Stavba dřevostavby

Difuzně uzavřené dřevostavby

Michal Babor | Pátek, 06. květen 2011

- koncept založený na dřevěné sloupkové konstrukci, oboustranně oplášťované nosnými deskami, obvykle deskami OSB. Prostor mezi sloupky se vyplní minerální tepelnou izolací a z vnější strany se potom ještě na desku OSB nalepí jako dodatečná tepelná izolace pěnový polystyren, který se zpravidla opatří tenkovrstvou omítkou. Tento typ plášťů, který se v různých obměnách používá asi od 80. let minulého století, má dva konstrukční problémy:

  • z důvodu značného difuzního odporu konstrukce na straně exteriéru se musí nutně použít parozábrana v interiéru. Plášť tedy není prodyšný, vznikají problémy s kvalitou vnitřního vzduchu i povrchů (interiérové plísně) a v případě vlhkostní havárie (zatečení) se plášť není schopen vlhkosti zbavit. Hrozí tak biologická degradace konstrukce (většinou hniloba).
  • užívá pouze lehké tepelné izolace s malou plošnou hmotností a bez akumulační schopnosti. Konstrukce plášťů mají proto chabé zvukoizolační vlastnosti a v létě se přehřívají.

(Prof. Ing. J. Krňanský, CSc.)

 


Líbil se Vám článek?
 

Deskové řezivo

Soňa Karásková | Neděle, 03. duben 2011

– řezivo o tloušťce do 100 mm, jehož šířka je větší než dvojnásobek tloušťky. Může být omítané i neomítané, podle tloušťky se dělí na prkna – deskové řezivo do tloušťky 40 mm, a fošny – tloušťka 40–100 mm.


Líbil se Vám článek?
 

Difuzně uzavřená stěna

Soňa Karásková | Neděle, 03. duben 2011

Difuzně uzavřená stěna – skladba konstrukce, která má na vnější straně stěny materiál s nízkým difuzním odporem nepropustný pro vodní páru – většinou tím je polystyren na OSB desce. Zde je tedy důležité, aby se vlhkost z vnitřního prostředí nedostala do konstrukce. Další možnou skladbou konstrukce je difuzně otevřená stěna.

(www.nezavisly-stavebni-dozor.cz)


Líbil se Vám článek?

Difuzně otevřená stěna

Soňa Karásková | Neděle, 03. duben 2011

Difuzně otevřená stěna - skladba konstrukce bez parozábrany, která by bránila prostupu vodní páry konstrukcí; dům může „dýchat“, což vytváří jeho přirozené a zdravé mikroklima. V současné době progresivnější skladba než difuzně uzavřená skladba stěny.

Vodní pára se přirozeně dostává ven skrz konstrukci – skrz stěnu a minerální vatu ve fasádě. Na vnitřní straně stěny se nachází OSB deska nebo parotěsná folie - mluvíme o difůzně otevřené stěně s parobrzdou nebo parotěsnou folií.

(www.nezavisly-stavebni-dozor.cz)


Líbil se Vám článek?

Dopad hořících částí budov

Soňa Karásková | Neděle, 03. duben 2011

– požárně nebezpečný prostor, který je třeba přesně vyměřit, aby nedošlo k rozšíření požáru na sousední objekty; požárně nebezpečný prostor proto nesmí zasahovat na sousední pozemek

Líbil se Vám článek?

Dopravní hluk

Soňa Karásková | Neděle, 03. duben 2011

- jeden ze zdrojů hluku mimo budovu, který může být způsoben silniční, železniční či leteckou dopravou; v domech lze provést akustické a protihlukové úpravy, například použitím protihlukových izolačních desek

Líbil se Vám článek?

Dotvarování

Soňa Karásková | Neděle, 03. duben 2011

– časově závislá a částečně nevratná deformace dřevěné konstrukce, způsobená účinky dlouhodobého působení zatížení a vlhkostí dřeva ve stavebních konstrukcích; snižuje spolehlivost a životnost dřevěné konstrukce

Líbil se Vám článek?

Druhotný energetický zdroj

Soňa Karásková | Neděle, 03. duben 2011

– využitelný energetický zdroj, který vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie; jedná se o domácí zdroje, jako je například odpad; energetickým využíváním odpadu zvyšujeme podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů energie

Líbil se Vám článek?

Dřevokazné houby

Soňa Karásková | Neděle, 03. duben 2011

– houby znehodnocující dřevo, které je jimi zbarvováno či rozkládáno; nejlépe se vyvíjejí ve vlhkém dřevu; mezi nejnebezpečnější patří dřevomorka domácí

Líbil se Vám článek?

Dřevostavba

Soňa Karásková | Neděle, 03. duben 2011

– dům postavený buď přímo z masivního dřeva (srub, roubenka, vrstvené panely), nebo s využitím materiálů na bázi dřeva (skeletové nebo panelové dřevostavby); v současné době existují asi dvě desítky systémů konstrukce dřevostaveb, které se vzájemně prolínají, takže vytvořit jednoznačně platný přehled je prakticky nemožné (viz také konstrukce skeletová, konstrukce panelová, konstrukce srubová, konstrukce roubená, konstrukce z vrstveného masivního dřeva) 


Líbil se Vám článek?

Dynamická tuhost

Soňa Karásková | Neděle, 03. duben 2011

– odpor materiálu proti působení střídavých sil; například u sendvičové konstrukce, složené vrstvením z materiálů s různou dynamickou tuhostí se velmi výrazně snižuje přenos zvuku a dřevostavba tak dosahuje lepších zvukově-izolačních vlastností než zděné stavby

Líbil se Vám článek?

Strana 2 z 2

« 1 2 »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop