízeného větrání (rekuperace) a využívání tepla z odpadní vody.

Od roku 2014 rozdělilo Ministerstvo životního prostředí z programu Nová zelená úsporám již 8,7 miliard korun mezi více jak 40 tisíc majitelů rodinných a bytových domů. Ke vzrůstající oblibě programu přispívá stále se rozšiřující nabídka dotací i snaha zjednodušovat podmínky programu.

Kompletní podmínky programu najdete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory na webových stránkách www.novazelenausporam.cz.

Nová-zelená-úsporám-dotace-domu-vzorový-dům-4


Co chybí, lze bez problémů doplnit

Nová dřevostavba Pavla a Martiny je s drobnými úpravami prakticky identická s domem jejich kamarádky, pro kterou dodavatel plánoval dům jako individuální projekt. Také proces žádosti o podporu z programu NZÚ byl jednodušší, protože dodavatel již znal požadavky programu a podle Pavlových slov vždy ochotně spolupracoval při jejich doplňování. „Věděli jsme od začátku, že se chceme o podporu ucházet," říká Pavel.

Stavebníci od začátku konzultovali svůj záměr s plzeňským krajským pracovištěm Státního fondu životního prostředí ČR, který je administrátorem projektu Nová zelená úsporám vyhlášeným Ministerstvem životního prostředí. Sem také podávali žádost již v době, kdy se dům projektoval.

„Nemůžu tvrdit, že by administrace spojená se žádostí byla jednoduchá," vysvětluje Pavel. „Bez spolupráce s dodavatelem, tepelným technikem a samozřejmě panem Baxou z plzeňského pracoviště SFŽP ČR bychom se určitě neobešli."

Odeslanou žádost s přílohami SFŽP ČR zaregistroval a oznámil stavebníkům, že po doložení dokumentů prokazujících ukončení stavby, mohou počítat s výplatou konkrétní částky.

Protože jedním z dokládaných dokumentů je i souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby (kolaudace), je jasné, že se podpora vyplácí až po úplném dokončení stavby a případně po doplnění chybějících náležitostí.

„To je standardní postup a nemělo by to nikoho zaskočit, protože každá žádost se posuzuje individuálně a velmi pečlivě. Nám například v souboru dokumentů chyběl právě kolaudační souhlas, ale i soupis faktur či technické listy k některým stavebním komponentům." vysvětluje Pavel.

Stavebník má po zaslané výzvě 30 dnů na doplnění chybějících náležitostí, což je podle Pavla dostatečně dlouhá doba. Základem je ale kvalitní a dobře spolupracující dodavatel, což se v případě horažďovické firmy prokázalo: „Všechny podklady, které SFŽP ČR požadoval a které byly v kompetenci dodavatele, jsme bez problémů získali a doložili."

KDO může žádat o dotaci?

 • Každý vlastník nebo stavebník rodinného domu, a to jak fyzická, tak i právnická osoba.

KDY lze žádat?

 • Příjem žádostí probíhá až do konce roku 2021.
 • Žádost můžete podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Na realizaci máte 36 měsíců od akceptace žádosti.

JAK žádat?

Nová-zelená-úsporám-dotace-domu-vzorový-dům-3

NA CO může stavebník získat podporu v programu Nová zelená úsporám?

 • výstavba nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností (150 000, 300 000 nebo 450 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy),
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy (35 000 Kč),
 • stavbu zelené střechy (500 Kč/m2 půdorysné plochy),
 • využití tepla z odpadních vod (5 000 Kč na jeden systém).

Nová-zelená-úsporám-dotace-domu-vzorový-dům


Schváleno, vyplaceno

Dům byl dokončen a připraven k nastěhování v srpnu roku 2018. Na základě oznámení o záměru užívat dům vydal místní stavební úřad souhlas s užíváním stavby nutný k zápisu do katastru nemovitostí.

Právě to byl poslední dokument, který SFŽP ČR pro vyplacení podpory požaduje a který mimo jiné fakticky stvrzuje, že žadatel je skutečným vlastníkem nemovitosti. „Podpora přišla velmi rychle, myslím, že do dvou týdnů od dodání posledních podkladů byly peníze na účtu," pochvaluje si Pavel.

O jakou částku konkrétně se tedy jednalo?

„Dům splňuje požadované parametry v kategorii B2 s výší dotace 300 000 Kč na výstavbu plus 35 000 Kč na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy," vysvětluje Pavel.

„Zajímali jsme se o to, zda bychom nedosáhli na lepší parametry, kde podpora činí 450 000 Kč, ovšem v našem případě by náklady vynaložené na změnu v konstrukci stavby a lepší zateplení přesáhly navýšení podpory, zvolili jsme proto zlatou střední cestu."

Vyplacená podpora ve výši 335 000 Kč je pro Pavla s Martinou vítanou finanční injekcí. I když je dům již kompletně postaven, úpravu čeká jeho okolí. V době naší návštěvy se právě montovala pergola, na dokončení čeká také terasa a další zpevněné plochy

Nová-zelená-úsporám-dotace-domu-hotový-dům-2

Nová-zelená-úsporám-dotace-domu-hotový-dům-úvodní

Technické parametry domu

 • Zastavěná plocha: 88 m2
 • Podlahová plocha: 132 m2
 • Cena domu včetně DPH: cca 4,1 mil. Kč
 • Financování z NZÚ: 335 000 Kč

Nová-zelená-úsporám-dotace-domu-hotový-dům-1

Nová-zelená-úsporám-dotace-domu-hotový-dům-zahrada

Foto: archiv majitelů domu, nákresy firma ATRIUM


Mohli by vás také zajímat zkušenosti majitelů dřevostaveb

Jak se bydlí lidem v dřevostavbě?
 
Dřvostavbu nebo zděný dům? Zeptali jsme se
 
Čtyři dřevostavby, čtyři zkušenosti
 
DaS 1-2020
Mgr. Michal Babor

Z životní dráhy učitele, kterým jsem chtěl být snad už v peřince, jsem před drahnou řádkou let zběhl do sféry časopisů o bydlení. Ze zaměstnance jsem se před deseti lety stal zaměstnavatelem, ale redakční práci zůstávám věrný...

Nejnovější články autora

gotop