Časopis sruby&roubenky 2/2014
Tento článek vyšel v: Časopis sruby&roubenky 2/2014
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 40 Kč
Objednat časopis
Tisk
Zdařilá rekonstrukce: <small>Podstávkový dům z Frýdlandska</small>

Zdařilá rekonstrukce: Podstávkový dům z Frýdlandska

Redakce | Úterý, 12. červenec 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Roubené a hrázděné stavby s tak zvanou podstávkou jsou téměř synonymem po tradiční venkovskou zástavbu severočeského venkova. Ne vždy však bývá dochovaným objektům lidového stavitelství věnována náležitá péče. Příkladem úspěšné rekonstrukce tradičními řemeslnými postupy je celková oprava patrového domu selské usedlosti s roubenou světnicí a hrázděným patrem neseným dřevěnou podpůrnou konstrukcí se sloupy, tzv. podstávkou. Nachází se na západním okraji obce Jindřichovice pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku na samotné česko-polské hranici.

 

Areál usedlosti č.p. 12 je postupně obnovován a doplňován občanským sdružením Lunaria, které zde provozuje pod vedením Ing. Zbyňka Vlka aktivní kulturní a ekologické centrum Žijící skanzen v Jindřichovicích pod Smrkem. Samotný patrový obytný dům, který přitom není ani zapsanou nemovitou kulturní památkou, prošel v roce 2005 částečnou opravou. Při ní došlo k výměně předchozí betonové taškové krytiny za režné pálené bobrovky, včetně zhotovení nových střešních vikýřů v podobě volských ok, a k opravě zadní zděné části domu, kde v prvním patře byla zřízena muzeální expozice. Teprve v roce 2012 s dílčí finanční podporou programu Leader (EU) se přistoupilo k zásadní opravě konstrukcí přední roubené a hrázděné části domu, které byly dosud zakryty vnějším novodobým palubkovým obkladem, podobně jako vnitřní stěny roubené světnice byly ukryty pod nežádoucí omítanou přizdívkou ze škvárobetonových tvárnic.

Roubené stěny a podstávka

Spodní prahové a podokenní trámy roubení chyběly, neboť je v minulosti nahradila zvýšená cihelná podezdívka, která je doložená už na historické pohlednici z roku 1919. Také nárožní sloupy podstávky kdysi nahradil zděný pilíř. Během přípravných prací byly vedle dalších průzkumů odebrány vzorky pro dendrochronologickou dataci dřevěných prvků (Mgr. Ivan Peřina), která umístila stáří prakticky všech dřevěných konstrukcí do prvního desetiletí 19. století.

04 Jindřichovice 2005

 

Jednou z příčin poškození prahových trámů roubené světnice byla vzlínající vlhkost, kterou už v roce 2010 odstranila oprava drenážního systému v rámci nové pokládky kamenné dlažby na dvoře. Po odkrytí obkladů stěn byl posouzen stav a míra poškození jednotlivých dřevěných prvků dřevokazným hmyzem, byly provedeny lokální ověřovací sondy a po několika odborných konzultacích s českými i německými odborníky, kteří mají praktické zkušenosti s opravami historických dřevostaveb tohoto charakteru, se stanovil předběžný rozsah výměn a protéz a postup opravy.

13 Jindřichovice 2012

 

Tesařských oprav se zhostil místní tesař Matouš Kirschner z nedalekých Václavic. Nejprve vytvořil poměrně rozsáhlou podpůrnou konstrukci stropních trámů světnice v interiéru a hrázděných stěn celého patra tak, aby umožnila nejen uvolnění, výměny a doplnění spodních trámů roubení, ale také vyjmutí, protézování a doplnění celé konstrukce podstávky včetně poškozených horních ližin (vodorovných překladů na sloupech) a částečně i některých spodních prahových trámů hrázděného patra. Roubené i hrázděné stěny byly zároveň ztuženy proti vybočení oboustranně přiloženými a sešroubovanými kleštinami.

09 Jindřichovice 2012

 

Rekonstrukce začala snížením a přezděním koruny podezdívky z místních sbíraných kamenů s použitím vápenné malty na úroveň podlahy světnice (na štítové i podélné stěně domu ve stejné úrovni, což je v severočeském pohraničí obvyklé, na rozdíl od jiných českých regionů, kde bývá roubení na sebe kolmých stěn založeno o půl výšky trámu v rozdílné úrovni). Po položení hydroizolačního pásu a kokosové difuzně otevřené separační rohože byly založeny prahové hraněné trámy roubených stěn, které byly v nároží spojeny zámkovým spojem s krátkými přesahy (dle spojení výše dochovaných trámů, kde se objevují zámkové i rybinové spoje včetně přesahů). Postupně tak byla roubená stěna doplněna pod úroveň okenních parapetů, přičemž byly vyměněny velmi poškozené spodní trámy roubení, spočívající před opravou na zvýšené podezdívce. Samotné masivní profilované parapety oken nahradily repliky.

10 Jindřichovice 2012

 

Nárožní sloupky podstávky, které se nedochovaly, byly zhotoveny kompletně nové a další získaly jen protézy a plomby. Podobně bylo postupováno individuálně u každého prvku podstávky – horních ližin, rozpěr a záporek, což zajistilo nejen šetrné zachování části originální konstrukce, ale také možnost zpětné kontroly věrohodnosti nově provedených a doplňovaných prvků včetně detailů spojů, výzdoby a profilace, což by případná kompletní náhrada konstrukce podstávky již neumožnila.

Hrázděné patro a replika bedněného štítu

Oprava domu dále zahrnovala lokální výměny a protézy dřevěných prvků hrázděného patra zejména v severovýchodním nároží, které bylo poškozené dlouhodobým zatékáním. Po tesařských výměnách byly obnoveny a doplněny dřevohliněné výplně tvořené dřevěnými kolíky a hliněnou mazaninou se slaměnou řezankou. Podobně se řešily tradiční hliněné vymazávky spár mezi trámy roubené světnice s použitím dřevěných kolíčků. Nové bednění lomenice hlavního štítu tvořené širokými prkny, které nahradilo předchozí štít z úzkých palubek, tvarově vychází z historické fotografie s detaily ozdobně vyřezávaných lišt a profilací odvozenými dle dochovaných originálních štítů z blízkého okolí.

17 Jindřichovice 2014

 

Dokončovací práce

Hliněné výplně hrázděného patra i spárování roubených stěn bylo poté opatřeno vápennými nátěry. Viditelné dřevěné konstrukce byly z exteriéru povrchově ošetřeny ochranným přírodním olejem, jehož tónování mohlo však být tmavší, aby se neprojevoval tak výrazný kontrast mezi starým a novým dřevem, i když o to zůstal patrnější náročný proces opravy. Dřevěná okna byla ponechána stávající z předchozí dílčí opravy objektu, byla jen doplněna nově osazenými dřevěnými parapety a obložkami vyřezávanými dle historického vzoru. Po dokončené opravě roubených stěn došlo ve světnici k částečné výměně a doplnění dřevěného záklopového stropu včetně navrácených dřevěných stropních průvlaků.

18 Jindřichovice 2013

 

Povrchy roubených stěn a stropu byly očištěny od zbytků tapet a starých nátěrů a dočkaly se vnitřní voňavé voskové povrchové úpravy. Na části stěn s poškozeným povrchem roubených trámů byla naopak obnovena s pomocí dřevěných kolíčků vnitřní hliněná omítka, kterou získaly i přilehlé zděné stěny. Dřevěná podlaha z širokých masivních fošen s prodyšnou provětrávanou skladbou obklopuje dominantní tzv. těžká kachlová kamna a kachlový sporák, hlavní zdroj tepla pro světnici i horní pokoje v patře.

02 Jindřichovice 2014Závěrem

Dokončenou náročnou opravu roubené světnice v Jindřichovicích, při které bylo všeobecně preferováno použití lokálně tradičních řemeslných technologií, lze tak právem označit jako resuscitaci původního srdce podstávkového domu. Její výsledek určitě stojí za vynaloženou individuální péči a úsilí všech, kteří se na opravě podíleli, což věřím, že ocení i poutníci, kteří do Žijícího skanzenu ve Frýdlantském výběžku zavítají.

Autor: Ing. arch. Tomáš Efler, Fakulta architektury ČVUT Praha - Ústav památkové péče, Foto Zbyněk Vlk a Tomáš Efler

Vaše komentáře (2)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop