Časopis DŘEVO&stavby 1/2015
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 1/2015
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
Jak získat na dřevostavbu dotaci Nová zelená úsporám

Jak získat na dřevostavbu dotaci Nová zelená úsporám

Petra Vaňková | Pondělí, 30. březen 2015 |

Přidat na Seznam.cz

Rozhodnete-li se pro stavbu pasivní dřevostavby, považujeme za zásadní myslet "pasivně" již od prvních úvah a návrh průběžně optimalizovat. Architekt může celý energetický koncept zásadně ovlivnit a správným návrhem vám tak uspořit nemalé finanční prostředky. Třeba právě možností získání dotace. 

Dražší studie - levnější provoz

Investory by nemělo zaskočit, že cena projektových prací je vyšší než v případě běžné výstavby. Nad rámec standardních výkonů obsahují studie a projekt například zpracování a podrobnou znalost skladeb a konstrukčních detailů již ve fázi studie, optimalizaci domu do požadovaného standardu (ideálně jednání architekt/projektant – energetik – dodavatel), energetické hodnocení (posudek) a vyřízení žádosti o dotaci. Samozřejmostí při návrhu pasivního domu je precizní zpracování detailu zpravidla ve vyšším počtu než v případě běžné výstavby (podle velikosti objektu 20 až 25 detailů), případně jejich optimalizace a podrobný výpočet vlivu tepelných mostů. Zpravidla bývá zapotřebí se statiky promyslet řešení konstrukcí na rozhraní tepelné obálky tak, aby byly minimalizovány tepelné mosty. Nakonec je nutné výsledky energetického posudku do projektu začlenit a zkoordinovat. V neposlední řadě je zde navíc projekt vzduchotechniky – v pasivním domě musí být vždy řešeno řízené větrání s rekuperací nebo teplovzdušné větrání.

První kroky k pasivnímu domu

Během zpracovávvíní studie postupujeme podle zásad pro navrhování pasivních domů (zejména kompaktní hmota, orientace ke světovým stranám, vyvážení velikosti oken – ztráty/zisky a další). Ve chvíli, kdy máme s investory ujasněný koncept domu, začínáme s energetickými specialisty pracovat na první fázi energetické optimalizace.

Slovo má dodavatel

02 CakoviceV okamžiku, kdy máme rozpracovanou architektonickou studii a první energetické hodnocení, ze kterého vyplývají různá doporučení, je vhodné ke stolu přizvat předpokládaného dodavatele stavby. Konzultujeme úpravy doporučené energetikem z hlediska vhodnosti provedení a zejména z pohledu ceny. Zaměříme se především na tato témata:

Okna – návrhem oken lze zásadně ovlivnit celkový energetický výpočet. Nejčastěji řešíme parametry zasklení vzhledem ke světovým stranám – na jižní stranu zpravidla takzvané solární zasklení, na severní stranu naopak vyšší tepelně izolační vlastnosti (Ug), použití okenních profilů s kvalitnějšími vlastnostmi (zejména Uf ), úpravu rozměrů oken, úpravu způsobu otevírání oken – maximalizace fixního zasklení, u posuvných dveří volba mechanismu (zdvižně posuvné / posuvné HS portály), porovnáváme různé dodavatele oken (registrované v programu NZÚ).

Tepelná izolace – zvětšení tloušťky / použití izolace s lepšími parametry

Systém vytápění / větrání / TUV – v této fázi pracujeme s několika variantami, vybíráme z nich společně s investory na základě pořizovacích a provozních nákladů, ale také podle životního stylu a konkrétních požadavků budoucích majitelů.

Pro splnění požadavku na měrnou neobnovitelnou primární energii v naší praxi nejčastěji navrhujeme FV/FT panely. Podle zdroje energie (plyn, elektřina, dřevo, tepelné čerpadlo...) vypočítáme potřebnou plochu panelů.

Splnění kritéria na primární energii lze vyřešit také například krbovými kamny napojenými do systému vytápění nebo kotlem na peletky. Hodnotu měrné neobnovitelné energie také často ovlivňuje přítomnost a případně délka cirkulačního potrubí pro TUV v objektu.

Stínicí prostředky – kvůli maximalizaci oken pro solární zisky je nutné navrhnout stínicí prostředky proti přehřívání objektu. Zvažujeme použití přesahů střechy či stínicích pergol, exteriérových žaluzií či textilních rolet nebo okenic či výsuvných markýz.

Střešní okna – velmi často narážíme na to, že střešní okna nejsou dostatečně vzducho- těsná a dále vzniká problematický detail ostění ve střešním souvrství, které je v pasiv- ním domě velmi mohutné. Nicméně v praxi jsme si ověřily, že i se střešním oknem lze pa- sivní dům na NZÚ navrhnout.

Vzduchotěsnost – jedním z kritérií splnění programu Nová Zelená úsporám (NZÚ) je ověření těsnosti obálky budovy takzvaným Blower Door testem. S dodavateli konzultujeme nejvhodnější provedení vzduchotěsné obálky. Také dbáme na to, aby všechny použité výrobky vzduchotěsnou obálku nenarušovaly – volíme například krbové vložky s centrálním přívodem vzduchu a těsnými dvířky, cirkulační digestoře nebo plynový kotel s vlastním přívodem vzduchu. Při výběru krbové vložky je důležité volit typ s velmi malým výkonem, aby nedocházelo k přehřívání objektu.

Ověření správnosti návrhu jako podmínka k získání dotace

00 autorky 01Ověřením kvality návrhu, projektu a realizace je již zmíněný Blower Door test. Laicky řečeno, čím menší průvzdušnost obálky budovy, tím menší úniky tepla. Protokol o zkoušce je nutné doložit jako jeden z dokumentů pro získání dotace NZÚ na konci stavby. Je nutné splnit hodnotu 50 Pa n50

Autorky: Ing. Irena Truhlářová, Ing. Kateřina Šoulová - ARCHCON atelier, s.r.o.

Článek v rozšířené verzi vyšel v tištěném vydání časopisu Dřevo&Stavby 1/2015

 

 

 

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Pasivní domy”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop