Tisk
Kevin Flanagan: <small>Dřevo a města budoucnosti</small>

Kevin Flanagan: Dřevo a města budoucnosti

Lucie Němcová | Pondělí, 12. únor 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Kanadský architekt Kevin Flanagan hledá ve své praxi cesty, jak přispět ke kvalitnímu životu ve městech a jak vytvářet trvale udržitelné a chytré budovy, které zohledňují potřeby místa i otázky ochrany životního prostředí.

kevin flanagan_sml_mod_1mbMezi jeho nejvýznamnější projekty patří například dominanta – Abu Dhabi Investmetn Authority, The Edge v Amsterodamu, Skypod a Cartube v Londýně, River City v Praze nebo velmi aktuální projekt Oakwood Timber Tower v Barbicanu v Londýně. Proto nám bylo velkým potěšením, že se s námi rozhodl sdílet své myšlenky na téma měst budoucnosti a samozřejmě dřeva jako jejich součástí.

Proč myslíte, že je důležité přinést dřevo jako stavební materiál do měst?

Vím, že v českém jazyce nemáte speciální slovo pro konstrukční dřevo (v angličtině timber, pozn. red.) a pojem dřevo zahrnuje i stavební materiál pocházející ze stromů. My často využíváme termín konstrukční dřevo (engeneered timber) zatímco v Severní Americe občas uslyšíme i pojem masivní dřevo (mass timber). Tento nový materiál umožňuje vytvářet výškové dřevěné budovy, a protože je vyroben za pomoci velmi precizního výrobního procesu, v mnoha ohledech výrazně překonává vlastnosti přírodního dřeva. Ať už je to únosnost, odolnost proti ohni nebo tvarová stálost. Jde o křížem lepené dřevo neboli CLT.

Dřevo ve městě již nyní nacházíme často, stropy nebo střechy bývají vyrobeny s velkých dřevěných prvků nebo trámů. Tyto velké dřevěné komponenty mají větší odolnost proti ohni a mohou překonat velký rozpony střech, někdy s využitím principů pro dřevěné mosty.

dřevostavba mrakodrap

Nedávno jsme se my lidé stali druhem, který žije převážně ve městech. Předpokladem je, že v roce 2050 bude téměř celá světová populace dneška rovna populaci žijící ve městech. Obyvatelstvo měst se prakticky zdvojnásobí a život ve stále hustěji obývaných městských aglomeracích bude v podstatě normou. Právě to je důvodem, proč architekti, urbanisti, vizionáři a dodavatelé budou nepochybně tíhnout k výstavbě s využitím alternativních materiálů. Jedním z nich, který je v současnosti důkladně zkoumán, je právě dřevo.

Často je uváděno, že třetina až polovina (35 – 45 %) emisí oxidu uhličitého je zapříčiněna výstavbou. Nedávno podepsaná dohoda Paris Accord vyžaduje významné snížení emisí směrem k nule. Nejjednoduššími prostředky ke snížení jsou redukce zdrojů, omezení materiálů, které nárůst zvětšují, a také vázání CO2. Tyto strategie zmírňování emisí nepochybně učiní naše města příznivějšími pro život, zlepší kvalitu našeho života a bez debat také pocit štěstí a délku života.

1 Oak Timber Tower Holandsko

Obyvatelé měst by nyní měli vnímat města také jako domovy budoucnosti a přizpůsobit strategie navrhování tak, aby život v tomto společenství fungoval lépe. Využití dřeva a vytváření navazujících zelených ploch jsou tedy jistě témata k zamyšlení.

Čím se dřevo hodí pro stavbu budov ve městech?

Jako odborníci na poli designu považujeme města za soubor fyzických objektů, konkrétní hmotná místa, která se nemění. Ale velká města, která vznikají, jsou extrémně přizpůsobivá požadavkům na lepší život a neustále se proměňují. Věřím proto, že město je víc myšlenkovou formou, kterou si neseme s sebou, více než fyzickým místem. Jsou to lidé, sdílení myšlenek, utváření vztahů tam, kde je společný zájem a snaha. Živé a zdravé město je poháněno inovacemi, životem a sny o budoucnosti s lepšími životními podmínkami, který jeho obyvatelé sdílí. Není to úl s jednou královnou založený na principu monokultury, ale místo, kde je oslavována různorodost, kde jsou oslavovány skvělé nápady a mladí jsou podporováni, aby se stali světovými občany.

4 Oak Timber Tower Holandsko

Několik nedávných behaviorálních studií naznačuje, že lidé vnímají život v dřevěných konstrukcích podobným způsobem, jako by byli obklopeni přírodním prostředím. Obecně řečeno, hladina stresu se snižuje a lidé se stávají více společenští. My doufáme, že také více otevřeni sdílení nápadů. Je to zkrátka mnohem blíže životu venku, kde jste v kontaktu s přírodou a relaxujete.


Čtěte více – Kdy se u nás postaví první dřevostavba mrakodrap?


A co požární bezpečnost? V Čechách máme v tomto ohledu velmi přísné normy...

Opět, nepopisujeme tu obyčejné dřevo, ale konstrukční dřevo (engineered timber). V UK jsou všechny bytové stavby nad určitou výšku vybaveny rozstřikovači vody. Bylo provedeno mnoho zkoušek požáru po celém světě, které ukázaly odolnost konstrukce ze dřeva a její výhody. Podíváme-li se například na nechráněné ocelové nosníky a velké dřevěné nosníky, je neoddiskutovatelné, že dřevo se bude během požáru chovat lépe. Stejně tak se ukazuje, že výborně obstávají i schodišťová jádra a dřevěná schodiště určitého designu.

8 Oakwood Timber Tower I, Barbican, Londýn, UK


Která města jsou dobrým příkladem užití v použití dřeva ve výstavbě?

Řekl bych například města v pohraničí a v blízkosti rozhlehlých lesů. Napadá mě Severní Amerika, zejména místa jako Montreal, kde je v budovách použito mnoho dřeva. Co se týče vysoce kvalitního konstrukčního dřeva, jako je CLT, existuje několik měst, kde je tento konstrukční systém na vzestupu. Dobrým příkladem je Londýn. V současnosti tam však není žádná výšková bytová stavba, jako je Oakwood Timber Tower. Existuje několik zajímavých studií v Holandsku a samozřejmě Brock Timber Tower v Britské Kolumbii v Kanadě. Ačkoli jde o kombinovanou stavbu s betonovým jádrem, je velmi pozoruhodná. Největším vizuálním a designovým úspěchem mezi stavbami ze dřeva je výšková budova Treet v norském Bergenu.

Jaké jsou klíčové kvality zdravého prostředí ve městech?

Dobré bydlení v přirozeném a obnovitelném prostředí. Čistá voda a vzduch, zeleň. Čilý společenský život, kde se lidé mohou setkávat a sdílet bez omezení. Místo celoživotního vzdělávání, kde jsou individuality a různorodost životů respektovány za svůj jedinečný přínos.

Jak vidíte naše za deset, dvacet, třicet let? Co myslíte, že se nejvíce změní?

Vidím města, která rostou více do výšky, s více parky, otevřenými vodními okraji, které podporují rekreační aktivitu.

Jaké projekt je teď v centru Vaší pozornosti? Na čem v současnosti pracujete?

Pracuji na druhé dřevěné věži Oakwood Timber Tower v Holandsku a vytvářím spolupráci mezi vládami a vysokými školami. Připravuji také velmi zajímavý materiál pro výstavu o výškových budovách ze dřeva. Dále organizuji dvoudílný dokumentární film pro kanál Discovery o výstavbě nové výškové věže Timer Tower.

Na co se v oblasti stavění ze dřeva těšíte?

Na rozšíření trhu a vytvoření klíčových partnerů pro rozšíření naší nabídky.

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop