Martina: <small>Pořízení chalupy na horách náš život nepochybně ovlivnilo pozitivním způsobem</small>

Martina: Pořízení chalupy na horách náš život nepochybně ovlivnilo pozitivním způsobem

Redakce | Pondělí, 15. červen 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Nápad postavit si chalupu na horách vznikl po návštěvě u známých, kteří mají roubenku v Orlických horách. Byli jsme okouzleni krásou masivního dřeva v interiéru a posezením u kachlových kamen. Podvědomou roli možná sehrála i skutečnost, že moji prarodiče měli 200 let starou památkově chráněnou roubenku v Sudetech, kam jsem jezdila každý rok na prázdniny. O pořízení starší chalupy jsme ale neuvažovali, protože opravy a údržba by nebyly v našich časových možnostech.


1. díl: Jak jsme stavěli roubenku aneb výběr pozemku

Začali jsme se poohlížet po vhodném pozemku pro stavbu nové roubenky. Jsme sportovně založená rodina, v zimě jezdíme na běžkách a v létě na kole. Chtěli jsme, aby byl pozemek ve vyšší nadmořské výšce v blízkosti upravovaných běžeckých tras.

Zaměřili jsme se na západní stranu Orlických hor, která je necelou hodinu jízdy od našeho domova. Pozemek jsme hledali více než rok. Zpočátku jsme spíše nahodile procházeli realitní servery a občas si udělali výlet do hor. Nebyli jsme úspěšní.

Po příjezdu na místo se vždy objevil nějaký zásadní nedostatek, který nebyl z inzerátu patrný. Jednou to bylo nevzhledné okolí, jindy obtížný přístup po nezpevněné cestě. Zlom přišel poté, co jsme se seznámili s makléřem, který se specializuje na danou oblast.

Za jeden den s námi projel přes deset pozemků, které byly vhodné ke stavbě roubenky. Některé z nich nebyly veřejně inzerované. Vybrali jsme si pozemek v Deštném v Orlických horách. Místo na okraji obce je obklopeno krásnou přírodou a zároveň jsou zde dostupné základní služby.

Pozemek je dobře přístupný po úzké asfaltové silnici, která končí u nedalekého penzionu. Provoz aut je tedy minimální, což je důležité kvůli našim dětem. Z inženýrských sítí byl k dispozici pouze podzemní elektro kabel, který vede po hranici pozemku.

Nevýhodou pozemku bylo, že je částečně podmáčený a že do něj zasahuje ochranné pásmo vedení vysokého napětí. Koupi také komplikoval fakt, že nebylo zcela jisté, že CHKO vydá souhlas se stavbou novým majitelům. Zvolili jsme tedy poměrně krkolomné řešení.

Než jsme pozemek koupili, měli jsme vydané stavební povolení na „naši" chalupu, ale na jméno původní majitelky, která měla s CHKO vyjednanou výjimku. K tomuto kroku bychom pravděpodobně nepřistoupili, pokud bych si projekt nemohla jako autorizovaná projektantka zpracovat sama.

stavime-roubenku-pozemek

obr.: Pozemek, o kterém se zmiňuje autorka článku, v době, kdy si ho se svou rodinou vyhlédla ke stavbě nové roubenky. Foto: autorka článku

Dokonalý pozemek prakticky neexistuje

Výběr pozemku je velmi důležitá a často zdlouhavá fáze na cestě k novému bydlení. Místo, kde postavíte dům, už nikdy nezměníte. O tom, jestli se nám pozemek líbí, se rozhodujeme na základě pocitů a intuice. Zároveň je třeba racionálně zhodnotit, zda je místo po technické stránce vhodné ke stavbě.

Limitujícím faktorem je samozřejmě cena. Často jsme nuceni dělat kompromisy, dokonalý pozemek prakticky neexistuje. Mnoho informací lze vyhledat v předstihu, aniž byste museli pozemek fyzicky navštívit.

Na internetu jsou k dispozici mapy s panoramatickým zobrazením okolí (např. Google Streetview), územní plány obcí a informace o existenci inženýrských sítí. Na místě je užitečné ověřit přístup, svažitost, orientaci ke světovým stranám, odstupy od okolních staveb a další skutečnosti, které ovlivní návrh budoucího domu.

Vhodné je kontaktovat obec a příslušný stavební úřad s dotazem na možnost stavby roubenky. Ideální je výběr pozemku konzultovat s architektem nebo projektantem.


Roubenka v souladu s okolím

Při návrhu roubenky jsme se snažili docílit toho, aby přirozeně zapadla do okolí. V souladu s požadavkem CHKO jsme dům umístili co nejblíže k cestě v horní části pozemku. Nezastavěnou spodní část, která je částečně podmáčená a kde protéká potok, jsme nijak neupravovali.

Nemáme ani plot, takže zahrada přirozeně přechází v okolní zeleň. Od začátku jsme uvažovali s tím, že stavbu, a tedy i investice rozložíme do dvou etap. V první fázi budeme využívat pouze přízemí a obytné podkroví se třemi ložnicemi a koupelnou dobudujeme až s časovým odstupem pěti až deseti let.

stavime-roubenku-1

obr.: Výsledná podoba roubenky na jaře. Foto: autorka článku

stavime-roubenku-2

obr.: Výsledná podoba roubenky v létě. Foto: autorka článku

Ctěte historickou tradici

  • Při návrhu roubenky se vyplatí inspirovat se lidovými stavbami, které se dochovaly v oblasti, kde budete stavět. Nový dům bude působit harmonicky a přirozeně splyne s okolím. Staletím ověřené principy lze přitom snadno sladit se současnými požadavky na komfortní bydlení..
  • Půdorys domu tvoří obdélník s poměrem stran 1: 1,5–2, větší domy mohou mít půdorysný tvar písmene L nebo T.
  • Střecha je šikmá sedlová se sklonem přibližně 45 stupňů.
  • Obvodové podkrovní stěny po okapových stranách jsou nízké nebo žádné.
  • Okna mají tradiční proporce a členění, ve štítu jsou rozložena symetricky.
  • Vstupní dveře se umísťují v podélných stěnách, nikoliv do štítové strany.
  • Komín je blízko u hřebene střechy. Osvětlení podkrovních místností zajišťují okna ve štítech, vikýře, případně střešní okna.
  • Pokud je pozemek ve svahu, umísťuje se dům zpravidla delší stranou rovnoběžně s vrstevnicemi.
  • Již ve fázi návrhu je nutné promyslet uspořádání celého pozemku a vyčlenit si místo pro parkování, inženýrské sítě, posezení, skladování dřeva na topení, okrasnou a užitkovou zeleň.

stavime-roubenku-3

obr.: Výsledná podoba roubenky na podzim. Foto: autorka článku

stavime-roubenku-4

obr.: Výsledná podoba roubenky v zimě. Foto: autorka článku


srubyaroubenky-casopis-titulka-2-2020-200x238-tinified

Tento článek vyšel v časopisu sruby&roubenky 2/2020

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 69 Kč

koupit časopis

 

Správné rozhodnutí

S odstupem let jsme s výběrem místa i s návrhem roubenky spokojeni. Máme vše po ruce, a přitom jsme uprostřed přírody. Děti mohou běhat volně kolem chalupy. Noční ticho a tma jsou s životem ve městě nesrovnatelné.

Pořízení chalupy na horách náš život nepochybně ovlivnilo pozitivním způsobem.

Ing-Martina- Heppnerová
Ing. Martina Hepnerová
autorka článku a spolumajitelka roubenky

stavime-roubenku-inspirace-dreamstime

obr.: Roubenka je tradiční stavbou našeho venkova a podle toho je třeba vybírat i stavební pozemek. Foto: Dreamstime

Doporučení: O co je dobré se zajímat při výběru pozemku?

1. Lokalita

Novostavba roubenky patří na venkov nebo na okraj města, kde se zachoval vesnický ráz. Vyhněte se centrům měst a větších obcí nebo nově vznikajícím „satelitům". Roubenka dobře zapadne všude tam, kde najdete staré dřevěné chalupy (horské a podhorské oblasti, Polabí aj.)

2. Zastavitelnost

Z územního plánu, který má řada obcí na svých webových stránkách, se dozvíte, zda je pozemek vhodný pro stavbu rodinného nebo rekreačního domu. Nejdůležitějšími částmi územního plánu jsou „hlavní výkres" s barevným vyznačením funkčních ploch a textová část, kde najdete přesný popis.

3. Cena

Ceny uvedené v inzerátech jsou většinou o několik procent vyšší než ceny skutečně obchodované. Není rozhodující, kolik zaplatíte za metr čtverečný pozemku. Porovnávejte vždy cenu za parcelu, na které lze postavit jeden dům.

4. Sítě

Zajímejte se o možnost napojení na elektřinu, vodovod, kanalizaci a případně plyn. Bez vyřešení prvních tří přípojek se při stavbě domu neobejdete. Absence vodovodu znamená nutnost vybudovat vrtanou (často desítky metrů hlubokou) studnu.

Pokud není k dispozici kanalizace, musíte zřídit jímku, septik nebo domovní čistírnu. Společnost ČEZ Distribuce provozuje Geoportál (geoportal.cezdistribuce. cz/geoportal/), kde si můžete zažádat o informaci o existenci sítí elektrické energie.

5. Doprava

Ideální je, pokud je pozemek přístupný z místní komunikace ve vlastnictví obce. Někdy je přístup ze silnice ve vlastnictví kraje nebo státu. S vlastníkem přístupové cesty budete řešit povolení nového sjezdu na pozemek, pokud nebyl dosud zřízen. Je-li přístup přes soukromý pozemek, je nutné ošetřit právo užívat cestu sepsáním služebnosti (dříve věcného břemene).

6. Místní podmínky

Sem patří velikost parcely, odstupové vzdálenosti, ochranná pásma, orientace ke světovým stranám, svažitost, geologie a základové poměry a další. Doporučuji konzultaci s odborníkem, nejlépe architektem či projektantem, který bude projektovat váš dům.

stavime-roubenku-dreamstime-historicke-roubenky

obr.: Kam s roubenkou? Ideálně tam, kde najdete staré dřevěné chalupy – u nás na horách a v podhůří, ale třeba i na Kokořínsku, v Českém ráji a v některých dalších lokalitách. Naopak postavit si stylový dřevěný dům uprostřed satelitu nebo na okraji jihomoravské vesnice není nejšťastnější nápad. Foto: Dreamstime

Komentář odborníka

Výběr pozemku ovlivní i životnost roubenky Dřevu se obecně daří dobře, když na něj občas svítí sluníčko a je vystaveno proudění vzduchu. V případě, že vaše parcela těsně sousedí s lesem či vodním tokem, je rozumnější vystavět těžce namáhanou stranu domu, k níž se nedostane slunce nebo která je namáhána vlhkostí, jako zděnou.

To byl zřejmě jeden z důvodů, proč naši předci stavěli takzvané poloroubenky, které dodnes najdete nejen v českých CHKO. Na dřevo mají vliv také sluneční paprsky a vítr. Proti narušení povrchu sluncem se ale dřevo naprosto přirozeně brání vytvořením patiny.

Ta se některým lidem líbí, jiní ji řeší nátěry. Problém může nastat, když vám mezi trámy profukuje vlhký studený vzduch. U roubenek z OK Pyrus toto nebezpečí zcela eliminujeme instalací speciálních drážek a vložením paměťových pásek.

ing-otakar-koudelka-ok-pyrus
Ing. Otakar Koudelka, CSc.
OK PYRUS s.r.o.


Doporučujeme přečíst...

Stavba dřevostavby v CHKO
SaR 2-2020
gotop