Dům na bázi dřeva

Tisk

Dřevostavby rostou! Už jich je 15 procent!

Redakce | Pátek, 31. srpen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

04 Holzhaus-Scheibein-1Dřevostavby v České republice pokračují v trendu kontinuálního růstu. Z posledních statistik vyplývá, že v roce 2017 bylo v ČR dokončeno celkem 14 548 rodinných domů, z nichž 2 159 bylo dřevostaveb. Výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco domy zděné rostly meziročně pouze kolem tří procent! Dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi.


Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

tab1

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde se všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí ještě podrobněji sledují do podskupin podle typu nosné konstrukce nebo způsobu montáže.

tab2

Z tabulky dále vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo postaveno technologií lehkého rámového skeletu, a to panelovou montáží (1 075 domů). To svědčí o tom, že s růstem poptávky po dřevostavbách rostou i výrobní kapacity větších výrobců, kteří realizují svou produkci v krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů, kde také dosahují kromě výborné kvality i lepší efektivitu práce a vyšší produktivitu výroby. Roste také počet domů realizovaných tzv. staveništní montáží, což zase svědčí o růstu počtu menších stavebních nebo tesařských firem, které s dřevostavbami teprve začínají. Na druhou stranu v roce 2017 meziročně mírně poklesly počty dokončených srubů a roubenek a staveb realizovaných technologií panelů z masivního dřeva (masivní dřevěné panely).


k boxu Ing Blaha 800 600Věřím, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa nebo Švýcarska, kde tvoří zhruba pětinový podíl na trhu rodinných domů.

Do budoucna se dá v České republice očekávat další kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti apod.).

K důvěře investorů v dřevostavby přispívá i institut smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby, který byl zřízen jako jedna z aktivit ADMD v roce 2015 a na nějž se mohou investoři, v případě stížností, reklamací nebo sporů se zhotoviteli domů, obrátit.

Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů


Líbil se Vám článek?

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop