EKODESIGN – dobrý sluha, nebo špatný pán?

EKODESIGN – dobrý sluha, nebo špatný pán?

Dana Jakoubková | Středa, 18. květen 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Řekněte upřímně – komu z vás vadí brázdit uměle zasněženou sjezdovku? Kterému fanouškovi je proti srsti sledovat fotbalový zápas v lednu na vyhřívaném hřišti? Tipnu si, že nikomu. Nevadí to ani „zákonodárcům" EU. Přitom je to z pohledu ekologie, spotřeby energie i vody zvěrstvo. S vysokou mírou zaujetí však vstupuje Evropská komise do výrobních závodů, potažmo našich domovů se záměrem regulace snad všeho zbývajícího v rámci směrnice o ekodesignu. Nic proti tomu; Země by se měla stát čistší, společnost šetrnější. Nejsem si ale jistá, zda například regulace průtoku vody v kohoutku vykompenzuje ztráty na sjezdovce.

Ekodesign optikou EU


Tváří v tvář zásadní výzvě zabránit změně klimatu či ji zmírnit se vedoucí představitelé EU zavázali ušetřit 32,5 % spotřeby energie do roku 2030. Zvyšování energetické účinnosti výrobků je jedním z hlavních nástrojů preventivní strategie, s jejichž pomocí může být těchto cílů dosaženo. Výrobky, které jsou navrženy tak, aby byly energeticky účinnější, mohou omezit emise skleníkových plynů a generovat významné finanční úspory pro firmy i domácnosti.

Minimální požadavky na energetickou účinnost výrobku a ekologické požadavky na domácí spotřebiče i průmyslové výrobky stanoví právní předpisy ekodesignu. Ekodesignem se rozumí zohlednění ekologických hledisek v designu výrobků s cílem zlepšit environmentální výkonnost produktu v průběhu jeho životního cyklu. Produkty, které tyto požadavky nesplňují, nemohou být prodávány v EU, nejhorší produkty ani nemají přístup na trh. Energetické štítky EU pak poskytují spotřebitelům informace o spotřebě energie a environmentální výkonnosti výrobků a pomáhají jim činit informovaná rozhodnutí.

Požadavky na ekodesign již zakotvené do směrnice se primárně zaměřují na energetickou účinnost, která se netýká jen výrobků, které spotřebovávají energii, ale i těch, které určitým způsobem hospodaření s energií ovlivňují. V budoucnu se tedy bude týkat třeba izolačních materiálů nebo oken. Další charakteristiky například stanoví limity pro spotřebu vody, požadavky na životnost, opravitelnost či recyklaci.

Podle EU ekodesign kromě úspor podporuje i konkurenceschopnost průmyslu a motivuje k inovacím, jelikož propaguje vyšší environmentální výkonnost výrobků v rámci celého vnitřního trhu. Záměrem legislativy stanovující požadavky na ekodesign, respektive parametrů, které musí výrobci a dodavatelé dodržet, je podpořit rozšíření nejúčinnějších technologií a snížit tak spotřebu energie ve fázi používání výrobku. Někteří výrobci s tím však nejsou zajedno, jak se dočtete dále.

DrevoaStavby.cz | Centrálni vysavač HUSKY

obr.: V roce 2014 snížil Brusel příkon vysavačů na 1600 watů. O tři roky později už byl příkon motoru jen 900 watů a k tomu měl návrh vysavače dalším sedm zásadních omezení. Aby vysavač splňoval vysoké nároky nových kritérií, bylo třeba na výrobku upravit prakticky všechno (motor, vzduchové cesty, filtr ...), ubrat kovy, přidat plasty a samo sebou zvednout cenu. Centrálního vysavače (vysavač se stálým, nikoli pohyblivým umístěním zdroje podtlaku a hadicovými přípojkami pevně zabudovanými v budově) se omezující nařízení netýká. Protože je 4 až 8krát výkonnější než přenosné či robotické vysavače, provede úklid efektivněji v kratším čase, čímž šetří energii, může zůstat celokovovým z recyklovaného hliníku a oceli (snížení primární energie o 95 %) a vydrží minimálně 25 let. Foto: HUSKY

Komentář odborníka


Ekodesign lokálních topidel aneb Zákazník už není náš pán Pro mě jako člověka, který prožil v takzvaném „reálném socialismu" 36 let svého života a s obrovskou úlevou i očekáváním přivítal jeho ekonomický krach způsobený neschopností soutěže s tehdy ještě kapitalistickým Západem, je současný vývoj Evropské Unie přejímající stále více metod neúspěšného a ekonomicky poraženého soupeře obrovským zklamáním. Masivní centrální plánování, stanovování dat technologických a ekonomických změn i exploze byrokratických opatření jsou průvodními znaky současnosti EU. Pýcha lidského mozku není schopna připustit existenci a odzkoušenou funkcionalitu horizontální matice trhu a snaží se ho stále více regulovat a svazovat byrokratickými předpisy.

Jedním z řady těchto direktiv je i takzvaný ekodesign výrobků, v našem případě ekodesign lokálních topidel, upravený Nařízením Komise 2015/1188, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. Toto nařízení má nahradit roli zákazníka jako základního prvku fungujícího trhu, potlačit jeho vůli a preference a nahradit je „vědeckým přístupem". Jen připomínám „nepamětníkům", že část ideologie marxismu-leninismu se nazývala vědeckým komunismem, a všichni si ještě pamatujeme jeho důsledky a dopady. Vyřazení zákazníka z tržního schématu – jeho preferencí, zkušeností a tužeb – je tak základní ranou kapitalismu a důležitým prvkem budování nové ideologie, tentokrát v zeleném hávu.

Roztroušené zkušenosti milionů zákazníků přirozeně ústící v jejich preference a rozhodnutí jsou tak nahrazovány systémem plochých, takzvaně vědeckých příkazů a direktiv, které určují v jednotlivostech a za cenu nezměrných administrativních nákladů to, co zákazník smí a nesmí, co je a co není pro něho dobré. Slabinou těchto směrnic a nařízení vždy je a bude stejný problém, jako těch z doby totality minulé – nejsou schopny konzistentně a smysluplně podat ucelený a úplný popis problému.

V případě ekodesignu jsou tak zákazníkům vnucovány systémy dražší, a to při samotném pořízení, údržbě i provozu, systémy s výrazně nižší životností a s vyšší poruchovostí. Ekonomické faktory provozu přitom v samotném hodnocení výrobků podle těchto směrnic nemají žádnou váhu. Vše se točí kolem uměle vytvořených a mnohdy velmi kontraproduktivních koeficientů, jakým je například koeficient NPE (neobnovitelná primární energie). Tento koeficient sehrává naprosto zásadní roli a pro neznalce se tváří jako sofistikovaný výpočet primární energie, vložené do každého „energonositele" – uhlí, plyn, elektřina, ropa, biomasa a tak dále. To však není pravda.

Částečně jsou energetické náklady na získání energie obsaženy pouze u energie elektrické, proto je prakticky ve všech směrnicích její používání silně znevýhodňováno; s jedinou výjimkou, a tou je elektromobilita, kde je naopak, v daném kontextu, zcela nelogicky prezentována jako super čistá. U ostatních energií potom nejsou tyto náklady a emise započteny vůbec, často pod neuvěřitelným argumentem, že jsou k nám dováženy a emise i energetické ztráty tak vznikají jinde! Detailní rozbor a polemika s Nařízením Komise 2015/1188 tak vůbec nedává smysl, protože se nejedná o technický, ale o ideologický nástroj!

Ing. Cyril Svozil FENIX GROUP
Ing. Cyril Svozil
FENIX GROUP

DrevoaStavby.cz | EKODESIGN energetický koncept Fenix

obr.: Enegetický koncept Fenix» plně elektrifikované budovy ve standardu Budova s téměř nulovou potřebou energie (nZEB), vybavené sálavým elektrickým vytápěním, větráním s rekuperací, bateriovým úložištěm s využitím upcyklovaných autobaterií a fotovoltaickými panely na střeše byl Ministerstvem pro místní rozvoj oceněn jako certifikovaný projekt pro takzvaná Města budoucnosti. V důsledku implementace nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) do vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov se však realizace podobných projektů v České republice významně ztížila a prodražila. Foto: FENIX

Komentář odborníka


Už na počátku konstrukce našich tepelných čerpadel, byť se tehdy ještě o ekodesignu nemluvilo, jsme si vzali pravidla udržitelnosti topných systémů za svá. Při vývoji jsme se snažili vytvořit takové zařízení, které bude do budoucna splňovat jak naše požadavky na kvalitu a efektivitu provozu, tak i na minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Otázka ekodesignu a udržitelnosti u tepelných čerpadel úzce souvisí s jejich efektivitou a kvalitou jednotlivých komponent a lze ji pozorovat na několika úrovních, ať už jde o výbavu čerpadel, jejich užitkovost nebo i samotný design a zpracování povrchu vnější jednotky čerpadla. U té doporučujeme volit nerezovou ocel, která se vyznačuje delší životností. Klíčovým faktorem ovlivňujícím ohleduplnost čerpadel vůči životnímu prostředí je jejich vnitřní výbava.

Spolehlivé tepelné čerpadlo stojí na kvalitních a vhodně dimenzovaných součástech, které maximalizují jeho efektivitu hlavně při nízkých venkovních teplotách. Proto jsme při návrhu čerpadel zvolili špičkové komponenty i za cenu vyšších nákladů, ať už jde o scrollový kompresor, který se vyznačuje tišším chodem a delší životností, nebo ekologické chladivo propan R290, které má výborné termodynamické vlastnosti, ale zároveň nenarušuje ozónovou vrstvu. Otázka ekodesignu se pak prolíná i s požadavky na co nejtišší provoz, který úzce souvisí s kvalitou zpracování tepelného čerpadla a jeho vhodným umístěním. Akustické vlastnosti čerpadla číselně definuje akustický výkon, který by v ideálním případě neměl přesáhnout 50 decibelů.

Jakub Tykal ACOND
Jakub Tykal
ACOND

Energetická náročnosti umělého zasněžování v celé oblasti Alp během jedné sezóny představuje celoroční spotřebu 130 000 čtyřčlenných domácností. Vody spotřebuje stejně jako Praha za rok ve vrcholné turistické sezóně.

DrevoaStavby.cz | EKODESIGN dům ACOND

Foto: ACOND

Redakční sondou


Vývoj opatření v oblasti energetické účinnosti je komplexní a zdlouhavý proces, který vyžaduje důkladné konzultace se zainteresovanými stranami. Patří k nim i zástupci výrobců dotčených oblastí produktů, ovšem demokratická kontrola čekajících rozhodnutí je prakticky nemožná. Aby bylo možné upravit povinné ekologické požadavky na výrobky správně a účinně, je třeba získat obrovské množství informací ke konstrukčnímu zpracování i následnému fungování výrobku nebo skupiny výrobků.

A právě zde začíná dobrý úmysl ekodesignu pokulhávat, protože směrnice kromě smysluplných požadavků uvádí i požadavky, které jsou pro určité systémové konstelace nevhodné nebo postrádající smysl. Že je stanovení produktových kritérií velmi komplikované a regulace ze strany EU může být nadměrná, ukázal například soudní spor výrobce vysavačů Dyson s Evropskou komisí. Společnost zpochybňovala zavedená pravidla s tím, že diskriminují její výrobní technologii, uvádějí zákazníky v omyl v souvislosti s energetickým štítkem a zvýhodňují konkurenty. Spor, který společnost Dyson vyhrála, následně vedl k dočasnému zmrazení regulačního procesu, zrušení pravidel pro energetické štítkování vysavačů a k přezkoumání politiky ekodesignu jako celku.

Jsou ale i případy, kdy implementací požadavků do výrobku nedojde k ekologické úlevě, ale naopak k ještě větší zátěži energetické, zátěži zdrojů i životního prostředí, nákladově to stojí více jak výrobce, tak v provozu zákazníka, a přesto jsou směrnicí dále vyžadovány. V takových situacích, kdy chybí erudice nebo vůle ze strany „úředníka" EU a dotčený výrobce nemá energii nebo finance na právní kroky, tedy může vést uplatňování směrnice o ekodesignu k absurdním opatřením, kdy výrobek už není energeticky ani ekonomicky životaschopným, nemluvě o tom, zda její prosazení nedostane evropskou ekonomiku do konkurenční nevýhody ve srovnání s jejími globálními konkurenty.

DrevoaStavby.cz | EKODESIGN okna VEKRA

Foto: VEKRA

Věděli jste, že anální sprcha snižuje produkci CO2?

Domácnost spotřebuje v průměru 27,5 kilogramu toaletního papíru ročně. Rozhodnete-li se pro sprchovací WC, ušetříte ročně 61 kilogramů dřeva použitého na výrobu toaletního papíru. Tomu odpovídá kmen stromu o výšce 1,7 metru a průměru 30 centimetrů. Za rok ušetříte tolik CO2, kolik vyprodukuje jízda v autě dlouhá 550 kilometrů. Provozem sprchovacího WC s funkcí osoušení a s elektřinou získanou z nízkouhlíkové energetiky vyprodukuje domácnost o 24 kg CO2 méně než výroba pro danou spotřebu toaletního papíru. Celkově padne na výrobu toaletního papíru pro jednu domácnost 2 350 litrů vody ročně. Funkce sprchování AquaClean Comfort ve srovnání s tím spotřebuje pouze 1 500 litrů a ušetří tak 850 litrů vody ročně. To odpovídá téměř šesti vanám o objemu 150 litrů. Společnost Geberit podniká v duchu cirkulární ekonomiky a udržitelnost je součástí DNA značky již více než třicet let. Všechny své produkty vyvíjí a optimalizuje v souladu se zásadami ekodesignu už od roku 2007, tedy dříve, než byly implementovány do legislativy, a tak, aby byl každý produkt z ekologického hlediska lepší než jeho předchůdce

DrevoaStavby.cz | EKODESIGN bidet v koupelně

Foto: Geberit

DrevoaStavby.cz | EKODESIGN Domácí spotřebiče GORENJE

obr.: Domácí spotřebiče GORENJE patří mezi nejúspornější na trhu (ve své domovině je značka dokonce držitelem ocenění Energy Saving Award jako energeticky nejúčinnější). Indukční varná deska Omniflex HET945XSC se zabudovaným odsavačem par dosahuje a překračuje, stejně jako ostatní výrobky Gorenje, nejlepší energetickou třídu požadovanou evropskými normami a již ve fázi návrhu produktu je určeno a zohledněno až 80 % všech jeho dopadů na životní prostředí. Na svůj provoz spotřebují méně elektřiny, vody a detergentů než srovnatelné produkty konkurence a jsou vybaveny zdravotně nezávadnými komponenty navrženými a vyrobenými tak, aby je bylo možno na konci životního cyklu snadno demontovat a recyklovat. Foto: GORENJE

Komentář odborníka


Otázka ekodesignu se legislativně oken zatím netýká a pokud bude zavedena nějaká regulace, domnívám se, že nepřinese žádná zásad ní omezení. Na energetickou účinnost nahlížíme jako na konkurenční výhodu a neustále se ji snažíme zlepšovat i bez Unie. V současnosti je hodnota prostupu tepla oknem tak nízká, že jsme pár kroků před případným „vylepšením" evropskou směrnicí. Nejde ovšem jen o energetiku. Ekologie a udržitelnost se u nás odráží hlavně v dlouhé životnosti výrobků, která úzce souvisí s kvalitou použitých materiálů a samotného provedení okenních prvků.

Kvalitně vyrobené a nainstalované okno vydrží spolehlivě sloužit desítky let a není tedy nutné ho po pár letech vyměňovat. Pokud jde například o plastová okna, mnoho výrobců oken vidí udržitelnost v použití recyklovaných materiálů. My zastáváme odlišný postoj. Podle nás vyhovují požadavkům na udržitelnost pouze profily z prvoplastu, které mají jasně deklarované složení, ne recykláty. Při posuzování dopadu oken na udržitelnost bydlení ale bereme v úvahu i profesionálně provedenou montáž, která má na životnost oken z našeho pohledu stejně zásadní vliv. Proto lidem obecně vždy doporučujeme vybírat okna od takového výrobce, který zároveň dokáže zajistit jejich odbornou instalaci.

Jan Tušl VEKRA
Jan Tušl
VEKRA


časopis o dřevostavbách DŘEVOstavby 2-2022

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 2/2022

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

DaS 2-2022
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop