I zvířata maji určité nároky na bydlení. Typové minidřevostavby pro lesní obyvatele se v mnohém podobají těm našim

I zvířata maji určité nároky na bydlení. Typové minidřevostavby pro lesní obyvatele se v mnohém podobají těm našim

Redakce | Úterý, 07. červenec 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Málokdo ví, že na okraji Týniště nad Orlicí je semenářský závod, který vznikl pro zajištění dostatku osiva lesních dřevin pro celou Českou republiku. Protože je ale sběr a zpracování semen výrazně sezónní, přírodou řízenou záležitostí, pro období s nízkou úrodou nebo mezi úrodami se už devatenáct let vyrábí v jeho truhlářské dílně hnízdní budky pro potřeby lesních správ, obcí, firem, škol i širokou veřejnost.


Zpracované dary lesa

Výroba malých příbytků sleduje jednak biologickou ochranu lesa proti škůdcům, jednak jde o jeden ze způsobů zvyšování hnízdních možností a také o podporu biodiverzity. Proto lesníci ve spolupráci s ornitology ročně instalují v celé zemi stovky ptačích budek a krmítek různého tvaru i velikosti v lesích s právem hospodaření LČR, s. p. a starají se i o jejich údržbu. Mají přehled o ptačích druzích, znají jejich potřeby, místa výskytu a přibližné početní stavy.

Jednou z úloh semenářského závodu je shromáždit šišky a semena z lesa, připravit je na skladování, uchovat podle potřeby pěstitelů sazenic a nakonec zase vypravit na cestu zpátky domů, do lesní školky a do lesa. Ve skladech semenářského závodu tak může být uloženo až 900 tun šišek a za sezónu můžeme zpracovat až 2 500 tun. Tolik šišek by mohl přivézt vlak s 250 vagony.

Kromě šišek se zde zpracovávají i semena listnáčů jako bukvice, žaludy, semena javorů, lip, jeřábů, prostě vše, co je potřeba zase vypěstovat a vysadit do lesa. Semen listnatých stromů zde můžeme v jedné sezóně zpracovat a uskladnit až 80 tun. Vylouskaná semena se pečlivě uloží do chladicích nebo mrazicích boxů a čekají na svého zákazníka.

Některé dřeviny mají tak ospalá semínka, že před vysetím na „záhony" v lesní školce se musí ještě u nás probudit. Říká se tomu stratifikace nebo předosevní příprava. Každé semínko potřebuje trochu jiné zacházení, a tak některému stačí pouze pobyt v chladné místnosti s potřebnou vlhkostí vzduchu, jiné se musí budit nejdříve teplem a pak zase přesunout do chladu.

Některému stačí, když je přebíráme a promícháváme, jiné musíme uzavřít do pytlů a protřepávat. Vlastně u každého semínka napodobujeme přírodní procesy, které by muselo podstoupit cestou ze stromu až k okamžiku, kdy vyklíčí někde na pasece v lese.

Samozřejmě celou dobu musíme kontrolovat teplotu a vlhkost v místnosti i stav jednotlivých semen. A pro jistotu ještě před vysláním na cestu do lesa odebereme vzorky a prověříme kvalitu semene v laboratoři.

Aby mohla být zachována produkční funkce lesů, je třeba ke sběru vybrat a uznat ty nejlepší a nejkvalitnější porosty. Proces uznávání a celého sběru semen je dost složitý a svázaný spoustou předpisů, ale směřuje právě k produkci kvalitního, odolného a pestrého lesa a v konečné fázi i k produkci dřeva pro váš dům – proto o něm hovoříme jako o obnovitelné surovině.

drevene-domecky-v-lese-budka-kosa

obr.: Ideální ptačí budka - pro kosy. Foto: Lesy ČR

drevene-domecky-v-lese-budka-pro-jezka

obr.: I ježkovi přijde vhod bydliště, které mu vyrobíme my, lidé. Foto: Lesy ČR


"V Semenářském závodě se ročně vyrobí tři až čtyři tisíce budek, přičemž celkem se z jejich dílny dostalo do přírody 63 000 kusů v osmnácti typových variantách."


drevene-domecky-v-lese-budka-pro-veverku

obr.: Budka pro veverku - Domečky jsou standardně nabízeny na webových stránkách podniku a může si je zakoupit kdokoliv, třeba jako originální dárek pro zahrádkáře a chalupáře. Foto: Lesy ČR

drevene-domecky-v-lese-hmyzovnik-domek

obr.: Budky se instalují nejlépe na podzim nebo brzy z jara, aby se ptactvo včas zorientovalo při výběru hnízdiště. Foto: Lesy ČR

„Necelou polovinu dodáváme lesním správám, o zbývající budky mají zájem školy, ale i firmy a obce. Prodej pro veřejnost se začal více uplatňovat až od vzniku webu semenářského závodu," říká Zuzana Neznajová, ředitelka závodu. Lesníci s ornitology spolupracují při výběru nejvhodnějších míst i při vyvěšování a následné kontrole obsazenosti budek.

„Největší z nich jsou určeny pro sovy a dravce. Vyvěšují se obvykle ve větších výškách podél lesních cest a průseků," dodává Neznajová. Budky se instalují nejlépe na podzim nebo brzy zjara, aby se ptactvo včas zorientovalo při výběru hnízdiště.

„Postupně jsme začali vyrábět i polotovary některých budek a krmítek. Ty jsou využívány hlavně při akcích lesní pedagogiky, zejména k podpoře zájmu dětí o přírodu a o les. Vlastní výrobek si pak děti odnesou domů nebo do školy," dodává paní ředitelka.

drevene-domecky-v-lese-Hmyzovnik

obr.: Hmyzovník - Výroba malých příbytků sleduje jednak biologickou ochranu lesa proti škůdcům, jednak jde o jeden ze způsobů zvyšování hnízdních možností a také o podporu biodiverzity. Foto: Lesy ČR

Zajímavosti příbytků a krmítek

  • Domečky se vyrábějí ze sbíjených borových prken o minimální tloušťce dva centimetry, která zaručují dobré tepelněizolační vlastnosti, prodyšnost pro vodní páry a trvanlivost.
  • „Minipanely" připravuje stroj, montáž dílů a povrchová úprava je ruční práce.
  • Průměrná „výstavba" domku od přípravy materiálu až po výsledný výrobek je přibližně 45 minut.
  • I zvířata mají určité nároky na bydlení. Rozhodující je velikost. Domek musí být dostačující pro ten který druh a dalším faktorem je velikost a tvar vletového / vstupního otvoru. Třeba rorýs musí mít podlouhlý otvor imitující štěrbiny a rozsedliny. Šoupálek zase potřebuje dva otvory blízko kmene – jeden vstupní a druhý únikový.
  • Individuální „výstavba" je spíše raritou na podnět zákazníka. Naposledy vyrobili v truhlárně otevřenou budku pro kachny, protože nechtěly hnízdit v uzavřených budkách z důvodu výskytu predátora – vydry. U domků pro rorýse lze zase upravit rozměry, otevírání nebo způsoby uchycení tak, aby bylo možné budku zakomponovat do fasády – je využívána v rámci revitalizací a zateplování v programu Zelená úsporám.
  • Dřevo se ve většině případů ošetřuje lazurou zvenčí za použití přírodních barev, ale například úkryty pro netopýry musí být bez ošetření. Jako savec je netopýr velmi citlivý na cizí pachy a než si úkryt vybere a osídlí, trvá to i dva tři roky.
  • Domek má životnost mezi osmi a deseti lety, ale dle podmínek vydrží i déle. Obvykle svého obyvatele „přežije", protože uváděná předpokládaná délka života ptactva je většinou poloviční a kratší, stejně jako u domů a lidí.
  • Domečky jsou standardně nabízeny na webových stránkách podniku a může si je zakoupit kdokoliv, třeba jako originální dárek pro zahrádkáře a chalupáře.

drevene-domecky-v-lese-siska

obr.: Krmítko či budka může být ve svém vlastním stylu. Foto: Lesy ČR

Info: www.semenarskyzavod.cz, www.lesycr.cz

Připravila: Ing. Zuzana Neznajová (ředitelka Semenářského závodu: Semínko pro váš dům, redaktorka Dana Jakoubková

Vaše komentáře (3)

Nejnovější články v kategorii “Ostatní”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop