Až 120 milionů Evropanů žije v nezdravých budovách!

Až 120 milionů Evropanů žije v nezdravých budovách!

Redakce | Úterý, 08. březen 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Společnosti z více než 120 zemí, které tvoří přes 70 % celosvětového HDP, se zavázaly, že kolem roku 2050 dosáhnou uhlíkové neutrality. Jednou z hlavních podmínek k dosažení tohoto cíle je přechod na udržitelné stavebnictví. Na jeho vrub jde v Evropě polovina spotřebovaných materiálů a energie, třetina spotřebované vody a třetina vytvořeného odpadu.

Stavební sektor je navíc zodpovědný za přibližně 40 % globálních emisí skleníkových plynů. Jak stavět udržitelné budovy, proč je to důležité a jaké z toho plynou benefity pro společnost byly hlavními tématy 8. ročníku mezinárodní konference Šetrné budovy 2022 s podtitulem Přechod k udržitelnosti (Transition to Sustainability). Akci, která je považována za nejprestižnější v oboru šetrného stavebnictví v ČR, pořádala Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC).

Podmínkou je udržitelné stavebnictví


„Téma udržitelnosti dnes rezonuje napříč společností. Změna klimatu představuje největší výzvu naší doby, zároveň by ale měla být i příležitostí pro vytvoření nového, udržitelného modelu hospodářství," říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy. Udržitelné stavebnictví a dekarbonizace stávajících veřejných a soukromých budov jsou zásadními podmínkami k dosažení uhlíkové neutrality. Nutné je ale vyřešit ještě další výzvy. „První výzvou je spotřebovávání přírodních zdrojů. Tam může udržitelné stavebnictví velmi pomoci. Další výzvou je potřeba stavět rychle a stavět dobře, a to hned od prvního dne, protože v příštích desetiletích se populace lidstva rozroste o další dvě miliardy," tvrdí Benoit Bazin, výkonný ředitel Saint-Gobain.

Budovy mají ohromný vliv na planetu. Jejich provoz vyžaduje obrovské množství fosilních paliv, které do vzduchu vypouštějí toxiny a ovlivňují kvalitu vzduchu, který dýcháme. Spotřebovávají značné množství vody v době, kdy je jí nedostatek. Jejich konstrukce a provoz produkují nadměrné množství odpadu. Symbolem změny trendu jsou udržitelné budovy.

„Jsou energeticky úsporné, šetří vodu a produkují méně odpadu, ohromně přispívají ve snaze zpomalit globální změny klimatu," vysvětluje Rick Fedrizzi, ředitel International Well Building Insitute. Dodává, že je nutné zapojit budovy samotné do řešení klimatických změn, které připravují miliony lidí o domov a ničí celé komunity a ekosystémy.

Zásadní proměnou musí projít i vnitřní prostředí staveb. „Až 90 % našeho času trávíme uvnitř budov. A toto vnitřní prostředí je průměrně dvakrát až pětkrát znečištěnější než venkovní prostředí. Jen jsme si toho zatím moc nevšímali. To také znamená, že 120 milionů Evropanů nebo každé třetí dítě v Evropě žije v nezdravé budově," varuje Sinus Lynge, spoluzakladatel kodaňské EFFEKT Architects, a připomíná citát profesora Josepha Allena z Harvardu: „Člověk, který navrhne vaši budovu, je pro vaše zdraví pravděpodobně důležitější než váš doktor."

Kvalitní vnitřní prostředí zvyšuje výkonnost


Mnohé firmy si již důležitost ekologicky šetrných budov a zdravého vnitřního prostředí v nich uvědomují. Některý z certifikátů udržitelnosti je tak v oblasti komerčních objektů nutností. Dle toho, jaké standardy udržitelnosti budova splňuje, se společnosti rozhodují, zda si ji pronajmou či nikoliv. Jde totiž o zásadní faktor, který ovlivňuje výkonnost i zdraví zaměstnanců.

„Podle jedné studie lidé v budovách s certifikátem udržitelnosti měli téměř o 30 % lepší výsledky v testech kognitivních funkcí a vykazovali o 30 % méně příznaků nemocí způsobených prostředím," konstatuje Rick Fedrizzi. To má samozřejmě vliv i na prosperitu firmy. Sledována byla výkonnost u 45 společností s vysokým skóre v oblasti zdraví a pohody po dobu šesti let. Během této doby se průměrná společnost z indexu S&P 500 zhodnotila o 159 %. „Ale těch 45 společností, které se soustředily na zdraví a pohodu, se zhodnotilo o 235 %," upřesňuje Rick Fedrizzi.

Konference zaměřená na udržitelné stavebnictví byla rozdělena do čtyřech tematických bloků, a to uhlíková neutralita, adaptace a odolnost, financování a vzájemná spolupráce. Všechny prezentace mluvčích budou k dispozici ve sborníku. Letošní ročník konference České rady pro šetrné budovy se poprvé konal s podporou Rad pro šetrné budovy zemí V4, tedy Slovenska, Polska a Maďarska.

Šlo o první velkou společnou akci Rad Visegrádské skupiny zaměřenou na udržitelný rozvoj. Generálním partnerem konference byla firma Saint-Gobain, jeden z největších výrobců stavebních materiálů na světě. Dalšími partnery byly CTP, ČSOB, Skanska, CA IMMO, Velux a Velvyslanectví Nizozemského království.

Zdroj článku: ČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVY

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop