Jakou přípravu vyžaduje výběr topidla do srubu či roubenky?

Jakou přípravu vyžaduje výběr topidla do srubu či roubenky?

Redakce | Úterý, 06. duben 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Pokud se chystáte stavět nový srub či roubenku a uvažujete o pořízení kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen, je třeba, aby byl dům na tento prvek správně předem připraven z hlediska projekčního, stavebního i estetického. Ideální je oslovit kamnáře v době, kdy se připravuje stavební dokumentace, spolu s ním vybrat topidlo a podle jeho druhu dimenzovat zejména potřebnou nosnost podlahy a její skladbu.


Poloha topidla v dřevostavbě je důležitá

Správně zvolená poloha topidla se může pozitivně projevit nejenom z hlediska komfortu jeho obsluhy, ale také může významně rozšířit možnosti vytápění více místností uzavřeným teplovzdušným systémem (hypokaust). Vytvoří se tak možnost umístění sálavých těles do více místností, která jsou vzájemně propojena a tvoří celek s hlavním kamnovým tělesem.

V případě kachlového sporáku, který umožňuje i tepelnou přípravu potravin vařením a pečením, je zase výhodné myslet na jeho polohu s ohledem na uspořádání ostatních částí kuchyňského vybavení. Na polohu topidla je pochopitelně navázána další důležitá součást stavby – komín.

kachlova-kamna-modra

Foto: Martin Zeman

Co je vlastně topidlo? (individuálně navržené)

 • teplovzdušný krb s uzavíratelným topeništěm (krbovou vložkou)
 • sálavý akumulační krb
 • individuálně navržená kachlová nebo omítaná kamna
 • kachlový sporák
 • typizovaná krbová kamna s optimálním výkonem

kachlova-kamna-bezova

Foto: Martin Zeman

Typ a provedení komína

Komín je velice důležitým stavebním prvkem, který významně ovlivňuje správnou funkci a bezpečnost provozu každého topidla. Jeho rozměrové parametry a provedení musí vyhovovat požadavkům na bezpečné odvedení spalin, což je v případě masivního dřevěného domu zcela zásadním kritériem!

Je tedy opět nutné vycházet z projektu topidla a bez kamnáře lze snadno udělat chybu. A to nejenom v určení jeho rozměrových parametrů a typu, ale také v orientaci, výšce a provedení komínového sopouchu a v poloze komínových vybíracích dvířek.

navsteva-drevostavby-srub-jako-splnene-prani-exterier-prijezdova-cesta

obr.: Přízemnímu srubu s půdorysem ve tvaru písmene „L" poskytuje rozložitý pozemek dostatek soukromí. Střecha s minimálním sklonem mu dodává určitou jemnost. Komín na střeše je napojený na kachlová kamna, která jsou zdrojem tepla. Foto: Martin Zeman


Externí přívod vzduchu

Pro správné hoření palivového dřeva je nutné zajistit potřebné množství spalovacího vzduchu odvíjejícího se od výkonu topidla. Opět se zde neobejdeme bez rady odborníka-kamnáře, který určí potřebný výkon topidla pro zajištění tepelné pohody a tím i potřebný průřez potrubí, které bude externí spalovací vzduch (EPV) přivádět.

Potrubí je možné vést z exteriéru nebo z trvale větrané neobytné místnosti. Pokud je EPV veden z exteriéru, je vstup obvykle na podezdívce domu krytý mřížkou, která však nesmí zmenšovat vypočítaný průřez potrubí. Je také nutné dbát na to, aby vstup EPV nebyl ohrožen vlivem počasí.

Vlastní roura může mít kruhový nebo obdélníkový tvar a lze ji vést buď pod základovou deskou domu, nebo ve skladbě podlahy. Je třeba myslet na správné vyspádování roury EPV a její izolaci, aby případný kondenzát mohl odtékat a omezilo se jeho množství srážením vodní páry. V dnešních dobře „utěsněných" domech je externí přívod spalovacího vzduchu do topidla podmínkou pro jeho bezpečný provoz.

vyusteni-externiho-privodu-vzduchu

obr.: Vyústění externího přívodu vzduchu z obvodového pláště základové desky. Foto: archiv Cech kamnářů ČR

privod-externiho-vzduchu-z-exterieru

obr.: Přívod externího vzduchu je vhodné řešit ideálně z exteriéru, jak je schematicky znázorněno na obrázku. Ilustrace: JOTUL


Základová deska pod kamny

Zejména topidla s dlouhodobou akumulací se vyznačují značnou hmotností a je třeba myslet na to, aby podlaha pod kamny měla potřebnou nosnost. Ze skladby podlahy musí být v půdorysu kamen vypuštěna tepelná izolace, případně musí být provedena tak, aby nesnížila pevnost nosné desky.

Půdorysný tvar základové desky pod topidlem vychází z projektu topidla. Občas se setkáme v dřevostavbách s tím, že v projektu domu je v prostoru za kamny plánována stěna z hořlavých materiálů. To značně komplikuje a finančně prodražuje stavbu kamen.

Za kamny totiž musí být protipožární přepážka s odvětrávanou mezerou, proto je rozumné za kamny vždy projektovat zeď z pálených cihel. Totéž platí o všech příčkách, kterými mají prostupovat tělesa hypokaustu. Je-li plánováno sálavé těleso hypokaustu i v druhém patře, je třeba pečlivě naplánovat vedení horkovzdušných kanálů stropní deskou s ohledem na případné kolize s jinými částmi stavby a na požární bezpečnost.

stavebni-priprava-na-kachlova-kamna

obr.: Stavební příprava (základ) pro budoucí typizovaná krbová kamna. Kbelík zakrývá vyústění externího přívodu vzduchu pod kamny. Foto: archiv Cech kamnářů ČR


Jaká topidla bude možné v budoucnu použít?
 

Co je ještě dobré vědět?

 • Pod topidlem je třeba z důvodu vysoké hmotnosti vynechat podlahové topení.
 • Orientační zatížení podlahy topidly: jednoduchý krb 350–500 kg/m², větší nebo akumulační krb 750–1 000 kg/m², kachlová kamna 750–1 500 kg/m², kachlový sporák 500–750 kg/m².
 • Přívod externího vzduchu by měl být ideálně přímý, ale nesmí být příliš krátký.
 • Pokud je přívod vzduchu veden obvodovou stěnu, je nutné jej vybavit dvojitou klapkou s funkcí přerušení tepelného mostu.
 • Průměr přívodu vzduchu závisí na zvoleném topidlu (125 nebo 150 mm).
 • Ve stěnách, ke kterým bude přistaven krb s krbovou vložkou nebo kachlová kamna, nesmí být umístěny žádné rozvody.

spravne-reseni-podlahoveho-topeni

obr.: Správné řešení podlahového topení – pod kamny je potrubí vynecháno z důvodu nežádoucího zatížení. Foto: Modrá střecha


Jak správně a úsporně topit?
 

Co je základem správné stavební přípravy?

Problematika stavební přípravy před stavbou individuálně navrženého topidla je poměrně obsáhlá a snadno lze udělat chybu. Je potěšující, že se rozrůstají počty budoucích majitelů kamen a krbů, kteří přijdou za kamnářem s plány domu včas, a lze tak vše optimálně připravit ve prospěch věci. Od svého kamnáře vždy vyžadujte úzkou spolupráci s vámi i projekční kanceláří, která vám dům projektuje. I podle toho poznáte, zda jste „trefili" toho správného odborníka.

kachlova-kamna-zelena

Foto: Martin Zeman

Potřebujete kamnáře, topenáře nebo odborného prodejce krbové vložky, kamen nebo jiného topidla?

Podívejte se na web Cechu kamnářů České republiky, který sdružuje designéry, projektanty, konstruktéry, řemeslníky, výrobce i obchodníky, jejichž společným cílem je kvalitně odvedené kamnářské řemeslo. Jejich seznam najdete na www.cechkamnaru.cz.

cech-kamnaru-cr

SaR 1-2021

krbova-kamna

Foto: Martin Zeman


srubyaroubenky-casopis-titulka-1-2021-200x238-tinified

Tento článek vyšel v časopisu sruby&ROUBENKY 1/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 69 Kč

koupit časopis

 

Připravil: Břetislav Holešínský, Cech kamnářů ČR


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop