Tisk
Typový projekt – rychlé a levné řešení dřevostavby

Typový projekt – rychlé a levné řešení dřevostavby

Dana Jakoubková | Středa, 23. listopad 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Koupě typového projektu je rychlým a levným řešením pro získání povolení ke stavbě. Jeho cena se houpe mezi dvaceti a čtyřiceti tisíci, což je velmi lákavé. Typový projekt má však smysl ekonomický i praktický při použití tak, jak byl vytvořen, a to především v souvislosti se zakoupením stavby domu tak zvaně u dodavatele projektu respektive „na klíč". V ostatních případech nemusí být pravým ořechovým, neboť nezohledňuje (ani nemůže) mnoho důležitých parametrů, vztahujících se ke konkrétní parcele, a jedinečnost potřeb stavebníka. 

Jaké případy typový projekt neřeší

Na klic 3 Foto LucernNeřeší tak například specifika geologická, nutná pro správný návrh základových konstrukcí resp. skladbu vrstev, únosnost a jiné informace o zemině, na které bude dům stát, a pokud ano, pak jde obvykle o řešení předimenzované, použitelné pro každé podmínky, a které ve výsledku realizaci může významně prodražit, protože pro dané podmínky nebylo takové řešení nutné. Neřeší ani hydrologické poměry pozemku, na jejichž základě může projektant navrhnout způsob likvidace dešťových vod ze střechy domu, případně zpevněných ploch (vsakování). Nemůže apriori obsahovat ani dílčí projekty napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, komunikace...). Rozhodnete-li se koupit si projekt typový i bez samotné stavby domu „na klíč", ptejte se proto, co vše obsahuje, respektive zda má všechny náležitosti pro podání žádosti o stavební povolení.

Individuální úprava typového projektu

Pokud byste chtěli do tohoto projektu zasáhnout a nechat jej upravit pro své potřeby a potřeby konkrétního pozemku, pak byste tak měli učinit prioritně u projektanta-autora, protože projekt jako dílo je chráněn autorským zákonem. I kdybyste získali souhlas projektanta k zásahu do projektu jiným projektantem, nemusí jít o výhru. Aby to šlo jednoduše, musel by vám poskytnout projektovou dokumentaci v datech (obvyklá je na papíře).

 "Typový projekt nelze paušálně odsuzovat, ani individuální nemístně předražovat."

Nadto i jednoduchá změna může znamenat prakticky překreslení celého projektu a navýšení výsledné ceny za projekt na roveň individuálnímu. Ne každý typový projekt je zpracován pro potřeby stavebního povolení, je třeba to ověřit, a nejedná se ani o realizační projektovou dokumentaci, kterou si stavebník nemusí, ale měl by zajistit na vlastní náklady. To vše představuje nemalý peníz. Vhodná je tedy možnost dodatečných úprav přímo s autorem projektu, ovšem stále se jedná o variantu ne zcela ideální, neboť osobní prohlédnutí pozemku je nenahraditelné.

Čtěte dále - článek na téma Stavební projekt – cena, výběr, obsah

Stále si nejste jisti, jestli vám bude vyhovovat patrová dřevostavba anebo bungalov? Možná vám poradíme...

Stáhněte si – čtěte také

pdfRozsah a obsah projektové dokumentace k ohlášení / stavebnímu povolení.pdf

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
gotop