Rekuperace - vše, na co jste se chtěli zeptat ohledně řízeného větrání s rekuperací tepla

Rekuperace - vše, na co jste se chtěli zeptat ohledně řízeného větrání s rekuperací tepla

Lucie Němcová | Pondělí, 01. červenec 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Nucené větrání domu je považováno za nadstandard spojený zejména s domy v pasivním standardu. Zapomínáme však, že každý nově postavený dům již dosahuje výrazné těsnosti a intenzivní výměna vzduchu je pak předpokladem zdravého vnitřního prostředí. Vzduchotechnika je v takovém případě nedocenitelným pomocníkem. Na základní otázky k tématu větrání a rekuperace se ptáme Martina Nováka z firmy Evora.

Proč nestačí větrat okny, když je to přirozené a vždy tomu tak bylo?

Důvodem, proč je potřebné, případně nutné použití řízeného větrání není jenom legislativní požadavek českých norem, ale především kvalita a hygiena uvnitř budov. V dnešní době kvalitně utěsněných konstrukcí, a především oken domu, nedochází k dostatečné výměně a zásobování čerstvým vzduchem. Následně se zvyšuje koncentrace CO2 (oxidu uhličitého), který má za následek zvýšenou únavu. Při nedostatečném větrání hrozí také vyšší riziko růstu plísní na stěnách a v místech kondenzace vodní páry u oken.

Co je rekuperace?

Řízené větrání s rekuperací je děj, při kterém dochází k předávání tepla z odtahovaného vydýchaného vzduchu z interiéru. Následně je toto teplo předáno čerstvému, ale chladnému vzduchu z exteriéru.

Na jakém principu funguje vzduchotechnická jednotka a co znamená aktivní a pasivní rekuperace?

Pasivní rekuperace funguje na principu předání tepla přes stěny deskového výměníku. Odtahovaný teplý vzduch prochází kanálkem v jednom směru a přiváděný čerstvý vzduch prochází druhým kanálkem ve směru opačném. Vzájemně si předávají pouze teplo a nedochází k vzájemnému smíšení proudů.

Aktivní rekuperace pracuje na principu malého tepelného čerpadla, kde výparník odebírá teplo teplému odtahovanému vzduchu, které je následně kondenzátorem odevzdáno čerstvému přiváděnému vzduchu.

centralni-vzduchotechnicke-jednotky-s-akumulacni-nadrzi-v-technicke-mistnosti

obr.: Nejčastějším řešením jsou centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací umístěné v technické místnosti spolu s akumulační nádrží a další potřebnou technikou domu. Foto: Martin Zeman

Podle jakých kritérií vybírat jednotku a co vyjadřuje účinnost rekuperační jednotky?

Účinnost rekuperační jednotky vyjadřuje v jak velké míře je schopná odebírat teplo teplému odtahovému vzduchu a předávat ho chladnému, ale za to čerstvému vzduchu přívodnímu. Je udávána v procentech. Čím je procento vyšší, tím lépe.

Jaká je deklarovaná životnost rekuperační jednotky?

Větrací jednotky s rekuperací tepla mohou při kvalitní údržbě a servisu správně fungovat i 20 let.

Jak, případně v jaké míře, může vzduchotechnika a rekuperace přispívat k energetickým úsporám?

Primárním účelem vzduchotechniky je především komfort a kvalita vnitřního prostředí. Další výhodou je také finanční úspora na vytápění. V případě pasivních domů mohou úspory na vytápění dosáhnout až 50 procent.

Jaké jsou další benefity nuceného větrání s rekuperací, pomineme-li energetické úspory?

Hlavním benefitem je především komfort bydlení, snížení prašnosti, snížení nebo dokonce eliminace kondenzace vodní páry na oknech, zamezení růstu plísní.

lokalni-vzuchotechnicke-jednotky-na-stene

obr.: Možným řešením jsou také lokální vzduchotechnické jednotky vhodné například tam, kde není prostor pro technickou místnost. Foto: archiv Evora a Termokomfort

lokalni-vzuchotechnicke-jednotky-na-stene-exterier

Má smysl realizovat dům v nízkoenergetickém standardu bez vzduchotechniky?

Pokud se jedná o skutečně pasivní dům, jeho realizace se v podstatě neobejde bez systému řízeného větrání nebo kombinace řízeného větrání s rekuperací tepla. Pro nízkoenergetický dům jsou tyto technologie více než vhodné, zde ale záleží na volbě stavebníka. Tepelná ztráta přirozeným větráním se pohybuje v případě typického domu kolem 2 kW, což je podstatná část celkové tepelné ztráty domu.

Další zvyšování tloušťky tepelných izolací nemá smysl a významněji se neprojeví na tepelné ztrátě domu. Právě v případě větrání je největší potenciál pro úsporu tepla. Moderní rekuperační jednotky s velkou účinností eliminují většinu tepelné ztráty větrání, což dům posune k lepšímu energetickému standardu. V případě dotačních programů jako Nová zelená úsporám je vzduchotechnika podmínkou.

Jak funguje nucené větrání v letních měsících, není zbytečné? Lze pomocí jednotky také chladit vzduch v domě?

Vzduchotechnická jednotka je zařízení s velmi šetrným odběrem elektřiny, proto je možné a doporučené jednotku používat celoročně. Větrání v letních měsících není nutnou, ale spíše komfortní záležitostí. Dům je provětráván vzduchem ze severní strany domu, dochází tedy i k lepšímu vychlazení domu v porovnání se vzduchem na jižní, a především západní straně domu.

Při použití vzduchotechniky můžeme také při zavření oken utlumit hluk z venkovního prostoru.

Nevzniká v domě se vzduchotechnikou průvan? Nedochází k přesušování vzduchu? Lze případně upravovat také vlhkost vzduchu v domě?

Korektní vzduchotechnika musí být vyprojektována tak, aby nevznikalo proudění rychlejší než 0,15 m/s v pobytových oblastech. K přesušování vzduchu v zimních měsících skutečně docházet může, ale tento efekt není způsoben přímo vzduchotechnickou jednotkou, je dán chladným a suchým venkovním vzduchem. Řešení je vzduch dovlhčovat řízeně pomocí dovlhčovací jednotky nebo neřízeně pomocí entalpického rekuperačního výměníku.

utesnena-konstrukce-drevostavby

obr.: Těsnost nově postavených dřevostaveb je pravidlem a předpokladem pro správné fungování stavby. Přísun čerstvého vzduchu je tedy nutností a je již na nás, jakou formou. Foto: Martin Zeman

Na jakém principu funguje entalpický rekuperační výměník?

Entalpický výměník funguje na principu prostupu molekul vodní páry přes speciální membránu výměníku. Jednotlivé proudy vzduchu se spolu nemísí, ale přecházejí pouze molekuly vody.

Jak udržovat rozvody vzduchotechniky?

Základní způsob údržby rozvodů ze strany uživatele je pravidelná výměna filtrů, které jsou součástí vzduchotechnické jednotky. Potrubní systém je možné čistit také mechanicky. Je s tím ale nutné počítat ve stádiu návrhu a projekce systému. Je třeba umístit revizní kusy po trase potrubí a zvolit vhodný systém vedení (flexibilní hadice jsou prakticky nečistitelné).

zobrazeni-rozdilne-rychlosti-vzduchu-v-mistnosti

obr.: Zobrazení rozdílné rychlosti vzduchu v místnosti. Foto: archiv Evora


Čerstvý vzduch v interiéru bez prachu a pylů

Průměrná čtyřčlenná rodina dokáže během jednoho dne vyprodukovat okolo 12 litrů vody. Nadměrná vlhkost podporuje růst a množení plísní a hub. Aby se vlhkost v interiéru nezvyšovala, je potřeba místnost dostatečně větrat.

Vzduchotechnická jednotka KORASMART 1400 od společnosti KORADO představuje stavebně jednoduchý a přitom efektivní způsob lokálního přívodu čerstvého vzduchu i při zavřeném okně. Na přívodu vzduchu je vybavena jemným pylovým filtrem, na odvodu pak filtrem hrubým prachovým. Na přívodu vzduchu lze filtr dodatečně zaměnit za speciální filtr s aktivním uhlím, jenž se stará o filtraci škodlivých látek a pachů. Podle potřeby tak pomáhá řešit problémy lidí trpících respiračními chorobami nebo alergiemi na pyly. Jelikož chod jednotky je velmi tichý, a navíc dokáže výrazně utlumit hluk pronikající zvenčí, hodí se do obývacího pokoje i do ložnice.

vzduchotechnicka-jednotka-KORASMART-1400-KORADO


Lze kombinovat systém vytápění a ohřevu vody s větráním a ušetřit tak na nákladech? Jaké jsou možnosti?

Tato možnost tu určitě je. Při použití jednotek s aktivní rekuperací (malý okruh tepelného čerpadla) použijeme zbytkové teplo pro nahřívání zásobníku s teplou užitkovou vodou. K úspoře dochází díky topnému faktoru tepelného čerpadla (COP). To například znamená, že z 1 kW elektřiny vyrobíme 3 kW teplé vody. V tomto případě uspoříme dvě třetiny nákladů.

Co přesně značí topný faktor čerpadla?

Je to poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebou energie. Pokud máme topný faktor 4, znamená to, že z 1 kW elektřiny vyprodukujeme 4 kW teplé vody.

Jak řešit hluk, který může být spojen s provozem rekuperační jednotky?

Šíření hluku ve vzduchotechnice je nutné řešit již ve stádiu projektové dokumentace, kde je nutné spočítat přesné hodnoty oktávových pásem. Na základě těchto výpočtů navrhneme vhodné vzduchotechnické tlumiče hluku tak, abychom se dostali pod normové hodnoty hluku. Je nutné umístění tlumičů na přívodu a odtahu u vzduchotechnické jednotky, další tlumiče doplňujeme na přívodní vedení podle odborného výpočtu akustiky.


Výměna vzduchu tiše a úsporně

Pro zajištění efektivního a úsporného větrání nestačí jen účinný výměník a úsporné ventilátory, ale rekuperační jednotka by měla být vybavena dalšími důležitými funkcemi, jako jsou automatická regulace vyvážené dodávky vzduchu a ochranný předehřev proti zamrzání výměníku.

vetraci-jednotka-Renovent-Excellent-Brink

Větrací jednotky Renovent Excellent od firmy Brink (v ČR zastoupené firmou Štorc TZB s.r.o.) jsou vybaveny automatickou regulací a pružně tak reagují na změny odporu VZT rozvodu vyvolané například nesouměrným zanášením filtrů a měnícími se povětrnostními podmínkami.

Ochranný předehřev zajišťuje rovnotlaké a účinné větrání i v mrazivých dnech. Aby byl provoz co nejhospodárnější, je ovládán nejen na základě teploty, ale současně tlakové senzory vyhodnocují průtok vzduchu skrze výměník. Předehřev jednotek Renovent je pak spínán polovodičovým spínačem pouze na nejkratší nutnou dobu.

Výše uvedené funkce zajišťují rovnotlaké větrání a tím i maximální účinnost zařízení nehledě na vnější podmínky.

ochranny-predehrev-vetraci-jednotky


V jakém rozmezí se přibližně pohybují náklady, rozhodneme-li se pro nucené větrání v domě?

Klasická kompletní realizace standardní pasivní rekuperační jednotky se může pohybovat v rozmezí přibližně od 130 000 až po 200 000 Kč pro standardní dvoupatrový rodinný dům. V této ceně je zahrnuta projekce, materiál i montáž. Cena se samozřejmě odvíjí od druhu rekuperační jednotky případně od designu distribučních elementů (vyústek).

Lze provést v domě pouze přípravu a doplnit nucené větrání až dodatečně?

Určitě to lze, provedeny bývají pouze rozvody vzduchotechniky koncové distribuční elementy a samotná jednotka může být osazena později.


Chcete se o rekuperaci dozvědět více informací? Zeptejte se přímo odborníků

rizene-vetrani-s-rekuperaci-tepla
 
DaS 4-2015

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
gotop