Duší této jednopodlažní dřevostavby je její harmonický prostor

Duší této jednopodlažní dřevostavby je její harmonický prostor

Dana Jakoubková | Středa, 28. říjen 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Majitelé této dřevostavby mají v oblibě tradiční norskou architekturu – jednoduchou, útulnou a citlivou k propojení krajinného rázu s architektonickým záměrem. Přistupovat ke každé stavební zakázce individuálně je proto „na severu" téměř nutností. Do jaké míry je tento koncept přenositelný do poměrů české vesnice, ukazuje zvenčí skromný, zato uvnitř vytříbený dům z Vysočiny.

Jednopodlažní dřevostavba na půdorysu 21,75 × 6,59 metru stojí na okraji obce, kde je většina domů úzkých a dlouhých. Samotné její centrum má unikátní urbanistické řešení, které navozuje příjemnou atmosféru.

Pozemek domu sousedí se zámeckým parkem a rybníkem, což ho pasuje na pěkné místo s dostatkem soukromí a propojené s přírodou. Právě charakter obce výrazně ovlivnil vzhled nebo spíše hmotu domu. Tento vstupní parametr se architekti snažili dodržet a navíc se perfektně doplňoval se zamýšlenou dispozicí.

jednoducha-CLT-drevostavba-pozemek

obr.: Když je konstrukce chápána jako prostředek a prostor jako cíl, dům přestává být pouhým přístřeším. Foto: Martin Zeman


Dřevostavba promyšleně obyčejná

Dům je navržen v podstatě velmi jednoduše. Cílem nebylo hledat originální řešení, ale naopak promyšleně a správně vybalancovat obyčejnost. „Věřím, že ty obyčejné věci dohromady fungují harmonicky a tím vzniká přidaná hodnota, která ale nutně nemusí být patrná na první pohled," komentuje návrh stavby architekt Zbyněk Krulich.

„Přemýšleli jsme nad každým detailem, tak aby dával smysl z pohledu rozpočtu, realizace i následného užívání. Myslím, že se nám ve většině případů podařilo díky kooperativnímu přístupu najít řešení, které lze charakterizovat jako přímočarý a promyšlený minimalismus. Pokud obě strany, to znamená investor i architekt, usilují o vzájemný prospěch, lze očekávat vítězství na obou stranách, které často přinese i synergický efekt, kdy prostý součet jedna a jedna je větší než dvě."

Dům je krásnou demonstrací toho, jak velkou roli hraje přirozené osvětlení. Všechny místnosti, kromě technické, mají dostatek denního světla a v kombinaci s otevřenou dispozicí je využití světla umělého minimalizováno. To má význam nejen funkční a estetický, ale i psychologický. Umělé světlo totiž může jen těžko nahradit jemné rozdíly atmosféry, kterou přináší do domu běh času od úsvitu do soumraku.

jednoducha-CLT-drevostavba-cely-dum

Okna jako dveře: Dominantní postavení v jihozápadní fasádě mají troje dřevěné zdvižně-posuvné dveře typu HS portál osazené trojsklem. Nejenom, že poskytují dostatek světla, ale zároveň nabízí výhled do zahrady a dále k rybníku. Ostatní okna jsou v kombinaci otevíravého okna a fixního bezrámového zasklení. Potřebný stín v letních měsících zajištuje velká výsuvná markýza a předokenní žaluzie. Foto: Martin Zeman

jednoducha-CLT-drevostavba-stit

Jednoduchost: Na terase a provětrávané fasádě z modřínových prken kladených takzvaně na sraz se architekti s investorem shodli od samého počátku; modřín časem zešedne (což nemá vliv na životnost), získá patinu a vizuálně podpoří bílé rámy oken a dveře. Čistou formu domu elegantně završuje jednoduchá šikmá střecha bez přesahů, která lépe odolá větrům. Foto: Martin Zeman

jednoducha-CLT-drevostavba-celydum

Foto: Martin Zeman


Když architektura ožívá zevnitř

Kvalita dřevostavby nespočívá jen v úzké materiální nutnosti vnitřní formy a řemeslného zpracování. Je přednostně utvářena ze specifických prostorových požadavků a podmínek konstrukce, přičemž v tomto případě je evidentní, že konstrukce je chápána jako prostředek a prostor jako cíl. Ono „prázdno" mezi stěnami zde mysl přímo povznáší a odvádí ji od prosté definice domu jako přístřeší.

jednoducha-CLT-drevostavba-obyvaci-pokoj


"Nesnažili jsme se hledat originální řešení, ale promyšlenou a správně vybalancovanou obyčejnost."


jednoducha-CLT-drevostavba-interier

Soulad: Obývací pokoj je z jedné třetiny otevřen průhledem ve stropu až do podkroví. Celkově tak interiér působí světle a vzdušně a zároveň si ponechává příjemnou atmosféru přírodních materiálů. Na obývák navazuje druhá samostatná ložnice s koupelnou a WC. Foto: Martin Zeman

jednoducha-CLT-drevostavba-loznice

Kouzlo: Podlaha obýváku přechází bez přerušení do ložnice. Důmyslným řešením se staly i dřevěné posuvné dveře, jejichž otevřením je vidět návaznost prosklené stěny. Dveře jsou bezfalcové, osazené do skryté zárubně (zarovnaný líc zárubně a líc stěny) a všude dosahují až ke stropu. Foto: Martin Zeman

jednoducha-CLT-drevostavba-kuchyn

Barvy: Minimalistická souměrnost interiéru navozuje klid a soukromí. Převažuje masivní dřevo – smrk opatřený bílou lazurou, a to jak na stěnách, tak na podlaze. Dřevo je doplněné bílou barvou zbývajících stěn, stropů a dalších prvků jako kuchyňská linka, schodiště, vestavěné skříně, dveře nebo rámy oken. Foto: Martin Zeman


Dřevostavba s perfekcionismem v detailech

Vstupní prostor se šatnou přirozeně dělí dům na tři funkční obytné části. Centrální je obývací pokoj s kuchyní v úzkém propojení s hlavní ložnicí a navazující koupelnou s toaletou. V druhé části je situována koupelna s toaletou pro hosty a schodiště vedoucí do podkroví, které slouží k přespání i jako pracovna.

Zvláště pěkné je propojení obytného prostoru s ložnicí. Teprve při otevření posuvných dveří je totiž vidět, že prosklená stěna obýváku navazuje na tu v ložnici. Ze vzdálenějšího úhlu pohledu je to velice působivý prvek. Perfekcionismus v detailu se odráží i v napojení podlahy mezi místnostmi, které je zcela prosté soklů.

Společně s projektem domu byly řešeny i hlavní interiérové prvky. Majitel domu si interiér dovybavil nábytkem velice chytře a vkusně. Celkově vše působí moc dobře a rozvržení respektuje dispozice domu.

„Jsem rád, že se podařilo vytvořit velkoryse působící prostor, kterým se ale zbytečně neplýtvá, což se pozitivně projevilo i v nákladech na výstavbu. To nebyl snadný úkol," dodává k tomu architekt. „Bylo více momentů, kdy mě práce na projektu hodně bavila. Nejlepší pocit jsem měl ale z toho, že šlo všechno bez problémů a hladce podle plánu. Na tom měl zásluhu realizátor stavby, ale i technický dozor, který si investor zajistil."

jednoducha-CLT-drevostavba-schodiste

Harmonie: S bílou barvou na pozadí udělá divy i ten nejnepatrnější interiérový prvek. Bílá barva je totiž potenciálem všech možností, je univerzálním pozváním k rozvoji jemně-hmotného vnímání a použitá v domově zklidní roztěkanou mysl a dobije energii. Foto: Martin Zeman

jednoducha-CLT-drevostavba-pohled-z-patra

Bonus: Podkrovní prostor skýtá klid na práci nebo přespání návštěvy. Přiznané, tříplášťové komínové těleso pak působí jako kotva domova. Foto: Martin Zeman

jednoducha-CLT-drevostavba-patro

Bezpečnost: Strop nad podlažím je kombinací fošnových nosníků zaklopených OSB deskou a dřevěnou podlahou. Aby se zabránilo vrzání, je styk nosník/deska podlepen lepidlem. Kolem průhledu do obývacího pokoje bylo osazeno trubkové zábradlí s výplní ze síťoviny. Foto: Martin Zeman

jednoducha-CLT-drevostavba-koupelna

Možnosti: Stěny a stropy byly obloženy sádrokartonovými deskami, na které je v koupelnách a na WC natažena voděodolná a pružná pryskyřičná stěrka do výšky stropu. Foto: Martin Zeman

Komentář dodavatele

Dřevěnou nosnou konstrukci s klasickou sedlovou střechou neprovázely téměř žádné problémy. Ty nastaly až při montážích skleněných portálů, kdy těžké, prosklené velkoformátové sestavy bylo složitější přesně umístit podle zadání jako bezrámové výplně, ale nakonec se vše zvládlo ke všeobecné spokojenosti. Veškeré profese probíhaly dle harmonogramů a dle nejvyšších standardů. Velký důraz se v interiérech kladl na detaily jak sádrokartonářských, tak truhlářských prací, které se dle mého názoru zvládly perfektně. To bylo zapříčiněno jak správnou přípravou v projekci, tak výběrem kvalitních subdodavatelských firem. Dalším zajímavým aspektem domu jsou koupelny bez použití klasických obkladových materiálů, které ve výsledku dělají dům nadstandartním. Rovněž oceňuji osvícenost architekta a majitele za možnost realizace fasády z dřevěných nehoblovaných prken ze sibiřského modřínu.

Michal-Miklicek-3AE
Michal Miklíček
za společnost 3AE s.r.o.

Komentář architekta

Oceňuji rychlý vhled a pochopení investora pro výhody individuálního návrhu, protože prvotním záměrem byla výstavba katalogového domku. Bylo zajímavé pozorovat, jak se mění jeho pohled na věc v průběhu projektu. Co považuji za netypické, je uvažování investora o materiálech. S myšlenkou, že přirozené opotřebení materiálů přispívá k silnějšímu pocitu domova, se určitě ztotožňuji a je mi velice sympatické, že s tím přišel investor sám. Vybírali jsme tedy materiály, na kterých budou léta používání vidět v tom pozitivním světle.

Zbynek-Krulich
Zbyněk Krulich
architekt

Komentář redaktorky

Jak asi vzniká obraz domu v architektově mysli? Co praktickým úvahám a výpočtům předchází a co následuje? Jak ze stěny, tedy stavebního prvku, který prostor uzavírá, vytvoří architekt obal prostorové myšlenky, která dům formálně zpřítomní? Jak absencí stropu povznese prostor a jak dá prací se světlem prostoru charakter a ten zase domu duši? Musí to být úžasný pocit, dokázat zviklat onu samozřejmost strukturálně-ekonomického racionalismu a stvořit fluidní nadstavbu půdorysu.

Dana-Jakoubkova
Dana Jakoubková
redaktorka


Technické parametry

 • Typ domu: pasivní, stavba na klíč
 • Dotace: Nová zelená úsporám
 • Zastavěná plocha: 143 m2
 • Užitná plocha: 205 m2
 • Konstrukční systém: difuzně otevřená konstrukce, nosné stěny a příčky – panely Novatop, strop a střecha fošnová dřevěná konstrukce
 • Teplo: kombinované teplovzdušné a teplovodní vytápění, zdroj tepla akumulační zásobník tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda a elektrické topnice
 • Větrání: centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)
 • Součinitel prostupu tepla stěnou: U= 0,13 W/m2
 • Autor projektu: Zbyněk Krulich – hlavní architekt, www.morphe.cz
 • Technický dozor investora: MgA. Květa Slavíčková Srbková
 • Realizace: 2016, 3AE s.r.o., www.3ae.cz

jednoducha-CLT-drevostavba-pudorys


mail-ico-poptavka

Zaujala vás tato jednoduše navržená dřevostavba a zajímá vás její cena? Zašlete dodavateli dotaz nebo nezávaznou poptávku!

Společnost 3AE s.r.o. byla založena v roce 2010. Od svého vzniku se firma soustředila na navrhování a realizaci především pasivních domů z konstrukčního systému Novatop. Od počátku existence bylo klíčové spolupracovat s předními architekty a odborníky se zaměřením na pasivní dřevostavby. V roce 2012 firma vytvořila platformu značkových typových domů NOVAHOME, navržených architekty. Tato platforma sdružuje architekty se zájmem o navrhování domů z konstrukčního systému Novatop.

Zaslat dotaz nebo nezávaznou poptávku

 

DaS 3-2017
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Návštěvy dřevostaveb”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop