Schodiště a akustika: <small>Aby vás kroky nerušily</small>

Schodiště a akustika: Aby vás kroky nerušily

Lucie Němcová | Čtvrtek, 23. červen 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Je-li hlavní komunikační koridor se schodištěm vyřešen neuváženě, může být nepříjemným zdrojem hluku v domě. Takový prostor je často uvnitř dispozice a díky svému otevření může přenášet zvuk do celého domu. Abychom se těmto zbytečným nepříjemnostem vyvarovali, je dobré si ujasnit, jaké konstrukční a technické detaily plánovat obezřetně.

Zdrojem rušivých zvuků ze schodiště je téměř vždy takzvaný kročejový hluk, který vzniká při chůzi po schodech. Další hluk muže být způsobován vrzáním, nahodilými pády předmětů na schody a samozřejmě dalším běžným užíváním – například hrami dětí. Vrzání je většinou způsobeno vymezením vůle v konstrukčních spojích, především v zádlabech stupnic. Toto vymezení vůle běžně vzniká jednak přirozeným cyklem bobtnání a sesýchání v ročních obdobích – přeneseně "v topných sezónách" – a jednak průhybem nášlapů při zatížení člověkem. Při chůzi pak v těchto vůlích dochází k mikroposuvům na stycích různých dílů, což se může (ale nemusí) projevit zvukově – vrzáním, lupáním a podobně.

Vhodná konstrukční a materiálová řešení

Čím je konstrukce schodiště tužší a stabilnější, tím méně hluku vydá, respektive vyvolá. Silnější dimenze prvků a tuhost materiálů tedy obecně bude na akustiku pozitivně působit. Stejnými prostředky minimalizujeme také vrzání konstrukce. Naopak v protikladu je toto řešení s častým požadavkem architekta a investora – "vzdušností" a "odlehčenou subtilní konstrukcí". Jistě však lze najít speciální řešení, které vyhoví oběma požadavkům. Nejlepším receptem proti vrzání je dodržení a udržování správných vlhkostních parametrů a volba silnějších dimenzí tlouštěk stupnic. A samozřejmě také přesnost výroby. Nejrizikovější variantou z hlediska vrzání je pak použití podstupnic, zejména v případě sedlových schodů.

schodiště otevřené do prostoru domu

Obr.: Schodiště otevřené do prostoru je efektní i praktické, ale více přenáší hluk mezi patry. Foto: SWN Moravia

Dalším důležitým bodem je přenos vibrací do navazujících konstrukcí – stěn a stropů, takzvaný akustický most. Ideální stavem je celé schodiště posadit v místech napojení na tvarové usazení s mezivloženým materiálem tlumícím vibrace, bez jakýchkoliv svazujících a hluk/zvuk přenášejících kotevních prvků. Podobně se dnes běžně řeší všechny dopravních stavby jako tunely, metro a další. Také antivibrační podložka praček funguje na stejném principu.

Jak snížit kročejovou hlučnost schodiště?

Kromě výše uvedených postupů můžeme také omezit počet kotvících bodů anebo je vhodně zatlumit například protihlukovou hmoždinkou. Nástup, výstup a případné naléhání na obvodové stěny je dobré provést s vloženým tlumicím materiálem. Řešením jaksi z opačné strany je pružný způsob uložení nášlapné vrstvy stupnic vůči nosné konstrukci schodiště.

dřevěné schodiště detail

Obr.: Za zvážení stojí způsob kotvení prvků schodiště a také nášlapná vrstva stupňů. Veškeré konstrukční aspekty a důležité detaily je třeba řešit již ve fázi návrhu a se zkušeným projektantem, dodatečné úpravy jsou totiž možné jen ve velmi omezené míře. Foto: SWN Moravia

„S těmito všemi principy však vždy musí počítat již projektant ve fázi návrhu a ponechat na tato opatření prostorovou rezervu. Žádný materiál neutlumí vše. I když je řešení ideální, část hluku se přenese. Nutno říct, že některé zvláštní konstrukce schodišť nelze prakticky "odhlučnit" vůbec anebo jen velice komplikovaně a tudíž draze,“ upozorňuje Jaroslav Nekula ze společnosti SWN Moravia.

celodřevěné schodištěPro snížení přenosu hluku dále můžeme minimalizovat spoje s okolními konstrukcemi, použít certifikované tlumící materiály, kotvy a způsoby kotvení. Protože se téměř vždy jedná o nákladnější úpravy, je třeba problematiku vždy konzultovat s dodavatelem již od samého počátku, aby nedošlo k nedorozumění, případně jsme se ihned vyvarovali variant (typů) s nákladným či komplikovaným odhlučněním. „My jako výrobci často navrhujeme ve spolupráci s dodavateli tlumících materiálů, kteří vše dokážou ověřit i výpočtem či tabulkami. Orientačně nejjednodušší základní varianta pro odhlučnění vychází řádově kolem dvou až čtyř tisíc korun,“ doplňuje Jaroslav Nekula.

Co dělat, když je postaveno?

Dodatečné úpravy ve chvíli, když je stavba již dokončena, jsou velice obtížné a možnosti omezené. Kotvení lze za jistých podmínek obměnit, tlumící materiál lze doplnit, avšak projeví se jeho tloušťka, která se musí někam "vstřebat". Konstrukci však většinou nezměníme. Relativně bezproblémovým řešením je například doplnění silnějšího koberce či jiné tlumící pochozí vrstvy na nášlapy jednotlivých stupňů. Otázkou však zůstává, nakolik jsou takové improvizované úpravy efektivní. Jednoznačným závěrem platným nejen pro řešení schodiště tedy je, řešit vše již v návrhu a s dostatečným předstihem, abychom se vyhnuli zbytečným komplikacím a výdajům navíc.

DaS 1-2015

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Schodiště”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner
  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop