Tisk
Systémové řešení celulózové izolace

Systémové řešení celulózové izolace

Helena Petáková | Čtvrtek, 31. květen 2012 |

Přidat na Seznam.cz

Již od roku 1991 se společnost CIUR a.s profiluje především jako výrobce tepelné a akustické izolace z celulózy pod názvem CLIMATIZER PLUS. Prostřednictvím průběžně školených partnerských firem je tato izolace rozšířena prakticky po celé Evropě a i mnoho současných konkurenčních výrobců začínalo spoluprací a prodejem výrobku Climatizer plus.

Osvěta pro stavitele i stavebníky

VýrobaRozšíření celulózové izolace jako významného konkurenta materiálů zavedených na trhu po mnoho desetiletí s sebou stále více nese i povinnost šířit povědomí o její správné montáži, optimálních kombinacích s ostatními typy materiálů i konstrukcí, kde je nejlépe využito všech vlastností. V neposlední řadě je to i aktivita směřující k návrhu izolačních systémů pro sanace různých objektů.

Nové výrobky

Sortiment foukaných izolací CIUR a.s CLIMATIZER PLUS (celulózová izolace) ; CLIMASTYREN EASY FILL(grafitový polystyren); CLIMASTONE(foukaná izolace z kamenné vlny)Na základě mnohaletých zkušeností s některými materiály jsme se rozhodli vytvořit ucelenou, technicky propracovanou nabídku foukaných izolací a komponentů s nimi souvisejících. Hlavní snahou je vytvořit povědomí, jak nejlépe utvořit skladbu konstrukce, která co nejlépe odpovídá současným znalostem a je tvořena z dostupných i cenově přijatelných materiálů.

Z hlediska izolací aplikovaných foukáním byly proto do sortimentu zařazeny další dva výrobky, které dále doplňují celulózovou izolaci v případech, kdy její použití není zcela vhodné nebo možné. Těmito výrobky jsou foukané izolace z minerální vlny pod názvem CLIMASTONE a výrobek z grafitového polystyrenu CLIMASTYREN – EASY FILL. Oba jsou určeny pro foukání stroji, kterými již distribuční firmy CIUR a.s. působící v různých regionech disponují.

Uplatnění výrobku CLIMASTONE lze najít především všude tam, kde je požadována izolace s reakcí na oheň na stupni A1. CLIMASTONE velmi dobře odolává ohni a navíc do konstrukce nepřispívá téměř žádným spalným teplem, jelikož základem výrobku je kámen. Je vhodný všude tam, kde izolace přichází do styku s teplotami nad 100 oC, do kontaktu s komínovými tělesy prostupujícími stropními nebo střešními konstrukcemi, na podhledy prostorů s předpokladem velkého počtu shromažďovaných osob nebo do stěn a stropů suchých montovaných systémů v únikových zónách. Je dobře použitelný rovněž i tam, kde již je minerální izolace instalována a je třeba zvětšit její tloušťku. Výrobek má Evropskou certifikaci a tepelnou vodivost λ podle objemové hmotnosti a způsobu rozvláknění v hodnotě od 0,036 do 0,041 W/mK.

Struktura uzavřených perliček  foukaného materiálu  CLIMASTYREN EASY FILL. Izolace s vysokou odolností proti vlhkostiClimastyren EASY FILL je naopak určen především do prostorů se zvýšeným rizikem vlhkosti. Je vyráběn z prvotřídní suroviny v podobě zcela uzavřených perliček šedivé barvy a hladkého povrchu. Výborně proniká do všech detailů konstrukce, ale je třeba dbát na to, aby konstrukce byla skutečně dobře uzavřena a nedocházelo k úniku materiálu. Velmi dobré výsledky dosahuje při aplikaci do mezer vybudovaných mezi vrstvami zdiva, do podlah, kde není zcela zaručena funkce hydroizolace. Výrobek není nasákavý a jeho tepelná vodivost λ = 0,034 W/mK se s vlhkostí nemění.

Oba uvedené výrobky zachovávají difuzní otevřenost konstrukce a lze je dobře kombinovat s ostatními systémovými prvky firmy CIUR a.s. Sortiment foukaných izolací je těmito výrobky velmi dobře doplněn a na jedné stavbě je lze podle potřeby libovolně kombinovat pomocí jednoho strojního zařízení i pod garancí systému jednoho dodavatele s optimálním řešením pro každý detail stavby, a to i v případě dodatečného zateplování.

Rošt ze systému EXPANDERŮ CIUR. Při dodatečném zateplení stropů ze železobetonu nelze využít žádnou dutinu. Ta se vytvoří pomocí Expanderů, které je možné následně zaklopit deskami OSB.Expandery po zafoukání CLIMATIZEREM PLUS , před instalací pochozí vrstvy desek OSB. Expandery minimalizují tepelné mosty , jelikož jejich žebro je tenké pouze 6mm.Celulózová izolace CLIMATIZER PLUS se velmi dobře osvědčuje při dodatečném zateplování odvětraných dvouplášťových střech. Obzvláště významná je v těchto případech její schopnost rychle transferovat vlhkost a odvádět jí do odvětrávací mezery.

 

Vaše komentáře (2)

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop