Stavba dřevostavby

Daňově uznatelné úroky

Redakce | Pondělí, 08. srpen 2016

Úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření nebo úroky z hypotečního úvěru (tj. z úvěru na financování bydlení) mohou snížit základ daně z příjmů poplatníka (zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, odst. 3, § 15). Maximální výše daňově uznatelných úroků je 300 000 Kč za domácnost.


Líbil se Vám článek?
 

Domicilace příjmů

Redakce | Pondělí, 08. srpen 2016

Příjmy klienta přicházející na účet jsou převáděny na účet banky poskytující úvěr.


Líbil se Vám článek?
 

Diabas

Michal Doležel | Pátek, 06. listopad 2015

Je bazická výlevná prvohorní vyvřelina. Vedle čediče je to hlavní surovina při výrobě kamenné minerální vlny.

Zdroj: Isover.cz


Líbil se Vám článek?

DWG

Michal Doležel | Pátek, 06. listopad 2015

DWG je nativním formátem souborů (výkresů) programu AutoCAD, název odvozen zřejmě z DraWinG. Umožňuje ukládat 2D i 3D data.

Zdroj: Isover.cz


Líbil se Vám článek?

Drenážní desky

Michal Doležel | Pátek, 06. listopad 2015

Drenážní desky jsou speciální typ polystyrenových tepelně-izolačních desek napěňovaných do forem. Desky jsou určeny pro aplikaci v oblasti stěn suterénu staveb, popř. přechodu na soklovou část.

Zdroj: Isover.cz


Líbil se Vám článek?

Difuzní odpor

Michal Babor | Středa, 03. červen 2015

 

- schopnost materiálu propouštět vodní páru difuzí. Čím menší je hodnota difuzního odporu, tím lépe materiál „dýchá“ a umožňuje vodní páře a plynům pohyb konstrukcí.


Líbil se Vám článek?

Dřevovláknitá tepelná izolace

Petr Houška | Pátek, 01. březen 2013

Název napovídá: jedná se o ekologický tepelný izolant vyrobený z dřevního odpadu. Sortiment zahrnuje různé tvrdé či měkké desky o široké škále rozměrů a úprav hran až k foukané tepelné izolaci. Tepelně izolační vlastnosti jsou na srovnatelné úrovni jako u neekologických tepelných izolantů. Více o materiálu ZDE a ZDE.


Líbil se Vám článek?

DUO a TRIO hranol

Petr Houška | Pátek, 14. září 2012

-jak napovídá název, jedná se o hranol slepený ze dvou či tří masivních lamel do požadovaného rozměru. Lamely jsou vždy vysušené, hoblované a k sobě slepené takzvaně levou stranou dřeva (blíže k okraji stromu). Oproti BSH hranolu (vícevrstvý hranol) je na vstupní materiál kladen vysoký kvalitativní nárok. Lamely však mohou být délkově napojené technologií nekonečného vlisu - viz. slovníček pojmů. Materiál může být v různých pohledových kvalitách a rozměrech.


Líbil se Vám článek?

Dezintegrované dřevo

Dagmar Šimonová | Středa, 26. říjen 2011

- roztřískování (dezintegrace) je rozrušení dřeva sekáním, drcením, frézováním nebo krájením na třísky požadované velikosti. Ty se používají k výrobě dřevotřískových desek (DTD), nebo slouží jako polotovar k dalšímu zpracování.


Líbil se Vám článek?

Dokument národní kvality

Dagmar Šimonová | Středa, 17. srpen 2011

Cílem Dokumentu národní kvality (DNK) je zajištění technické kvalitativní úrovně montovaných staveb na bázi dřeva formou nepovinné certifikace. Tato certifikace se zabývá i tzv. staveništní montáží, to jest kompletací jednotlivých komponentů přímo na stavbě bez předchozí výroby sestav. K respektování DNK se zavázali všichni členové ADMD. Ověřování dodržování požadavků provádí nezávislý certifikační orgán - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Splněním všech požadavků získávají jednotlivý členové certifikát a současně i právo prokazovat se značkou kvality ADMD. Přehled členů ve vztahu ke splnění certifikačních požadavků je zobrazen na internetových stránkách www.admd.cz.

Podrobnější informace ke stažení - Dokument národní kvality


Líbil se Vám článek?

Dřevokazný hmyz

Ondřej Zaorálek | Pondělí, 09. květen 2011

– hmyz, jehož larvy se živí dřevem a kůrou, čímž dřevo poškozují; u nás je nejrozšířenější tesařík krovový a červotoči


Líbil se Vám článek?

Dlouhodobé zatížení

Ondřej Zaorálek | Pondělí, 09. květen 2011

– zatížení, mezi něž se řadí například přemístitelné příčky, skladované hmoty, stroje a zařízení


Líbil se Vám článek?

Strana 1 z 2

« 1 2 »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop