Stavíme dřevostavbu 4. Jak? aneb s firmou či svépomocí?

Stavíme dřevostavbu 4. Jak? aneb s firmou či svépomocí?

Redakce | Pondělí, 20. červenec 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Jednou z prvních otázek, které si lidé kladou, když začínají plánovat stavbu svého rodinného domu, je, zda si dům postavit svépomocí, nebo nechat realizovat firmou. A pokud firmou, zvažují, jestli zvolit panelovou výstavbu, nebo takzvanou letmou montáž.


Dřevostavbu svépomocí?

Stavba svépomocí závisí na zručnosti, času, znalostech a financích investora neboli stavebníka. Kdokoliv se rozhodne pro stavbu svépomocí, měl by si ujasnit priority, zvážit, co je pro něho přednější, co by tím chtěl dosáhnout.

Pokud to jsou finance, není jisté, že stavba v konečném důsledku bude levnější. Může však být pro investora důležité, že je se svou stavbou spjatý, že to je jeho tzv. dítě. Samozřejmě vždy je potřeba dát na váhy, co to dává, a co to člověku bere – čas, peníze, energii.

 • Stavba svépomocí totiž vyžaduje od stavitele velkou dávku odvahy, sebedůvěry a především znalostí.
 • Musí se seznámit s technologiemi stavění, získat informace z knih, internetu, případně od jiných stavitelů.
 • Porovnávat, zjišťovat, objíždět už postavené jiné stavby.
 • Diskutovat s jinými staviteli, příbuznými i sám se sebou.
 • Věřit si, že dotáhne svoji vizi o postavení domu svépomocí. Tak jak to bylo kdysi v přísloví: Postav dům, zasaď strom, zploď syna.

Samozřejmě, že to není jednoduché. Místy by se dalo říct, že to je i nebezpečné. V konstrukcích dřevostaveb existuje řada detailů, které se musí nejen správně navrhnout, ale i zrealizovat. Například u difuzně uzavřené konstrukce je velké riziko, že toto nezvládne stavebník provést sám kvalitně.

Nechat si postavit dřevostavbu firmou má také (jako skoro všechno) své kladné a záporné stránky. Mezi ty kladné patří:

 • zkušenosti firmy,
 • profesionální vedení stavby a kvalita práce,
 • dohled na celý průběh a realizaci stavby,
 • poskytované záruky a nezanedbatelná může být i garance ceny a použitých technologií.

Výhodou pro investora může být to, že stavební firmy většinou spolupracují s finančními specialisty, případně mají vlastní odborníky, kteří umí stavbu profinancovat včetně individuálního financování. Pro stavebníka mohou být zajímavé i další služby, například vyřízení stavebního povolení atd.

Pokud si však stavebník vybere z jakýchkoliv důvodů nekvalitní firmu, tak se z výhod samozřejmě velmi rychle mohou stát nevýhody.

stavime-drevostavbu-jak-dreamstimw

Foto: Dreamstime

Komentář odborníka

Staveništní výstavba má své plusy v tom, že se obvykle použije méně materiálu, je zde větší flexibilita při výstavbě samotné a lepší dopravní dostupnost na stavbu. Realizace je ale citlivá na povětrnost, je nutné významnější používání impregnací, a hlavně nemusí mít certifikaci, resp. může ji provádět téměř každý, což může mít na kvalitu stavby zásadní vliv.

Panelová výstavba má výhodu ve výrobě v hale, bez vlivu povětrnosti, podle podrobnější projektové dokumentace. Jedná se o specializovanou výrobu – každý pracovník dělá pouze jednu věc – např. osazování oken, těsnění, fasádu – to zaručuje lépe zpracované detaily, rychlejší montáž.

Jde o certifikovaný konstrukční systém. Co se realizace týče – svépomocná je levnější, ovšem to je asi jediná výhoda. Realizace s certifikovanou firmou je sice dražší, ale dům je řešen prověřenými detaily, máte od společnosti jistoty a záruky.

Dřevostavba je stavba, jejíž hlavní nosnou konstrukci tvoří dřevo, přičemž každý dřevěný i jiný prvek použitý pro tuto stavbu má svůj předem stanovený účel a detail, na základě kterého je do stavby umístěn. Rozhodně bych stavbu dřevostavby svépomocí nedoporučoval. Postavit kvalitní dřevostavbu svépomocí by zvládlo pouze pár lidí v republice.

Ing-Oldrich-Sebek-ATRIUM
Ing. Oldřích Šebek
ATRIUM s.r.o.


Svépomoc nepříliš běžná

Stavba čistě svépomocí není příliš běžná, přece jenom málokdo umí všechna řemesla, která jsou nutná pro realizaci stavby, případně není schopen nebo ochoten se je učit. Častější způsob stavění svépomocí je ten, při kterém si stavebník takzvaně „naptává" jednotlivá řemesla a práce a on sám je v roli stavebního koordinátora.

Může být podle stavebního zákona na vlastní stavbě i stavebním dozorem, pokud je odborně způsobilý. Pokud ne, na tuto činnost si musí najmout odborníka. Mnohem obvyklejší je však nechat si postavit dům firmou. Rozsah stavby je otázkou dohody mezi firmou a stavebníkem a řada stavebních firem nabízí především tyto varianty stavby:

 • hrubá stavba
 • stavba na klíč

Rozsah hrubé stavby není ve stavebním zákoně specifikovaný, ale většinou zahrnuje tzv. konstrukční minimum – tepelně izolační obálku budovy. To je zejména nosná konstrukce včetně fasádního systému, výplně otvorů, střešní plášť, komín, tepelné izolace a parotěsné či parobrzdné uzávěry.

Takováto skladba je již nosičem veškerých tepelně-technických parametrů, které jsou měřitelné a kontrolovatelné, a to blower door testem či termovizním měřením. Stavba na klíč, jak už název napovídá, je stavba připravená k nastěhování.

Také tento termín není ve stavebním zákoně specifikovaný, ale bere se jako nepsané pravidlo, že se jedná se o kompletní dodávku stavby, tedy její vnitřní i venkovní části, a to včetně základové desky.

stavime-drevostavbu-jak-interier

obr.: Svépomocná výstavba je na první pohled levnější, jenže kromě kvality musíme vzít v úvahu i cenu našeho času a v takovém případě už realizace na vlastní pěst nevychází nijak výhodně. Foto: Martin Zeman

Komentář odborníka

Dle mého názoru nejlépe fungují projekty, u kterých realizační firma řeší kompletní dodávku na klíč, až po interiér. Je zde zcela jasná zodpovědnost. Pracovní party, které dělají na stavbě, se znají, mají mnohokráte vyzkoušené svoje návaznosti a všechny „netradiční" situace se řeší mnohem snadněji a efektivněji.

U pasivního domu toto vše platí dvojnásobně, protože na kvalitu provedení a komplexní znalost problematiky jsou zde daleko vyšší nároky. Jedním z prubířských kamenů je test neprůvzdušnosti (Blower-door test) – jeho provedením se prověří kvalita realizace.

I z pohledu projektanta je velký rozdíl, jestli je naše dokumentace určena profesionálům nebo svépomocným stavitelům. V takovém případně musí být detail zpracování ještě mnohem podrobnější. Stavebník, který chce zvolit stavbu svépomocí, si musí uvědomit dvě důležité věci.

 • Zaprvé: bude ho to stát spoustu času, a i když to není jediné kritérium, čas jsou peníze.
 • Za druhé: na provedené práce nebude mít záruku a v případě, že se něco pokazí v částech díla dodaných jiným dodavatelem, bude jen velmi obtížně určovat odpovědnost, hledat chybu a ukazovat prstem na toho, kdo to má opravit či zaplatit.

ing-irena-truhlarova-architektka-archcon
Ing. Irena Truhlářová
ARCHCON atelier s.r.o.

stavime-drevostavbu-jak-panelova-vystavba

obr.: Panelová výstavba dává klientovi obrovskou výhodu v podobě certifikace jednotlivých výrobků. Foto: ATRIUM / Martin Zeman


drevoastavby-casopis-titulka-4-2020-200x238-tinified

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 4/2020

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

Panelová nebo letmá montáž

Obecně je technologie výstavby v podstatě dvojí:

 • letmá montáž
 • panelová montáž

Letmá montáž představuje způsob výstavby, při které jsou na stavební místo přivezeny jednotlivé prvky (sloupky, desky, izolace, fólie...) a na místě se z nich staví dům.

Panelová montáž – jak název napovídá je stavba z panelů, které se připravují ve výrobních halách a mají různý stupeň prefabrikace. Obvykle jsou v jednotlivých panelech zabudována i okna, dveře, elektřina a jsou zhotoveny povrchové úpravy.

Panely (prefabrikáty) se po vyrobení v halách převezou na staveniště a tam se montují. Z technického hlediska při kvalitně provedených pracích není v obou způsobech výstavby žádný rozdíl. U domů stavěných letmou neboli staveništní montáží je výhodou větší variabilita konstrukce, která je dána stavbou z jednotlivých prvků, což umožňuje rozmanitější členění stavby.

Navíc stavební firma může pružně reagovat na změnu podmínek a částečně „za pochodu" měnit stavbu. U domů stavěných panelovou montáží jejich prefabrikace neboli příprava panelů ve výrobních halách výstavbu výrazně urychluje, zlevňuje a zefektivňuje.

U panelů (prefabrikátů) se také dosahuje větších rozměrových přesností. Domy stavěné letmou/staveništní montáží nepodléhají žádným schvalováním ani certifikací. S nadsázkou můžeme říct, že si firma může vymyslet prakticky jakoukoliv konstrukci či jakékoliv skladby konstrukčních částí (stěn, stropů, střech...).

Musí však samozřejmě splňovat tepelné, statické, požární a další požadované parametry. Oproti tomu velkou výhodou domů stavěných panelovou montáží je, že převážná část firem je členem Asociace dodavatelů montovaných domů a splňují tak unikátní certifikaci Dokument národní kvality (DNK).

Tento dokument se věnuje kvalitě dřevostaveb a jeho nároky na provádění stavby převyšují zákonem dané požadavky.

stavime-drevostavbu-jak-panely

obr.: Volba panelů neznamená zásadní omezení architektonického návrhu. Konstrukce je variabilní po modulech a je s ní možné realizovat i atypické rodinné domy. Foto: ATRIUM

Komentář odborníka

Dřevostavba z masivních panelů umožňuje rychlou a přesnou výstavbu domu. Panely jsou ve výrobě přesně připravené včetně spojů a otvorů a hrubá stavba se montuje na místě. Pro montáž je oproti two-by-four potřeba těžká technika, což v případě těžko dostupných stavenišť, může být neřešitelný problém.

Hrubá stavba rodinného domu z panelů může být hotová během 1–3 dnů, což ale v případě letmé neboli staveništní montáže two-by-four konstrukce není možné. Pro nás jsou panely na prvním místě i díky svému vzhledu. Stále častěji si investoři přejí pohledovou kvalitu do interiéru.

jaroslav-jiruska-drevostavby-biskup
Ing. Jaroslav Jiruška
DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.

stavime-drevostavbu-jak-drevostavba-two-by-four

obr.: Two-by-four systém je sice variabilnější, panelová výstavba je ale rychlejší a především není tolik závislá na povětrnosti. Foto: Martin Zeman


Seriál Stavíme dřevostavbu 4. díl - Jak?

V tomto článku jsme vám podrobně představili, jak probíhá stavba dřevostavby svépomocí, jak probíhá stavba dřevostavby s ověřenou firmou a zda si vybrat letmou montáž či panelovou výstavbu. A na co se můžete těšit příště?

1. PROČ?

Výhody dřevostaveb

2. CO?

Přehled konstrukčních systémů

3. Z ČEHO?

Přehled stavebních konstrukčních i nekonstrukčních materiálů, deskové materiály

4. JAK?

Letmá montáž, nebo panelová výstavba? S firmou, nebo svépomocí?

5. S KÝM?

Kdo staví dřevostavby a kolik se jich postaví? Jak vybrat vhodnou firmu?

6. O ČEM?

Kompendium minimálních znalostí o dřevostavbách

Připravila: Zoja Skopalová
Foto: Martin Zeman


Přečtěte si předchozí tři díly seriálu Stavíme dřevostavbu

Stavíme dřevostavbu 1. – Proč?
 
Stavíme dřevostavbu 2. – Co? aneb Přehled konstrukčních systémů
 
Stavíme dřevostavbu 3. - Z čeho? aneb Přehled stavebních materiálů
 
DaS 4-2020
gotop