Jaké rozhodnutí a kroky vedou k bezproblémovému dokončení stavby dřevostavby a zároveň ušetří čas i peníze

Jaké rozhodnutí a kroky vedou k bezproblémovému dokončení stavby dřevostavby a zároveň ušetří čas i peníze

Lucie Němcová | Pondělí, 27. červenec 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Jaká rozhodnutí a přípravu udělat, abychom pak mohli pohodlně sledovat dokončení domu jako sladěný orchestr, ušetřit finance a netápat uprostřed chaosu a řešení neočekávaných problémů? Je rozumné převzít koordinaci do svých rukou, pustit se do díla vlastním přičiněním, nebo naopak ponechat vše v režii jedné firmy?

V minulém díle jsme si řekli, co obnáší realizace hrubé stavby, neboli, co je zahrnuto v dodávce stavby zhotovené do této fáze. Řekli jsme si, že pro tento rozsah neexistují žádná pravidla a je potřeba být velmi obezřetní, jaký rozsah realizace si skutečně kupujeme.

Další stupeň dokončenosti, takzvaný dům k dokončení, lze na rozdíl od předchozího stupně lépe definovat prvky, které v rámci ní dodavatel domu nedodává, nežli tím, co je již realizováno. Co všechno tedy stavba k dokončení nemá? Jsou to převážně všechny dodávky, které nějak definují interiér – finální pochozí plochy, dveře, obklady, dlažby, sanitární zařizovací předměty.

Často nemusí být součástí dodávky také schodiště, které se v případě dřevostavby montuje jako jedna z posledních dodávek. Stěny bývají vybroušeny bez maleb. Dům je však osazen kompletní technologií – je zkompletována elektroinstalace, včetně revize (pokud není dohodnuta kompletace po dokončení maleb) a jsou dokončeny funkční rozvody vody, kanalizace a vytápění.


Přesný rámec dodaných prvků

Díky tomu, že se jedná o poměrně jasně ohraničenou fázi, lze dodávku snadno redukovat nebo rozšířit. Obvykle se takové rozšíření děje o smysluplné celky, které dodávku logicky rozšiřují. Asi nejzásadnější konflikt se odehrává v technických místnostech, kde se používá dlažba často dodávaná investorem.

Dalším možným logickým rozšířením je provedení maleb. Běžným rozšířením je realizace obkladů dlažeb a osazení sanitární techniky – pak se ale téměř dostáváme k domu na klíč.

cena-domu-dokoncovani-objektu-dlzaby

Foto: Dreasmtime

Komentář odborníka

Část klientů si chce dům realizovat alespoň částečně svépomocí. Člověk, který svými vlastními silami stavbu organizuje nebo se na ní přímo podílí, srůstá s domem a dům se stává základnou, domovem, ve kterém má své kořeny. Pak může být fáze domu k dokončení dobrou startovací metou seberealizace.

ing-vaclav-pindak-3ae-novahome
Ing. Václav Pinďák
3AE s.r.o.

cena-domu-dokoncovani-objektudlazdeni

Foto: Dreamstime

Komentář odborníka

V případě hrubé stavby i stavby k dokončení je potřeba klást důraz na kvalitu provedení, která může mít vliv na životnost stavby. V obou případech je také důležitá koordinace výstavby, aby se neprotahovala. Subdodavatelé sjednaní investorem ne vždy plní své termíny a závazky a pak dochází na stavbě ke zbytečným komplikacím.

Varianta domu na klíč je podle mne z hlediska klienta a dodavatelské firmy asi tou nejlepší možností. Za vše ručí jeden subjekt, logistika funguje a řemesla jsou v případě kvalitních firem zkoordinovaná způsobem, aby nedocházelo k možným konfliktům a kolizím.

petr-podlaha-alfahaus
Petr Podlaha
ALFAHAUS s.r.o.


Nároky na odbornost

Fáze domu k dokončení je náročná na odbornou způsobilost jednotlivých řemeslníků. Realizační firma, která má za sebou realizaci několika desítek staveb, již má vytvořeny realizační týmy, které se vzájemně znají. Realizace proto probíhá koordinovaně a výsledek je vždy kvalitní.

Jedná se o dodávky, které zůstávají skryté. O to je důležitější jejich kvalitní provedení. Například špatné provedení rozvodů vody může znamenat, že dům nebude možné obývat po několik měsíců a odstranění závad bude velmi nákladné.

Tuto skutečnost často zmiňují stavitelé zděných domů jako jednu ze zásadních nevýhod dřevostaveb, přestože voda je fatální problém pro každou stavbu a ve svém důsledku má podobné důsledky.

cena-domu-dokoncovani-objektu-hruba-stavba

Foto: Dreamstime

Komentář odborníka

Pro zhotovitele stavby je fáze k dokončení výhodná. Provedení si umí pohlídat a díky tomu, že dům nemá finální povrchy, klient nemá moc možností, kde může uplatňovat především estetické vady. Estetické vady jsou totiž nejčastější závadou při předání domu na klíč.

To je současně důvodem, proč má většina realizačních firem tuto fázi jako druhou nejvýhodnější z hlediska ceny (po hrubé stavbě). Je důležité stanovit rozsah, kde lze ze strany stavebníka dosáhnout i nějakých úspor. To platí především pro ty, kteří jsou zruční a dokážou si minimálně část finálních povrchů realizovat sami.

ing-vaclav-pindak-3ae-novahome
Ing. Václav Pinďák
3AE s.r.o.


"Období finálního dolaďování objektu je náročné na koordinaci. Je klíčové mít odpovídající dokumentaci s podrobnými detaily, aby jednotliví subdodavatelé měli do statek informací a podkladů, nevznikaly chyby a vše na sebe dobře navazovalo."


Dokončování domu a jeho průběh

Realizace hrubé stavby je náročná z důvodů vysokých nároků na odbornost. Na druhou stranu se na hrubé stavbě v jeden okamžik podílí relativně malý počet pracovníků. Obvykle stačí tři až pět. Fáze dům k dokončení už svým jménem vybízí k realizaci další fáze pomocí vlastních subdodávek.

„Dům k dokončení v sobě obsahuje dodávky montovaných příček. Do příček jsou osazeny elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechniky a dalších technologií. Znamená to, že na relativně malé ploše se v jeden čas může pohybovat až 20 lidí. To však není možné. Je nutné, aby na stavbě řemeslníci nastupovali koordinovaně a aby spolupracovali," upozorňuje Václav Pinďák.

„Zároveň je ale také nutné, aby řemeslníci mohli pracovat souvisle a po technologických celcích. V této fázi se nejvíce projeví kvalita koordinátora. A tato fáze má zásadní vliv na celkový čas realizace i finální kvalitu objektu."

cena-domu-dokoncovani-objektu-rozvody

Foto: Dreamstime

Komentář odborníka

Fáze dokončování domu je obdobím, ve kterém se prolíná práce mnoha specialistů. Jsou jimi sádrokartonáři, elektrikáři, topenáři, instalatéři a další. Jestli znáte scénu z Muže z Akapulka s Jeanem-Paulem Belmondem, ve které Belmondo rozstřílí elektrikáře, protože musí přijít nejdřív instalatér, pak si nejspíš dokážete představit, jak je náročné celou fázi řídit.

ing-vaclav-pindak-3ae-novahome
Ing. Václav Pinďák
3AE s.r.o.


drevoastavby-casopis-titulka-4-2020-200x238-tinified

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 4/2020

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

Prostor pro úspory

Z povahy rozsahu dodávky není příliš mnoho věcí, na kterých se dá zásadně ušetřit. Technologie je většinou jasně daná projektem a podle něj bývá i realizována. „Nedávno jsem četl příspěvek na jedné z internetových skupin. V této diskusi se projektant ptal, do jaké fáze si investor nechává zpracovat projekt elektroinstalací. Byl jsem překvapen, kolik projektantů doporučuje svým klientům udělat základní rozsah a ten pak upřesnit na stavbě. Takto se určitě investor dobrého výsledku nedobere," upozorňuje Václav Pinďák.

„Na stavbě má realizátor již málo času. Je potřeba vše řešit rychle a efektivně. Na práci každého člena týmu je závislá práce někoho jiného. Extrémně důležitý je tedy kvalitní projekt, který usnadňuje a zefektivňuje celý proces. Pokud budete mít kvalitní projekt, může investor dosáhnout také úspor. Zná totiž přesnou cenu jednotlivých dodávek a na základě té může výběr upřesnit. Obecně platí: čím větší je prostor pro tvůrčí činnost na stavbě, tím bývá dražší."

cena-domu-dokoncovani-objektukvalitni-projekt

Foto: Dreamstime

Komentář odborníka

Stavby, které jsou dobře připravené před samotným zahájením od projektu přes smlouvu a hlavně výběrem kvalitní dodavatelské firmy, probíhají hladce a výsledek tomu odpovídá. Neodbornými zásahy ze strany investora, jeho "amatérskými" subdodavateli, tak i jím samotným, se může stavba prodražit, protáhnout, může dojít ke zbytečným sporům a celkový dojem z celé stavby je spíše stresující.

Je třeba si uvědomit, že si stavíme dům většinou jednou, použijeme značné výdaje na stavbu a takovými špatnými rozhodnutími si můžeme přivodit krušné chvilky. Dům na klíč je samozřejmě nejdražší varianta a investor může ušetřit na subdodávkách, které si zařídí sám, ale to stojí spoustu času, musí natrefit na kvalitní řemeslníky a mnohdy nefunguje koordinace.

Nakonec může usoudit, že dům na klíč je varianta nejlepší a hlavně nejkvalitnější. Špatným výběrem své subdodavatelské firmy si můžu zásadně ovlivnit celkovou kvalitu domu a nakonec zjistit, že levněji neznamená lépe. Navíc nikde není řečeno, že domy na klíč musí být vždy tou nejdražší možností.

petr-podlaha-alfahaus
Petr Podlaha
ALFAHAUS s.r.o.


Chyby, které si můžeme odpustit

„Jak jsem zmínil výše, častým nešvarem bývá zanedbání projekční přípravy. Pokud si pořizujete dům typový od prověřeného dodavatele, standard dodávky bývá jasně definován a nelze jej moc měnit. Pokud si ale budete realizovat dům podle individuálního návrhu, je potřeba, aby byl především projekt veškerých rozvodů dobře zpracován.

Dost často se ale v praxi setkávám s dokumentací pro stavební povolení, která je dostatečná pro získání povolení, ale ne pro sestavení ceny domu, natož pro vlastní realizaci. V takové situaci většinou zaplatíte za tuto část dodávky vyšší cenou nebo horší kvalitou. Důležitým měřítkem kvalitního provedení je tedy projektová dokumentace. Nepodceňujte ji," doplňuje Václav Pinďák.

cena-domu-dokoncovani-objektu-projektova-dokumentace

Foto: Dreamstime

Komentář odborníka

Pokud se klient rozhodne převzít stavbu v momentě, kdy je dokončena hrubá stavba, a další fáze realizuje svépomocí, obvykle to znamená, že dům není dokončen za dva až tři měsíce ale většinou za šest až deset.

ing-vaclav-pindak-3ae-novahome
Ing. Václav Pinďák
3AE s.r.o.


Přečtěte si první díl seriálu CENA DOMU

Cena domu aneb jaká úskalí nám přináší fáze hrubé stavby domu
DaS 4-2020

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Jak na financování stavby”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop