Časopis sruby&roubenky 4/2012
Tento článek vyšel v: Časopis sruby&roubenky 4/2012
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 40 Kč
Objednat časopis
Tisk

Seriál: Od záměru po realizaci dřevostavby z masivu (3)

Helena Petáková | Pondělí, 28. duben 2014 |

Přidat na Seznam.cz

02 [Group 5]- DSC5028  DSC5030-3 images 0000 kopieKrok za krokem jsme vás v časopise sruby&roubenky provedli všemi fázemi stavby rodinného domu ze dřeva - od počátečního nápadu až po kolaudaci. Stručný souhrn jednotlivých bodů, jimiž při stavbě budete muset projít, najdete pdfZDE. Jak postupovat, co vás čeká, na co si dát pozor, na co nezapomenout? Až budete mít odškrtnutý i ten poslední bod, stanete se majitelem svého srubu nebo své roubenky! V průvodci jsou uvedená také čísla vydání časopisu, ve kterých jsme konkrétní tématiku popsali podrobně. Články najdete i na webových stránkách, právě jste otevřeli díl třetí: Zpracování projektu.

Naše pozornost bude v tomto dílu seriálu patřit projektu a všem jeho náležitostem. Budeme projektovat fiktivní rodinný dům z masivního dřeva a budeme vycházet z předpokladu, že majitel si na úřadech už ověřil, zda na vybraném pozemku rodinný dům tohoto typu postavit může.

Prvním krokem k vysněnému domu je projektová studie. Krok je to velice důležitý, protože rozhoduje o tom, jestli dům bude nejen hezký, ale i prakticky vyřešený. Kuchyňskou linku nebo dlaždičky v koupelně jednou vyměníme vcelku bez problémů, ale špatně vymyšlenou dispozici srubu nebo roubenky už budeme měnit těžko. Proto je třeba navržení dispozic domu věnovat opravdu dostatek pozornosti.

Studie je zjednodušený projekt domu

Projektová studie slouží hlavně k vyjasnění představ mezi projektantem a investorem. Zahrnuje situační nákres budoucího domu na pozemku, který bere v úvahu světové strany, umístění vjezdu na pozemek, sklon pozemku, regulativy úřadů, ochranná pásma, případně usazení dalších doplňkových staveb k rodinnému domu. V rámci studie projektant řeší také možnosti zasíťování pozemku, případně umístění vlastní studny a jímky nebo domácí čističky odpadních vod. Také tyto stavby mohou ovlivnit polohu domu na pozemku.

Studie znázorňuje architektonické řešení domu a jeho dispozice. Obsahuje pohledy, ze kterých je zřejmé, jak bude dům vypadat, nákresy půdorysů a základní řez domem s výškami podlaží a celé stavby. Většina architektů a projektantů nám může nabídnout trojrozměrnou počítačovou vizualizaci, která umožňuje v relativně krátké době navržené dispozice měnit a upravovat. Stejně tak si můžeme virtuálně vyzkoušet osazení domu na pozemku, nechat si navrhnout jeho okolí včetně doplňkových staveb, bazénu, zahrady, zpevněných ploch a výsledně se kolem budoucího domu můžeme projít, prohlédnout si ho v různých materiálech a v reálném zastínění, případně se podívat dovnitř.

Pokud jsme s návrhem spokojeni, je vhodné seznámit se studií také stavební úřad a předejít tak případným změnám v budoucím projektu.

Co je součástí projektové dokumentace

Ke stavbě rodinných domů většinou stačí jednostupňový projekt, který použijeme pro získání stavebního povolení i pro vlastní stavbu. V některých případech je nutné vypracovat nejprve samostatný projekt pro územní rozhodnutí, stavební povolení, respektive ohlášení a teprve poté prováděcí dokumentaci. V našem modelovém příkladu budeme počítat s projektem jednostupňovým a představíme jeho jednotlivé části.

Stavební část projektu

Obsahuje:

• průvodní a technickou zprávu – zahrnuje požadované informace o projektované stavbě včetně jejího technického řešení

• situace s osazením domu na pozemku – znázorňuje i katastrální hranici pozemku investora, hranice sousedních pozemků, oplocení, zakreslení sousedních staveb, vjezd na pozemek, zpevněné plochy, domovní přívody vody, kanalizace, elektřiny, plynu, případně umístění studny, jímky na vyvážení, čističky, nádrže na dešťovou vodu, trativody. Pokud se na pozemek přivádějí přípojky, projektant je také většinou zakreslí v této situaci

• základy – navrhují se podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu. U srubů a roubenek se často realizují kamenné sokly, proto výkres řeší, zda se sokl v rámci základové desky vyzdí nebo následně obloží. Některé složitější základové konstrukce vyžadují také výkres výkopů

• výkresy půdorysů jednotlivých podlaží – doplněné tabulkou místností, legendou materiálů, veškerými půdorysnými kótami. Z výkresu srubu nebo roubenky musí být zřejmé, které konstrukce budou vyžadovat rektifikaci, důležitá je poznámka o dostatečných dilatacích nad příčkami, okny a dveřmi

• výkres stropních trámů nad přízemím – obsahuje délky, rozteče a dimenze jednotlivých stropních trámů, případné výměny ve stropní konstrukci, přesahy stropních trámů pro osazení pozednice atd. Důležité je dodržet pravidelné rozteče pohledových stropních trámů, zvlášť ve velkých místnostech, kde by různé mezery nevypadaly dobře

• půdorys a řez krovu – řeší tesařské konstrukce, dimenze jednotlivých prvků krovu, podpůrné konstrukce krovu, rozteče krokví, přesahy krokví, umístění střešních oken, případně konstrukci vikýřů

• výkres štítových stěn – návrh osazení vaznic ve štítových stěnách, velikost a tvar otvorů a výdřeva sendvičové konstrukce

• řezy – obsahují veškeré výškové kóty, řešení základových konstrukcí, počty klád nebo trámů pod stropní konstrukci, sklon střechy a samozřejmě skladby podlahových konstrukcí a střešní konstrukce. Ve skladbě podlahy v přízemí je také nutné zohlednit výsledky radonového průzkumu

• výkres střechy – mimo půdorysných a výškových kót definuje druh střešní krytiny, sklony střešních rovin, výšku komína nad střechou, klempířské prvky, vikýře, střešní okna, výlez na střechu a jiné

• výkres pohledů – představuje vzhled domu ze všech stran, s jeho materiálovým a barevným řešením, výškovými kótami a průběhem stávajícího a upraveného terénu.

Statický posudek

Statické posouzení navrhované stavby řeší jak návrh základových konstrukcí, tak dimenze jednotlivých nosných prvků srubu nebo roubenky, hlavně průvlaků, stropních trámů, vaznic, krokví a dalších prvků krovu. Zohledňuje i to, v jaké nadmořské výšce a klimatických podmínkách se projektovaná stavba nachází.

Požární zpráva

Zabývá se požárně bezpečnostním řešením konstrukcí stavby a také jejím odstupem od sousedních pozemků a staveb. Požárně nebezpečný prostor je u srubů a roubenek mnohem větší než u zděných staveb a v případě menších pozemků často zasahuje mimo parcelu investora, kdy je důležité získat souhlas vlastníka dotčeného sousedního pozemku. V požární zprávě také najdeme potřebná osazení požárních hlásičů, hasicích přístrojů a jiné.

Projekt elektroinstalací

Zahrnuje veškeré silnoproudé a případně i slaboproudé rozvody v domě a na pozemku. Ve srubových a roubených stěnách je nutné věnovat větší pozornost rozmístění světel, zásuvek a vypínačů, protože po dokončení stavby je jejich dodatečná úprava složitá, většinou dokonce nemožná. Projekt elektroinstalací obsahuje přívod elektřiny a další venkovní rozvody, přívod k vjezdové bráně, ke zvonku u branky, případně k bazénu, ke studni nebo čističce odpadních vod. Dále je vhodné navrhnout rezervu pro případné pozdější realizace doplňkových staveb na pozemku, jako jsou pergoly a zahradní přístřešky. V projektu také najdeme rozkreslené domovní rozvaděče, uzemnění a hromosvod a také technickou zprávu.

Projekt zdravotechniky (voda a kanalizace)

Navrhuje venkovní rozvody vody, splaškové a dešťové kanalizace, v případě potřeby přípojky na vodovodní nebo kanalizační řady nebo umístění a návrh jímky, septiku či čističky odpadních vod a nádrže na dešťovou vodu. Projekt řeší i způsob likvidace dešťových vod ze střech domu. Dále obsahuje výkresy jednotlivých podlaží s rozkreslenými rozvody vody a kanalizace, podélné řezy kanalizací, potřebná schémata a technickou zprávu.

Projekt vytápění

Základem projektu je výpočet teplených ztrát jednotlivých místností a celého domu. Podle tohoto výpočtu projektant navrhuje kotel, tepelné čerpadlo nebo jiný zdroj vytápění a následně také podlahové topení, dimenze radiátorů, přímotopů nebo dalších topných prvků. Ve srubech a roubenkách se v přízemí využívá zejména podlahové topení, protože radiátory u srubové nebo roubené stěny nevypadají nejlépe. Projekt vytápění dále obsahuje výkresy jednotlivých podlaží s navrženými topnými prvky, plošné schéma, schéma kotelny včetně navržené regulace, popis jednotlivých prvků topného systému a technickou zprávu. V případě využití tepelného čerpadla projekt znázorňuje umístění vrtů nebo plošného kolektoru, popřípadě venkovní jednotky. Pokud se na pozemku nachází plyn, je v situaci také zakreslen domovní plynovod. K zasíťování pozemku je nutné zpracovat i projekt plynovodní přípojky z plynovodního řadu.

Další části projektu

Mohou to být například projekty vzduchotechniky nebo centrálního vysavače, pokud s nimi majitel dřevostavby počítá. Dále je možné nechat si od projektanta zpracovat výkaz výměr, který je vhodný pro určení rozpočtu. Realizující firmy srubů a roubenek ale často dodávají tento výkaz v rámci cenové nabídky.

Problematika zpracování projektové dokumentace je samozřejmě mnohem složitější, řídí se jak příslušnou vyhláškou, tak požadavky stavebních úřadů a následně i investorů. Další kapitolou jsou veškeré potřebné přílohy k projektu, stanoviska a vyjádření pro povolení stavby. To už je ale na další samostatný článek.

Autor: Daniel Vlček

Pokračování ZDE

Vlček


Líbil se Vám článek?

Komentáře  

 
0 #3 Helmut Bosch 2014-05-19 05:05
Článek super, ale ta úvodní fotka je strašná (ten dům je nechutné sídlo). :-x
Citovat
 
 
0 #2 Jitka 2014-05-17 20:02
zase jsem o něco chytřejší :-)
Citovat
 
 
0 #1 Kuba 2014-05-16 11:02
Výborný a podrobný článek.
Citovat
 

Přidat komentář


Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Hlasujte o dřevostavbu roku

...a vyhrajte moderní krb

 v hodnotě 185 275 Kč

a další prémiové výhry

 

Hlasovat

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop

test HTML5 animace