Na stěny cihlového domu se police, či obrazy celkem snadno věší. Jak snadné je to ale v případě stěn v dřevostavbě

Na stěny cihlového domu se police, či obrazy celkem snadno věší. Jak snadné je to ale v případě stěn v dřevostavbě

Redakce | Úterý, 21. duben 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Stěny v našich domovech většinou nebývají prázdné. Zdobíme je různými obrazy nebo předměty, případně na stěny věšíme těžší břemena, například kuchyňské nebo koupelnové skříňky. V cihlových stavbách je postup při věšení předmětů poměrně jednoduchý – lehčí předměty pověsíme na hřebíčky a v případě těžších břemen použijeme hmoždinky a šroubky. Jak se však věší předměty v dřevostavbách?

V současných lehkých dřevostavbách jsou stěny v interiéru obvykle zakončeny velkoformátovou deskou na bázi sádry. Může se jednat o desku sádrovláknitou nebo sádrokartonovou.


Sádrovláknitá deska

Vyrábí se ze sádry a papíru. Je homogenní, to znamená, že v každém bodě průřezu má stejné vlastnosti. Vlákna ve směsi papíru a sádry vytvářejí pevnou vazbu, obdobně jako armovací pruty u železobetonu. To, kromě jiných vlastností, umožňuje i enormní zatížitelnost desek. Jak můžeme předměty zavěsit?

interier-zavesny-system

obr.: Příkladem může být i tento interiér se sádrovláknitou deskou. Foto: NOVATOP


Jednotlivá lehká břemena

Lehká, jednotlivá břemena, například obrazy nebo dekorace stěn, mohou být snadno zavěšeny přímo na sádrovláknitou desku pomocí běžných upevňovacích prostředků, bez potřeby přídavné spodní konstrukce. Vhodné jsou například hřebíky, obrazové háčky s jedním nebo více závěsnými hřebíky nebo šrouby a hmoždinky. Běžná nosnost je 15-30 kg podle typu háčku.

obrazovy-hacek-sadrovlaknita-deska-fermacell

obr.: Obrazový háček pro zavěšení lehkých břemen do sádrovláknité desky Fermacell. Foto Fermacell


Lehká a středně těžká konzolová zatížení

Lehká a středně těžká konzolová zatížení, například police, závěsné skříňky, vitríny, tabule a podobně, mohou také být upevněna přímo na sádrovláknitou desku jen pomocí šroubů nebo běžných dutinových hmoždinek a jim odpovídajících šroubů. Přídavná nosná spodní konstrukce, například dřevěný příčník, není pro tyto případy potřeba.

interier-skrinky-volne-zavesene

obr.: Police, závěsné skříňky, vitríny, tabule a podobně, mohou také být upevněna přímo na sádrovláknitou desku jen pomocí šroubů nebo dutinových hmoždinek. Foto: NOVATOP


Těžká břemena na konzolích

Pokud jsou zavěšované předměty těžší, například kuchyňské skříňky, lze použít konzole. Podle použitých upevňovacích prostředků je možné zatížení konzolí až 100 kg bez spojení se spodní nosnou konstrukcí. Konkrétně při upevnění konzole do sádrovláknité desky Fermacell o tloušťce 12,5 mm šroubem s průběžným závitem o průměru 5 mm konzole unese až 60 kg břemeno. Pokud se použije dutinová hmoždinka do desky stejné tloušťky, tj. 12,5 mm, unese konzole až 100 kg.

pripevnena-konzole-sadrovlaknita-deska-fermacell

obr.: Připevnění konzole do sádrovláknité desky Fermacell. Foto: Fermacell


Upevňování břemen na stropní konstrukce

Předměty mohou být upevněny bez problémů i na obklady stropů a zavěšené podhledy. Pro upevnění jsou vhodné zvláště kovové rozpěrné a sklopné hmoždinky. Při tloušťce sádrovláknité desky 12,5 mm je nosnost 22 kg.

zaveseni-predmetu-do-stropniho-pohledu

obr.: Zavěšení předmětu do stropního podhledu. Foto: Fermacell


Vestavba nosných rámů sanitárních zařizovacích předmětů

Pro upevňování těžkých konzolových zatížení, například sanitárních zařizovacích předmětů (umyvadel, závěsných WC, splachovacích nádrží, bidetů, pisoárů), je nutno vestavět do stěn a předsazených stěn sádrovláknitých desek staticky dimenzované spodní konstrukce, například nosný rám sanitárních zařizovacích předmětů.

Lehčí sanitární zařizovací předměty mohou být upevněny na přídavný vodorovný kovový nebo dřevěný příčník, případně na pás z desky na bázi dřeva o tloušťce ≥ 40 mm. Těžké sanitární zařizovací předměty musí být upevněny na předem vyrobené příčníky nebo nosné rámy, které se upevní mezi dřevěné sloupky.

kuchynska-skrinka-zavesena-CLT-panel

obr.: Kuchyňská skříňka zavěšená na CLT panel. Foto: NOVATOP

Komentář odborníka

Jak si stojí masiv

Interiérový povrch z masivního dřeva může být ve srubech, roubenkách nebo ve stavbách z CLT panelů. CLT panely jsou masivní panely vyrobené z křížem lepených dřevěných lamel, které jsou k sobě slisovány. Jedním z českých výrobců je NOVATOP, jehož zástupce Josef Mynář odpovídá na možnost zavěšení předmětů:

„NOVATOP je panel z masivního dřeva v celé své ploše i tloušťce a často zůstává v interiéru pohledový. V místě, kde potřebujeme zavěsit nějaký předmět, poličku nebo skříňku, zašroubujeme klasický vrut do dřeva, přes který je přišroubována rektifikační lišta nebo jiné příslušenství pro zavěšení předmětů. Délka a průměr vrutu se odvíjí od zatížení. Lehčí předměty jako obrázky můžeme věšet na hřebíčky."

ing-josef-mynar
Ing. Josef Mynář
AGROP NOVA a.s. výrobce systému NOVATOP


Sádrokartonová deska

Druhou nejčastější deskou na ukončování interiéru v dřevostavbách je sádrokartonová deska. Jedná se o sádrovou hmotu slisovanou mezi dva silné kartony. V případě, že se jedná o sádrokarton určený do koupelen či kuchyní, kde se předpokládá větší vlhkost, se desky navíc napustí silikonem.

Připevňování předmětů je obdobné jako u sádrovláknitých desek lze je upevňovat na libovolném místě opláštění pomocí vhodných upevňovacích prostředků. Volba vhodného upevňovacího prostředku přitom závisí jak na hmotnosti a excentricitě zatížení, tak i na tloušťce a druhu opláštění sádrokartonových desek.

specialni-sadrokartonovedesky-unosnost

obr.: Speciální sádrokartonové desky mohou mít únosnost přes 30 kg na jeden kotevní bod. Foto: Rigips

Únosnost sádrokartonové desky může být až přes 30 kg při použití běžného vrutu do dřeva, a to i bez předvrtání a speciálních hmoždinek. Poličky s knihami, televizi, garnýže či obrazy je možné velmi snadno upevnit na stěně běžným šroubovákem.

Těžká konzolová zatížení (např. závěsné WC mísy a bidety) musí být zásadně upevňována do profilů příčky, například prostřednictvím speciálních nosných konstrukcí ze sanitárního programu.

Pro upevňování břemen na podhledy se používají hmoždinky do dutinových konstrukcí nebo sklápěcí či skládací hmoždinky. Jednotliví výrobci sádrovláknitých i sádrokartonových desek mají zpracované konkrétní přehledné montážní návody s postupem zavěšení a únosností předmětů. Na vyžádání je zájemcům poskytnou, případně je mají zveřejněné na svých webových stránkách.

interier-sadrokartonova-deska

obr.: Poličky s knihami, televizi, garnýže či obrazy je možné velmi snadno upevnit na stěně běžným šroubovákem. Foto: Dreamstime

Komentář odborníka

Pozor na parozábranu

U skladby obvodových stěn některých dřevostaveb se může stát, že nezahrnuje ze strany interiéru předstěnu, to znamená, že pokud se budou zavěšovat předměty, dojde k poškození parozábrany. Jak postupovat v takovém případě, jsme se zeptali Ing. Jaroslava Benáka, technického ředitele firmy James Hardie Europe GmbH, o.s., specialisty velkoformátových desek Fermacell:

„Všeobecně doporučujeme výrobcům dřevostaveb používat předsazené stěny neboli předstěny. Konstrukce předsazené stěny je s ohledem na poruchy funkční vrstvy parobrzdy nebo parotěsné vrstvy bezpečným a bezproblémovým systémem. Při výstavbě mohu vizuálně kontrolovat funkčnost této vrstvy.

Pokud už má uživatel obvodovou konstrukci bez předsazené stěny, to znamená, že vnitřní deskový materiál leží přímo na vrstvě parotěsné folie, pak doporučuji používat vzduchotěsné instalace, vzduchotěsné zásuvky a vyhnout se předmětům zavěšeným na obvodové obálce budovy. Pokud toto nedokážu splnit, pak doporučuji zavěšovat předměty přes utěsněné upevňovací prostředky. Těchto narušení obálky budovy by mělo být co nejméně."

ing-jaroslav-benak-fermacell
Ing. Jaroslav Benák
James Hardie Europe GmbH, o.s.

Připravila: Zoja Skopalová


Podívejte se na další zajímavé tipy jak proměnit váš interiér

DaS 2-2020
Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Nábytek a doplňky”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner
  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop