Jak vzniká dobrý dům aneb zákulisí skvělého interiéru

Jak vzniká dobrý dům aneb zákulisí skvělého interiéru

Lucie Němcová | Středa, 27. červenec 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Precizní, funkční a harmonický vnitřní prostor domu je pro život v něm naprosto klíčový. Z nějakého důvodu na něj však mnohdy dojde řada až ve velkém finále dokončování stavby, kdy je na spoustu důležitých rozhodnutí pozdě. Jak a kdy vzniká opravdu kvalitní interiér, se ptáme zkušených...

Otázky pro odborníky


 • Proč je důležité interiéru (včas) věnovat pozornost?
 • Ve kterých fázích vzniku domu rozvíjet návrh interiéru a do jakého detailu?
 • Jaké další kroky vedou ke kvalitnímu interiéru?
 • Kterých chyb se vyvarovat?
 • ODPOVĚĎ č. 1: Aby vzniklo opravdu kvalitní dílo, je nutné přemýšlet nad každým detailem. Návrh interiéru by měl jít ruku v ruce s návrhem celého domu. Podle mého názoru není šťastné navrhnout dům a poté se zamýšlet nad interiérem. Vše by mělo být řešeno současně, v širším kontextu. Návrh domu a interiéru musí být v absolutním souladu. Interiér často ovlivňuje celkový výsledek, a proto by se mu měla věnovat stejná pozornost jako stavbě samotné či zahradě. Funkční a esteticky kvalitní dům se dá navrhnout pouze, když autor přemýšlí v širším kontextu a dokáže dát do souladu veškeré podněty z něj vyplývající.
 • ODPOVĚĎ č. 2: Nad interiérem by se mělo přemýšlet již během prvních skic a vždy jej řešit do maximálního možného detailu, jelikož interiér opravdu dokáže velmi výrazně ovlivnit návrh domu samotného. Pokud se interiér řeší v raných fázích projektu, dokážeme v návrhu dosáhnout promyšlených a čistých detailů, které dávají smysl i v kontextu celého domu a dají se velmi vtipně a nenásilně zakomponovat. Naopak řešíme-li interiér až v pozdních fázích projektu, je tu velká pravděpodobnost, že bude muset dojít k různým kompromisům a celkový výsledek nebude tak harmonický. Mnohdy tato kompromisní řešení dokážou znehodnotit celý návrh, což je velká škoda. Když dům bude mít promyšlenou a dokonale fungující dispozici sladěnou s hmotovým řešením domu, ale nebude mít dotažené interiérové detaily, nikdy nebude výsledek působit kvalitně.
 • ODPOVĚĎ č. 3: Návrh domu a návrh interiéru mají jedno společné. Pokud chcete navrhnout fungující dům a interiér, musíte znát materiály. Bez znalosti materiálů nelze dosáhnou kvalitního výsledku. Při návrhu interiéru je též důležité dbát na detaily, které dokážou interiér podtrhnout, nebo naopak zcela „zabít".
 • ODPOVĚĎ č. 4: Jednou z chyb bývá, že interiér není promyšlen v souvislostech. Jako příklad bych uvedl vypínače světel. Pokud neuvažujeme od začátku o konkrétním typu a budeme jejich výběr odsouvat až do realizace, pak může přijít nepříjemné překvapení. Ne všechny designové řady mají dvojzásuvky, některé mají pro sestavy maximálně čtyřrámeček a tak podobně. Toto vidím jako jednu z nejčastějších chyb – elektrické zásuvky a vypínače nemají stejný nebo alespoň podobný design s jinými ovládacími prvky, jako jsou termostaty nebo ovládání žaluzií. Pokud jsou tyto prvky v interiéru vedle sebe, působí to dost rozpačitě. Další velkou chybou, která mě napadá, je, když si klient vybírá barevnosti a design pouze na obrázcích z webu. Rozhodně je nutné veškeré barevnosti daných materiálů vidět naživo, ideálně v podobném prostředí, ve kterém budou použity. Jedině tak můžete mít ten správný vjem a můžete se rozhodnou na základě nezkreslených pocitů.

Ing. arch. Lukáš Pejsar 3AE s.r.o.
Ing. arch. Lukáš Pejsar
(foto) 3AE s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Jak vzniká dobrý dům aneb zákulisí skvělého interiéru (3AE)

Foto: Petr Polák / Realizace: 3AE s.r.o.

 • ODPOVĚĎ č. 1: Mým zájmem jako architekta je, aby dům, který navrhuji, fungoval zvenku i uvnitř. Interiér je pro mě součástí celého procesu vzniku domu a nedokážu ho nijak oddělit, vymezit. Proto je třeba přemýšlet o řešení vnitřního prostředí již ve fázi navrhování, studie domu. Mohu tím ovlivnit následný stavební projekt, který již bude reflektovat interiérový koncept. Jde hlavně o ty části, které jsou pevně spojeny se stavbou a vychází z jejího stavebně-technického řešení. V dřevostavbách nosná konstrukce často vstupuje do interiéru a můžeme přiznat její pravdivost, tektoniku stavby. Mým úkolem je konstrukci správně propojit s typologií domu. Neméně důležitou součástí interiéru je pro mne vnitřní přirozené světlo přicházející zvenku, které je v různých ročních obdobích jiné. Uvnitř domu světlo modeluje prostor a vytváří různé nálady a atmosféru. Pokud těmto důležitým aspektům interiéru nevěnujeme pozornost včas – už při návrhu domu – budeme mít v dalších fázích omezené možnosti, jak jeho řešení ovlivnit. Zároveň takový dům nebude nikdy dosahovat potřebných kvalit a nebude využit naplno jeho potenciál.
 • ODPOVĚĎ č. 2: Jak jsem již popisoval v první otázce, interiér je třeba řešit a rozvíjet již ve fázi architektonické studie domu. V první řadě jde o soulad statiky (konstrukce domu) s celkovou typologií. Konstrukci lze v některých místech uvnitř domu více či méně přiznat, využít. V případě dřevostavby je rozdíl, jestli navrhuji dům v technologii CLT, nebo KVH. Každá technologie má svá specifika a možnosti z hlediska statiky a formy, jakou se v interiéru propisuje. Už během přípravy studie uvažuji také nad působením světla, které do interiéru přivádím. To vše se vzájemně ovlivňuje a dává základ pro celkovou koncepci vnitřního prostředí. V závěru architektonické studie se ještě zabývám dotvořením interiéru v těch jeho částech, které jsou lehce proměnitelné – podlahy, povrchy stěn, stropů, koupelny, a podobně. Tak, abych mohl všechny podklady posunout do další fáze projektové dokumentace. Zatímco kolegové pracují na stavebním projektu, já se mohu věnovat čistě studii interiéru, kde se již detailněji zaobírám všemi jeho částmi. Přidávám koncept vestavěného nábytku, umělého osvětlení a nábytku volného. Studie interiéru je pro klienta manuálem, jak dům uvnitř dokončit a vybavit. Poslední fází je projekt interiéru. Ten souběžně vzniká při práci na prováděcí projektové dokumentaci. Zde se již vybírají pro všechny povrchy konkrétní materiály, výrobky a předměty. Kreslím pohledy na stěny, strop, aby bylo jasné, kde jsou umístěny veškeré koncové prvky. Řeším detaily styku jednotlivých materiálů, jejich napojování, ukončování. V případě vestavěného nábytku kreslím tvary, členění, způsoby otevírání, uchopování, které si pak přebírá truhlář pro svoji výrobní dílenskou dokumentaci. To vše v koordinaci s projektantem, který moje požadavky také zanáší do prováděcí dokumentace, která je na svém konci v souladu s projektem interiéru.
 • ODPOVĚĎ č. 3 a 4: Jedním ze základních předpokladů je zkušenost a znalost vlastností použitých výrobků a materiálů. Interiér vnímám jako velice těžkou disciplínu, ve které se na stavbě ve finále potkávají všechny profese zapojené ve stavbě domu. Je to obor, kde je třeba se neustále vzdělávat a hledat si zdroje. Důležitý je pro mě i kontakt a spolupráce s lidmi, kteří pak interiér realizují. Díky tomu vím, co si mohu dovolit a společně můžeme najít cestu k nejlepšímu výsledku. Zásadní je však také správná prezentace a pochopení navrženého řešení investorem. Během práce na studii i projektu interiéru investora průběžně beru do našich vzorových domů, interiérů, showroomů, kde mu mohu na živo vše ukázat, pracujeme se vzorkováním povrchů, odstínů. Již ve fázi návrhu domu vzniká také 3D model, který postupně během práce na studii a projektu interiéru více detailněji dopracovávám a využívám technologii virtuální reality, kde si nasazením brýlí investor může dům zvenku i uvnitř procházet a vytvořit si tak lepší a ucelenější představu o navrženém řešení.

Ing. arch. Michal Kotlas Prodesi-Domesi
Ing. arch. Michal Kotlas
(foto) Prodesi|Domesi s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Jak vzniká dobrý dům aneb zákulisí skvělého interiéru (Domesi-interiér)

Autor vizualizace: Prodesi|Domesi s.r.o.


DrevoaStavby LUCERN drevostavby
 

 • ODPOVĚĎ č. 1: Na to je přece jednoduchá odpověď: aby dům prostě fungoval a perfektně sloužil. Abychom jej mohli vybavit přesně podle potřeb obyvatel, aby světla byla na svých místech a zásuvky nikde nepřebývaly ani nechyběly. Aby vznikl prostor, kde se lidé budou cítit příjemně a budou schopní vytvořit si svůj domov. My v ARCHCONu jsme začali zvýšenou pozornost návrhům interiéru věnovat na základě požadavků realizační firmy, kterou řešení některých nevyjasněností během stavby zdržovalo, a cítili jsme na obou stranách, že se musíme rozhodovat pod tlakem. Asi nejpalčivějším problémem byly detailní návrhy koupelen se schématy instalací a spárořezy, které jsme mnohdy nechávali na investorech.
 • ODPOVĚĎ č. 2: S návrhem interiéru začínáme už při prvních úvahách nad studií. Úzce souvisí s řešením dispozice i konstrukce. Na začátku si s klienty vyjasníme, jakou náladu by měl dům mít a s jakými materiály budeme pracovat – k tomu nejlépe poslouží referenční fotografie. Zvlášť v případě dřevostavby vnímám, že je důležité přemýšlet o vnitřním prostoru domu od samého začátku, protože často v interiéru uplatňujeme dřevěnou konstrukci ve formě pohledových stěn či stropů. Podle toho, jak tyto prvky pojmeme, můžeme vytvořit široké spektrum stylů od minimalistického pojetí až po rustikální. Během studie vzniká koncept interiéru, ve kterém si vyjasníme především jeho styl, dispozici, základní rozmístění nábytku, kuchyně a koupelny, základní materiálové řešení, představu o řešení světel... V této fázi vznikají také různé "vychytávky", které se pak prolínají celý návrhem. Například se zaměříme na nějakou oblíbenou barvu, která se pak objevuje třeba na oknech na nábytku a v keramických obkladech. Nebo cíleně pracujeme s nějakým tvarem – například zaoblení opakující se v nábytku, stěnách, vybavení a třeba i zaoblených rozích samotného objektu... V této fázi máme velký prostor odrážet naše nápady do celkového návrhu domu. Také se často inspirujeme feng shui rozborem. Na projektu interiéru obvykle pracujeme souběžně s prováděcím projektem, abychom mohli zkoordinovat všechny návaznosti. V této fázi již neočekáváme větší zásahy do konstrukce. Obvykle pracujeme v této podrobnosti:
 • specifikujeme zde konkrétní materiály (podlahy, obklady, stěrky, tapety...);
 • řešíme podrobně elektroinstalace – vybíráme osvětlení a definujeme jeho polohu, vyjasňujeme si pozice zásuvek a vypínačů, oříškem bývá i propojení s inteligentním řízením domu;
 • navrhujeme koupelny – vybíráme sanitu, obklady a dlažby, vytváříme instalační schémata a spárořezy;
 • navrhujeme truhlářské výrobky – vestavěné skříně, kuchyně, koupelnový nábytek, schodiště;
 • řešíme další atypické prvky v interiéru – nejčastěji pojetí krbový kamen nebo zakomponování akvária;
 • konzultujeme s investory výběr vnitřního vybavení.
 • ODPOVĚĎ č. 3: Dalším krokem je spolupráce během realizace. Dohlížíme na průběh stavby, řešíme výběr vzorků a jednáme se subdodavateli (například truhláři či krbaři) o finální podobě návrhu – mimo jiné i z pohledu finanční náročnosti. Důležitou pomůckou pro nás i investora jsou vizualizace. Díky nim si vyjasňujeme souvislosti v interiéru a ověřujeme různá variantní řešení. Také skvěle poslouží při realizaci pro získání rychlého přehledu.
 • ODPOVĚĎ č. 4: Vybavuje se mi jeden děsivý příklad, loni jsem konzultovala své známé projekt domu, bylo to asi týden před zahájením stavby. Procházely jsme si na papíře jednotlivé místnosti a zjistily jsme, že by je ani nebylo možné zařídit. Na stůl ani na sedačku nebylo místo, kuchyně by neobstála snad ani v garsonce, chybějící úložné prostory... Dovedu si představit to zklamání, protože dům by takto skutečně "nefungoval". A kde se stala chyba? Spěchalo se, šetřilo se a nebyly k dispozici ani jednoduché vizualizace návrhu s vybavením.

Ing. Irena Truhlářová ARCHCON atelier s.r.o.
Ing. Irena Truhlářová
(foto) ARCHCON atelier s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Jak vzniká dobrý dům aneb zákulisí skvělého interiéru (ARCHCON atelier)

Foto: ARCHCON atelier s.r.o.

 • ODPOVĚĎ č. 1: Základní úvaha nad budoucím interiérem by vždy měla být součástí návrhu hned od začátku. Pokud bychom dům navrhovali jen jako propojené prázdné místnosti, klient by pak mohl velice snadno dojít k závěru, že si nemá kam umístit skříně, v pokojích je tma, z oken nemá ten pěkný výhled, který si na pozemku představoval, kolem jídelního stolu není dost místa, aby se kolem mohlo projít, nebo si v zádveří nemá kam sednout, aby si obul boty. Během schůzek proto s klienty řešíme nejen rozložení místností v rámci domu a jeho vzhled, ale také budoucí uspořádání kuchyně, úložné prostory, uvažujeme, kde naplánujeme čtecí koutek s knihovnou, kam si klient pověsí po příchodu domů klíče nebo na který přiznaný trám zavěsí houpačku pro děti. Tyto zdánlivě nepodstatné detaily nám pomáhají lépe klienty poznat a navrhnout dům přesně podle jejich představ. Je pro nás důležité pochopit životní styl všech členů rodiny a jejich společné soužití. Často se ale setkáváme s tím, že lidé důležitost rozvržení interiéru podceňují s tím, že se pak dům nějak nábytkem zařídí. Pokud ale prostory nejsou správně navrženy, dobře je zařídit je velmi obtížné.
 • ODPOVĚĎ č. 2: Návrh interiéru se rozvíjí postupně – od základního rozvržení ve studii, přes rozpracování detailů v projektu až po výběr konkrétních materiálů a výrobků během realizace nebo v projektu interiéru. Každé z těchto fází odpovídá patřičná podrobnost – při prvotním návrhu určitě nebudeme vybírat konkrétní vypínače a podlahy, ale na druhou stranu na stavbě už bude velmi obtížné měnit třeba rozvržení koupelny. My jako architekti ve stavební firmě nejvíce řešíme právě základní návrh interiéru při zpracovávání studie domu. Pokud během tohoto procesu vycítíme, že klient bude klást na finální podobu interiéru větší důraz, vždy doporučíme řešit projekt interiéru s interiérovými architekty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Interiérový architekt pomůže klientům celý návrh sjednotit, aby pak působil kompaktně a pobyt v něm byl příjemný. Probere s klientem veškeré podrobnosti a zpracuje projekt interiéru, který slouží jako podklad pro stavbu i výrobu nábytku. Pomůže také vybrat konkrétní kusy nábytku a zařízení. Obvykle doporučujeme začít s prací na projektu interiéru hned po dokončení studie, aby bylo pro jeho zpracování dostatek času a vše bylo pak pro stavbu připravené. My v mezičase zpracováváme projekt pro stavební povolení, kam jsme schopni zapracovat případné změny vyplývající z návrhu. Právě z této spolupráce vznikají naše nejmilejší projekty domů, které dělají radost svým obyvatelům i nám. Klientům, kteří této služby využít nechtějí, se věnují naše kolegyně. Na schůzce před zahájením stavby vybírají materiály podlah, obklady do koupelny, dlažby, dveře a další. Klienti si vyberou materiály a povrchy, které určí základní charakter celého interiéru domu. Kolegyně rády poradí a doporučí, co se k sobě hodí, aby nevnikl nesourodý mix materiálů, vybavení a prvků, který celý interiér „rozbije". V další fázi bude následovat výběr konkrétního nábytku a doplňků. Tady už záleží na schopnosti klienta vše sladit.
 • ODPOVĚĎ č. 3: Kvalitní interiér je tvořen souborem několika různých aspektů – správný návrh dispozice a technického provedení domu (například rozvržení elektroinstalace), kvalitní a vhodně vybrané materiály a jejich vzájemné kombinace. Často opomíjeným, ale přesto velmi důležitým prvkem interiéru je i návaznost na exteriér, který dovnitř domu vstupuje skrze okna. Ať už v podobě výhledů do okolí či zahrady, nebo jako prostředek pro osvětlení interiéru.
 • ODPOVĚĎ č. 4: Mezi časté chyby patří příliš velká paleta materiálů. Není se čemu divit, pro laika je těžké se v celém spektru nabízených možností zorientovat. Výrazné plochy (podlahy, stěny) vždy doporučujeme volit spíše v nadčasových dekorech a materiálech, vybrat pro celý dům jeden typ, který jednotlivé místnosti propojí. Zde doporučujeme také volit kvalitní materiály, aby dlouho vydržely a nebylo potřeba je po pár letech nahrazovat. Odlišný charakter pokojům dodat spíše mobiliářem a doplňky – ty je také možné v průběhu let jednoduše měnit, pokud se nám interiér okouká.

Ing. arch. Hana Kulová LUCERN dřevostavby
Ing. arch. Hana Kulová
(foto) LUCERN dřevostavby s.r.o.

Ing. arch. Barbora Štěpánová LUCERN dřevostavby
Ing. arch. Barbora Štěpánová
(foto) LUCERN dřevostavby s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Jak vzniká dobrý dům aneb zákulisí skvělého interiéru (LUCERN)

Foto: Martin Zeman, Realizace: LUCERN dřevostavby s.r.o.


časopis DŘEVO&stavby 4/2022

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 4/2022

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis


DaS 4-2022

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Nábytek a doplňky”

Více článků »

 • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

 • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop