Tisk
Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava má svůj vlastní pasivní dům

Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava má svůj vlastní pasivní dům

Dagmar Šimonová | Pátek, 14. prosinec 2012 |

Přidat na Seznam.cz

Moderní dřevostavba dvoupodlažního rodinného domu v pasivním energetickém standardu je unikátním projektem výukové pomůcky pro testování a ověřování fyzikálních veličin a parametrů uvnitř konstrukce a v interiéru. Dodavatelem stavby, kterou si nechal zrealizovat Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK), je společnost RD Rýmařov. Projekt s názvem Vytvoření odborného školícího střediska MSDK byl spolufinancován z Operačního programu podnikání a inovace a jeho slavnostní otevření proběhlo na konci září 2012.

Pasivní dům má všechny základní druhy vytápění

02 kopieStudenti z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava tak mohou praktickou cestou ověřovat mnoho technických parametrů, jako jsou například součinitele prostupu tepla, vlhkosti uvnitř konstrukce či vlhkosti vzduchu v místnostech nebo povrchové teploty různých materiálů. Velice významné je pro studenty i možnost porovnání vlivu a účinků jednotlivých druhů vytápění – v budově jsou instalovány všechny základní druhy tepelných zdrojů (elektrokotel, plynový kotel, solární ohřev, tepelné čerpadlo, kotel na pelety a další). Studenti tak mohou měřit a porovnávat i vlastnosti budovy jako takové – jak jednotlivé konstrukce pracují, jak celý dům sedá a jak se vlivem vnějších podmínek mění.

04 kopie09 kopie10 kopie


Fyzikální veličiny zkoumají studenti pomocí zabudovaných čidel

03 kopieDřevostavba byla navržena jako klasický pasivní dům co nejkompaktnějšího tvaru s optimální orientací ke světovým stranám. Dispozice domu odpovídá potřebám klasické rodiny. Montovaný dům je položen na jednoduché železobetonové základové desce a jeho konstrukce je provedena z prefabrikovaných panelových dílců na bázi dřeva. Obálka budovy je difuzně otevřená a venkovní fasádu tvoří kombinace běžných zateplovacích systémů – na části je budova obložena kontaktním zateplovacím systém s tenkovrstvou omítkou, část má provětrávanou fasádu s dřevěným obložením a část s fasádními deskami. Důležitá jsou pak především teplotní a vlhkostní čidla zabudovaná do různých částí konstrukce, díky kterým mohou studenti a odborní pracovníci stavbu zkoumat.

Stavební a izolační materiál je ekologický

08 kopieObvodové stěny z I nosníků jsou vyplněné izolací z dřevních vláken, ze strany interiéru je zhotovena instalační předstěna opláštěná sádrovláknitou deskou a vyplněná také dřevovláknitou izolací. Vnější fasáda (na části zateplená kontaktním systémem, na části provětrávaná) je též izolována tvrdými dřevovláknitými deskami. Vnitřní stěny jsou vyplněné minerální izolací, stejně jako dřevěné stropy. Pultová střecha opět využívá příznivých vlastností dřevovláknité izolace, aplikované jak mezi krokvemi tak nad nimi. Součinitel prostupu tepla stěn i střechy je tak neuvěřitelných 0,1 W/m2K. Okna i dveře jsou dřevěné.

05 kopie06 kopie07 kopie


Dřevostavby jsou ruku v ruce s pasivními domy

Systém vytápění má velice promyšlenou regulaci všech navržených tepelných zdrojů, výstupy měření a regulace jsou automatiky posílány na PC, kde se rovnou graficky vyhodnocují. Vzduchotechniku je možné používat jako teplovzdušné vytápění nebo jako prosté řízené větrání s rekuperací tepla z odpadního vzduchu. Podobně ucelený výukový systém je v Čechách skutečným unikátem a znamená velký přínos pro budoucnost jak pasivních domů, tak technologie dřevostaveb, která je pro tuto výstavbu nejvhodnějším systémem.

Vaše komentáře (4)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Pasivní domy”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop