Atypický pozemek může být při stavbě domu výzva i výhra

Atypický pozemek může být při stavbě domu výzva i výhra

Redakce | Pondělí, 03. červenec 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Jak vypadá ideální pozemek pro stavbu domu? Je rovinatý, dostatečně velký, snadno přístupný, přiměřeně osluněný… Takových pozemků ale není na trhu neomezeně mnoho a jejich problémem bývá logicky vysoká cena. Pozornost některých stavebníků se tak obrací k parcelám, které se na první pohled zdají pro stavbu domu nevhodné nebo minimálně komplikované. Jenže právě na nich mohou vznikat zajímavé stavby, které díky vynalézavosti projektantů a architektů nedostatky pozemku eliminují – nebo je dokonce promění v přednost.

Příkladem pozemků, které jsou na první pohled obtížně uchopitelné, jsou parcely ve svahu, často s ne úplně vhodnou orientací a omezenou přístupností. Právě na nich ale mohou – a nezřídka i musejí – vznikat originální řešení. „Šikovný architekt dokáže vytvořit návrh stavby, která se nesnaží přetvářet své okolí, ale naopak dokonale respektuje terén a prostředí, v němž vzniká, a vhodně do něj zapadá. Výhodou svažitých nebo jinak ‚komplikovaných' parcel je i to, že se často jedná o nevyužité pozemky v již stabilizovaném území, což snižuje riziko nepříjemného překvapení v podobě necitlivé zástavby v těsném sousedství," říká Martina Kozelková, jednatelka společnosti Origis, která se na domy ve svahu specializuje.

Na co se zaměřit u stavebního pozemku v kopci


Neznamená to ovšem, že se do výstavby domu ve svahu může člověk vrhnout bezhlavě. Existují tři základní věci, které je potřeba při plánování takové stavby zvážit: orientace pozemku, svažitost a to, odkud k němu vede přístupová cesta. „Zásadní je orientace pozemku vůči světovým stranám, která určuje, jak na tom budoucí dům a zahrada budou se světlem," upozorňuje Martina Kozelková. Orientace vůči světovým stranám je u svažitého pozemku ještě důležitější než u pozemku v rovině. „Ve svahu totiž vznikají dlouhé stíny a umístění stavby a její orientace tak musí být ještě promyšlenější než u standardních parcel. Sluníčko se dá získat správným usazením domu ve svahu," dodává.

Neméně důležité je uvažovat o přístupnosti pozemku. Kudy k němu vede příjezdová cesta, nakolik jeho svažitost komplikuje pohyb po samotném pozemku. „U domů ve svahu hraje velkou roli to, zda jsou přístupné ze své horní, nebo spodní části. Pokud máte například jižně orientovaný pozemek s přístupem zdola a umístili byste dům do spodní části pozemku, připravíte se o světlo, které je výhodou jižně orientovaných pozemků – významná část zahrady bude totiž zastíněna domem," varuje Martina Kozelková.

Důležité je myslet při obhlídce pozemku i na to, že podmínky se mohou měnit, zpravidla zhoršovat, se změnou počasí. Je tedy třeba brát v úvahu, jestli bude pozemek přístupný také za deště nebo když napadne hodně sněhu. Případně jestli bude alespoň za dobrých klimatických podmínek dostupný pro nákladní auta přivážející materiál na stavbu, či jestli bude možné k domu vyjet nebo sjet s nákupem, i když bude parkovací místo jinde.

DrevoaStavby.cz Návrh domu v kopci

Nelahozeves: Architektonická studie domu v kopci. Návrh: Ing. arch. Martin Koritšanský, Origis

U stavby domu je důležité myslet na orientaci vůči světovým stranám


Jak už ale bylo řečeno, klíčová je orientace vůči světovým stranám, která určuje usazení domu na pozemku s ohledem na ideální světelné podmínky. U pozemků s převažující severní orientací se stavba usazuje výš a odkopáním části svahu je možné vytvořit rovinu orientovanou na jih. „I takový pozemek je možné maximálně vytěžit. Pomoci si lze zvednutím obytných částí domu o patro, které je vynese čtyři až čtyři a půl metru nad terén. Díky tomu dostanete více světla do obývacího pokoje a ložnic a ve spodním patře může být garáž, technické zázemí domu nebo například pracovna," popisuje Martina Kozelková.

Na jižně orientované straně domu může vzniknout terasa, která teprve postupně přechází ve svah. Příkladem takového řešení z „repertoáru" společnosti Origis je dvoupodlažní rodinný dům v Čisovicích stojící v severozápadním svahu, kde bylo potřeba vyrovnat se jak s velkou svažitostí terénu, tak s orientací. Díky výše popsanému postupu vznikl dům se zázemím ve spodním patře a s osluněným horním patrem s jihovýchodně orientovanou terasou zastřešenou pergolou. Podobně řešený je i atypický rodinný dům, který společnost Origis navrhovala na svažitý pozemek v Nelahozevsi.

Dům je zasazen do severního svahu s přístupem od úpatí. Ve spodním podlaží, které není dobře osluněné, se nachází obslužné prostory, jako je garáž nebo technická místnost, a vstupní partie domu. Obytné prostory jsou o patro výš, na vrcholu svahu, kde se nabízí kontakt s osluněnou zahradou, která jako by plynule přecházela na dům ve formě zelené střechy. Vlastní obytná zóna domu je soustředěna do jednoho patra, které se nyní ničím nezastíněno otevírá k jihu.

Opačný postup by pak jednatelka společnosti Origis doporučila u jižně orientovaných parcel. U těch je možné spodní podlaží „zakopat", takže do domu se vchází z horního patra, kde může být i garážové stání, a obytné části domu jsou o patro níž. Částečným zapuštěním domu se minimalizují zemní práce nutné k tomu, abychom u svažitého pozemku dosáhli alespoň kusu rovinatého terénu, po kterém všichni stavebníci touží.

DrevoaStavby.cz Orientace vůči světovým stranám při stavbě domu

Autor: Lukáš Novák

Jak na dům v mírném svahu


Specifickou výzvou je ale také mírný svah, kde se výše popsané řešení se zapuštěním jednoho patra nejeví jako ideální. „V pozvolněji se svažujícím terénu by mohlo hrozit, že dům a jeho obyvatelé by kvůli tomu ztratili kontakt se zahradou – dům by byl buď příliš zahrabaný, nebo by zase zbytečně čněl nad pozemek," vysvětluje Martina Kozelková.

Řešením, které si Origis a jeho spolupracovníci mohli vyzkoušet v praxi při realizaci rodinného domu v Dobré Vodě, je dům postupně klesající spolu s pozemkem po půlpatrech. „Dům díky tomu dokonale kopíruje terén zahrady, navíc se tím eliminují výrazné výškové přechody i v interiéru domu – z centrální obytné místnosti v jakémsi mezipatře je to jen osm schodů do výše položených ložnic a stejných osm schodů do prostor ležících v nejspodnější části pozemku, kde se nachází dětské pokojíčky."

DrevoaStavby.cz Pozemek ve svahu

Autor: Lukáš Novák

Dům ve svahu jako velká příležitost


Jak už bylo řečeno, při stavbě domu ve svahu má člověk v zásadě dvě možnosti: buď se pustit do boje s kopcem a pokusit se svažitý pozemek maximálně „srovnat", nebo přijmout danost podmínek a co nejlépe se jim přizpůsobit. První varianta má kromě obrovských nákladů ještě jednu nevýhodu – výsledkem je stavba, která místo aby do okolního prostředí zapadla, významně toto prostředí přetváří. „My dáváme přednost tomu, aby se stavba přizpůsobila podmínkám, ve kterých vzniká, a snažíme se z nich vytěžit maximum. Je to podstatně méně nákladné a výsledek je podle mě jednoznačně přesvědčivější," říká Martina Kozelková.

Kombinací správného usazení domu na pozemku, dobře zvolených stavebních technologií (častá je u domů ve svahu kombinace zděné spodní stavby a dřevostavby, s níž má Origis bohaté zkušenosti) a osobitého architektonického návrhu mohou vznikat domy, které v sobě spojují uživatelské pohodlí a kvalitní architekturu. „Díky realizacím, které už máme za sebou, dneska dokážu vidět stavební pozemek i tam, kde by ho leckdo nehledal. Komplikovaný pozemek je výzva. Ale když se jí neleknete, výsledná stavba nejen, že eliminuje nevýhody takového pozemku, ale může z nich udělat i obrovskou přednost v podobě originální, funkční stavby, která zohledňuje jak specifický terén, tak potřeby těch, kdo v ní mají žít," uzavírá jednatelka společnosti Origis, Martina Kozelková.

DrevoaStavby.cz Návrh domu ve svažitém pozemku

Čísovice: Architektonická studie domu ve svažitém pozemku. Návrh: Ing. Lenka Bidermanová, Origis

AUTOR TEXTU: Lukáš Novák


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop