Údržba a čištění rekuperační jednotky v domě

Údržba a čištění rekuperační jednotky v domě

Dana Jakoubková | Pondělí, 03. leden 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Nenašla jsem žádnou vědeckou studii, která by prokázala negativní dopad řízeného větrání na zdraví. Systém se však může stát silným zdrojem znečištění interiéru v důsledku nedostatečné kontroly, špatné údržby či nevhodného používání. Kdy je lepší systém zcela vypnout, proč ho jindy rozhodně nevypínat anebo proč k výměně filtru nepotřebujete budík? Na to a leccos dalšího nám odpověděli odborníci na slovo vzatí.

Výměna filtru / tkaniny v rekuperační jednotce


Čistota, respektive kvalita přiváděného vzduchu leží především na bedrech filtrů, které poskytují fyzickou bariéru pro znečišťující částice. Filtr je tvořen nejčastěji materiálem ze syntetických, skleněných nebo organických vláken (tkanina plochá, u vyšších tříd i skládaná, případně specifický profil například uhlíkových filtrů), zasazeným v kazetě, desce či v rámečku (lze měnit pouze tkaninu – úspornější varianta).

Standardní třídy filtrů vidíte v tabulce, někdy jsou i barevně odlišené. Pokud se o filtry pravidelně staráte, ovlivňujete nejen kvalitu vnitřního prostředí a účinnost větracího systému, ale prodloužíte tím také potřebu čištění potrubí o několik let a životnost systému jako takového. Typ filtru a interval jeho výměny se řídí doporučením výrobce, obecně pak:

 • výměnu filtru (tkaniny, nebo celé kazety) provádějte v dobře větratelném prostoru nebo venku a jen za předpokladu, že netrpíte alergií na prachové částice, pyly...,
 • před vyjmutím filtru si připravte neprodyšný sáček (papírová taška a podobně) na přenesení zanesené tkaniny do vhodného prostoru na výměnu a na její následné uložení, například do komunálního odpadu,
 • před otevřením podstropních jednotek odpojte odvod kondenzátu. V chladnějším období roku si připravte utěrku a nádobu na zachycení zbytkového kondenzátu na dveřích jednotky.

DrevoaStavby.cz | Údržba a čištění rekuperační jednotky s řízeným větráním tepla / výměna filtrů

Foto: David Spates, Zdroj: Dreamstime

DrevoaStavby.cz | Údržba a čištění rekuperační jednotky s řízeným větráním tepla / výměna filtrů

Foto: David Spates, Zdroj: Dreamstime

Kontrola ventilátoru v rekuperační jednotce


Ventilátor je hlavní hnací síla rekuperační jednotky. Při výměně filtrů nebo kontrole vnitřních částí jednotky se zároveň vizuálně kontroluje, zda se kolo ventilátoru nezanáší a zda není potřeba vyčistit. Rychlost zanášení je dána prostředím, ve kterém jednotka pracuje, a pravidelností výměny filtrů.

Údržba zanesených ventilátorů je prováděna buď mechanicky kusem tkaniny, nebo v lepším případě stlačeným vzduchem, přičemž stlačený vzduch má nesporné výhody, mezi které patří zejména:

 • minimalizace poškození motoru (možnost poškození motoru během mechanického čištění)
 • čištění včetně nepřístupných částí motoru, ke kterým by se v případě mechanického čištění vůbec nedalo dostat
 • zcela eliminuje poranění osoby při údržbě (vůbec nezasahuje do motoru)

Jde-li o ventilátor s klínovým řemenem, je třeba zkontrolovat napnutí řemene. U ložisek s doplňováním maziva je nezbytné v předepsaných intervalech provést jeho doplnění. Životnost ventilátorů jednotek se odvíjí primárně od motohodin a údržby ventilátoru samotného. Z praxe vyplývá, že při dodržování zásad údržby a středním vytížení se životnost ventilátorů pohybuje okolo deseti let.

DrevoaStavby.cz | Údržba a čištění rekuperační jednotky s řízeným větráním tepla / kontrola ventrilátoru

Foto: ATREA

Otázky pro odborníka


Které komponenty větracího systému vyžadují od uživatele pravidelnou údržbu, které trasy jsou zátěži vystaveny nejvíce, jsou zvýšeně zanášeny?

Pravidelná výměna filtrů v rekuperační jednotce zajistí přívod nejenom čerstvého, ale i čistého vzduchu do obytných místností (pokoje, pracovna, ložnice a podobně). Pokud bude zajištěna pravidelná výměna filtrů, budou čisté a nezanesené i rozvody přívodního vzduchu. Nejvíce se nečistotami zanáší odvod odpadního vzduchu z kuchyně, následuje koupelna a WC. Tento vzduch ale vždy odchází ven přes rekuperátor, který je opět chráněn filtrem.

Jaká preventivní opatření mohou zamezit zanesení systému?

Pravidelná výměna filtrů v rekuperační jednotce. Preventivním opatřením proti zvýšeném znečištění potrubního rozvodu z kuchyně je používání cirkulační digestoře s pravidelně měněnými uhlíkovými filtry. Další možností je osazení filtračního boxu na vstup odpadního vzduchu z kuchyně a pravidelné čištění distribučního prvku v kuchyni, koupelně, WC a zádveří. Čištěním prvních zhruba třiceti centimetrů potrubí, kam je možné se dostat prachovkou na tyči, bude minimalizováno zanášení prachových části dále do potrubního rozvodu.

Existuje nějaká signálka, která uživatele upozorní na nutnost výměny filtrů? Jak dlouhý je interval výměny a na čem závisí?

Záleží na výrobci. Například jednotky ATREA DUPLEX jsou vybaveny signalizací zanesení filtru. U ovladačů s displejem je doporučený interval kontroly zobrazován na displeji regulátoru nebo na PC. Výměna filtrů se provádí v závislosti na prašnosti vnějšího prostředí v intervalu 500 až 2000 provozních hodin (obvykle zhruba dva až tři měsíce).

Nutnost výměny se liší i podle typu filtru: náhradní filtrační textilii doporučuji měnit čtyřikrát až pětkrát do roka, podle zátěže lokality (cena 10 kusů se pohybuje podle typu rekuperační jednotky pro rodinné domy od 200 do 600 Kč s DPH), náhradní filtrační kazetu doporučuji měnit dvakrát za rok, opět podle zátěže lokality (cena jednoho kusu se pohybuje podle typu rekuperační jednotky pro rodinné domy od 350 do 435 Kč s DPH).

Může si uživatel vyčistit celý vzduchovod sám, nebo je třeba odborníka?

Uživatel má možnost postarat se o čistění vzduchovodu sám. Vždy se začíná od rozvodové komory směrem k vyústce. Pokud je však jednotka používána v souladu s návodem, není potřeba vzduchovody čistit.

Petra Nosková technicka poradnyke ATREA
Petra Nosková
technická poradkyně ATREA s.r.o.

TIP NA ČLÁNEK: Rekuperace - vše, na co jste se chtěli zeptat ohledně řízeného větrání s rekuperací tepla

Čistota vnitřních částí rekuperační jednotky


Při výměně filtračních tkanin nebo kazet a při každém otevření jednotky zároveň kontrolujte:

 • Čistotu odvodu kondenzátu ve dveřích, popřípadě ve dně jednotky. Případné ucpání odtoku by mohlo způsobit vážné komplikace.
 • Zavodnění odvodu kondenzátu, hlavně v letním a podzimním období. Pokud nebude dostatečná výška hladiny, hrozí nasávání vzduchu z kanalizace.
 • Stav těsnění dveří. Doporučuje se v intervalu 1× za rok přetřít těsnění silikonovým olejem pro prodloužení jeho životnosti.
 • Při zanesení prachem některých sektorů jednotky vytřít slabě navlhčenou utěrkou.
 • Kontrolu jednou za dva roky vyžadují i tlumiče hluku a zvlhčovače.

 

DrevoaStavby.cz | Údržba a čištění rekuperační jednotky s řízeným větráním tepla

obr.: Adsorpční filtr s aktivním uhlím pro zachycení plynů a pachů je citlivý na prach, a proto je třeba jej „chránit" předfiltrem alespoň třídy F7, případně použít třívrstvý typ s integrovanou ochranou. Foto: ATREA

DrevoaStavby.cz | Údržba a čištění rekuperační jednotky s řízeným větráním tepla / adsorpční filtr

Foto: David Spates, Zdroj: Dreamstime

Čištění rekuperačního výměníku


Udržování rekuperačního bloku bez nečistot na povrchu desek zaručuje jeho funkci v takových parametrech, které udává výrobce (účinnost rekuperace, tlaková ztráta bloku a podobně). Doporučená perioda čištění výměníku je – v závislosti na charakteru provozního prostředí – zhruba jednou za dva až čtyři roky. V případě nutnosti několikrát propláchněte blok rekuperačního výměníku teplou vodou s detergentem o teplotě vody maximálně 40 °C, tedy ideálně takovou teplotou vody, ve které bez problémů udržíte ruku.

Pro snadnější zasunutí výměníku zpět do jednotky, přetřete jeho těsnění silikonovým olejem. Tím se zvýší pružnost samotného těsnění a zároveň se prodlouží jeho životnost. Výměník nikdy nečistěte přípravky s obsahem organických rozpouštědel – hrozí jeho nevratné poškození – a nevystavujte ho působení UV záření – nesušte ho na slunci.

DrevoaStavby.cz | Údržba a čištění rekuperační jednotky s řízeným větráním tepla / čištění rekuperačního výměníku

obr.: Rekuperace není vysavač – pokud bude vzduchotechnika nasávat z vnitřního prostředí vysoké koncentrace prachu, bude přímo úměrně zanášena i potrubní síť. Foto: ATREA

Otázky pro odborníka


Čemu by měl s ohledem na údržbu věnovat pozornost alergik?

Vysoce účinné filtry v rezidenčních rekuperačních jednotkách hodnocené podle normy EN ISO 16890 jsou schopné zachycovat částice prachu o velikosti menší než jeden milimetr. Takové filtry se však rychleji zanášejí a při nedodržení pravidelných výměn mohou zapříčinit nedostatečný průchod vzduchu do pobytových částí v domě, kdy se dopravní výkon přívodního ventilátoru v rekuperační jednotce drasticky snižuje.

Z pohledu alergika je důležité, aby byly filtry pravidelně vyměňovány, zejména v jarním a letním období, kdy je vzduch nejvíce kontaminován mikročásticemi jako pyly, plísně a roztoči. Standardně doporučuji výměnu filtrů alespoň dvakrát do roka. Pro vysoce citlivého alergika je dobré tento interval zdvojnásobit.

Je vizuálně poznat, že je třeba vzduchotechnické rozvody vyčistit?

Vzduchotechnické rozvody v domě jsou napojeny do rekuperační jednotky, která na vstupu do vzduchtechnických rozvodů proudící vzduch filtruje přes integrované filtrační články různých tříd účinnosti. Pokud uživatel provozuje vzduchotechnický systém v domě k takzvaně trvalému větrání, pak k usazování nečistot v potrubí na přívodní části „teoreticky" téměř nedochází, a to díky trvalému proudění přefiltrovaného vzduchu. Možné znečištění potrubí může nastat na odtahové části z domu (odvětrávání prostoru kuchyně, koupelny, WC a podobně).

Odtahová část vzduchu se však žádným způsobem nevrací zpět do pobytových částí domu. V případě, kdy se uživatel o celou soustavu vzduchotechnického systému delší dobu nestará a filtry v rekuperační jednotce v doporučených intervalech od výrobce nemění, může po čase vizuálně shledat znečistěná místa v okolí distribučních prvků, například na obvodu talířového ventilu na stropě. V případě zanedbání pravidelné údržby systému bude uživatel pravděpodobně nucen řešit čištění vzduchotechnických rozvodů odbornou realizační společností v oboru vzduchotechniky.

DrevoaStavby.cz | Údržba a čištění rekuperační jednotky s řízeným větráním tepla / přímé napojení vzduchotehniky

obr.: Přímé napojení vzduchotechniky z kuchyně zanáší vzduchovody. Cirkulační digestoř zajistí hlavní předčištění. Foto: FABER / PROMTINVEST

Co signalizuje kondenzát z rekuperátoru a co v takovém případě udělat jako první?

U rekuperačního výměníku dochází k přímé výměně tepla mezi proudem vzduchu s vyšší teplotou a vzduchu s nižší teplotou přes jeho teplosměnnou plochu. Při tomto teplotním rozdílu dochází k tvoření určitého množství kondenzátu, pro který je nutné zajistit volný odtok do kanalizačního systému v domě (ZTI). Z pohledu montážní firmy je nutné nezapomenout systém odtoku kondenzátu napojit na protipachový sifón. Z pohledu uživatele pak například jednou ročně zkontrolovat správnou funkci odtékání.

Pokud je větrání napojené na zemní registr, vyžaduje údržba úkony navíc?

Zemní vzduchový výměník využívá relativně konstantní teplotu zeminy přibližně 8 až 12 °C, v hloubce pod 1,2 metru pod zemí. S narůstající hloubkou se teplota v zemině zvyšuje a blíží se konstantní hodnotě v období celého roku. Z pohledu instalační firmy je nutno dbát na dodržení spádu uloženého zemního registru (potrubí) pro zajištění správného odtoku vznikajícího kondenzátu v potrubí a směřujícího do sběrné šachty na konci registru. Provozovateli vzduchotechnického systému s napojením na zemní registr doporučuji provádět kontrolu správné funkčnosti odtoku kondenzátu přes odtokovou šachtu a pravidelnou výměnu sacího filtru, který je umístěn na začátku zemního registru.

Je na škodu, pokud mám v létě dlouhodobě otevřeno ven a současně běží řízené větrání? Jak velký vliv to má na znečištění větracího systému?

Ačkoliv je systém větrání v rodinném domě určen pro trvalý provoz, většina uživatelů převážně v letním období zapomíná na podmínky pro správnou funkci rekuperace. V případě, kdy je systém rekuperace větrání spuštěn a zároveň uživatel otevře dlouhodobě okno, je vhodné pro daný čas systém větrání snížit na minimum, nebo lépe jej úplně vypnout. Při otevřených oknech totiž dochází k rychlejšímu nasávání polétavých částí prachu a pylu a filtr se na odtahové části v rekuperační jednotce výrazně rychleji zanáší.

Zároveň celý systém větrání nepracuje správně, jelikož tlakově jsou jednotlivé místnosti po dobu otevřených oken v nepoměru s projektovanými hodnotami. Pokud však bude systém větrání vypnut dlouhodobě (v řádech týdnů až měsíců), může dojít k tvorbě bakterií jak v samotné rekuperační jednotce, tak v rozvodech vzduchotechnického potrubí.

Jiří Mervart VZT jednotka ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s.r.o
Jiří Mervart
specialista VZT jednotek ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.


drevostavby-casopis-6-2021-titulka-200x238

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 6/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

DaS 6-2021
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop