Jak vybrat správné schody do dřevostavby? Pozor na nejčastější chyby při navrhování schodiště

Jak vybrat správné schody do dřevostavby? Pozor na nejčastější chyby při navrhování schodiště

Dana D. Daňková | Úterý, 06. srpen 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Schody jsou běžnou součástí mnoha budov, v nichž se během života pohybujeme. Ať už jsou betonové, dřevěné nebo třeba ocelové, patří ke složitějším stavebním konstrukcím a často bývají dominantou interiéru. Na co bychom se měli zaměřit při výběru typu schodiště nejen pro dřevostavbu, jejich zamýšlené funkci, četnosti využívání i vlastních představách? Ptáme se Jaroslava Nekuly, hlavního technologa společnosti SWN Moravia.

Dají se nějak obecně charakterizovat požadavky kladené na schodiště?

Vždy záleží na tom, zda se jedná o schodiště pro veřejnou budovu, nebo pro privátní stavbu, protože norma klade na každý typ objektu trochu jiné nároky. Jde o:

 • průchodnost schodiště,
 • umístění schodiště,
 • rozměry schodiště,
 • výšku stoupání a podobně.

V případě veřejné budovy je také kladen větší důraz na bezpečnost a protipožární parametry. Platí, že čím častěji bude schodiště využíváno, tím více je třeba dbát na správný výpočet, pohodlnost a bezpečnost.

Výška a šířka, úhel stoupání pochodové linie a další parametry schodiště jsou stanoveny normou, přesto si myslím, že i při dodržení těchto veličin schodiště být pohodlné nemusí.

Norma svým způsobem některá kritéria značně a neprakticky svazuje, a jinde je naopak benevolentní. Například ideální výška stupně by podle mého názoru měla být asi do 17 cm, i když norma povoluje až 21 cm. Takové schody by však byly pohodlné pro děti a mladé lidi, ale je třeba myslet na všechny věkové kategorie.

Naopak příliš nízká výška stupně znamená opět nepohodlné schodiště, navíc někteří lidé mají tendenci brát takové schody po dvou, což také nepřispívá k bezpečnosti.

drevene-schodiste-osvetleni-stupnu

V jaké fázi stavby rodinného domu je nejlepší vybírat schodiště a čím se při výběru řídit, aby bylo funkční a současně vhodně dotvářelo interiér?

Plán schodiště by měl být zahrnut do celkových dispozic interiéru již v návrhu domu a doporučuji klást důraz na důkladné propracování ve fázi projektu.

Ideální schodiště je podle mě podestové ve tvaru U, rovná ramena schodiště nabízejí vzhledem k dnešním interiérům architektům nejvíce možností řešení. Čím více je schodiště lomené a tvarově komplikované, tím se zužuje výběr provedení, která je možné pro daný prostor realizovat.

Schodiště by také mělo samozřejmě určitým způsobem ladit s interiérem – například pokud je laděný do tmavého dřeva, mělo by mít i schodiště stejný odstín, nebo s ním alespoň citlivě a cíleně korespondovat.

schodiste-kombinace-dreva-kovu

Obr.: Kombinace dřeva a kovu spolu s ladnými tvary vytváří ze schodiště i architektonickou dominantu interiéru. Foto: SWN Moravia

Nejčastější chyby při navrhování schodiště

 • pro schodiště je vyčleněn velmi malý prostor (alespoň 5 až 6 m2)
 • nedostatečné osvětlení přirozeným světlem
 • přílišné lomení
 • špatně zvolené hrany stupnic
 • kluzký povrch
 • málo místa před nástupem a za výstupem schodiště

Důležité je také dobré ukotvení schodiště. Uvědomují si to vždy majitelé nemovitostí?

Musím podotknout, že se často setkáváme s tím, že v domě vhodné kotvení dostatečně vyřešeno není. Obecně lze říci, že pokud je možné schodiště vhodně kotvit, to znamená dobře ho zabudovat do stavby jak na nástupu, tak na výstupu a po vnějším obvodu, je zcela lhostejné, z jakého materiálu jsou zhotoveny stěny.

Schodiště pro běžný dům na výšku tří metrů má půdorysně asi čtyři až pět metrů čtverečních a samo o sobě váží kolem 300 až 500 kg v závislosti na materiálu, z něhož je provedeno (tento údaj se týká spíše schodišť dřevěných, případně kombinovaných s kovem).

K tomuto zatížení je v privátním sektoru potřeba připočítat možné další užitečné zatížení 300 kg na metr čtvereční, tedy dalších 1500 kg. To vše musí snést kotvení a konstrukce schodiště bez toho, aby došlo k jejímu porušení nebo destrukci.

drevene-schodiste-sklenene-zabradli

Obr.: Jako zábradlí lze použít pouze tvrzené sklo, není však možné ho dodatečně vrtat či jinak opracovávat. Uchycení skla s pevným materiálem, především s kovem, musí být navíc provedeno pres plastové nebo gumové podložky. Foto: SWN Moravia

Ve zděných domech to asi nebude problém, ale co dřevostavby s lehkými stěnami? Nemůže tam při instalaci schodiště vzniknout problém?

Určitým oříškem mohou být sádrokartonové stěny, které je třeba při stavbě schodiště v místě kotvení zesílit. Pod sádrokarton je možné vložit například jednu OSB desku, která zabezpečí dobré kotvení téměř všech běžně využívaných konstrukcí, často se vedle kovového rastru pod sádrokarton vkládá sestava z dřevěných hranolů, aby se schodiště dobře opřelo do země.

Kromě sádrokartonu mohou být stěny také z lehčených materiálů – třeba z polystyrenového ztraceného bednění, i zde je třeba předem počítat s upevněním schodiště. Pokud tomu tak není, je možné vytvořit pomocnou konstrukci, ale jsou-li již stěny finalizovány, často to znamená znovu je „otevřít", instalovat tuto konstrukci a opětovně začistit, což je komplikované, a ne vždy bez následků.

schodiste-jako-soucast-obytneho-prostoru

Obr.: Schodiště jako součást obytného prostoru. Skleněné boční výplně zajistí transparentnost a celý prvek opticky odlehčí. Foto: Hausbaustyle


"Čím více je schodiště lomené a tvarově komplikované, tím se zužuje výběr možností pro jeho provedení."


Jaké materiály se nejčastěji používají pro konstrukci schodů?

Stále žádanější jsou schodiště v kombinaci materiálů dřevo, kov, sklo.

Nejpoužívanější je dřevo a materiály na bázi dřeva. Dřevo je příjemné na pohled i dotek a vhodné povrchové ošetření prodlouží jeho životnost. Nevhodné je měkké dřevo s nízkou odolností proti mechanickému poškození, navíc za cenu například smrkového dřeva je možné pořídit z pohledu tvrdosti a trvanlivosti povrchu kvalitnější schodiště z buku.

Dalším často využívaným materiálem je kov. Jeho předností je vysoká pevnost, je proto ideální pro komplikované konstrukce. Ač se to nezdá, často se v konstrukcích potýkáme s jeho pružností. Pro srovnání – nedostatečně nadimenzovaná pětimetrová schodnice se v této délce prohne a zapruží daleko více než dřevo, byť je pevnost kovu vyšší. Designovou odbočkou od kovu je nerezová ocel, používaná na doplňkové prvky, její hlavní výhodou je odolnost vůči korozi.

Opomenout nemohu přírodní kámen. Jeho nevýhodou je poměrně velká hmotnost. Aby měly kamenné nášlapy zaručenou pevnost, musí být ve srovnání se sklem dvakrát silnější, ale vzhledem k tomu, že kámen a sklo mají podobnou měrnou hustotu, je kamenná konstrukce velmi těžká a klade velké nároky na spojovací prvky a konstrukci schodiště. Jeho nevýhodou je i cena. Bývá proto využíván pouze ve formě vložek do nášlapných ploch na exponovaných místech.

drevene-schodiste-oddelene-sklenenou-prickou

V moderních interiérech často vídáme schodiště skleněná. Je to podle vás módní výstřelek, nebo může takový prvek také účelně fungovat?

Sklo má samozřejmě určité limity. Je pevné, ale křehké, navíc má jako deskový materiál omezené možnosti použití. Pokud je upraveno tepelným tvrzením neboli kalením, aby se dalo použít například v zábradlí, nelze ho dále vrtat či opracovávat. Uchycení s pevným materiálem, především s kovem, musí být navíc provedeno přes plastové nebo gumové podložky, aby nebylo namáháno bodově.

Poněkud problematické je sklo z hlediska požární bezpečnosti – místní zahřátí vyvolává vysoké napětí a sklo pak praská, musí být proto vždy nějak zpevněno či vhodně kombinováno, aby po požadovanou dobu obstálo.

drevene-schodiste-oddelene-sklenenou-prickou-interier-obyvaci-pokoj

A jak jsou na tom z hlediska požární bezpečnosti ostatní materiály?

Možná vás překvapí, že dřevěná konstrukce schodiště patří k těm nejodolnějším, ale musí být správně dimenzována a současně povrchově ošetřena protipožárními nátěry.

Z hlediska požární odolnosti je v tomto případě hodnoceno především to, jak dlouho si schodiště v případě požáru udrží stabilitu tak, aby se po něm dalo bezpečně přejít.

Kov lze proti ohni obdobně ošetřit retardéry hoření, aby přílišným ohřátím nedošlo k destrukci konstrukce.

Dostáváme se tak k tomu nejdůležitějšímu – provozní bezpečnosti. Jak tedy vypadá schodiště, po kterém se bude chodit bezpečně?

Schodiště není obytným, ale komunikačním prostorem, vše ostatní je podružné. Pěkný vzhled je samozřejmě plus, ale neměl by být prosazován na úkor bezpečnosti.

Nejbezpečnější jsou rovná a podestová schodiště s výškou a šířkou nášlapů blížícími se normě (ČSN 73 4130 a ČSN 74 3305). Pro pocit bezpečnosti je také důležité madlo (dobře uchopitelné madlo má průměr cca 40 mm) a výplně zábradlí.

Na architektonických návrzích se často vyskytují schodiště s několika málo sloupky, převázanými madlem. Působí sice velmi vzdušně, ale při upadnutí by člověk mohl proklouznout mezi sloupky. Mnohdy také zábradlí není příliš stabilní a výplň je spíš jen na oko, ale už jen jeho existence působí bezpečněji než volný prostor.

Návrh šířky a výšky schodišťového stupně

 • všechny stupně musí mít stejnou výšku a šířku (v místě výstupní čáry) v celém rameni
 • vzájemný vztah mezi výškou h a šířkou b schodišťového stupně je vyjádřen tzv. Lehmannovým vzorcem: 2h + b = 630 mm (v odůvodněných případech může být v intervalu 600 – 650 mm)
 • nejmenší šířka stupně je 210 mm (půdorysný průmět dvou navazujících hran stupnic)
 • nejmenší šířka stupnice je 250 mm návrh
 • kosé stupně musí mít nejužší šířku > 130 mm

drevene-schodiste-sklenene-zabradli-interier

Dalším problémem může být možná nestabilita nebo nedůvěryhodnost konstrukce. Pokud například schodiště při pohybu po něm příliš pruží nebo se prohýbá, vzbuzuje ostražitost a pocit nestability a opět může přispět ke snížení bezpečnosti.

Problémy s bezpečností nastávají také v případě, že člověk nese jakýkoli náklad a nevidí si pod nohy, u rovných schodů se lze rytmus chůze naučit na prvních dvou třech nášlapech a dále není třeba nad ničím přemýšlet, ale pokud je schodiště lomené, zvyšuje se nebezpečí úrazu a snižuje pohodlí při jeho užívání.

ing-jaroslav-nekula-swn-moravia
Ing. Jaroslav Nekula
hlavní technolog společnosti SWN Moravia

DaS 1-2016
Ing. Dana D. Daňková

Ráda přicházím věcem na kloub, z čehož mé okolí někdy ztrácí nervy :-), a ráda se učím, v životě i v práci potřebuji tvořivost. Zajímá mne architektura, stavební technologie a funkční design

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Schodiště”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop