Tisk
Počet dřevostaveb v České republice kontinuálně roste!

Počet dřevostaveb v České republice kontinuálně roste!

DAS | Středa, 06. červen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Z posledních statistik vyplývá, že se české stavebnictví jako celek v roce 2017 meziročně vzrostlo o 3,3 %. Obdobného výsledku bylo dosaženo i v oblasti výstavby rodinných domů. V roce 2017 jich bylo v ČR dokončeno celkem 14 548, což bylo meziročně o 533 domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016. Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 % ...

... zatímco u domů postavených z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem 3 %  (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016). Z výše uvedených hodnot vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5 krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi.

Podle dostupných údajů bylo v roce 1 999 v České republice dokončeno pouze 92 ks rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2017 jich bylo již 2 159. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již téměř patnácti procent a neustále meziročně kontinuálně roste.

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

Rok

Rodinné domy
dokončené v ČR celkem (v ks)

Dřevostavby
dokončené

- ČR (v ks)

Podíl dřevostaveb
na trhu rodinných domů v ČR (v %)
1999 8251 92 1,12
2002 11 499 159 1,38
2005 13231 384 2,90
2008 19211 1008 5,25
2014 13510 1281 9,48
2015 13412 1791 13,35
2016 14010 2013 14,37
2017 14548 2159 14,84

Zdroj: ČSÚ, ADMD

Statistiky dokončených domů podle druhu nosné konstrukce, které zpracovává ČSÚ, byly až do roku 2014 poměrně nepřesné, protože stavební úřady evidovaly při kolaudaci staveb pro statistické účely do formuláře Stav 7 - 99 pouze čtyři možnosti nosných konstrukcí a to:

admda) zděnou (cihly tvárnice)
b) montovanou (panely)
c) dřevěnou
d) ostatní

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde se všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí ještě podrobněji sledují do podskupin podle typu nosné konstrukce nebo způsobu montáže a to:

Dokončené rodinné domy – dřevostavby – podle typu nosné konstrukce Rok 2015 (v ks) Rok 2016 (v ks) Rok 2017 (v ks) Index 2017/2016 Rozdíl 2017-2016 (v ks)
Sruby a roubenky 222 233 169 0,72 - 64
Lehký rámový skelet (panelová montáž) 623 963 1075 111,6 112
Lehký rámový skelet (staveništní montáž) 537 671 803 119,7 132
Těžký skelet 52 31 49 158,1 18
Konstrukce z rostlého dřeva (tj. z masivních dřevěných panelů) 92 79 55 0,70 - 24
Neurčeno 92 1 0 0,01 - 1
Ostatní 173 35 8 0,23 - 27
Dřevostavby celkem 1791 2013 2159 107,25 146

Zdroj: ČSÚ

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl doposud rekordní rok 2017, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 159 ks domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2016 o 146 ks domů, resp. o 7,25 % více. Je potěšitelné, že tempo růstu dokončených dřevostaveb bylo v roce 2017 téměř 2,5 x rychlejší než u domů realizovaných jinými technologiemi.

konsrukce stavba dřevostavby DreamstimeZ tabulky dále vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo postaveno technologií lehkého rámového skeletu, a to panelovou montáží (1 075 domů). To svědčí o tom, že s růstem poptávky po dřevostavbách rostou i výrobní kapacity větších výrobců, kteří realizují svou produkci v krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů, kde také dosahují kromě výborné kvality i lepší efektivitu práce a vyšší produktivitu výroby. Roste také počet domů realizovaných tzv. staveništní montáží, což zase svědčí o růstu počtu menších stavebních nebo tesařských firem, které s dřevostavbami teprve začínají. U malých firem je ale třeba si dát pozor na dodržování normami požadované kvality (statika, akustika, certifikace stěn a stropů na požární odolnost apod.). Na druhou stranu v roce 2017 meziročně mírně poklesly počty dokončených srubů a roubenek a staveb realizovaných technologií panelů z masivního dřeva (masivní dřevěné panely).


Jsem přesvědčen, že k pozitivnímu vývoji počtu dřevostaveb realizovaných v ČR přispívají zejména tyto faktory:

a) Zlepšující se politická a ekonomická situace v ČR, kdy u zájemců o výstavbu nového domu, kteří v minulých několika letech byli v nejistotě ze své budoucnosti a odkládali zahájení výstavby na pozdější dobu, jejich rozhodnutí dozrálo a rozhodli se stavět.

b) Výhodné podmínky financování, kdy většina bank nabízí úrokové sazby u hypotečních úvěrů kolem nebo mírně nad 2,0% p.a.

c) Rostoucí počet spokojených lidí, kteří již ve své nové dřevostavbě bydlí a předávají své pozitivní zkušenosti dál.

d) Rostoucí poptávka, která znamená zvyšující se počet firem, které dřevostavby staví.

e) Příznivé ceny domů, které jsou srovnatelné a mnohdy i nižší než u zděných domů.

admd kopief) Pozitivní vnímání výhod dřevostaveb oproti zděným domům - výborná kvalita (zejména u panelové montáže), vynikající tepelně izolační vlastnosti, rychlost výstavby, zdravé ekologické bydlení, apod.

g) Rozsáhlé komunikační a osvětové aktivity Asociace dodavatelů montovaných domů na podporu kvalitních dřevostaveb, kdy certifikované firmy sdružené do ADMD nabízí investorům nejenom výbornou kvalitu, ale i jistotu a spokojenost s bydlením.


Věřím, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa nebo Švýcarska, tj. kolem 20% podílu na trhu rodinných domů.
Do budoucna se dá v České republice očekávat další kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti, např. mateřské školky apod.).

Ing Blaha 800 600K důvěře investorů v dřevostavby přispívá i institut smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby, který byl zřízen jako jedna z aktivit ADMD v roce 2015 a na nějž se mohou investoři, v případě stížností, reklamací nebo sporů se zhotoviteli domů, obrátit. Více informací o činnosti Asociace dodavatelů montovaných domů a jejího smírčího orgánu je uvedeno na webu www.admd.cz .

Ing. Vratislav Blaha, CSc., předseda Asociace dodavatelů montovaných domů
Brno, 4.6.2018

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop