Jak se nakládá se dřevem? Nová INCIEN studie o materiálovém toku dřeva přináší přehled napříč odvětvími

Jak se nakládá se dřevem? Nová INCIEN studie o materiálovém toku dřeva přináší přehled napříč odvětvími

Komerční sdělení | Středa, 12. červenec 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Výzkumný tým Institutu cirkulární ekonomiky vydává po osmi měsících práce studii Cirkulární dřevo: Životní cyklus dřeva a příležitosti cirkulární bioekonomiky v ČR. Studie popisuje současný stav a výzvy v rámci dřevozpracujícího průmyslu a posuzuje potenciál cirkulárního nakládání se dřevem a jeho produkty v České republice. V českém kontextu jde o první takovou studii zaměřenou na veřejnost, firmy i tvůrce politik.

Studie INCIEN vyniká v syntéze mnoha dosud neintegrovaných oblastí. V sektoru dřeva existuje velké množství dat, výzkumných článků, studií, projektů a iniciativ, které se věnují či vyjadřují pouze k dílčím aspektům. Tým Think Tanku zpracoval důslednou rešerši v českém i zahraničním kontextu a pojmenoval klíčové překážky, možná řešení i příklady dobré praxe napříč trhem –⁠ vše z pohledu cirkulární ekonomiky. A jak sami tvůrci upozorňují, význam dřeva roste, jak pro energetiku, tak pro stavebnictví a jeho dekarbonizaci i surovinovou bezpečnost. Publikace tedy nese nanejvýš aktuální obsah.

Andrea Veselá, Jana Kozáková a vedoucí výzkumného týmu Benjamin Hague sledovali celý hodnotový řetězec, jak z hlediska nabídky suroviny, tak i poptávky po konečných výrobcích do konce jejich životnosti. Zároveň navrhují zefektivnění systému, mapují pozitivní změny a objasňují koncept kaskádového využívání dřeva a dřevního materiálu. Součástí práce je i napojení na chystaný soubor legislativních a nelegislativních opatření.

„Zajímal nás materiálový tok dřeva a nepřeberné množství souvisejících témat: ekodesign dřevostaveb a dalších výrobků, prodloužení jejich životnosti, jejich opětovné využívání nebo recyklace, stejně jako pohyb dřeva napříč průmyslovými odvětvími. Studie popisuje životní cyklus dřeva v ČR, jeho zpracování, vývoz či konec na skládkách nebo ve spalovnách," vyjmenovává vedoucí výzkumu INCIEN, Ben Hague.

Hlavní výzvu spatřoval Hague zejména v tom, že potřebná data v této oblasti nejsou transparentní a kompletní. Nebylo tedy snadné provázat jednotlivé vstupy, ani je srozumitelně interpretovat. Konzultace probíhaly s 25 organizacemi, studii zároveň finančně podpořil Fond pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska, díky čemuž se povedlo navázat partnerství s NIBIO (Norwegian Institute of Bioeconomy Research) –⁠ publikace tak zmiňuje také zahraniční inspiraci.

Jako příklad klíčových zjištění studie uvádí Benjamin Hague problematiku dřevního recyklátu: „Největší domácí zpracovatel dřevotřískových a OSB desek (Kronospan ČR) má schopnost vyrábět tyto desky v míře 80-90 % z dřevního recyklátu, nicméně identifikovali jsme nedostatečnou dostupnost odpadního dřeva. Už teď se recykluje kolem 600.000 tun odpadního dřeva, ale skoro polovina se musí dovážet z jiných zemí, přitom hrubým odhadem může být celková skutečná produkce odpadního dřeva v ČR kolem milion tun ročně. Separátně se neevidují toky odpadního dřevěného nábytku, přičemž může jít o stovky tisíce tun ročně. Střední Evropa je nadto světovým centrem výroby takzvaných CLT panelů (cross-laminated timber) pro dřevostavby, v ČR má však dřevo na stavebním trhu mimo rodinné domy zcela zanedbatelný podíl," komentuje Hague část obsahu studie. Ta je k dispozici na stránkách INCIEN.

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »

  • Banner
  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop