Realizace pasivní dřevostavby krok za krokem

Realizace pasivní dřevostavby krok za krokem

Dagmar Šimonová | Pondělí, 31. leden 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Jak probíhá stavba pasivní dřevostavby? Za jak dlouho je taková pasivní dřevostavba postavená? Jak vypadá montáž domu na staveništi? Přinášíme vám reportáž z průběhu stavby pasivní dřevostavby pod taktovkou Ing. arch. Ireny Truhlářové v realizaci dodavatelské firmy Dřevostavby Biskup.

1. Výběr pozemku pro pasivní dřevostavbu


Někdy nás klienti přizvou ke spolupráci už v době, kdy vybírají pozemek. Projíždíme s nimi vybrané lokality, zvažujeme plusy a mínusy a pomáháme s utvářením představ, co by se na kterém pozemku dalo postavit. V tomto případě však už měli klienti pozemek vybraný. Bylo to doslova „pole neorané"rozparcelovaný kus pole, ve kterém se teprve začaly objevovat první stavby. Takové zadání osobně vnímám jako složitější, protože nevíme, co v okolí vyroste a není zde na co navázat. Je dobré včas komunikovat se sousedy a zjišťovat, jaké jsou jejich plány. Místo jsme si společně prošli, pozorovali nesourodou zástavbu v okolí a ukazovali si přímo v reálu, jaké domy se investorům líbí a jaké ne.

stavba-pasivni-drevostavby-vyber-pozemku

obr.: Výběr pozemku je tím nejzásadnějším aspektem, který ovlivní vaše bydlení. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

2. Návštěva architektky


„Osobně vnímám jako velmi důležitou fázi návštěvu stávajícího bydlení klienta. Pomáhá mi to poznat jeho životní styl, pochopit jeho konkrétní představy a přizpůsobit plánovaný dům jeho individuálním potřebám. Často se v této fázi dozvím detaily, které se pak můžou odrazit v domě a vytvořit tak pocit sounáležitosti klienta s jeho novým domovem," říká Ing. Irena Truhlářová z firmy ARCHCON atelier.

ing-irena-truhlarova-architektka-archcon
Ing. arch. Irena Truhlářová
architektka ARCHCON atelier

3. Práce na studii aneb pasivní dům, který může růst s vámi


Vytváření návrhu se věnujeme asi čtyři měsíce. Nejprve musíme prověřit stavební regulativy a možnosti napojení na sítě v dané oblasti. Zpočátku pracujeme ve variantách a klienta maximálně vtahujeme do děje.

Asi v polovině cesty si odsouhlasíme dispozici a hmotové řešení, ladíme návrh do detailu (fasády, řešení venkovních úprav, koncept interiéru) a připravujeme podklady pro energetickou optimalizaci a první cenovou nabídku. V tuto chvíli také žádáme o stanovisko odboru územního plánování, jehož získání může trvat i šest měsíců.

Během vytváření studie přišli klienti s ideou domu, který může růst. Vymýšleli jsme jej tedy tak, aby bylo možné realizovat přístavbu pokoje pro hosta, kryté stání a krytou terasu až v druhé etapě, což byl vzhledem k řešení dotace Nová zelená úsporám poměrně oříšek.

stavba-pasivni-drevostavby-vizualizace-1

obr.: Architektonický návrh pasivní dřevostavby. Vizualizace: ARCHCON atelier

stavba-pasivni-drevostavby-vizualozace-interieru

obr.: Architektonický návrh interiéru pasivní dřevostavby. Vizualizace: ARCHCON atelier

4. Energetická optimalizace


Pokud máme ve studii definované skladby konstrukcí, základní koncept statiky a specifikace materiálů, můžeme zpracovat energetickou optimalizace do pasivního standardu. Řešit optimalizaci v tuto fázi má největší smysl, protože je možné ovlivnit celkový koncept domu, zasáhnout do konstrukcí, měnit rozměry či polohy oken atd. Obvykle se porovnává několik způsobů technického zařízení budovy (vytápění, ohřev teplé užitkové vody, vzduchotechnika, zapojení fotovoltaiky). Porovnávají se pořizovací a provozní náklady. Nicméně investoři většinou volí srdcem.

stavba-pasivni-drevostavby-porovnani-provoznich-nakladu

obr.: Porovnání prvotních nákladů. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

5. Rozpočet na studii domu


Podle informací ze studie zpracujeme rozpočet, který ověří předpokládané náklady, aby investor věděl, s čím má počítat. Je to takové první "zrcadlo" reality. Investoři zde vidí finanční dopady vybraných materiálových řešení. Výsledek diskuze nad kalkulací následně zapracováváme v dalším stupni dokumentace.

kalkulace

Foto: Kevin Scott, Zdroj: Dreamstime

6. Práce na projektu pasivního domu


Když máme v ruce výstupy z energetické optimalizace, předběžného rozpočtu a kladné stanovisko odboru územního plánování, můžeme se pustit do projektu. Pro rodinné domy ve většině případů zpracováváme tzv. jednostupňový projekt.

Použijeme jej pro projednání na úřadech a zároveň se podle něj realizuje, protože je v podrobnějším měřítku (1:50), obsahuje materiálové specializace, knihy skladeb, knihy výrobků a zejména knihu detailů. V rámci projektu se věnujeme i výběru materiálů podle předložených vzorků.

stavba-pasivni-drevostavby-prace-na-projektu

obr.: Projednávání projektu pasivní dřevostavby v kruhu architektů . Foto: ARCHCON atelier

7. Projednání pasivního domu na úřadech


Rodinné domy většinou projednáváme ve společném územní souhlasu a ohlášení. Podmínkou jsou však dobré vztahy se sousedy, kteří podepíšou souhlas se záměrem. Podle správních lhůt by mělo být možné stavět do asi tří měsíců, realita je však jiná, úřady jsou v současné době přehlcené a výjimkou není ani šesti měsíční lhůta. Pokud nelze získat všechny souhlasy, podstoupíme společné územní a stavební řízení – lhůty jsou však delší a správní poplatky vyšší. Pokud řešíme s domem zároveň malou domovní čističku, je zapotřebí zahájit její projednání ještě před podáním projektu na úřad.

povoleni-uradu

Foto: Kevin Scott, Zdroj: Dreamstime

8. Příprava výrobní dokumentace


Na základě prováděcí dokumentace připraví Dřevostavby Biskup závazný detailní položkový rozpočet. Pro stavbu na klíč je limitní, aby dokumentace obsahovala veškeré informace pro jednoznačné definování materiálů a koncových prvků. Pečlivost v přípravě se promítne do hladkého průběhu stavby a absenci víceprací. Po odsouhlasení kalkulace zpravidla přistupujeme k podpisu smlouvy o dílo.

stavba-pasivniho-domu-pudorys

Autor obrázku: ARCHCON atelier

9. Výroba pasivního domu


Výroba domu probíhá v obráběcích centrech. Na základě výrobní dokumentace se vytvoří reálný 3D model konstrukce s veškerým opracováním, který se následně převede do CNC dat pro opracování. Z těchto dat se rovněž připraví neméně důležitá montážní dokumentace.

stavba-pasivni-drevostavby-vizualizace-domu

Autor obrázku: ARCHCON atelier

10. Stavba pasivního domu


Pro tuto pasivní dřevostavbu jsme zvolili založení na pěnoskle. Je to ideální varianta mimo jiné proto, že mezi úrovní podlahy v interiéru a terénem nevzniká velký výškový rozdíl, protože tepelná izolace je umístěna až pod deskou. Další výhodou je, že dřevěná konstrukce není "utopená" v tloušťce pod lahy a tím se minimalizuje riziko kondenzace v patě konstrukce.

stavba-pasivni-drevostavby-rozvody-lezate-kanalizace

obr.: Rozvody ležaté kanalizace. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivni-drevostavby-instalace-odvetravani-radonu

obr.: Instalace odvětrání radonu. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivniho-domu-pred-polozeni-zakladove-desky

obr.: Založení na pěnoskle. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivniho-domu-zakladova-deska

obr.: Aplikace foliové hydroizolace na vrstvu pěnoskla. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivni-drevostavby-hotova-zakaldova-deska

obr.: Základová železobetonová deska. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivni-drevostavby-svisle-nosne-konstrukce-dolni-podlazi

obr.: Svislé nosné konstrukce dolní podlaží. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivniho-domu-stropni-konstrukce

obr.: Stropní konstrukce pasivního domu. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivni-drevostavby-realizace-stresni-konstrukce

obr.: Realizace střešní konstrukce ze sbíjených vazníků. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivni-drevostavby

obr.: Realizace střešní konstrukce ze sbíjených vazníků. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivniho-domu-strecha-s-pojistnou-hydroizolaci

obr.: Střecha s pojistnou hydroizolací, zateplení soklu. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivniho-domu-zatepleni-fasady

obr.: Zateplení fasády, práce na střeše. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

Na to, jak rychle vyrostla hrubá stavba této pasivní dřevostavby, se můžete podívat v našem videu

Autor videa: tým odborníků z realizační firmy Dřevostavby Biskup s.r.o., Zdroj videa: Oficiální YouTube kanál časopisu DŘEVO&stavby, sruby&ROUBENKY

11. Interiérové práce


Po montáži oken je dům již uzavřený a začínáme pracovat uvnitř objektu. Nejdříve si připravíme rozvody. Po provedení prostupů následuje první Blower door test, který ukáže kvalitu napojení všech konstrukčních prvků, osazení oken a provedení prostupů.

Poté pokračujeme v dokončovacích pracích v interiéru až do úplného finálePosledním krokem před předáním díla je provedení konečného Blower door testu, který potvrdí správné provedení obálky domu a je jednou z podmínek správného a předpokládaného fungování domu.

stavba-pasivniho-domu-odvetravani-realizace-ZTI

obr.: Realizace ZTI, odvětání radon, stoupačky VZT. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivni-drevostavby-instalace-podlahove-vytapeni

obr.: Instalace podlahového vytápění. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivni-drevostavby-overovane-tesnosti-oken-pomoci-kourove-tycinky

obr.: Ověřování těsnosti oken pomocí kouřové tyčinky. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

stavba-pasivni-drevostavby-bloweer-door-test

obr.: Osazení ventilátoru do dveří a zkouška Bloweer door testu. Foto: archiv Dřevostavby Biskup s.r.o.

Jak se v pasivním dřevostavbě bydlí?


Celý proces realizace od studie přes projekt až po samotnou výstavbu byl velice příjemný a inspirující. Překvapila nás míra detailu, která byla už při studii řešena, ale ukázalo se to jako výborná cesta, protože navazující položkový rozpočet byl proveden také precizně a nečekala nás žádná překvapení a více práce v průběhu stavby. Po dvou letech bydlení jsme velice spokojeni s denním životem v domě, a to zejména proto, že jsme o mnoha věcech pečlivě přemýšleli už při plánování a paní architektka Truhlářová tak mohla zpracovat naše konkrétní požadavky. A teď funguje vše, jak má a neměnili bychom.

stavba-pasivni-drevostavby-vizualizace-domu

obr.: Vizualizace projektu pasivní dřevostavby. Autor obrázku: ARCHCON atelier

Pasivní dřevostavba
 

stavba-pasivni-drevostavby-hotovy-dum

obr.: Nově postavená pasivní dřevostavba odpovídá původní předloze. Foto: Martin Zeman

DaS 2-2019

Líbil se Vám článek?
gotop