Krok za krokem k dotaci Nová zelená úsporám 2022

Krok za krokem k dotaci Nová zelená úsporám 2022

Redakce | Středa, 06. duben 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Chystáte stavbu či rekonstrukci domu, plánujete nový nízkoenergetický dům? Dotace z programu Nová zelená úsporám, které vypisuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, vám může uspořit statisíce korun. Na první pohled se může zdát, že je proces získávání dotace složitý a zdlouhavý, ve skutečnosti má ale přesně daný postup.

Můžu využít dotaci Nová zelená úsporám i pro svůj projekt?


Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda bude pro stavebníka výhodné dotaci využít. S každou dotací je totiž spojena povinnost přizpůsobit projekt podmínkám příslušného dotačního programu. Cílem programu Nová zelená úsporám je především motivovat k energetickým úsporám, ale také například k šetrnému hospodaření s vodou.

S vyšší finanční podporou lze počítat, pokud bude navrhovaný rozsah opatření větší nebo bude spojeno více opatření do jedné žádosti, tedy projekt bude řešit nejen zateplení domu, ale také například využití obnovitelných zdrojů nebo hospodaření s vodou. Naopak při malém rozsahu opatření, například pouze při výměně oken nebo zateplení menší části domu nedostatečnou tloušťkou izolace, s největší pravděpodobností podmínky pro poskytnutí podpory nesplníte. Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí.

Na začátku platí stavebník vše sám a peníze mu přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončí a podpořená opatření řádně doloží. V některých případech pak může být vhodné rozdělit záměr na etapy a realizovat je postupně.

DrevoaStavby.cz | Jak získat dotaci Nová zelená úsporám 2022

Zdroj: ročenka PASIVNÍ DOMY 2022

Kdy máte nárok na dotaci z programu Nová zelená úsporám?


 • stavíte pasivní dům (rodinný i bytový)
 • renovujete starší stavbu (zateplujete fasádu, stropy a střechu, vyměňujete okna a dveře)
 • instalujete solární a fotovoltaické systémy
 • zakládáte zelenou střechu
 • zachycujete dešťovou vodu do podzemní nádrže
 • pořizujete a instalujete dobíjecí stanice pro osobní elektromobily
 • využíváte teplo z odpadní vody
 • měníte starý neekologický kotel

Najděte si projektanta a energetického specialistu


Než se pustíte do samotných prací, je třeba zjistit si podmínky, za kterých je lze dotovaná opatření realizovat. Některé záměry mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod. Poradit by vám měl projektant a zejména příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním.

Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy – a vypracovat jej může pouze osoba s příslušnou autorizací či oprávněním. Platí to zejména v případě žádostí na zateplení nebo novostavbu domu.

V nejjednodušších případech, jako je například výměna kotle nebo instalace některých dalších obnovitelných zdrojů energie (OZE), je požadovaná dokumentace k žádosti minimální a vypracovat ji může i odborná firma oprávněná současně k instalaci vybraného typu zdroje.

Pokud budete stavět nový rodinný dům a budete chtít dotaci z programu NZÚ využít, vyberte si dodavatele, který má s vyřizováním dotace zkušenost a dokáže téměř celý proces vyřídit za vás.

Připravte si dokumenty k podání žádosti


Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu, připravte si všechny potřebné povinné přílohy. Budete potřebovat zejména:

 • Odborný posudek - Pokud je povinnou součástí posudku Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), jedná se o oblasti podpory A a B, a žádost budete podávat sami, budete potřebovat i číslo energetického specialisty a čísla pro vložení do žádosti o dotaci ze systému ENEX, které vám poskytne energetický specialista.
 • Některé další dokumenty prokazující například vlastnictví objektu, projednání záměru se stavebním úřadem apod. Veškeré dokumenty musí být předány výhradně digitálně, prostřednictvím informačního systému pro administraci žádostí. Papírové doklady však pečlivě uschovejte pro možnost případné pozdější kontroly.

DrevoaStavby.cz Jak získat dotaci Nová zelená úsporám 2022 (podání žádosti)

Elektronická identita


Podávání žádostí i všech souvisejících dokumentů v programu Nová zelená úsporám probíhá online přes systém. Pro založení účtu uživatele je nutné ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikaci. K tomu slouží Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Pokud ho ještě nemáte zřízený, je potřeba si ho nejprve zřídit na portálu e-identita.

Vyplňte elektronickou žádost o dotaci


Po registraci se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti o podporu nebo můžete prostřednictvím tohoto systému pověřit podáním žádosti a další administrací jinou osobu. Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti Výzvu k odstranění nedostatků s případnou stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží lhůta 24 až 36 měsíců dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení fondu. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.

DrevoaStavby.cz Jak získat dotaci Nová zelená úsporám 2022 (akceptace)

Zajistěte si odborný technický dozor


Realizujete-li opatření v oblasti podpory A nebo B, tedy zateplení stávajícího domu nebo novostavbu, je vaší povinností mít po dobu realizace opatření zajištěn odborný technický dozor, k tomu způsobilou osobou. Dejte pozor, aby osoba byla nezávislá na realizační firmě. Nemělo by se jednat ani o vašeho blízkého příbuzného nebo jinou blízkou osobu. Dozor musí průběžně kontrolovat prováděná opatření, jejich soulad se žádostí a pořizovat fotodokumentaci. Na závěr vypracuje a potvrdí zprávu, jejíž formulář naleznete na stránkách programu.

Buďte obezřetní při výběru dodavatele, výrobků i materiálů


Nesnažte se ušetřit za každou cenu a věnujte dostatečnou pozornost výběru dodavatele i použitým výrobkům a materiálům. I kvalitní výrobek nemusí vlivem špatné instalace plnit správně svou funkci. Zvolte montážní firmu, která disponuje osvědčením pro vykonávání daných prací. Se správným výběrem dodavatele pomohou kladné reference či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených prací nechte až po jejich provedení. Hotové dílo převezměte od firmy až po konzultaci s odborným technickým dozorem.

Doložte provedené práce... a čekejte na peníze


Jsou-li všechny práce dokončeny a v pořádku, doložíte fondu realizaci, opět v informačním systému AIS SFŽP ČR vyplněním příslušných částí a nahráním digitalizovaných dokladů o realizaci. Obdobně jako při podání žádosti je dokumenty možno předávat výhradně digitálně. Fond v rámci závěrečného vyhodnocení zkontroluje doložení realizace. V případě nedostatků opět obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti Výzvu k odstranění nedostatků s případnou stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

DrevoaStavby.cz Jak získat dotaci Nová zelená úsporám 2022 (doložení žádosti)

Čerpání prostředků podpory se provádí po vydání kladného rozhodnutí ministra. Podpora je poskytována ex post, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků na dotační bankovní účet žadatele uvedený v AIS SFŽP ČR. Výše podpory může být upravena na základě doložených podkladů a případného omezení veřejné podpory.

DrevoaStavby.cz Jak získat dotaci Nová zelená úsporám 2022 (vyplácení)


Pasivní domy 2022

ročenka PASIVNÍ domy 2022

 • Návrh a stavba pasivního domu
 • Technologie pasivního domu
 • Projekty a realizace pasivních domů
 • Zkušenosti s bydlením v pasivním domě

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi. Přes 200 stran informací pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

1. Přívětivá novostavba se sedlovou střechou


Novostavba rodinného domu s nízkými energetickými nároky je v osvědčeném vzhledu s typickou sedlovou střechou postavena z pálených cihelných bloků o síle 500 mm vyplněných polystyrenem. Střecha stavby byla zateplena minerální izolací silnou 360 mm, na podlahu majitel použil 80 mm pěnový polystyren a pěnové sklo o síle 500 mm.

Dřevěná okna dosahují hodnoty součinitele prostupu tepla UW = 0,7 W/(m2K). Dům je vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda, o přísun čerstvého vzduchu se stará systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Na střechu stavebník umístil solární termické panely s celkovým využitelným ziskem 2 428 kWh za rok.

DrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u novostavby se sedlovou střechouDrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u novostavby se sedlovou střechou

 

DrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u novostavby se sedlovou střechouDrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u novostavby se sedlovou střechou

 

DrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u novostavby se sedlovou střechou

Zdroj: ročenka PASIVNÍ DOMY 2022

2. Rekonstrukce mlýna z minulého století


Budova postavená na počátku minulého století prošla zaslouženou kompletní rekonstrukcí. Někdejší mlýn tak dnes slouží jako komfortní dům pro rodinné bydlení. Dům byl opraven citlivě, s respektem k tradicím a k atmosféře místa. Vzhledem ke stavu nemovitosti došlo ke kompletní přestavbě včetně demolice obvodových stěn, nová stavba však citlivě respektuje atmosféru místa. Obvodové stěny objektu tvoří cihelné bloky vyplněné polystyrenem o tloušťce 440 mm, místy dotváří vzhled budovy kamenné obklady.

Střechu majitel zateplil tvrzenou PUR pěnou silnou 180 mm, podlaha na terénu je izolována pěnovým polystyrenem o síle 160 mm. Nová dřevěná okna s hodnotou UW 0,9 W/m2K jsou vyplněna izolačními trojskly. Dalším opatřením byla instalace tepelného čerpadla země-voda. Po ukončení projektu klesla měrná roční potřeba tepla na vytápění domu o téměř 89 procent. Dalších energetických úspor by se dalo dosáhnout instalací řízeného větrání s rekuperací, případně také instalací solárních termických panelů či fotovoltaické elektrárny.

DrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u rekonstrukce mlýna z minulého stoletíDrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u rekonstrukce mlýna z minulého století

 

DrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u rekonstrukce mlýna z minulého století

Zdroj: ročenka PASIVNÍ DOMY 2022

3. Moderní novostavba dvoupodlažního rodinného domu


Dvoupodlažní novostavba s nízkou spotřebou energie v Jihočeském kraji zaujme kombinací dřeva, skla a fasádních desek v barvě žuly. Konstrukce obvodových stěn je z pálené cihly, stěny z broušených cihel s integrovanou tepelnou izolací o tloušťce 250 mm, izolaci tvoří 220 mm silná minerální vata. Střecha domu je zateplena foukanou celulózovou izolací silnou 400 mm, podlahu na terénu izoluje pěnový polystyren o síle 170 mm.

Majitel při stavbě zvolil okna s hodnotou součinitele prostupu tepla ve výši 0,84 W/m2K. Nízké energetické náročnosti dosahuje kromě kvalitní izolace rovněž díky tepelnému čerpadlu země-voda a instalovanému systému řízení s rekuperací tepla. Rodinný dům využívá navíc moderní technologie, které minimalizují ekologickou zátěž. Další možné úspory energií by přinesla instalace fotovoltaické elektrárny.

DrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u moderní novostavbyDrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u moderní novostavby

 

DrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u moderní novostavby

Zdroj: ročenka PASIVNÍ DOMY 2022

4. Bungalov s nízkou spotřebou energie


Obvodovou konstrukci samostatně stojící přízemní dřevostavby tvoří dřevěná sloupková konstrukce, doplněná foukanou celulózovou izolací o tloušťce 320 mm. Střecha z betonových tašek je zateplena stejným materiálem, tentokrát však o tloušťce 550 mm. Podlaha objektu je izolována pěnovým polystyrenem o tloušťce 200 mm.

Majitel zvolil osazení dřevěnými okny s hodnotou součinitele prostupnosti tepla UW 0,64 W/m2K. Vytápění je řešeno tepelným čerpadlem a krbovými kamny. V domě je rovněž instalován systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Dalších úspor energií je možné dosáhnout instalací fotovoltaického nebo termického solárního systému.

DrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u bungalovu s nízkou spotřebou energieDrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u bungalovu s nízkou spotřebou energie

 

DrevoaStavby.cz | NZÚ výše dotace u bungalovu s nízkou spotřebou energie

Zdroj: ročenka PASIVNÍ DOMY 2022

PD 2022

Líbil se Vám článek?
gotop