Ukázka toho, jak vypadá špatně provedená realizace srubu

Ukázka toho, jak vypadá špatně provedená realizace srubu

Redakce | Pátek, 04. červen 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Na první pohled by se zdálo, že jde o srub jako každý jiný, při podrobnějším pohledu „přes plot" však stavba vykazuje mnoho zcela zásadních vad – konstrukčních i vzniklých při realizaci. Rád bych tuto stavbu použili jako názorný příklad toho, jak návrh a realizace srubu vypadat nemá, a ušetřil tak všem, kteří vážně uvažují o stavbě srubového domu, mnoho zbytečných starostí plynoucích z neznalosti a z nekvalitně odvedené práce projektantů a realizačních firem.


Špatně provedená realizace srubu

Hlavním specifikem srubových staveb zhotovených ze surové (nevysušené) kulatiny je sedání srubových stěn během prvních pěti let vlivem sesychání celkově až o 15-20 cm při výšce srubové stěny asi tři metry. Je to normální jev, kterému se však musí přizpůsobit celé konstrukční řešení stavby.

V praxi to znamená, že veškeré části stavby, které v průběhu času nemění svojí výšku, musejí být ve styku s okolními konstrukcemi oddilatovány. Jedná se zejména o osazení a napojení oken a dveří do srubových stěn, napojení čel zděných příček na srubovou stěnu, aretace všech svislých srubových sloupů, rozvodů apod.

Srub na fotografii však tuto základní zákonitost srubového stavitelství zcela opomíjí a je v postatě realizován stejně jako běžný cihlový dům, který „nesedá". To do budoucna přinese jeho majiteli spoustu zcela zásadních komplikací.

chybna-stavba-srubu

Foto: Ing. Otakar Koudelka

CHYBA č. 1 – U srubu chybí aretační šrouby


Sloup, který podpírá srubovou stěnu, není ukončen aretačním šroubem umožňujícím výškovou korekci (snížení), aby se vyrovnalo sedání srubové stěny na druhém rohu stavby. V budoucnu tedy zákonitě dojde k jednostrannému naklonění celé stavby minimálně o 10 cm! Správné řešení s použitím rektifikačního sloupu znázorňuje obrázek.

stavba-srubu-zadne-aretacni-srouby

Foto: Ing. Otakar Koudelka

CHYBA č. 2 – Chybná konstrukce štítu srubu


Trojúhelníkové stěny štítů v podkroví nelze provést jako srubové z kulatiny, protože takovou konstrukci není možné v rozích přeplátovat jako stěny v přízemí. Vytváří se tak staticky nestabilní konstrukce, při jejímž sesychání dojde také ke zmenšení výšky štítu a vytvoření mezery mezi štítem a střechou, která svoji výšku nemění. Správné řešení sendvičové konstrukce štítů znázorňuje obrázek.

stavba-srubu-chybna-konstrukce-stitu

Foto: Ing. Otakar Koudelka

CHYBA č. 3 – Nesprávné napojení klád srubu


Podobně jako v předchozím příkladu, i zde vzniká napojením jednotlivých klád srubové stěny „na tupo" staticky nestabilní konstrukce.

CHYBA č. 4 – Osazení otvorových výplní


Pevné osazení oken a dveří do srubových stěn a utěsnění pomocí objemově stálé PU montážní pěny bez vytvoření dilatace vytváří předpoklady pro budoucí destrukci rámu i zasklení výplně. V lepším případě okna a dveře po čase přestanou fungovat – nepůjdou otevřít. Správné řešení s detailem výřezů drážek ve srubové stěně pro dilatační osazení oken a dveří znázorňuje obrázek.

stavba-srubu-chybne-osazeni-otvorovych-vyplni

Foto: Ing. Otakar Koudelka

CHYBA č. 5 – Tesařské prvky krovu srubu


Tesaři se pravděpodobně na první pokus nezdařilo provést zářez (sedlo) pro napojení na pozednice ve správném umístění, a tak jednoduše krokev (resp. všechny krokve) jen otočil, zářez však zůstal a výrazně oslabuje již tak subtilní (poddimenzované) profily krovní vazby (viz také chyba č. 7).

CHYBA č. 6 – Malé přesahy střechy srubu


Přesahy střechy ve štítu nedostatečně chrání srubovou stěnu proti povětrnostním vlivům (deště), což výrazně snižuje celkovou životnost stavby. Hydroizolační podstřešní fólie není dotažena až ke konci střechy.

CHYBA č. 7 – Celkové poddimenzování srubu


Ihned po realizaci stavby dochází k průhybu hřebene, což svědčí o poddimenzování jednotlivých použitých profilů na stavbu krovu a zejména poukazuje na nedostačující konstrukční řešení – zcela chybí podpůrné středové vaznice a svislé podpěrné sloupy krovu, veškeré zatížení střechy (hmotnost střešní krytiny, krovu, izolací, podhledů atd.) je přenášeno pouze krokvemi šikmo do poslední klády srubových stěn, může tak docházet k přetěžování (vyboulení) tohoto prvku.

Pod hřebenáči chybí také větrací pás, který mimo jiné zamezuje zatečení (podfouknutí) dešťových srážek do podstřeší. Srubový objekt nebyl přístupný a výše popsané skutečnosti se vztahují pouze na vady viditelné z exteriéru. Lze však s velkou pravděpodobností předpokládat, že v interiéru stavby bychom nalezli řadu stejně závažných nedostatků.

Doporučuji proto pro úspěšnou realizaci stavby srubu oslovit odbornou projekční a realizační firmu a předejít tak mnoha naprosto zbytečným nepříjemnostem, zklamáním a dodatečným nákladům na odstranění závad (jsou-li vůbec odstranitelné). Na českém trhu totiž bohužel stále působí firmy, které svým počínáním zbytečně kazí dobré jméno těchto výjimečných a okouzlujících staveb.

RADA NA ZÁVĚR: Pokud se rozhodnete pro stavbu masivní dřevostavby a nepatříte mezi odborníky, pak neváhejte a stavte dřevostavbu pouze s ověřeným dodavatelem, který má znalosti o stavebních postupech, zkušenosti se stavbou srubů i roubenek a řadu realizací za sebou.

Autor článku: Ing. Otakar Koudelka, OK Pyrus s.r.o.

SaR 3-2011
Reportáž ze stavby srubu
 

Líbil se Vám článek?
gotop