Tisk
Den dřevostaveb 2015 se blíží. Výzkum ukazuje, že až 95 % uživatelů dřevostaveb by i svůj další dům chtělo ze dřeva

Den dřevostaveb 2015 se blíží. Výzkum ukazuje, že až 95 % uživatelů dřevostaveb by i svůj další dům chtělo ze dřeva

Petra Vaňková | Středa, 08. duben 2015 |

Přidat na Seznam.cz


Přípravy na Den dřevostaveb 2015, 
který se koná 25. dubna, jsou v plném proudu. Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) při této příležitosti zveřejňuje výsledky marketingového průzkumu, který se připravoval v letech 2012-2014 a který sledoval spokojenost uživatelů s bydlením v dřevostavbách. Výsledky prokázaly vysokou míru spokojenosti uživatelů staveb na bázi dřeva s tímto typem bydlení.

Výzkum realizovala Mendelova univerzita v Brně a jeho cílem bylo zjistit, kdo jsou zákazníci dřevostaveb, jaké dřevostavby se staví, proč se zákazníci rozhodnou pro pořízení dřevostavby a jak jsou po letech bydlení v dřevostavbě s tímto typem staveb spokojeni. Vzorek respondentů byl poměrně velký, v každém kraji České republiky bylo vybráno 40 až 100 uživatelů rodinných domů na bázi dřeva, se kterými byl formou osobního rozhovoru společně vyplněn jednotný dotazník.

graf1Zcela převažujícími argumenty pro pořízení dřevostavby jsou praktické a pragmatické parametry bydlení. Zjištěným nedostatkem je často zhoršená orientace zájemců o nové bydlení na stavebním trhu – nedostatečné rozlišení kvalitního a nekvalitního dodavatele stavby či přiměřenost konečné ceny kvalitě, vybavení a použitému stavebnímu typu dřevostavby.

Dotazník pro marketingový průzkum spokojenosti s bydlením v dřevostavbách byl sestaven v rozsahu celkem 25 otázek, které byly rozděleny do čtyř skupin:

• prvních šest otázek se zabývalo charakteristikou uživatelů staveb tj. informacemi o osobách, které si dřevostavby pořizují,

• druhá skupina s osmi otázkami si kladla za cíl přinést informace o vlastních dřevostavbách, tj. jaké jsou pořizovány stavby z pohledu technického, technologického a jaký je způsob jejich pořizování,

• třetí skupina obsahovala tři otázky a zjišťovala tvorbu a formulaci zájmu zákazníků při rozhodování o pořízení dřevostavby,

• poslední skupina osmi otázek se zabývala zkušenostmi uživatelů na základě dlouhodobého bydlení v dřevostavbách.

graf2Do dotazníkového šetření byly zahrnuty pouze moderní dřevostavby zkolaudované v letech 1996 – 2014. Výběr dřevostaveb pro dotazníkový průzkum byl zcela náhodný s pokud možno rovnoměrným výběrem jejich lokalit dle velikosti obcí daného kraje, aby se dosáhlo co nejvyšší statistické reprezentativnosti. Manželské či partnerské dvojice vyplňovali za jednu stavbu společně jeden dotazník.

Jaké jsou tedy zkušenosti s bydlením v dřevostavbách?

Podle autora výzkumu, Ing. Josefa Lenocha, Ph.D., z Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, jsou uživatelé dřevostaveb celkově velmi spokojeni se svým bydlením v rodinných domech na bázi dřeva. Průzkum prokázal vysokou uživatelskou kvalitu – komfort bydlení těchto domů při dodržení požadovaných stavebních technologií, použitých materiálů a kvalitě práce.

graf3„Pro splnění svého snu o bydlení a spokojenosti s pořízením i užíváním dřevostavby si však uživatelé musí bezpodmínečně vybrat: Kvalitního dodavatele stavby, zvolit Kvalitní stavební systém a trvat na Kvalitě použitých materiálů a Kvalitě prováděných prací! S těmito tzv. 4 K je nutno samozřejmě počítat v celkové ceně dřevostavby.", uvedl k výsledkům výzkumu Josef Lenoch.

Zdroj: Tisková zráva Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD)

 

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop