Časopis DŘEVO&stavby 6/2014
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 6/2014
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
Dřevo v kombinaci s dalšími materiály

Dřevo v kombinaci s dalšími materiály

Redakce | Pondělí, 20. červen 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Vyhovět individuálním požadavkům a kritériím jednotlivých stavebníků je stále náročnější. Tlak na větší komfort, ale i lepší tepelně technické parametry staveb nutí vyvíjet nová řešení. Využití výhod jednotlivých konstrukčních a materiálových systémů vzájemnou kombinací je jedním z flexibilních a kreativních řešení těchto zvýšených nároků.

 

Žádný materiál a žádná konstrukce není univerzální a neumí být nejlepší pro všechny druhy staveb. Kdyby tomu tak bylo, nestavěli bychom z ničeho jiného…

Při architektonickém návrhu budov musíme brát v úvahu kriteria, která mají různou váhu podle toho, k čemu má stavební objekt sloužit. Ano, účel je tím hlavním rámcem, do kterého budeme dále skládat individuální mozaiku. V propojení a vzájemném omezení budeme řešit konstrukční možnosti versus prostorové a estetické představy, funkci versus formu, materiál versus jeho vlastnost i limity, stavební místo versus jeho okolí a tak dále. Zákazník (budoucí uživatel) k tomu přidá ještě další dvě kritéria – vzhledem k uspěchanosti doby je jím rychlost výstavby a vzhledem k závodům ve slevě na cokoli podpořené informačními možnostmi je jím cena stavby.

Kombinace materiálů přináší výhody

Od doby co lze stavebnictví označit jako cílenou činnost, člověk hledá optimální kombinaci použitých materiálů. Do dneška tento stav trvá. Prvním systémovým propojením byly konstrukce zděné (kamenné, později cihelné) s dřevěnými. Poté do hry vstoupilo železo, beton a posléze z nich vzniklý první kompozitní materiál železobeton. S jistotou lze tvrdit, že každá snaha o optimalizovanou konstrukci domu vede k materiálové kombinaci.

Kombinace těžkého skeletu a ocelových prvků

Zkusme se nyní zaměřit na kombinace v konstrukcích za účasti dřeva. Zde je nutno podotknout, že Česká republika znatelně pokulhává v uplatnění dřevěných konstrukcí zejména ve vícepodlažní výstavbě za technologicky i ekonomicky vyspělým světem, a to především v důsledku špatného legislativního prostředí – přesněji řečeno v důsledku „originálních“ požárních předpisů, jejichž některá ustanovení neplatí nikde na světě.

Pravdou je, že v případě současných dřevostaveb s jejich rostoucím podílem na trhu lze vysledovat snahu o materiálovou a technologickou soběstačnost. Pomineme-li stavby srubové (pocitově laděná individuální výstavba) a hrázděné (které již patří spíše do staveb historických), potom máme možnost kombinovat v rámci „čistokrevných“ dřevostaveb následující tři typy – sendvičové konstrukce na bázi lehkých skeletů – takzvané rámové konstrukce (platform frame, ballon frame) s těžkými dřevěnými skelety a konečně i s celodřevěnými vrstvenými panely. Tato velká výhoda efektivní kombinace technologií dřevěných nosných prvků je dána nejen možností zapojení moderních strojních zařízení od zpracování dřevní hmoty, až po výrobu jednotlivých stavebních komponentů v různém stupni rozpracovanosti, ale především díky vlastnímu materiálu, který snoubí největší množství užitečných vlastností. Nicméně i dřevo má své limity a je rozumné uvažovat jak tohoto „šampiona ve víceboji“ doplnit v některých parametrech vlastnostmi „specializovanějších“ materiálů.

S čím dřevo v kosntrukci domu kombinovat?

Dřevěnou nosnou konstrukci lze doplnit v rámci dílčích prvků, nebo ji propojit se samostatným větším celkem - ucelenou konstrukční částí stavby. Pokusím se uvést některé technologicky zajímavé varianty:

Kombinace dřevěné a ocelové konstrukce

Zde lze hovořit především o lokálním doplnění dřevěné konstrukce, a to hlavně z důvodů statických. Například ocelové průvlaky a překlady, zajištění prostorové tuhosti dřevěných těžkých skeletů ocelovými diagonálními táhly a tak dále. Velmi užitečné je využití oceli ve spojích dřevěných konstrukcí. Zde je vždy výhodnější z důvodů požární bezpečnosti zakrytí ocelového prvku dřevem, které jej při požáru chrání před zkolabováním. Samostatně ocelové skelety ve vazbě na dřevěné konstrukce jsou k vidění jen zřídka.

Kombinace dřevěné a zděné konstrukce

Za progresivní lze označit varianty zděného jádra a obalu budovy z dřevěné konstrukce například z lehkého skeletu – rámové sendvičové konstrukce. Zděné jádro lze využít pro zlepšení prostorové tuhosti objektu, pro splnění parametrů únikových cest z hlediska požární bezpečnosti staveb a okrajově i pro zlepšení tepelné stability interiéru budovy. Nevýhodou může být delší doba výstavby a technologické omezení výstavby v zimních měsících.

Dřevěný sendvič na obvodu budovy zajišťuje jedinečné tepelně technické parametry při zachování minimální tloušťky konstrukcí. Také kompenzuje celkový čas dokončení a zprovoznění stavby svojí velkou montážní rychlostí a možností okamžitého užívání po dokončení. Dřevěné konstrukce dodržují principy suché výstavby. S dřevem lze efektivně počítat také při řešení stropních konstrukcí.

detail těžký dřevěný skelet vetknutý do betonuKombinace dřevěné konstrukce a monolitického betonu

Obdobou předchozího spojení může být výhodná kombinace vnitřních železobetonových monolitických konstrukcí (stěn i stropů) s opláštěním ve dřevě. Při rozumném dimenzování a umístění ŽB monolitů můžeme navíc získat statické zajištění celého objektu v několika bodech a tím i efektivnější řešení dřevěné konstrukce případně s větší volností dispozice.

Nevýhodou zůstává doba výstavby, zimní technologická omezení a navíc také velké množství „zabudované“ vlhkosti v interiéru stavby. Vysoce kladný přínos dřevěných sendvičů je shodný s benefity uvedenymi v předchozím odstavci.

Kombinace dřevěné a železobetonové prefabrikované konstrukce

Nejvýhodnější se jeví z hlediska technologické symbiózy spojení prefabrikovaných železobetonových skeletů a jejich opláštění v dřevěných sendvičových panelech. Alternativou zůstává řešení stropů a to opět z železobetonových předpínaných prefabrikátů (v případě větších rozponů i zatížení), nebo využitím dřevěných trámových stropů různých modifikací (včetně dřevěných panelových dílců). V případě této kombinace se daří nejlépe spojit výhody obou technologií ve prospěch celku. Skelet jako bodový nosný systém při zajištění vynikající prostorové tuhosti a pevnosti objektu umožňuje zakládání na patkách, což je velkou výhodou zejména při realizaci staveb na složitém nebo svažitém terénu. Železobetonový nosný systém zároveň podporuje parametry bezpečnosti a dlouhé životnosti.

Kreativitou za výhodnějšími konstrukcemi

Ať tak či onak, principem kombinování celých stavebních technologií je snaha o sčítání jejich dílčích výhod a eliminaci nevýhod v „čistokrevném“ provedení.

S pochopitelnou a logickou (i eko-logickou) snahou o začlenění dřeva do rozsáhlejší výstavby vícepodlažních bytových i nebytových objektů vzniká nová oblast pro uplatnění chytrých a netradičních řešení, která mají šanci opustit a vylepšit stereotypnost podle dosud zaběhaných pravidel.

Autor: Ing. arch. Petr Vala

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop