6 důvodů pro montovanou dřevostavbu

6 důvodů pro montovanou dřevostavbu

DAS | Pondělí, 26. únor 2018 | | Aktualizováno Pondělí, 29. duben 2019

Přidat na Seznam.cz

Řekněme si hned na úvod, že v poněkud spletité a nejednotné tuzemské terminologii, která mezi dřevostavbami a způsobem jejich výroby vládne, budeme mít tentokrát na mysli dřevostavby prefabrikované, sendvičové či panelové. Jinými slovy ty, které se na staveništi jen montují, ale jejich vlastní výroba probíhá továrně.

Kdybychom chtěli být přesní, měli bychom domy konstruované tímto způsobem označovat spíše za domy na bázi dřeva, protože se nejedná o dřevostavby v pravém slova smyslu. V německy mluvících zemích se používá termín Fertighaus, tedy hotový dům, který vystihuje podstatu této technologie přesněji: panely, z nichž se dům na připravenou základovou desku nebo spodní stavbu pomocí těžké techniky poskládá, se připravují ve výrobních halách. Konstrukční základ tvoří většinou dřevěný rošt vyplněný izolací, nejčastěji minerální vatou, finální „záklopovou" vrstvou bývá dřevotřísková nebo sádrovláknitá deska. Složení dalších vrstev už je individuální a u různých výrobců se liší – podle toho se řídí jednak tloušťka panelu, jednak jeho výsledné tepelně izolační vlastnosti.

1. Montované dřevostavby šetří energii

Za své výborné tepelně izolační vlastnosti vděčí montované dřevostavby jednak fyzikálním vlastnostem dřeva, jednak inteligentní vícevrstvé konstrukci s masivním obsahem izolantu. Prefabrikovaný panel tak plní dvě funkce současně – nosnou a izolační. Při vytápění dochází ihned k ohřívání vzduchu, takže v domě panuje lepší tepelná pohoda než ve zděné stavbě. Nízká schopnost akumulace tepla do stěn je tak spíše výhodou, protože dobře izolovaný dům můžeme vytápět nízkoteplotním zdrojem.

montovaná dřevostavba

Obr.: Konstrukční základ montované dřevostavby tvoří většinou dřevěný rošt vyplněný izolací, nejčastěji minerální vatou, finální „záklopovou" vrstvou bývá dřevotřísková nebo sádrovláknitá deska. Složení dalších vrstev už je individuální a u různých výrobců se liší – podle toho se řídí jednak tloušťka panelu, jednak jeho výsledné tepelně izolační vlastnosti. Foto: archiv

„Pokud stavebník z nějakého důvodu trvá na akumulaci tepla, můžeme mu nabídnout tak zvanou vitální stěnu. Jedná se o kombinace sendvičové konstrukce, která je navíc ze strany interiéru opláštěna souvislou vrstvou cihelných bloků. Tato vrstva je na stěně fixována lepidlem, následně je zakryta vrstvou sádrokartonových desek a tudíž není ani viditelná. Tímto způsobem je vyloučen jakýkoliv mokrý proces při montáži, jako např. malta či omítka. Navíc jsou díky suchým procesům nejen zachovány veškeré akumulační vlastnosti materiálu, ale tato cihelná předstěna dokáže zvýšit zvukový útlum až o 10 dB. Většina hluku přicházejícího z venku je díky „vitální stěně" pohlcena v konstrukci a uvnitř domu je vytvořeno příjemné a ničím nerušené klima." Roman Kratochvíl, výrobní ředitel ELK, a.s.

2. Dodávka celé dřevostavby z jedné ruky

Kdo chce stavět, potřebuje silného dodavatele. Málokdo ze stavebníků má dostatek financí, času a odborných schopností na to, aby se dokázal postarat o legislativní a technické záležitosti spojené se stavbou nového domu. Většina dodavatelů montovaných dřevostaveb se snaží stavebníkům vyjít maximálně vstříc a dokáže jim pomoci nejen s financováním, ale také s hledáním pozemku, přípravou staveniště či spodní stavbou. Kdo by přece jen chtěl přiložit ruku k dílu, může využít nabídky ukončit stavbu v určité fázi rozestavěnosti, například s nedokončeným podkrovím, většině stavebníků však přijde vhod spíše dokončení na klíč, jehož výhodou je mimo jiné komplexní záruka.

montovaná dřevostavba výsledek

Obr.: Typizovaná produkce dílů opakujících se v projektech různých dřevostaveb urychluje výrobu a ve finále ovlivňuje také výslednou cenu domu – ve prospěch stavebníka. Foto: Martin Zeman / Haas Fertigbau

3. Zdravé klima v dřevostavbě

Dřevo použité při výrobě dřevostavby v sobě váže více oxidu uhličitého, než kolik se ho v průběhu stavebního procesu uvolní. Také díky nízkým nárokům na výrobní energii i na energii pro vytápění je ekologická bilance domu v průběhu celé jeho životnosti velmi dobrá. To platí i o kvalitu vzduchu v interiéru.

„Potřeba větrání v obytných budovách platí pro všechny typy konstrukcí, nevyjímaje dřevostavby. Přesto v zájmu „energetických úspor" větráme nedostatečně nebo vůbec. Dnešní kvalitní konstrukce společně s kvalitními těsnícími okny zajišťují vysokou míru vzduchotěsnosti obytných budov, zapomínáme ovšem na potřebu dostatečného přísunu kvalitního čerstvého vzduchu. Jedině tak zajistíme příjemné, vlhkostně vyrovnané a nám co nejpřirozenější prostředí. Větrání nevyřeší mirkoventilační poloha okna, při níž je okno nepatrně pootevřeno. Tímto způsobem však rozhodně nelze dostatečně dům provětrat, vzniká velká tepelná ztráta, nehledě na rizika pootevřených oken při nedůsledném stanovení polohy mikroventilace.

Pro moderní a kvalitně provedené dřevostavby rozhodně doporučujeme jakýkoli systém řízeného větrání s rekuperací. Na trhu jsou dostupné dva systémy – centrální rozvody s jednou rekuperační a filtrační jednotkou, nebo v mnoha případech výhodnější decentrální systémy s lokálními jednotkami v jednotlivých místnostech. Druhá varianta je výhodnější zejména pro rodinné bydlení či rekonstrukce." Vlastimil Makovec, obchodní ředitel ATRIUM, s.r.o.

4. Rychlost výstavby montované dřevostavby

Protože při výrobě prefabrikovaného domu se většinou používají konstrukční díly využitelné i pro jiné typy domů, probíhá celý stavební proces velmi rychle. Od uzavření smlouvy přes výrobu až po dodávku a montáž na staveništi neuplyne většinou více než šest měsíců, vlastní stavba domu na základovou desku je otázkou několika dnů. Odpadá fáze vysychání či vymrzání domu, protože ze stavby jsou vyloučeny prakticky všechny mokré procesy.

„Stavění domu na bázi dřeva je z hlediska rychlosti i kvality provedených prací bezproblémové i v zimě. Protože u montáže sendvičových stěn s vysokou prefabrikací, jakou nabízí naše společnost, nedochází k žádným mokrým procesům, můžeme s jistotou vyloučit jakýkoliv nepříznivý vliv chladného počasí během montáže celé (a nejen hrubé) dřevostavby. Materiály pro prolepování či dodatečné utěsnění, například lepicí pásky, PU pěna a jiné, jsou použitelné i při teplotách kolem 0 °C (podle výrobce mnohdy až do -5 °C), takže ani z tohoto pohledu nic nebrání výstavbě v zimním období. Případné „mokré" procesy, například tmelení stěn v interiéru, již probíhají při vyšších teplotách, protože při dokončovacích pracích se vnitřní prostory domu temperují mobilními zdroji tepla." Roman Kratochvíl, výrobní ředitel ELK, a.s.

5. Pevná cena i termín pro stavbu dřevostavby

Počítačově řízená výroba a možnost přesného plánování přinášejí stavebníkovi nejen jistotu pevné ceny. Za předpokladu, že v průběhu výroby nezmění stavebník své požadavky, probíhá výroba přesně podle harmonogramu a montáž na staveništi může proběhnout přesně v termínu stanoveném ve smlouvě. Podobně je smluvně zakotvena také pevná cena, která se může změnit opět pouze při změně požadavků. Stavebník si tak může už při objednávce domu přesně naplánovat například termín dodávky podlah nebo stěhování.

montovaná dřevostavba ve výrobě v hale

Obr.: Sendvičové panely se vyrábějí většinou na výšku jednoho podlaží, jejich délka je limitována pouze rozměry kamionu, který bude hotové výrobky dopravovat na stavbu. Foto: Fermacell a Lignum

6. Jistota dodávky dřevostavby

O výsledných tepelně izolačních vlastnostech domu rozhoduje optimální volba materiálů použitých v sendvičově skladbě, jejich správné umístění a samozřejmě také technologická kázeň při výrobě. V tomto smyslu hraje všechno do karet právě montovaným dřevostavbám – ve výrobní hale probíhá výroba přece jen přesněji a pečlivěji než při skládání jednotlivých vrstev na staveništi. Firmy sdružené v Asociaci dodavatelů montovaných domů mají navíc výrobu certifikovanou, takže stavebník si může být jistý, že panel dodaný na staveniště má právě takové vlastnosti, které výrobce deklaroval – například zda je skutečně difuzně otevřený.

„Tepelně technické parametry difuzně otevřené i difuzně uzavřené konstrukce jsou při správném navržení srovnatelné. Difuzně otevřená varianta poskytuje konstrukci daleko lepší předpoklady pro zajištění vzduchotěsnosti obálky domu a tedy i lepší energetické vlastnosti. Pokud není konstrukce „jako cedník", eliminuje se riziko tepelných ztrát.

U difuzně uzavřených konstrukcí musí být vzduchotěsnost také provedena perfektně, protože sebemenší trhlinka v parotěsné vrstvě přináší problém s vlhkostí uvnitř konstrukce a s tepelnými ztrátami. V nejnovějších sendvičových konstrukcích se standardně používá instalační předstěna (mezera před parotěsnou folií směrem dovnitř objektu), kde jsou vedeny veškeré rozvody a klesá tak riziko porušení parozábrany. Pokud se instalační předstěna neaplikuje, zajišťuje se vzduchotěsnost instalačních rozvodů různými lepenkami, páskami, vzduchotěsnými krabicemi apod.; zde je ovšem velká pravděpodobnost nedokonalého utěsnění prostupů, zvláště v nepříznivých vlhkostních a povětrnostních podmínkách na samotné stavbě." Vlastimil Makovec, obchodní ředitel ATRIUM, s.r.o.

Připravil Martin Klíma

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop