Finále 2014

S lesem za zády

Navrhnout, vyprojektovat a postavit dům je komplexní práce, která vyžaduje dokonalou kooperaci všech zúčastněných. Ideální proto je – a v dnešní době se takový způsob začíná rozmáhat – najít si firmu, která zvládne všechny tyto tři fáze sama. Jak postavit investorovi dům jeho snů, a to ještě v době, kdy je služebně v zahraničí, nám povyprávěl architekt z architektonicko-realizačního ateliéru 3AE Lukáš Pejsar.

Pro stavebníka bylo od počátku důležité, aby projekce jeho domu byla provázána s realizací. Protože tento styl práce je podle našeho názoru správnou cestou, dohodli jsme se na spolupráci velmi rychle. Propojenost od počátku ideového návrhu s sebou nese velkou dávku odpovědnosti obou stran, je to ale zároveň cesta, jak dílo dotvořit skutečně dle původního návrhu.
V období studie a projektování stavby jsme s investorem věnovali diskuzím nadstandardní množství času. Hodně netradiční na naší spolupráci byl fakt, že klient se v době projektování domu nacházel převážně mimo republiku a schůzky probíhaly většinou virtuálně přes videokonference, což byla i pro nás nová zkušenost. Musím připustit, že mám raději osobní schůzky, i přesto ale přiznávám, že na mne tento způsob komunikace zapůsobil překvapivě pozitivně.

Ochranné pásmo lesa ohrozilo výstavbu

Když stavebník oslovil náš ateliér, měl již vybraný a koupený pozemek. Jeho hlavní nevýhodou byl paradoxně jeho velký benefit – k pozemku totiž patří část lesa, který místu dodává skutečně unikátní atmosféru. Les jako takový má ale jednu zásadní nevýhodu – jeho ochranné pásmo činí 50 metrů, což by výstavbu na pozemku prakticky znemožnilo. Zažádali jsme proto o výjimku, kterou jsme naštěstí dostali. Výrazně nám pomohl fakt, že úřad již takové povolení udělil u sousedního pozemku. Dalším charakteristickým rysem parcely bylo dvoumetrové převýšení oproti příjezdové komunikaci. To jsme vyřešili plošnou modelací terénu, která tento „val“ posunula až do části za dům. Pobytová část pozemku včetně domu tak spočívá téměř na rovině, zatímco směrem k lesu vznikl terasový schod, který výrazně pomáhá domu zapadnout do krajinného rázu.

Tepelné čerpadlo slouží v létě jako klimatizace

Investor měl vždy jasnou představu o tom, co má v domě být, jak má být prostorově řešen a co od svého nového domova očekává. Po velmi dlouhém dialogu jsme dospěli k výsledku, který maximální možnou mírou vyhovuje představám rodiny majitele domu, a to za cenu pouze malých kompromisů ve vztahu k ideálu architektů.

Od počátku bylo jasné, že se bude jednat o nízkoenergetický dům, rozhodování při výběru jednotlivých technologií bylo delší. Největší dilema panovalo při návrhu vytápění, kde nakonec zvítězila kombinace podlahového topení v přízemí a teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla ve druhém podlaží. Zdrojem energie je zde tepelné čerpadlo vzduch/voda, které topí do dvou akumulačních nádrží. Jedna slouží pro ohřev vody, z druhé je energie distribuována do podlahového a teplovzdušného vytápění. Díky tomu, že tepelné čerpadlo umí i chladit, může systém vytápění sloužit v létě jako klimatizace domu.

Krb v otevřeném prostoru

Dalším požadavkem klienta byl krb. Protože krb v nízkoenergetickém domě není ideální řešení, museli jsme pečlivě vyřešit problém nechtěného přehřívání prostoru. Krb byl umístěn do obývacího pokoje, který je otevřený přes obě podlaží, tudíž teplo sálající z krbu stoupá až pod střešní rovinu, odkud je nasáváno rekuperací a následně rozváděno do celého objektu.
Realizace probíhala hladce, protože veškeré věci byly domyšleny a rozhodnuty již při projektování. Díky tomu, že klademe velký důraz na precizní přípravu konstrukčního systému Novatop během projekce, byla nosná kostra postavena za čtyři dny. Při vlastní stavbě domu bylo provedeno pouze pár drobných upřesnění. Technologie masivních dřevěných panelů je obecně naprosto přesná, eliminuje spoustu lidských chyb, rychlost výstavby je nesrovnatelná s ostatními a hlavně zaručuje velice příjemné vnitřní klima.

Připravila Dagmar Šimonová
Foto Martin Zeman

Realizace:
3AE s.r.o.
Technické parametry:
Velikost pozemku: 1400 m2
Zastavěná plocha: 143 m2
Podlahová plocha: 223 m2
Spodní stavba: základová deska
Stavební systém: velkoformátové panely z masivního dřeva NOVATOP
Tepelná izolace: minerální vlna a dřevovláknitá izolace
Fasáda: plech a stěrková silikonová omítka
Střecha: sedlová a pultová
Střešní krytina: plech
Okna: eurookna IV92
Zasklení: izolační trojsklo s rámečkem swisspacer U = 0,5 W/m2K
Podlahy: dřevěná, dlažba
Vytápění: tepelné čerpadlo vzduch/voda
Topení: podlahové a teplovzdušné
Větrání: mechanické s rekuperací tepla
Ohřev vody: tepelné čerpadlo vzduch/voda
Skladba stěny:
Směrem od interiéru: panely NOVATOP, nosník Steico, minerální tepelná izolace Isover, horizontální latě, minerální tepelná izolace Isover, difúzní folie, vertikální latě, provětrávaná mezera, horizontální latě, plechová krytina/ panel NOVATOP, nosník z KVH řeziva, minerální tepelná izolace Isover, tepelná izolace Agepan, silikonová stěrková omítka
Celková tloušťka stěny: 385 mm/307 mm
Hodnota U: 0,158 W/m2K

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop