Energeticky účinná okna mohou významně snížit spotřebu energie a ušetřit mnoho peněz

Energeticky účinná okna mohou významně snížit spotřebu energie a ušetřit mnoho peněz

Dana Jakoubková | Středa, 19. únor 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Spoustu lidí apokalyptický seriál o dopadech změn klimatu už nebaví. Jednotlivé díly ale sledujeme všichni: vlny veder, sucho, přívalové deště, neúroda... Jejich příčinou je s největší pravděpodobností zesilování přirozeného skleníkového efektu atmosféry v důsledku nadměrného zvyšování emisí skleníkových plynů. Strategie přizpůsobení se změně spočívá mimo jiné i v nízkouhlíkové ekonomice, která se vyznačuje vysokou energetickou účinností. A k té v oboru výstavby významně přispívají i okna.

Energeticky účinná okna jsou pro domácnost důležitým faktorem. Zisk tepla a tepelné ztráty okny jsou totiž zodpovědné za dvacet pět až třicet procent spotřeby energie na vytápění a chlazení domu. Kvalitní okna tak mohou zásadním způsobem snížit jeho budoucí energetické nároky a tím ušetřit i mnoho peněz. Proto je důležité zvolit ta nejúčinnější. Investice do kvality se několikanásobně vrátí.

tepelne-ztraty-ilustrace-dreamstime

Součinitel prostupu tepla

Hlavním ukazatelem, který vypovídá o izolačních vlastnostech okna jako celku, je součinitel prostupu tepla Uw s jednotkou W/m2K. Udává, kolik tepelné energie uniká oknem velikosti jednoho metru čtverečního při teplotním rozdílu 1 K (odpovídá 1 °C). Čím nižší je hodnota tohoto součinitele, tím okno propouští méně tepla a má tedy lepší izolační vlastnosti. Podle tohoto ukazatele je třeba se orientovat vždy. Hodnota součinitele prostupu tepla pro nová okna by neměla překročit Uw = 1,1 W/m2K, v případě nízkoenergetických domů Uw = 1,0 W/m2K a v případě domů pasivních Uw = 0,8 W/m2K.

Součinitel prostupu tepla oknem max. hodnota Uw
Nová okna 1,1 W/m2K
Nízkoenergetický dům 1,0 W/m2K
Pasivní dům 0,8 W/m2K

Prostup světla

Je dobré si to nepoplést s hodnotou Ug, která se vztahuje pouze k prostupu světla skrze zasklení. Jde o koeficient propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v procentech. Skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla prosklené plochy směrem dovnitř, který vzniká na základě absorbovaných slunečních paprsků.

Čím větší je hodnota koeficientu g, tím více světla proniká do interiéru a tím větší je pasivní solární zisk energie.

V případě izolačních trojskel nebo dvojskel s fólií – tepelným zrcadlem může klesnout Ug na 0,6 W/m2K.

Chcete vědět, kolik energie můžete s okny ušetřit?

Pomocí akreditovaného výpočtového programu k získávání hodnot U to rychle zjistíte, a navíc si energetický štítek v PDF formátu můžete nechat zaslat mailem. On-line Kalkulačka energetických úspor je velice jednoduchá a je k dispozici zdarma na webu společnosti Rehau (windowcalculator.rehau.com/cz).

energeticky-stitek-rehau

Prostup tepla rámem okna

Teplo ovšem uniká i rámem okna, který má v porovnání se zasklením vždy horší izolační vlastnosti. Prostup tepla rámem okna Uf [W/m2K] udává, kolik tepelné energie uniká přes rám a křídlo okna při ploše jednoho metru čtverečního a při teplotním rozdílu 1 K (odpovídá 1 °C). Samostatně není s ohledem na celé okno tato hodnota vypovídající.

Čím je však nižší, tím vyšší je odolnost proti kondenzaci vodní páry na povrchu profilů.

Standardně má tento parametr hodnotu Uf =1,0 W/m2K. Únik prostupem tepla přes okenní rám a okenní křídla je u dřevěných oken eliminován použitím masivních profilů (případně s dodatečnou izolací).

U plastových a kovových oken se využívá principu zrušení tepelného mostu pomocí komor – čím více, tím lépe. Počet komor ale nemá vliv na izolační vlastnosti rámu; ty závisejí především na jeho konstrukci).

Za jednoznačný parametr kvality okna lze považovat i hodnotu φ [W/mK], která udává množství tepelné energie unikající vlivem distančního rámečku mezi skly. Čím nižší je hodnota, tím lépe. Současně má vliv na to, zda na skle v oblasti rozhraní sklo-lišta bude kondenzovat vodní pára. Lepších vlastností v tomto ohledu dosahují ztužené plasty spíše než hliníkové a nerezové rámečky. Od kondenzace se také odklání okno se sklem hlouběji zapuštěným do rámu.


"Zasklení oken může izolovat lépe než stěny domu. Na tepelné ztráty oknem má však vliv nejen zasklení, ale všechny jeho součásti."


Víte, že...

 • ročně přidáváme do atmosféry 50 gigatun CO2?
 • průměrná roční teplota v ČR se za posledních 100 let zvedla o dva stupně Celsia?
 • chladivo v klimatizaci je skleníkový plyn?
 • jedním neefektivním oknem můžete ztratit více tepla než celou nezateplenou stěnou?
 • při výrobě plastového okna z primárního PVC vzniká více jak dvě tuny CO2?
 • při výrobě recyklátu PVC je hodnota CO2 více než patnáctkrát nižší?
 • při výrově dřevěného okna se spotřebuje šestkrát méně energie než u oken plastových?
 • okno s jednoduchým zasklením má hodnotu U v průměru 5,8 W/m2K?
 • dvojskla propustí více slunce, tedy tepelné zisky jsou vyšší?
 • trojskla propustí méně tepla ven z domu, tedy lépe izolují?
 • existují dokonce čtyřskla?
 • lepší než mikroventilace okna je řízené větrání s rekuperací?

Otázky pro odborníky


1. Česká republika se zavázala k plánu Evropské unie, který by měl do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990. Se snižováním emisí skleníkových plynů souvisí mimo jiné i technologická oblast výroby a zpracování materiálů. Jakým způsobem k němu přispívá vaše firma?

Firma POL-SKONE se snaží přispívat k tomuto tématu především zefektivněním výrobního procesu, rekonstrukcí stávajících objektů, které optimalizujeme po tepelně technické stránce tak, aby bylo docíleno co nejvyšších úspor energií.

josef-neubauer-pol-skone

Ing. Josef Neubauer
POL-SKONE CZ s.r.o.

 

Ekologické hledisko hraje v naší firemní filozofii velkou roli. Týká se to používaných materiálů, výrobních technologií i způsobu dalšího využití dřevního odpadu. Jako výrobci dřevěných oken používáme v drtivé většině přírodní materiály – dřevo a sklo. Povrchové úpravy oken provádíme výhradně materiály na vodním nebo přírodním základu. Pokud je potřeba použít umělé hmoty, pak jsou to kompozitní materiály na bázi skleněných vláken. Za zmínku také stojí to, že firemní budovy jsou vytápěny kotlem na biomasu, která vzniká při výrobě.

libor-kamir-slavona

Libor Kamír
SLAVONA, s.r.o.

 

2. Před sedmi lety vstoupila v platnost norma, která nařídila energetické audity budov. Jak reaguje vaše technologie výroby na snižování tepelných ztrát domu; došlo v poslední době k nějakým inovacím ve výrobě?

JN: Vzhledem k našemu zaměření výroby na dřevěná i dřevo-hliníková okna a interiérové dveře, jsme již v minulosti provedli opatření, aby náš výrobní program vyhovoval přísnějším limitům plánu Evropské unie. Výrobní program u oken odpovídá hodnotám doporučeným pro pasivní budovy v normě ČSN 73 0540-2:2011 a naše typová řada EC90 PLUS a EC90 PLUS ALU-EFFECT již několik let splňuje i nejpřísnější kritéria hodnocení Passive House Institutu (PHI) a tyto výrobky tedy jsou zařazené do databáze institutu.

LK: Hodnoty tepelné izolace našich výrobků tvoří jednu z hlavních „výkladních skříní". Vzhledem k neustávajícímu inovativnímu přístupu k výrobě se snažíme posouvat také hranice v oblasti energetické úspornosti našich výrobků. Téměř všechny typy našich oken jsou vhodné pro stavby vyhovující pasivnímu standardu a jsou tedy mimořádně úsporné. Na letošní podzim je navíc plánováno uvedení výrazně inovovaného okna Progression, které by mělo mít ještě nižší součinitel prostupu tepla (Uw), než má jeho současná konstrukce.

3. Klimatické změny přinášejí i extrémní počasí (silný vítr, prudké lijáky, dlouhodobá expozice UV paprskům...). Jak zohledňujete tento aspekt při výrobě oken?

JN: Dřevěná a dřevo-hliníková okna jsou standardně testována na veškerá dostupná možná kritéria příslušných norem jako je průvzdušnost, vodotěsnost, odolnost proti zatížení větrem, a tak dále v návaznosti na základní normu ČSN EN 14 351-1+a1. Povrchovou úpravu u dřevěných oken řešíme ve spolupráci s finským výrobcem TENKOS, který svým technologickým vývojem a inovacemi produkuje výrobky stabilně odolávajícím UV záření.

LK: Klimatické změny jsou skutečností, se kterou jsme v posledních letech jednoznačně konfrontováni. S ohledem na extrémní výkyvy počasí je důležité, aby stavby dokázaly takovým výkyvům odolat. Samozřejmě se to týká i oken a ve Slavoně to máme na zřeteli. Proto se snažíme vyrábět okna, která jsou dostatečně pevná a odolávají prudkým poryvům větru. Při extrémním dešti může vlhkost proniknout do prostoru mezi rám a křídlo, nicméně tento prostor je v našich oknech opatřen odtokovými a větracími otvory, takže je zajištěno jeho přirozené odvětrávání. V našich oknech jsou většinou používány materiály, které odolávají působení UV záření. Pokud takové materiály není možné použít, jsou tyto části kryty různými způsoby tak, aby nebyly UV paprskům přímo vystaveny.


Mohlo by vás zajímat:

plastova-okna-do-drevostavby-uvodni
 
01 střešní okna v dřevostavbě
 
okna v masivní dřevostavbě
 
DaS 5-2019
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (1)

Nejnovější články v kategorii “Okna, dveře, výplně”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop