Když se zeď potká s roubením

Když se zeď potká s roubením

Redakce | Středa, 05. leden 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Při kombinaci dřevěných a zděných prvků v konstrukci roubeného domu je nezbytné vyřešit vzájemné chování těchto prvků během sesedání stavby tak, aby se obě hmoty dostaly na stejnou úroveň. Problematické tedy bývá napojení zděné příčky na roubenou stěnu či strop, případně napojení zděné a roubené části domu.

Napojení pevné zděné příčky na roubenou stěnu ve svislém i vodorovném směru lze provést více způsoby, ty však musí být vzhledem k pohybu masivního roubení provedeny vždy kluzně. Variant je hned několik a jsou si hodně podobné.

Vertikální napojení


Využít lze systém drážek v hranolech roubení a přiložených krycích prknech, nebo palubek na bocích přizděných pevných příček, vsazených do takto připravených drážek. Jako významnou pomůcku nad rámec tohoto základního dilatačního systému lze provést ještě pomocné kotvení ke srubové stěně pomocí UW sádrokartonových profilů, do kterých jsou pevné příčky vsazeny. Tak je zamezeno jejich případným možným pohybům v příčném směru.

Tento systém je ukrytý pod zmíněnými krycími prkny, která současně eliminují nerovnosti roubení, vznikající při sesychání masivní stěny. Samotný UW profil musí být k roubené stěně přichycen kluzně a je zpevněn a vyrovnán podkladovým prknem, přichyceným taktéž kluzně. Místo UW profilu je také možné použít trámek a krajní materiál na pevné příčce tvarově upravit podle rozměrů tohoto trámku. Tento dilatační systém se provádí jen v prostoru roubených stěn, které sesychají, a výška roubené konstrukce se tak vůči pevné příčce snižuje.

DrevoaStavby.cz | Napojení zdí na roubení

obr.: Významnou pomůckou nad rámec základního dilatačního sys tému je pomocné kotvení ke srubové stěně pomocí UW sádrokartonových profilů. Foto: Pavel Haniš

DrevoaStavby.cz | Napojení zdí na roubení

obr.: Vsazení pevné příčky do UW sádrokartonových profilů zamezuje jejímu případnému pohybu v příčném směru. Foto: Pavel Haniš

Poloroubenka pro bicí a klavír
 

DrevoaStavby.cz | Napojení zdí na roubení

Foto: Martin Zeman

Napojení ve vodorovném směru


Kluzný systém je uplatňován u pevných příček také ve vodorovném směru, a to většinou v přízemí pod stropem. Při stavbě těchto zděných příček je třeba počítat s předpokládanou dilatační mezerou pod jednotlivým klesajícím roubením (stropními trámy či průvlaky), konkrétně s rezervou šesti procent celkové výšky po klesání stavby (cca 18 cm). V tomto případě je možné využít profilu ve tvaru obráceného písmene „U", který je připevněn ke stropu, průvlaku či stropním trámům a tento systém na pevnou příčku takzvaně dosedá a „zajíždí".

Podle přání a představ investora je možné profil provést například jako vodorovný – imitace trámoví, či jako svislý – překládaný, ja ko prkna na sraz či palubky, systém lze realizovat i ze sádrokartonu – pevnou příčku je pak možné barevně ladit až ke stropním trámům. Spodní ukončení profilu může být pak v jedné rovině, případně díky různým výškám stropních trámů a průvlaku nad pevnou příčkou jako cimbuří.

DrevoaStavby.cz | Napojení zdí na roubení

obr.: Vodorovné napojení na zděnou příčku – vodorovné krytí, napodobující trám v horním prostoru zděné příčky. Foto: Martin Zeman

Poloroubenka na Paloučku
 

DrevoaStavby.cz | Napojení zdí na roubení

obr.: Kluzný systém napojení je uplatňován u pevných příček také ve vodorovném směru, a to většinou v přízemí pod stropem. Foto: Martin Zeman

Druhé nadzemní podlaží v roubeném domě


Pokud je druhé nadzemní podlaží stavby z masivního dřeva realizováno jako sendvičová konstrukce, není třeba napojení příček řešit dilatačně, protože zde nedochází k sesychání masivu, stavební úpravy v podkroví mohou probíhat bez výrazného omezení. Výjimkou je pouze napojení stěn na komínové těleso, které prochází z přízemí pláštěm budovy, zde je také nezbytné řešit svisle kluzné napojení příček.

Jestliže je roubený dům postaven ze surového dřeva, vždy dochází na základě sesychání materiálu a sesedání stavby k rozměrovým disproporcím mezi roubenou stěnou a zdí. Požadavky investorů mohou být různé, před započetím stavby je proto nezbytné jim tuto „anomálii" vysvětlit a zároveň podat pomocnou ruku, pokud budou potřebovat.

DrevoaStavby.cz | Napojení zdí na roubení

obr.: Svislé napojení roubené stěny v prostřední části. Foto: Martin Zeman

Moderní poloroubenka
 

Kombinace dřeva a cihly dává smysl


Jakkoli se může zdát vestavba zděných vnitřních dělících konstrukcí do masivní dřevostavby (srubu nebo roubenky) nelogická, přináší některé neoddiskutovatelné výhody. První z nich je schopnost akumulovat teplo. Ta je totiž u dřeva i přes jeho velmi dobrou tepelněizolační schopnost velmi omezená.

Další poměrně zásadní výhodou je možnost bez komplikací zavěšovat nábytek a jiné rozměrnější předměty i vícebodově. Kontakt naprosto pevného a stabilního zdiva s živou, postupně vysychající dřevěnou konstrukcí samozřejmě vyžaduje specifické řešení. Obecně se dá hovořit o konstrukci masivní dřevěné, neboť problematika srubů a roubenek je z tohoto pohledu velmi podobná. Z důvodu sedání je nejdůležitějším heslem dilatace, zděná konstrukce musí být na konstrukci dřevěné zcela nezávislá. Velmi zjednodušeně lze říci, že postačí zajistit, aby se konstrukce navzájem nedotýkaly a nedotkly ani v žádné fázi sedání dřevostavby.

Obvyklým zcela funkčním řešením je dilatační drážka v dřevěné konstrukci, do které je příčka dozděna tak, aby mezi oběma konstrukcemi zůstala alespoň jednocenti metrová dilatace. Drážku je možné pro zlepšení zvukově- a tepelněizolačních vlastností vyplnit izolací z ovčí nebo konopné vlny. Místo dilatačního napojení nakonec zaklopíme z obou líců příčky prknem, které vsuneme do připravené drážky na sucho na dotek. Dotek zaklápěcích prken a drážky musí být kluzný.

Na závěr můžeme zmíněná prkna pomocí hmoždinek a vrutů pevně zakotvit do zděné příčky. V případě napojení příčky na srubovou nebo roubenou stěnu kolmo postupujeme naprosto stejně, jen musíme drážku připravit dostatečně hlubokou, abychom vyrovnali povrch srubové stěny. Úměrně hloubce drážky připravíme i širší zaklápěcí prkna tak, aby lehce přesahovala přes největší z kulatin. Krycí prkna je nezbytné ponechat o 15 až 20 cm kratší, aby v průběhu sedání nedošlo k jejich kontaktu s konstrukcí stropu.

Ing. arch. Zdeněk Šimoník
Ing. arch. Zdeněk Šimoník
architekt a stavitel

Autor článku: Pavel Haniš, stavitel domů z masivního dřeva Haniš srubové domy s.r.o.

SaR 3-2016
Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop